Byla 2-6071-849/2015
Dėl baudos skyrimo UAB ,,Listas“ vadovui O. P

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Diana Atajeva rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Sauliaus Virbicko pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB ,,Listas“ vadovui O. P., ir

Nustatė

2antstolis nurodo, kad jo kontoroje vykdomas 2014-11-19 Alytaus rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis dokumentas Nr. L2-5605-297/2014 dėl 1137 Eur ir 6 proc. išieškojimo. Išieškotojas UAB „SDG“, skolininkas UAB ,,Listas“. Vykdant šį vykdomąjį dokumentą 2015-04-08 patvarkymu Nr. 0127/15/00186 skolininkas buvo įpareigotas per 5 dienas raštu pateikti duomenis apie turtą ir jo buvimo vietą, taip pat duomenis apie pas trečiuosius asmenis esantį turtą ar lėšas ir trečiųjų asmenų įsiskolinimus UAB ,,Listas“. Registruotu laišku patvarkymas skolininkui buvo siųstas 2015-04-09, adresu ( - ), tačiau grįžo neįteiktas su įrašu ,,nežinomas“. Apie juridinio asmens adreso pasikeitimą skolininkas nepranešė, juridinių asmenų registro duomenimis UAB ,,Listas“ registruota adresu ( - ), šis adresas nurodytas ir vykdomajame dokumente. Sutinkamai su CPK 604 str. nuostatomis, laikytina, kad skolininkui patvarkymas įteiktas 2015-004-15. Iki šiol reikalaujama informacija iš skolininko negauta. Antstolis prašo UAB ,,Listas“ vadovui O. P. skirti baudą už jo reikalavimo nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 585 str. 1 d.). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (CPK 645 str. 1 d.). Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 579 Eur dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str. 3 d.).

5Iš antstolio pareiškimo ir pateiktos medžiagos matyti, kad antstolis Saulius Virbickas vykdo 2014-11-19 Alytaus rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5605-297/2014 dėl 1137 Eur ir 6 proc. išieškojimo.

6Vykdant šį vykdomąjį dokumentą 2015-04-08 patvarkymu Nr. 0127/15/00186 skolininkas buvo įpareigotas per 5 dienas raštu pateikti duomenis apie turtą ir jo buvimo vietą, taip pat duomenis apie pas trečiuosius asmenis esantį turtą ar lėšas ir trečiųjų asmenų įsiskolinimus UAB ,,Listas“.

7Registruotu laišku patvarkymas skolininkui buvo siųstas 2015-04-09, adresu ( - ), tačiau grįžo neįteiktas su įrašu ,,nežinomas“. Sutinkamai su CPK 604 str. nuostatomis, laikytina, kad skolininkui patvarkymas įteiktas 2015-004-15. Duomenų, kad UAB ,,Listas“ vadovas O. P., ėmėsi kokių nors veiksmų, pats vykdydamas antstolio reikalavimą arba pavesdamas jį vykdyti kitam asmeniui, nėra. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad jis informavo antstolį apie aplinkybes, dėl kurių objektyviai negalėjo laiku įvykdyti antstolio reikalavimo.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB ,,Listas“ vadovas O. P. nevykdydamas antstolio reikalavimo, pažeidė CPK normas, reglamentuojančias vykdymo procesą, savo veiksmais (neveikimu) apsunkino vykdomojo dokumento įvykdymą, todėl jam skirtina bauda (CPK 645 str. 3 d., 585 str. 3 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str., 593 str.,

Nutarė

10antstolio Sauliaus Virbicko pareiškimą tenkinti.

11UAB ,,Listas“ vadovui O. P. (a. k. ( - ) skirti 40 (keturiasdešimties) eurų baudą.

12Dėl nutarties per septynias dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai