Byla T-427-1058/2020
Dėl nuteistajam E. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gyvenančiam (duomenys neskelbtini), paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Telksnienė, sekretoriaujant Gražinai Osinskajai, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus atstovei Deėimantei Bokmotaitei, nuteistajam E. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl nuteistajam E. B., asmens kodas ( - ), gyvenančiam ( - ), paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 21 d. nuosprendžiu E. B. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnį bei 138 straipsnio 1 dalį, ir vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, jam paskirta subendrinta bausmė – 13 mėnesių laisvės apribojimo. Vadovaujantis BK 48 straipsnio 6 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktais, E. B. per visą bausmės laikotarpį paskirti šie įpareigojimai: 1) nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, jei tai nėra susiję su darbu ar mokymusi; 2) atlyginti nukentėjusiesiems nusikalstamomis veikomis padarytą turtinę ir neturtinę žalą; 3) dirbti arba be pažeidimų registruotis Užimtumo tarnyboje; 4) per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. balandžio 7 d., 21.10 val. iki 2018 m. balandžio 9 d., 15.15 val. (dvi dienos), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant dviem laisvės apribojimo dienoms. Nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. rugsėjo 26 d.

3Vilniaus miesto apylinkės teisme 2020 m. balandžio 3 d. gautas Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Vilniaus probacijos skyrius) teikimas, kuriame prašoma spręsti klausimą dėl E. B. paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu.

4Teikime nurodyta, kad Vilniaus probacijos skyrius E. B. elgesį kontroliuoja nuo 2019 m. spalio 4 d., bausmės pabaiga – 2020 m. spalio 31 d. Nuteistajam 2019 m. spalio 18 d. buvo sudarytas priežiūros planas, jis pasirašytinai supažindintas su bausmės vykdymo tvarka ir sąlygomis. Naujų ikiteisminių tyrimų E. B. atžvilgiu nepradėta, administracine tvarka nebaustas. Nuo 2019 m. rugsėjo 4 d. dirba ( - ), turtinę žalą atlygino. Tačiau nevykdo teismo skirto įpareigojimo būti namuose tam tikru laiku, už tai jam du kartus buvo skirtas įspėjimas, priminta bausmės vykdymo tvarka. Iš paskirtų 60 val. nemokamų darbų išdirbo tik 3 val., sutartu laiku į nemokamų darbų atlikimo vietą neatvykdavo, pateisinamų priežasčių nenurodydavo.

5Teismo posėdžio metu nuteistasis E. B. prašė Vilniaus probacijos skyriaus teikimo netenkinti. Nurodė, kad aplinkybės teikime nurodytos teisingai. Papildomų valandų jis neišdirbo dėl paskalbto karantino. Buvo balandžio mėn. susisiekęs su „Caritas“ darbuotoja dėl darbo, tačiau jam buvo nurodyta, jog galės dirbti tik po karantino laikotarpio. Jei karantino švelninimo metu bus leidžiama dirbti nemokamus darbus, jis juos dirbs artimiausiu laiku. Dar šiandien žada pasiskambinti ir išsiaiškinti. Anksčiau buvo praleidęs susitartą darbų dieną dėl savo kaltės, kadangi buvo girtas po draugo gimtadienio. Šiaip alkoholio vartojimo problemų neturi, dirba ( - ), nori įvykdyti skirtus įpareigojimus.

6Teismo posėdžio metu Vilniaus probacijos skyriaus atstovas teikimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Pateikė SODRA duomenų išrašą, patvirtinantį, jog nuteistasis nuo 2020 m. balandžio 8 d. užsiima individualia veikla.

7Prokuroras A. Vainauskas teikimo prašė netenkinti. Nurodė, kad naujų administracinių nusižengimų ar pradėtų ikiteisminių tyrimų nėra, asmuo dirba, atlygina turtinę žalą, tačiau nepakankamai išdirbo nemokamų darbų valandų. Vien šiuo pagrindu griežtinti bausmę netikslinga. Pareigos nevykdymas gali būti pateisinamas karantino laikotarpiu, juo labiau, kad nuteistasis įsipareigojo kreiptis į „Caritas“ ir artimiausiu metu išdirbti skirtą laiką.

8Vilniaus probacijos skyriaus teikimas netenkintinas.

9Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės apribojimas, privalo bausmės atlikimo metu laikytis nustatytų draudimų, vykdyti paskirtus įpareigojimus ir bausmę vykdančios institucijos nustatytu periodiškumu atsiskaityti jai už paskirtų draudimų ir įpareigojimų vykdymą. BK 48 straipsnio 10 dalyje yra nustatyta, kad jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles. Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę laikytinas teismo paskirtų įpareigojimų laisvės apribojimo laikotarpiu nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad E. B. vykdo teismo nustatytą įpareigojimą – atlyginti nukentėjusiesiems nusikalstamomis veikomis padarytą turtinę ir neturtinę žalą. 2019 m. lapkričio 11 d. nuteistasis sudarė susitarimus su nukentėjusiaisiais dėl padarytos žalos atlyginimo ir periodiškai moka įmokas (asmens b. l. 41, 42, 46, 47, 53). E. B. taip pat vykdo teismo skirtą įpareigojimą dirbti arba be pažeidimų registruotis Užimtumo tarnyboje. Nuo 2019 m. rugsėjo 4 d. dirba ( - ) (asmens b. l. 35). Naujų ikiteisminių tyrimų nuteistojo atžvilgiu nepradėta (asmens b. l. 31-34), administracine tvarka taip pat nebaustas (asmens b. l. 25-30). E. B. bendradarbiauja su bausmę vykdančia institucija, šaukiamas atvyksta į Vilniaus probacijos skyrių atsiskaityti kaip vykdomi įpareigojimai (asmens b. l. 17, 36), informuoja apie gyvenamosios vietos keitimą (asmens b. l. 39, 51).

11Kita vertus, nuteistasis E. B. netinkamai vykdo teismo nustatytą įpareigojimą – būti namuose nustatytu laiku. Šio įpareigojimo pažeidimas fiksuotas du kartus. 2019 m. gruodžio 6 d., 01.40 val. patikrinimo metu nuteistojo nurodytu gyvenamosios vietos adresu durų niekas neatidarė, telefonu nuteistasis neatsiliepė (asmens b. l. 43). 2020 m. vasario 2 d., apie 02.10 val. patikrinimo metu, nuteistojo brolis nurodė, kad E. B. nėra namuose, kur jis yra nežino (asmens b. l. 48). Nuteistasis pateisinamų įpareigojimo nevykdymo priežasčių nenurodė. Rašytiniuose paaiškinimuose teigė, kad pirmojo patikrinimo metu buvo namuose, tiesiog miegojo, o antruoju atveju buvo gimtadienyje, dėl įpareigojimo pažeidimo gailėjosi (asmens b. l. 45, 50). Abu kartus nuteistasis bausmę vykdančios institucijos buvo įspėtas dėl įpareigojimų pažeidimo, jam priminta bausmės vykdymo tvarka (asmens b. l. 45, 50).

12Nuteistasis netinkamai vykdo ir teismo nustatytą įpareigojimą per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. E. B. jam skirtus nemokamus darbus turėjo išdirbti iki 2020 m. kovo 26 d., tačiau iki šiol yra išdirbęs tik 3 val. nemokamų darbų (asmens b. l. 52). Taigi per pakankamai ilgą laikotarpį nuteistasis neišdirbo net pusės jam skirtų nemokamų darbų valandų. Iš Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ gauta informacija, kad E. B. sutartu laiku į nemokamų darbų atlikimo vietą neatvykdavo, pateisinamų priežasčių nenurodydavo, jam neatvykus pasiūlytam darbui atlikti buvo rastas kitas asmuo, todėl to paties darbo pasiūlyti nebegali (asmens b. l. 54). Teisme ir savo rašytiniame paaiškinime E. B. nurodė, kad buvo susitaręs dėl nemokamų darbų atlikimo, tačiau buvo išgėręs alkoholio, ryte atsikėlė girtas ir sutartu laiku negalėjo atvykti atlikti nemokamų darbų. Labai gailisi, kad taip pasielgė, daugiau taip nedarys. Susitarė, kad darbus atliks po karantino (asmens b. l. 57). Akivaizdu, kad nuteistasis nerodė pastangų kuo greičiau išdirbti teismo skirtus nemokamus darbus, visgi teismas negali neįvertinti to, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną, nuteistojo galimybės išdirbti jam skirtas nemokamų darbų valandas objektyviai buvo apribotos, ką savo rašte pažymėjo ir Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ darbuotoja, nurodydama, kad karantino laikotarpiu negali pasiūlyti E. B. panašaus darbo, užtikrinant maksimalią socialinę distanciją (asmens b. l. 54). Pažymėtina ir tai, jog nuteistasis yra dirbantis, kas taip pat galėjo sudaryti objektyvias kliūtis laiku išdirbti nemokamus darbus.

13Aukščiau išdėstytos aplinkybės rodo, jog Vilniaus probacijos skyrius turėjo pagrindą kreiptis su teikimu, prašant pakeisti nuteistajam laisvės apribojimo bausmę areštu, kita vertus, nors nuteistasis netinkamai vykdė teismo skirtus įpareigojimus – nustatytu laiku du kartus nerastas namuose, neišdirbo visų jam skirtų 60 val. nemokamų darbų, vis tik paskutinio įpareigojimo vykdymas buvo apsunkintas šalyje paskelbus karantiną, kiti teismo skirti įpareigojimai yra vykdomi, jų pažeidimų šiuo metu nefiksuota, nuteistasis deda pastangas atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, yra dirbantis, naujų ikiteisminių tyrimų jo atžvilgiu nepradėta, administracine tvarka nebaustas, bendradarbiauja su bausmę vykdančia institucija ir atsiskaito kaip yra vykdomi įpareigojimai. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, taip pat nuteistojo jauną amžių ir jo elgesį bausmės vykdymo metu, teismo nuomone, keičiant nuteistojo elgesį teigiama linkme, labiau padėtų tolesnė Probacijos priežiūra, o ne buvimas įkalinimo įstaigoje. Esant nurodytoms aplinkybėms, Vilniaus probacijos skyriaus teikimas netenkintinas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 353, 362 ir 364 straipsniais,

Nutarė

15Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimo netenkinti.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai