Byla 2S-390-431/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis V. M. ir BUAB Prekybos namai „Lina“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „VSA Vilnius“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis V. M. ir BUAB Prekybos namai „Lina“.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolio 2013-10-14 patvarkymą vykdomojoje byloje ir išspręsti pareiškėjo prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo iš esmės ir priimti patvarkymą dėl išieškojimo vykdomosios bylos Nr. 0013/13/01317 sustabdymo. Skunde nurodyta, jog pareiškėjas 2013-10-11 kreipėsi į antstolį, prašydamas sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0013/13/01317 iki Vilniaus apygardos teismas išnagrinės pareiškėjo 2013-10-08 pateiktą prašymą civilinėje byloje Nr. 2-1056-104/2009 dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. Nurodė, kad antstolis turi pareigą sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus ne tik CPK 626 str. 1, 2 d. numatytais atvejais, bet ir esant kitiems CPK bei kituose įstatymuose įtvirtintiems pagrindams, todėl antstolio patvarkymas, kuriuo atsisakyta laikinai sustabdyti vykdymo veiksmus yra neteisėtas, priimtas formaliais pagrindais, nesigilinant į situacijos esmę ir nurodytas aplinkybes, kadangi 2013-10-18 suėjus raginimo įvykdyti sprendimą terminui, antstolio atliekami priverstinio vykdymo veiksmai, įskaitant pareiškėjui priklausančių piniginių lėšų areštą, gali sukelti itin didelę žalą tiek pačiai bendrovei, tiek visai miesto higieninei būklei.

6Antstolis V. M. 2012-01-16 patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo skundą nurodė, kad vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1056-104/2009, kurį 2010-03-02 išdavė Vilniaus apygardos teismas dėl 398234,28 Lt skolos ir priteistų palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „VSA Vilnius“ išieškotojo BUAB Prekybos namai “Lina” naudai. Nurodo, kad pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai ir motyvai dėl vykdomosios bylos sustabdymo iki Vilniaus apygardos teismas išnagrinės pareiškėjo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, nesuteikė antstoliui pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą. Nurodė, kad nepagrįstai sustabdžius vykdomąją bylą gali būti pažeisti šalių teisėti interesai, vilkinamas sprendimo įvykdymas, todėl 2013-10-14 patvarkymu vykdomoji byla nebuvo sustabdyta ir pareiškėjo prašymas buvo atmestas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-05 nutartimi atmetė pareiškėjo UAB “VSA Vilnius” skundą.

9Teismas nustatė, kad skolininkas savo skundą ir prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus, kol bus išspręstas klausimas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, grindžia aplinkybėmis susijusiomis su įmonės veiklos sutrikdymu. Teismas sprendė, kad pareiškėjo prašyme ir skunde nurodyti motyvai sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą, iki Vilniaus apygardos teismas išnagrinės pareiškėjo prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, nesudaro teisinio pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą nei pagal CPK 626 str., nei pagal CPK 627 str. Vykdymo veiksmų sustabdymas pažeidžia išieškotojo interesus, užkerta kelią kuo greičiau ir realiai įvykdyti teismo procesinį sprendimą, o atsisakymas vykdymo veiksmus sustabdyti, kol bus išspręstas klausimas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, iš esmes nepažeidžia skolininko teisių ir teisėtų interesų, nes skolininkas bet kuriuo atveju privalo vykdyti teismo procesinį sprendimą (CPK 18 str.). Galimas sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas nėra susijęs su antstolio atsisakymo vykdymo veiksmus sustabdyti pagrįstumu ir nekeičia skolininkui įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų įpareigojimų. Todėl teismas konstatavo, kad antstolis, priimdamas 2013-10-14 ginčijamą patvarkymą dėl vykdomosios bylos nestabdymo, laikėsi įstatymuose nustatytų reikalavimų bei veikė teisėtai pagal įstatymų jam priskirtą kompetenciją.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-05 nutartį ir tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, įpareigojant antstolį sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0013/13/01317 iki bus išnagrinėtas ir įsiteisės sprendimas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5441-104/2010.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas formaliai įvertino fakultatyviuosius civilinės bylos sustabdymo pagrindus ir nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas klausimas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo yra tiesiogiai susijęs su antstolio patvarkymu, kadangi antstolis vykdo sprendimą, priimtą toje pačioje civilinėje byloje. Vykdomosios bylos sustabdymo atveju vykdomieji veiksmai sustabdomi, o ne atšaukiami arba panaikinami. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog vertinant, ar CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyse expresis verbis įtvirtintų nuostatų, tai yra pagrindų, kuriems esant antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus, sąrašas yra baigtinis, atsižvelgtina į tai, kad tiek CPK, tiek kituose įstatymuose yra įtvirtinta nuostatų, kurių taikymas lemia, jog vykdymo veiksmai dėl tam tikrų aplinkybių buvimo negali būti atliekami. CPK 284 straipsnyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių asmenų prašymu ar savo iniciatyva atidėti ar išdėstyti sprendimo įvykdymą, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškinant CPK 625 straipsnio 1 dalies ir 626 straipsnio 1, 2 dalies nuostatas, atsižvelgiant į jų sisteminius ryšius su kitomis CPK, taip pat kitų įstatymų nuostatomis, darytina išvada, kad antstolis turi pareigą sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdymo veiksmus ne tik CPK 626 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytais atvejais, bet ir esant kitiems CPK bei kituose įstatymuose įtvirtintiems pagrindams (LAT 2013-08-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013).
  2. Vykdymo procese siekiama įvykdyti sprendimą kuo ekonomiškiau, kad būtų išvengta ekonominės vertės praradimo, būtų užkirstas kelias nepagrįstiems skolininko nuostoliams ir išieškotojas gautų kuo didesnį ieškinio patenkinimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-10-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-41512-790/2013 tenkino pareiškėjo prašymą ir sustabdė išieškojimą iš UAB „VSA Vilnius“ BUAB Prekybos namai „Lina“ vykdymo procese, kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų ir priimtas galutinis sprendimas. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamas pareiškėjo prašymas dėl civilinėje byloje Nr. 2-5441-104/2010 priteistos sumos išdėstymo. Atsiskaityti su UAB PN „Lina“ pareiškėjas gali, tačiau antstoliui toliau atliekant priverstinio vykdymo veiksmus pagal teismo sprendimo sumą, kuri yra itin didelė, pareiškėjo veikla būtų iš esmės sutrikdyta, sustabdyti būtini atsiskaitymai su darbuotojais, mokesčių institucijomis, kitais kreditoriais, neįmanomas šiukšliavežių aprūpinimas kuru ir viešosios atliekų tvarkymo paslaugos tiekimas. Didžiausias pareiškėjo debitorius yra UAB „Šilėja“, skolingas 1053640,65 Lt. Vilniaus apygardos teismui yra pateiktas ieškinys dėl skolos priteisimo. UAB „Šilėja“ skolą pripažįsta, sutinka, jog nėra atsiskaičiusi, tačiau iki nesibaigė civilinių bylų nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme, pareiškėjas neturi galimybės atgauti šios sumos iš vieno didžiausių debitorių. Dėl neteisėto BUAB PN „Lina“ aikštelės naudojimo pareiškėjui yra daromi nuolatiniai nuostoliai. Dėl nesutvarkytos aikštelės Vilniaus miesto savivaldybė atsakomybę perkėlė UAB „VSA Vilnius“. Civilinėje byloje Nr. 2A-1912/2013 pareiškėjas reikalauja priteisti iš BUAB PN „Lina“ 360000,00 Lt nuostolių, leisti savo veiksmais sutvarkyti užterštą teritoriją ir priteisti 300000,00 Lt nuostolių dėl užterštos teritorijos sutvarkymo. Nesustabdžius vykdymo veiksmų pagal 2009-07-10 Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir tenkinus UAB „VSA Vilnius“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, iš pareiškėjo išieškotos lėšos jau būtų paskirstytos. Pirmos instancijos teismas nurodytų aplinkybių neanalizavo ir nevertino. Pareiškėjas teikia atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas. Šių paslaugų tiekimas yra būtinas kiekvieną dieną. Nepakankant lėšų, kyla rizika dėl pavėluoto atsiskaitymo už į sąvartyną pristatomas atliekas, viešosios paslaugos tiekimas faktiniams paslaugos gavėjams – atliekų turėtojams bus sutrikdytas, kas sąlygotų ekologinę nelaimę.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis V. M. nesutinka su skundu ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-05 nutartį palikti nepakeistą.

14Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-11-12 nutartimi prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo yra atmetęs, todėl to paties tikslo siekimas skundo dėl antstolio veiksmų institutu vertintinas neteisėtu. Pareiškėjo cituojamojoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje yra konstatuota, jog pagrindu vykdomajai bylai sustabdyti gali būti ir kituose įstatymuose įtvirtinti vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai. Tai reiškia, kad be aiškaus įstatyminio pagrindo, vykdomosios bylos sustabdymas nėra galimas, todėl aplinkybė, jog skolininkas yra kreipęsis į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, pagrįstai įvertinta kaip nesuteikianti antstoliui teisės ar pareigos stabdyti vykdomąją bylą.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotasis asmuo – BUAB PN „Lina“ nesutinka su skundu ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-05 nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodo, jog CPK nėra numatyta, kad prašymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo padavimas imperatyviai sustabdo įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų vykdymą arba, kad tokio prašymo pagrindu antstolis turi atidėti vykdymo veiksmus. Todėl antstolis, nesutikęs sustabdyti vykdomosios bylos veikė pagrįstai ir teisėtai.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

21Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-05 nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

22Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su vykdomosios bylos sustabdymo institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

23Byloje nustatyta, jog antstolis V. M. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2010-03-02 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1056-104/2009 dėl 388414,04 Lt skolos, 1527,24 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8293,00 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „VSA Vilnius“ išieškotojui UAB Prekybos namai „Lina“. Skolininkas 2013-10-08 pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl teismo sprendimo, pagal kurį buvo išduotas minėtas vykdomasis raštas, vykdymo išdėstymo civilinėje byloje Nr. 2-5441-104/2010, todėl kartu pateikė antstoliui prašymą sustabdyti sprendimo vykdymą. Antstolis 2013-10-14 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko prašymą sustabdyti sprendimo vykdymą, todėl skolininkas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti 2013-10-14 patvarkymą vykdomojoje byloje ir sustabdyti vykdomąją bylą.

24Vykdomosios bylos sustabdymo klausimai reglamentuojami CPK 626 str. ir 627 str. CPK 626 str. yra nustatyti atvejai, kuomet antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. CPK 627 str. yra įtvirtinti fakultatyvieji vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindai, kuomet antstolis kiekvienu konkrečiu atveju turi diskrecijos teisę spręsti ar yra pagrindas stabdyti ar atidėti vykdomosios bylos veiksmus, ar ne. Pažymėtina, jog CPK 626 str. ir 627 str. nustatytas baigtinis sąrašas, kuomet antstolis gali sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. Skolininko atskirajame skunde cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-08-30 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2013 nėra paneigiama, jog minėti CPK straipsniai nustato baigtinį sąrašą atvejų, kada antstolis privalo ar gali sustabdyti vykdomąją bylą. Kasacinis teismas tik pabrėžia, jog CPK ir kituose įstatymuose yra numatyta ir daugiau pagrindų, kada vykdymo veiksmai negali būti atliekami. Tačiau šiais atvejais (CPK 145 str., 284 str. ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str.) teisę priimti sprendimą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ar atidėjimo įstatymas suteikia tik teismui, o ne antstoliui. CPK ir kiti įstatymai nesuteikia teisės antstoliui stabdyti vykdomosios bylos kitais pagrindais, negu yra numatyta CPK 626-627 str. Sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo skolininkas gali prašyti teismo, kuris yra priėmęs antstolio vykdomą sprendimą. O iš nagrinėjamos bylos aplinkybių matyti, jog skolininkas jau yra pateikęs Vilniaus apygardos teismui tokį prašymą. Taigi, vykdymo veiksmų atlikimo vykdomojoje byloje klausimas bus visiškai išspręstas Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5441-104/2010. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, jog CPK nėra numatyta, kad prašymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo padavimas ar galimas skolininko kaip juridinio asmens veiklos sutrikdymas dėl vykdymo veiksmų imperatyviai sustabdytų įsiteisėjusiu teismo procesinių sprendimų vykdymą arba, kad tokio prašymo pagrindu antstolis turėtų atidėti vykdymo veiksmus.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jai panaikinti (CPK 320 str.).

26Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolio... 6. Antstolis V. M. 2012-01-16 patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-05 nutartimi atmetė pareiškėjo... 9. Teismas nustatė, kad skolininkas savo skundą ir prašymą sustabdyti vykdymo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „VSA Vilnius“ prašo panaikinti... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis V. M. nesutinka su skundu ir... 14. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2013-11-12 nutartimi prašymą dėl... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotasis asmuo – BUAB PN... 16. Nurodo, jog CPK nėra numatyta, kad prašymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 23. Byloje nustatyta, jog antstolis V. M. vykdo Vilniaus apygardos teismo... 24. Vykdomosios bylos sustabdymo klausimai reglamentuojami CPK 626 str. ir 627 str.... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 26. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti...