Byla T-546-1060/2019
Dėl E. K. taikytų priverčiamųjų medicinos priemonių ambulatorinio gydymo ir stebėjimo panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė, sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei, asmeniui, kuriam prašoma nutraukti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą, E. K., jo gynėjui advokatui Alfredui Besuspariui,

2viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos atstovei Imeldai Skiriūtei Surovai,

3uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro teikimą dėl E. K. taikytų priverčiamųjų medicinos priemonių ambulatorinio gydymo ir stebėjimo panaikinimo.

4Teismas

Nustatė

5Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. spalio 2 d. gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2019 m. spalio 2 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl E. K. taikomo priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo. Akte nurodoma, kad E. K. reguliariai lankosi Psichikos sveikatos centre. Noriai bendrauja, reguliariai vartoja paskirtus vaistus: „Paliperidonum palmoatum“ 252 mg, „Bromazepani“ 3 mg. Per paskutinius 6 mėnesius stacionarinis gydymas nebuvo taikytas. Jis dirba ( - ), charakteristika iš darbo teigiama. Jo kontaktas geras, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą neigia. Atsižvelgiant į tai, kad E. K. psichinė būklė yra stabili, kritika savo būklei taip pat pakankama, todėl prašo nutraukti priverstinį ambulatorinį gydymą bei stebėjimą.

6VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytoja – psichiatrė Imelda Skiriūtė Surova teismo posėdyje patvirtino priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto dėl E. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo išvadas. Paaiškino, kad gydymo įstaigoje E. K. lankosi reguliariai, vartoja paskirtus vaistus, savo būklę vertina pakankamai kritiškai, psichinė būklė yra stabili. E. K. socialiai nepavojingas, ambulatorinis stebėjimas nereikalingas.

7Asmuo, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą, E. K. teismo posėdyje paaiškino, kad jaučiasi gerai, vartoja paskirtus vaistus, jam priverstinis gydymas nereikalingas, nes susitvarko su savimi.

8Asmens, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą, E. K. gynėjas advokatas teismo posėdyje palaikė savo ginamojo poziciją.

9Prokurorė siūlė tenkinti prašymą, kadangi yra pagrindas panaikinti E. K. taikytas priverčiamąsias medicinos priemones.

10Teikimas tenkinamas.

11Alytaus apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi J. K., padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje, taikyta priverčiamojo medicininio poveikio priemonė – ambulatorinis priverstinis gydymas pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis Psichikos sveikatos centre pagal gyvenamąją vietą. Nuo 2019 m. balandžio 19 d. E. K. taikyta priverčiamoji medicinos priemonė VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centre. 2019 m. spalio 2 d. VšĮ Prienų rajono PSPC psichikos sveikatos centras kreipėsi į teismą teikimu, prašydamas E. K. taikomą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį gydymą ir stebėjimą nutraukti.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų panaikinimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas.

13Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos pavojingumo ir jo psichikos sutrikimo nereikia stebėti ir gydyti stacionare arba kuris gali toliau ambulatoriškai gydytis, kai po stacionarinio gydymo jo psichikos būklė pagerėja. Stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kurį dėl jo psichikos sutrikimo reikia stebėti ir gydyti specializuotame stacionare (BK 98 straipsnio 2 ir 3 dalys). Teismas, išnagrinėjęs priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, priima vieną iš šių nutarčių: pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, – jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė; pakeisti pirmiau taikytos priverčiamosios medicinos priemonės rūšį, – jeigu asmens sveikatos būklė pasikeitė; panaikinti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę, – jeigu asmuo pasveiko ir išnyksta reikalas tokią priemonę taikyti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 3 dalis).

14Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad asmenys, sergantys psichikos ligomis, yra itin pažeidžiami, taigi bet koks jų teisių apribojimas turi būti griežtai tikrinamas, ir tik labai svarios priežastys (motyvai) gali pateisinti tokį apribojimą (Mifobova v. Russia). Pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnio 1 dalies e punktą laisvė gali būti apribota, atimta tik įvykdžius tris minimalias sąlygas: turi būti patikimai įrodyta, kad asmuo yra psichiškai nesveikas; psichikos sutrikimas turi būti tokios rūšies ar laipsnio, kad dėl to būtų būtinas priverstinis gydymas; besitęsiančio laisvės atėmimo pagrįstumas priklauso nuo to, ar toks psichikos sutrikimas asmeniui išlieka ir toliau (Liuiza v. Lithuania, no. 13472/06, judgment of 31 July 2012). Dėl antrosios nurodytos sąlygos pažymėtina, kad psichiškai nesveiko asmens laisvės atėmimas gali būti būtinas ne tik tuo atveju, kai jam reikia gydymo, vaistų ar kitos klinikinės priežiūros siekiant jį išgydyti arba pagerinti jo būklę, bet ir tuo atveju, kai asmeniui reikia kontrolės bei priežiūros siekiant neleisti jam, pavyzdžiui, padaryti žalos sau ar kitiems.

15Priverčiamųjų medicinos priemonių tikslas yra išgydyti asmenį, padariusį įstatymo uždraustą pavojingą veiką, jį prižiūrint ar izoliuojant gydymo metu nuo visuomenės, taip siekiant apsaugoti tiek visuomenę nuo tokio asmens galimų pavojingų veikų, tiek patį uždraustą veiką padariusį asmenį nuo jam gresiančių pavojų. Šių priemonių taikymas priklauso išimtinai teismo kompetencijai, kuris parinkdamas medicinos priemonės rūšį, atsižvelgia į pagrindinius kriterijus, kuriuos nustato baudžiamasis įstatymas (BK 98 straipsnis), bei į sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, kuri yra rekomendacinio pobūdžio. Sprendžiant priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, teismas turi įvertinti du kriterijus: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį jo socialinį pavojingumą. Sprendžiant priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimą ir nustatant reikšmingas bylai aplinkybes, vadovaujamasi BPK 20 straipsnyje įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

16Iš teismui pateikto VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2019 m. spalio 2 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto matyti, jog paciento būklė yra stabili, jis reguliariai lankosi Prienų psichikos sveikatos centre, noriai bendrauja, reguliariai vartoja paskirtus vaistus, per paskutinius 6 mėnesius stacionarus gydymas nebuvo taikytas, jis dirba, charakteristika iš darbo yra teigiama. Jo kontaktas geras, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą neigia, psichinė būklė yra stabili, kritika savo būklei yra pakankama, todėl prašoma panaikinti E. K. paskirtą priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą.

172019 m. spalio 1 d. Psichologo tyrimo išvadoje nustatyta, kad E. K. verbalinis kontaktas geras, išsipasakoti nelinkęs, tačiau į klausimus atsako be išsisukinėjimų, nusiskundimų neišsako. Haliucinacijas, kliedesius, baimes ir nerimą neigia. Alkoholio vartojimą ir suicidines tendencijas neigia. Eigoje tampa atviresnis ir kritiškesnis susirgimo eigos atžvilgiu. Emocijos tolygios, nekintančios, daugiau disforiškos. Elgesys konsultacijos metu adekvatus. Pažintinių funkcijų sferoje susiaurėjimo nepastebima. Yra pilnai orientuotas visose trijose sferose. Mechaninė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis normos ribose. Dėmesį sukaupia, išlaiko ir paskirsto pakankamai produktyviai. Stebima astenizacija tyrimo eigoje. Mąstymas tolygus, tačiau sulėtinto tempo. Asociacijos kyla lėčiau, tačiau ryšiai tarp objektų ir reiškinių daugumoje adekvatūs, prasmingi, eigoje nežymiai išlaisvėję. Linkęs į detalizavimą, smulkmeniškumą. Psichologinė adaptacija pakankama. Gyvena su mama, psichikos sveikatos centre lankosi reguliariai, dėl priverstinio gydymo pagal aptartą planą, pritaikytą gydymą, priima adekvačiai. Dirbantis, charakteristika iš darbo teigiama.

18VšĮ „Tuplės“ sanatorijos pateiktoje charakteristikoje nurodyta, kad E. K. nuo 2019 m. sausio 9 d. dirba VšĮ „Tulpės“ sanatorijoje treneriu – gelbėtoju. Pagrindinės jo darbo funkcijos – nustatytos įstaigoje tvarkos ir kliento saugumo užtikrinimas sanatorijos baseinų ir pirčių zonoje. Darbuotojo požiūris į darbą yra geranoriškas, pavestos užduotys atliekamos greitai ir kokybiškai. Darbuotojas punktualus, atsakingas. Bendravimas su kolegomis bei vadovybe mandagus ir dalykiškas. E. K. apibūdinamas kaip paslaugus, nekonfliktiškas asmuo.

19Iš akte ir psichologinio tyrimo išvadoje pateiktų duomenų, gydymo įstaigos atstovės paaiškinimų, darbovietės pateiktos charakteristikos, matyti, kad po paskirto ambulatorinio gydymo ir stebėjimo E. K. psichikos būklė pagerėjo, yra vertinama stabiliai, jis reguliariai lankosi Prienų psichikos sveikatos centre, vartoja paskirtus vaistus, jo elgesys yra pakankamai adekvatus, kasdieninėje veikloje yra savarankiškas ir nepavojingas visuomenei. Per paskutinius 6 mėnesius nebuvo stacionariai gydytas dėl psichinės sveikatos būklės. Bylos duomenimis E. K. neigia, kad jis vartoja alkoholį ir narkotines medžiagas, jis gyvena normalų gyvenimą, dirba, darbdavio ir kolegų charakterizuojamas teigiamai, jo elgesys yra adekvatus, nusiskundimų neturi, gyvena su mama, santykiai šeimoje yra geri. Šios aplinkybės rodo, kad E. K. nėra pavojingas sau ir aplinkiniams. Taip pat nėra pagrindo manyti, kad savo veiksmais jis gali padaryti realios žalos savo sveikatai ar gyvybei arba aplinkinių sveikatai ar gyvybei. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko, jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas, todėl tęsti priverstinį gydymą pagal pateiktą medikų rekomendaciją, kuria abejoti teismas pagrindo neturi, E. K. yra netikslinga, nes tai sąlygotų neproporcingą jos teisių ribojimą. Tai atitinka ir teismų praktiką (žr., pvz., Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartis byloje Nr. 1S-56-383/11, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartis, bylos Nr. T-7-369/2016, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartis, bylos Nr. Nr. T-261-576/2017 ir kt.).

20Esant šioms aplinkybėms, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymas dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nutraukimo E. K. tenkinamas (BK 98 straipsnio 6 dalis, BPK 405 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 253, 405 straipsniais,

Nutarė

22viešosios įstaigos Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro prašymą tenkinti.

23Nutraukti E. K. priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė... 2. viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro... 3. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo viešosios įstaigos Prienų rajono... 4. Teismas... 5. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. spalio 2 d. gautas VšĮ... 6. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos... 7. Asmuo, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir... 8. Asmens, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir... 9. Prokurorė siūlė tenkinti prašymą, kadangi yra pagrindas panaikinti E. K.... 10. Teikimas tenkinamas.... 11. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi J. K., padariusiam... 12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6... 13. Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos... 14. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad asmenys,... 15. Priverčiamųjų medicinos priemonių tikslas yra išgydyti asmenį, padariusį... 16. Iš teismui pateikto VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros... 17. 2019 m. spalio 1 d. Psichologo tyrimo išvadoje nustatyta, kad E. K. verbalinis... 18. VšĮ „Tuplės“ sanatorijos pateiktoje charakteristikoje nurodyta, kad E.... 19. Iš akte ir psichologinio tyrimo išvadoje pateiktų duomenų, gydymo įstaigos... 20. Esant šioms aplinkybėms, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio... 22. viešosios įstaigos Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos... 23. Nutraukti E. K. priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – ambulatorinį... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...