Byla 2-170-194/2009

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,

2sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

3dalyvaujant atsakovo L. S. atstovui advokatui D. V.,

4viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-170-194-2009 pagal ieškovo UAB „ Agrokoncernas“ ieškinį atsakovams R. P., D. P., L. S., tretiesiems asmenims Pakruojo rajono Žvirblonių žemės ūkio bendrovei, Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovei „ Vadokliai“, dėl pajaus pirkimo- pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiu.

5Teismas, nagrinėdamas bylą,

Nustatė

6Bylos nagrinėjimo metu bylos šalys atsiuntė teismui visų bylos šalių pasirašytą Taikos sutartį ir prašo Taikos sutartį teismo patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

7Šios bylos šalys yra privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, kurių ginčo objektu buvo pajų perleidimo sandorių nuginčijimas, kai sandoris prieštarauja kreditoriaus interesams.

8Privatūs fiziniai bei juridiniai asmenys sandorius sudaro savo nuožiūra pagal savo veiklos bei verslo sampratą. Ginčyti ar neginčyti anksčiau sudarytą sandorį, yra laisva privačių asmenų subjektinė teisė.

9` Atsakovo L. S. atstovas paaiškino, jog šalys susitarė gera valia užbaigti teisinius ginčus, pasirašė Taikos sutartį ir prašo šią visų šalių pasirašytą Taikos sutartį patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti. Visos šalys buvo atstovaujamos advokatų, kurie išaiškino visoms šios bylos šalims bylos nutraukimo teisines pasekmes.

10Šalys pasirašytoje Taikos sutartyje nurodo, jog joms yra žinomos bei suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, kad pakartotinai kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu yra neleidžiama(LR CPK 294 str.).

11Prašymas nutraukti bylą patvirtinus šalių Taikos sutartį – tenkintinas.

12Teismui pateikta Taikos sutartis civilinės teisės bei civilinio proceso teisės normoms neprieštarauja, viešo intereso, bylos šalių teisių ir jų interesų nepažeidžia, yra pasirašyta laisva šalių valia, todėl teismas ją tvirtina. ( LR CK 1.5 str. , LR CPK 17 str., LR CK 1.63 str., ( - ) str. 1d.5p.).

13Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str. 1 dalies 5punktu, 294 str.,295 str.,

Nutarė

14Bylą nutraukti.

15Patvirtinti tokio turinio Taikos sutartį:

16Ieškovas, atsižvelgdamas į kituose tarpusavio civiliniuose procesuose pasiektus taikius susitarimus, atsisako savo visų reikalavimų pagal šioje civilinėje byloje pareikštą ieškinį, kuriuo Šiaulių apygardos teismo prašė: 1.1.

172008 metų balandžio 15d. atsakovų sudarytą ŽŪB „ Vadokliai“ pajaus pirkimo- pardavimo sutartį pripažinti niekine toje dalyje, kuria R. P. ir D. P. perleido L. S. 1 762 500 Lt dydžio pajų ir taikyti niekinio sandorio pasekmes - restituciją natūra, t.y. pripažinti, kad 1 762 500 Lt dydžio ŽŪB „Vadokliai“ pajus yra Žvirblonių ŽŪB nuosavybė. 1.2.

182008 metų balandžio 15d. atsakovų sudarytą ŽŪB „ Vadokliai“ pajaus pirkimo- pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia toje dalyje, kuria R. P. ir D. P. perleido L. S. 925 464 Lt dydžio pajaus dalį, ir taikyti restituciją natūra - įpareigoti L. S. grąžinti 925 464 Lt dydžio ŽŪB „Vadokliai“ pajaus dalį R. P.. 1.3.

19Pripažinti niekiniu tarp atsakovų R. P. ir Pakruojo rajono Žvirblonių ŽŪB 2008 m. sausio 15d. tariamai sudarytą susitarimą dėl 2007m. lapkričio 20d., 2007m. lapkričio 21d., 2008m. sausio 10d. pajaus dalies pirkimo- pardavimo sutarčių nutraukimo. 2.

20Atsakovai ir tretysis asmuo nurodo, kad jokių nuostolių dėl šioje civilinėje byloje pareikšto ieškinio ir reikalavimų pagal jį atsisakymo ir /ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar bet kokių kitų su šiuo civiliniu procesu susijusių priežasčių nepatyrė ir ateityje iš ieškovo jokios su tuo susijusios civilinės atsakomybės nereikalauja. Šalys patvirtina, kad ieškovo reikalavimų atsisakymas šioje civilinėje byloje yra susijęs ir kildinamas iš kituose civiliniuose procesuose tarp visų ar dalies tų pačių šalių proceso dalyvių pasiektų taikių susitarimų ir yra kompensacinio taikos susitarimo dalis. 3.

21Ieškovas atsisako visų savo reikalavimų pagal ieškinį ir atsisako reikalavimų dėl bet kokių bylinėjimosi išlaidų priteisimo, o atsakovas prašo priimti šį atsisakymą nuo minėtų reikalavimų ir jį tenkinti. 4.

22Atsakovai nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui nekelia jokių reikalavimų dėl bet kokių bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 5.

23Tretysis asmuo nei ieškovui, nei atsakovams nekelia jokių reikalavimų dėl bet kokių bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 6.

24Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Agrokoncernas“, įmonės kodas 133849777, buveinės adresas: Užnerio g. 15, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro: 22 592 Lt žyminio mokesčio. 7.

25Panaikinti visas laikinas apsaugos priemones, taikytas pagal Šiaulių apygardos teismo 2008 metų rugpjūčio 1d. nutartį - L. S. ( asmens kodas ( - ) gyv. ( - )), ŽŪB „ Vadoklai “(įmonės kodas 168551192, buveinė Malūno g. 14, Mikėnų km., Panevėžio rajonas), R. P. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir D. P. ( asmens kodas ( - ) gyv. ( - )). 8.

26Šalims išaiškintos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 140, 293,294 straipsniuose,, t.y., rašytinis šalių pareiškimas apie tai, kad jos sudarė taikos sutartį, prijungiamas prie bylos; byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos taikos sutarties sąlygos: bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 9.

27Šalys prašo Šiaulių apygardos teismą patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, vadovaujantis LR ( - ) str. 1 dalies 5 punktu. 10.

28Sudaryti septyni šios Taikos sutarties egzemplioriai: vienas- skirtas Šiaulių apygardos teismui, po vieną- ieškovui ir kiekvienam atsakovui ir vienas – trečiam asmeniui. Civilinės bylos Nr. 2-170-194/2009 proceso dalyviai pasirašo kiekviename sutarties lape. Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta kaip atitinkanti jų valią. Sutarties šalims buvo sudaryta galimybė dėl sutarties teisinių pasekmių pasikonsultuoti su savo teisės patarėju ir jos šia galimybe pasinaudojo, o jei nesinaudojo, tai padarė sąmoningai. 11.

29Įpareigoti ieškovą UAB „ Agrokoncernas“ ( ( įmonės kodas 133849777, buveinės adresas: Užnerio g. 15, Kaunas) sumokėti į valstybės biudžetą bylos procesinių dokumentų siuntimo išlaidas - 288,41 Lt ( du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus ir 41 centą).

30Ši teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,... 2. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 3. dalyvaujant atsakovo L. S. atstovui advokatui D. V.,... 4. viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-170-194-2009 pagal... 5. Teismas, nagrinėdamas bylą,... 6. Bylos nagrinėjimo metu bylos šalys atsiuntė teismui visų bylos šalių... 7. Šios bylos šalys yra privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, kurių ginčo... 8. Privatūs fiziniai bei juridiniai asmenys sandorius sudaro savo nuožiūra... 9. ` Atsakovo L. S. atstovas paaiškino, jog šalys susitarė gera valia užbaigti... 10. Šalys pasirašytoje Taikos sutartyje nurodo, jog joms yra žinomos bei... 11. Prašymas nutraukti bylą patvirtinus šalių Taikos sutartį – tenkintinas.... 12. Teismui pateikta Taikos sutartis civilinės teisės bei civilinio proceso... 13. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str. 1 dalies 5punktu, 294 str.,295 str.,... 14. Bylą nutraukti.... 15. Patvirtinti tokio turinio Taikos sutartį:... 16. Ieškovas, atsižvelgdamas į kituose tarpusavio civiliniuose procesuose... 17. 2008 metų balandžio 15d. atsakovų sudarytą ŽŪB „ Vadokliai“ pajaus... 18. 2008 metų balandžio 15d. atsakovų sudarytą ŽŪB „ Vadokliai“ pajaus... 19. Pripažinti niekiniu tarp atsakovų R. P. ir Pakruojo rajono Žvirblonių ŽŪB... 20. Atsakovai ir tretysis asmuo nurodo, kad jokių nuostolių dėl šioje... 21. Ieškovas atsisako visų savo reikalavimų pagal ieškinį ir atsisako... 22. Atsakovai nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui nekelia jokių reikalavimų... 23. Tretysis asmuo nei ieškovui, nei atsakovams nekelia jokių reikalavimų dėl... 24. Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti... 25. Panaikinti visas laikinas apsaugos priemones, taikytas pagal Šiaulių... 26. Šalims išaiškintos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės,... 27. Šalys prašo Šiaulių apygardos teismą patvirtinti šią Taikos sutartį ir... 28. Sudaryti septyni šios Taikos sutarties egzemplioriai: vienas- skirtas... 29. Įpareigoti ieškovą UAB „ Agrokoncernas“ ( ( įmonės kodas 133849777,... 30. Ši teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam...