Byla eB2-2675-896/2017
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Mega servisas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Mega servisas“ iškėlimo ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2017 m. rugsėjo 7 d. yra priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Mega servisas“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. rugpjūčio 24 d. sudarė 4 462,77 Eur, iš jų 4 133,18 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus ir 329,59 Eur delspinigių. 2017 m. rugpjūčio 24 d. duomenimis UAB „Mega servisas“ apdraustųjų nėra. VSDFV Kauno skyrius UAB „Mega servisas“ registruotais laiškais siuntė raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Valstybės įmonės (toliau - VĮ) Registrų centras ir VĮ „Regitra“ 2017 m. rugpjūčio 24 d. duomenimis UAB „Mega servisas“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto nei transporto priemonių. VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis UAB „Mega servisas“ finansinė atskaitomybė paskutinį kartą pateikta už 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaitinį laikotarpį. VSDFV Kauno skyrius neturi duomenų apie UAB „Mega servisas“ finansinius įsipareigojimus ir debitorius.

3Atsakovei UAB „Mega servisas“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismo procesiniai dokumentai dėl duomenų apie finansinę įmonės būklę pateikimo siųsti atsakovės buveinės adresu Kauno m. sav. Kauno m. A. Purėno g. 13-2, kuris sutampa su atsakovės vadovo V. N. deklaruota gyv. vieta, grįžo neįteikti. Taigi, iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti UAB „Mega servisas“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia tirdamas civilinėje byloje ieškovo pateiktus dokumentus ir teismo iniciatyva išreikalautus rašytinius įrodymus (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

8VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės skola sudaro 4 462,77 Eur. VSDFV duomenimis įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu buvo įregistruotos 6 transporto priemonės, tačiau jų dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas, nėra techninės apžiūros ir (ar) draudimo, todėl 2014 m. transporto priemonės išregistruotos. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą teikti už 2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaitinį laikotarpį.

9Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Priešingai, atsakovė neturi valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų. Ši aplinkybė duoda pagrindą išvadai, kad tikėtina, jog UAB „Mega servisas“ veiklos nevykdo. Atsakovė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovės nemokumą, UAB „Mega servisas“ ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

10Dėl administratoriaus kandidatūros.

11Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „Genora“, sąrašo eilės Nr. B-JA085, kuri pateikė sutikimą–deklaraciją administruoti atsakovę.

12Iškėlus UAB „Mega servisas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Mega servisas“, juridinio asmens kodas 133657976 buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. A. Purėno g. 13-2.

15Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“ bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Genora“, kontaktiniai duomenys: Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 19, el. p. genora2014@gmail.com (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA085).

16Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“, juridinio asmens kodas 133657976 buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. A. Purėno g. 13-2, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

20Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika... 2. Kauno apygardos teisme 2017 m. rugsėjo 7 d. yra priimtas ieškovės... 3. Atsakovei UAB „Mega servisas“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės... 7. Teismo procesiniai dokumentai dėl duomenų apie finansinę įmonės būklę... 8. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovės... 9. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, konstatuotina, kad byloje... 10. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 11. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 12. Iškėlus UAB „Mega servisas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Mega servisas“,... 15. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“ bankroto... 16. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“, juridinio asmens... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“ kreditoriai... 18. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 19. Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Mega servisas“ vadovui, kad... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...