Byla 2A-2767-565/2013
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo, grąžinimo į darbą, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rūtos Petkuvienės ir Jelenos Šiškinos,

2sekretoriaujant J. L.,

3dalyvaujant ieškovo A. J. atstovei adv. J. J.,

4atsakovo VšĮ Vilniaus univesiteto ligoninės Santariškių klinikų atstovei adv. R. I.,

5apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikoms dėl neteisėto atleidimo iš darbo, grąžinimo į darbą, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.Ginčo esmė

8Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (toliau – ir Santariškių klinikos), prašydamas pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, grąžinti ieškovą į vyriausiojo inžinieriaus pareigas, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, 25 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas nurodė, kad nuo 2002-10-07 dirbo vyriausiuoju inžinieriumi Santariškių klinikų aptarnavimo tarnyboje, jam buvo mokamas 4 700 Lt darbo užmokestis. Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-10-05 įsakymu Nr.V-540 aptarnavimo tarnyboje buvo panaikintas vyriausiojo inžinieriaus etatas ir įsteigtas inžinieriaus etatas. 2012-10-23 ieškovas buvo informuotas, kad jis bus perkeltas į inžinieriaus pareigas aptarnavimo tarnyboje ir jam bus mokamas 3 500 Lt darbo užmokestis, ieškovas taip pat buvo įspėtas, kad, jam nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis bus atleistas iš darbo. Ieškovui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, darbo sutartis su ieškovu 2012-12-27 buvo nutraukta DK 129 str. l d. pagrindu.

10Ieškovas teigia, kad atsakovas nepagrįstai atleido jį iš darbo, nes jokie struktūriniai pertvarkymai ar darbo organizavimo paketimai po 2012-05-02, kai dėl vykdytų struktūrinių pertvarkymų buvo pakeista ieškovo pareigų instrukcija, Santariškių klinikose nebuvo vykdomi, ieškovo pareigų apimtis nepasikeitė, jų atlikimo būtinybė išliko.

11Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

12II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-25 sprendimu ieškinį atmetė.

14Teismas iš dalies sutiko su ieškovo argumentais, kad struktūriniai pertvarkymai Santariškių klinikose tiesiogiai nėra susiję su ieškovo darbu ir savaime nesudaro pagrindo nutraukti su juo darbo sutartį. Tačiau darbo sutartis su ieškovu yra nutraukta ne dėl struktūrinių pertvarkymų, o dėl pasikeitusio darbo organizavimo ir dėl to, kad ieškovas nesutiko dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis. Tai, kad darbo organizavimo pakeitimai buvo realūs ir kad jie buvo susiję su ieškovo vykdytų darbo funkcijų perskirstymu, teismas nustatė iš šių aplinkybių.

15Vyriausybės 2011-03-23 nutarimo Nr.327 pagrindu VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, VšĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninė ir VšĮ Valstybinis patologijos centras buvo prijungtos prie Santariškių klinikų. 2012-04-24 Santariškių klinikų dalininkų atstovų susirinkime buvo nuspręsta prijungtose gydymo įstaigose veikusias transporto tarnybas nuo 2012-05-02 sujungti į vieną tarnybą. Šis dalininkų sprendimas buvo įgyvendintas Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-04-25 įsakymu Nr.V-234 „Dėl filialų transporto skyrių reorganizavimo“, kurio direktorius įsakė nuo 2012-05-02 Vaikų ligoninės ir Valstybinio patologijos centro transporto skyrių darbuotojus ir pavienius vairuotojus prijungti prie Santariškių klinikų transporto skyriaus ir nustatyti tokią transporto skyriaus etatinę struktūrą: skyriaus vedėjas 1,0; vairuotojas 41,25, mechanikas 0,5.

16Ieškovo darbo funkcijų pasikeitimas yra tiesiogiai susiję su Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-04-25 įsakymo Nr.V-234 įgyvendinimu, kadangi iki tol ieškovui pagal pareiginę instrukciją buvo priskirtos funkcijos, susijusios su transporto skyriaus veikla: t.y. ieškovas nuo darbo aptarnavimo skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi pradžios turėjo vykdyti darbo funkciją, kuri pareigų instrukcijoje įvardinta kaip transporto skyriaus darbo koordinavimas. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad tokia funkcija jo pareigybei buvo nebūdinga ir atsirado tik nuo 2010 m. Iš pateiktų pareigų instrukcijų matyti, kad transporto koordinavimo funkcija ieškovui buvo nustatyta nuo 2002 m. spalio mėn., o 2010 m. ši funkcija pareigų instrukcijose buvo tik patikslinta ją detaliau aprašant.

17Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad darbo organizavimo pasikeitimai nebuvo realiai įgyvendinti. Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad jis nuo 2012 m. gegužės mėn. nebevykdė jokių funkcijų, susijusių su transporto skyriaus veikla. Nustatyta, kad tokios funkcijos nuo 2012 m. gegužės mėn. yra priskirtos transporto skyriaus vedėjui, kurio pareigas nuo 2012-05-02 pradėjo eiti A. G..

18Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovo, kaip aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus, darbo funkcijos nuo 2012-05-02 pasikeitė ir kad ieškovas nebevykdė dalies jo pareigybei būdingų funkcijų, susijusių su transporto skyriaus veiklos koordinavimu. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad tokie pasikeitimai sudarė pagrindą spręsti dėl ieškovo darbo sutarties sąlygų pakeitimo, kaip tai numato DK 120 str.

19Ieškovo teiginius, kad darbo sutarties sąlygų pakeitimas buvo vykdomas tik 2012 m. spalio mėn., o transporto skyriai buvo sujungti 2012 m. gegužės mėn., teismas atmetė kaip neturinčius teisinės reikšmės vertinant, ar ieškovo darbo sutarties sąlygos galėjo būti keičiamos, nes DK 120 str. jokio termino tam nenustato.

20Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas, nutraukdamas darbo sutartį pagal DK 129 str. 1 d., neįvykdė pareigos siūlyti ieškovui kitą darbą. Visų pirma, ieškovo darbo vieta nebuvo panaikinta, todėl šiuo atveju atsakovas neturėjo pareigos siūlyti ieškovui kitą darbo vietą. Kita vertus, ieškovas atsisakė eiti jam siūlomas inžinieriaus pareigas, o kitų laisvų darbo vietų, kurias ieškovas būtų galėjęs eiti tuo metu nebuvo (pagal atsakovo pateiktą informaciją tuo metu buvo laisvos vyr. buhalterio, programuotojo, telekomunikacijų specialisto, elektromonterio ir kapeliono pareigos).

21III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

22Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-25 sprendimo, kuriuo prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

231. DK 120 str. 1 d. leidžia darbdaviui pakeisti darbo sutarties sąlygas tik tuomet, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais. Atsakovo minimi struktūriniai pertvarkymai, kuriais jis grindė būtinybę pakeisti ieškovo darbo sutarties sąlygas (transporto skyrių sujungimas) buvo užbaigti 2012-05-02, pakeitus ieškovo pareigų instrukciją, todėl negalėjo būti pagrindas pakeisti ieškovo darbo sutarties sąlygas 2012-10-23.

24Jeigu, kaip teigia atsakovas, pagrindas keisti ieškovo darbo sutarties sąlygas buvo 2012-05-02 struktūriniai pertvarkymai, tuomet ieškovui būtų pasiūlyta eiti inžinieriaus pareigas dar 2012-05-02. Tačiau vyriausiojo inžinieriaus pareigybė minėtų struktūrinių pertvarkymų metu išliko, tik buvo patvirtintas naujas šios pareigybės aprašymas. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad iki 2012-10-23 būtų atsiradę naujų priežasčių, sudarančių pagrindą keisti ieškovo darbo sutarties sąlygas, todėl 2012-05-02 įvykdyti struktūriniai pertvarkymai negalėjo būti teisinis pagrindas keisti ieškovo darbo sutarties sąlygas.

25Atsakovas bylos nagrinėjimo metu teigė, kad ieškovo eitos vyriausiojo inžinieriaus pareigos dubliavosi su direktoriaus infrastruktūrai pareigomis - abu jie vadovavo aptarnavimo tarnybai. Šie atsakovo argumentai taip pat nesudaro pagrindo spręsti dėl būtinumo pakeisti ieškovo darbo sąlygas. Vien tai, kad vieno vadovo funkcija apima vadovavimą keletui skyrių, turinčių atskirus vadovus, nelaikoma, kad vadovų funkcijos dubliuojasi, nes aukštesnės grandies vadovas sprendžia kitokio lygio klausimus, nei kasdienė skyriaus veiklos priežiūra ir koordinavimas. Iš byloje esančios direktoriaus infrastruktūrai pareigų instrukcijos Nr. 969 matyti, kad direktorius infrastruktūrai vadovauja ne tik aptarnavimo tarnybai, bet ir medicinos technikos ir darbų saugos ir sveikatos skyrių vedėjams. Taigi negalima teigti, kad direktoriaus infrastruktūrai pareigos yra identiškos ieškovo eitoms vyriausiojo inžinieriaus pareigoms.

26Nors atsakovas nurodė, kad ieškovo darbo sutarties sąlygų pakeitimas buvo reikalingas siekiant išvengti jo funkcijų dubliavimosi su direktoriaus infrastruktūrai funkcijomis, tačiau į bylą nepateikė jokiu įrodymu, kokias funkcijas ieškovas atliktų būdamas inžinieriumi, t.y. kaip funkcijų dubliavimosi būtu išvengta.

27Teismas visiškai netinkamai aiškino DK 120 str. 1 d., jog aplinkybė, kad darbo sutarties sąlygų pakeitimas buvo vykdomas tik 2012 m. spalio mėn., o transporto skyriai buvo sujungti dar 2012 m. gegužės mėn., neturi teisinės reikšmės vertinant, ar ieškovo darbo sutarties sąlygos galėjo būti keičiamos, nes DK 120 str. jokio termino tam nenustato. Toks DK 120 str. aiškinimas yra neteisėtas, nes sukuria visiškai neapibrėžtą situaciją darbo teisėje, kuomet darbuotojo darbo sutarties sąlygų pakeitimas būtu nepagrįstai ištęsiamas laike, taip pažeidžiant darbuotojo teisėtų lūkesčių principą bei galimybę, keičiantis darbo organizavimui, operatyviai reaguoti į galimus esminius jo darbo sutarties sąlygų pakeitimus. Darbuotojo teisėtų lūkesčių principas suponuoja darbdavio pareigą nedelsiant darbuotoją ingormuoti apie darbdavio organizuojamus struktūrinius pertvarkymus, darbo organizavimo pakeitimus, kurie sąlygoja darbuotojo būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimą.

28Atsakovas, sujungęs transporto skyrius, 2012-05-02 ieškovą supažindino su nauju vyriausiojo inžinieriaus pareigų aprašymu, kuriame nebeliko funkcijų, susijusių su transporto skyriaus darbo organizavimu. Ieškovas pagrįstai manė, kad toks jo funkcijų pakeitimas yra galutinis, t.y. kad būtent tokiu būdu atsakovo atliekami darbo organizavimo pakeitimai įtakojo jo darbo funkcijas, ir jie jau įvyko. Ieškovas galėjo pretenduoti tiek į transporto skyriaus vedėjo pareigas, tiek į vėliau įsteigto transporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, tačiau tam nebuvo jokio reikalo, kadangi ieškovas pagrįstai manė, kad aptarnavimo tarnybos vyriausiojo inžinieriaus etatas yra paliktas, tik sumažinta funkcijų apimtis.

292. Ieškovas atleidimo iš darbo neteisėtumą grindė taip pat tuo, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą - jam nebuvo pranešta apie tai, kokias darbo funkcijas jis privalės atlikti eidamas inžinieriaus pareigas. Teismas nurodė, jog ieškovas teisme paaiškino, kad jam buvo nurodyta nuo 2012 m. gegužės mėn. nebevykdyti transporto skyriaus koordinavimo funkcijų, taigi ieškovui turėjo būti aišku, kad inžinieriaus pareigos skirsis tik šiuo paminėtu aspektu. Teismo nuomone, inžinieriaus pareigos turėjo skirtis tik tuo aspektu, kad ieškovas nebevykdys transporto skyriaus koordinavimo funkcijų. Tačiau tai yra tik prielaida, nes atsakovas į bylą nepateikė jokių įrodymų apie ieškovui siūlytų inžinieriaus pareigų funkcijas, maža to, teisme negalėjo paaiškinti, kokias funkcijas ieškovas atliktų būdamas inžinieriumi.

30Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

311. Struktūriniai pertvarkymai Santariškių klinikose įvyko, Santariškių klinikų ir prijungtų gydymo įstaigų transporto skyriai buvo sujungti. Atsakovas, nusprendęs po įvykusių struktūrinių pertvarkymų kitaip organizuoti transporto skyriaus darbą, perskirstė ieškovo darbo funkcijas, po ko ieškovas funkcijų, susijusių su transporto skyriaus darbo koordinavimu, nebevykdė. Todėl atsakovas teisėtai pasinaudojo DK 120 str. suteikta teise keisti ieškovo darbo sutarties sąlygas.

322. Ieškovas painioja struktūrinių pertvarkymų sąvoką su darbo organizavimo pakeitimo bei etatų sąrašo pakeitimo sąvokomis. Santariškių klinikos vykdė savo padalinių – filialų, struktūrinius pertvarkymus, panaikindama juose transporto skyrius ir šių skyrių darbuotojus perkeldama į Santariškių klinikų transporto skyrių. Taip pat buvo įvykdyti atitinkami darbo organizavimo pakeitimai, aptarti anksčiau. Vyriausiojo inžinieriaus pareigybės panaikinimas yra ne struktūrinis pertvarkymas, o darbo organizavimo pakeitimas, dėl ko pasikeitė etatų sąrašas.

333. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis nebuvo tinkamai informuotas apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą - jam nebuvo pranešta apie tai, kokias darbo funkcijas jis privalės atlikti eidamas inžinieriaus pareigas. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovui buvo nurodyta nevykdyti transporto skyriaus koordinavimo funkcijų ir jo pareigos skirsis tik šiuo aspektu. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas nei žodžiu, nei raštu atsakovui neišreiškė abejonių dėl būsimų darbo funkcijų apimties, siūlomų inžinieriaus pareigų atsisakė iš karto gavęs pranešimą apie numatomą darbo sutarties sąlygų keitimą. Ieškovas teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti, kodėl atsisakė jam siūlyto inžinieriaus darbo. Todėl apeliaciniame skunde nurodoma tokio atsisakymo priežastis - nežinojimas, kaip keisis darbo funkcijos, vertintina kritiškai.

34IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

37Kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 str. laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos (DK 120 str. 1 d.). Dėl darbuotojo nesutikimo dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, kaip svarbios priežasties nutraukti su juo darbo sutartį, spręndžiama pagal tai, ar darbovietėje realiai egzistavo objektyvios aplinkybės, dėl kurių buvo būtina keisti darbuotojo darbo sąlygas.

38Ieškovas nuo 2002-10-07 dirbo vyriausiuoju inžinieriumi Santariškių klinikų aptarnavimo tarnyboje (10 b.l.). Pagrindinės ieškovo darbo funkcijos buvo nustatytos aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus pareigų instrukcijoje (11, 12, 13 b.l.).

39Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-03-23 nutarimu Nr.327 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės ir viešosios įstaigos Valstybinio patologijos centro reorganizavimo“ šios gydymo įstaigos buvo reorganizuotos prijungiant jas prie Santariškių klinikų. Santariškių klinikų dalininkų atstovų 2011-04-13 posėdyje buvo nutarta prijungtų gydymo įstaigų pagrindu steigti Santariškių klinikų filialus – Vaikų ligoninę, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninę ir Valstybinį patologijos centrą (134-135 b.l.). Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-04-25 įsakymu Nr.V-234 „Dėl filialų transporto skyrių reorganizavimo“ nutarta nuo 2012-05-02 Santariškių klinikų filialų Vaikų ligoninės ir Valstybinio patologijos centro transporto skyrių darbuotojus ir pavienius vairuotojus prijungti prie Santariškių klinikų transporto skyriaus, taip pat nutarta nustatyti tokią Santariškių klinikų transporto skyriaus etatinę struktūrą: skyriaus vedėjas 1,0; vairuotojas 41,25; mechanikas 0,5 (90 b.l.).

40Aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus 2002-12-09 pareigų instrukcijoje (11 b.l.) viena iš ieškovo funkcijų buvo koordinuoti transporto skyriaus, liftų aptarnavimo, eksploatacijos ir remonto, pagalbinio ūkio skyrių darbą. 2010-10-26 ši pareigų instrukcija buvo papildyta šiomis funkcijomis: aptarnavimo skyriaus vyriausiasis inžinierius sudaro transporto skyriaus darbuotojų darbo grafiką ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tikrina eksploatuojamų automobilių techninę būklę, tikrina automobilių kelialapius, benzino sunaudojimą (12 b.l.). Nustačius ieškovui papildomas funkcijas, jo darbo užmokestis nesikeitė (10 b.l.).

41Ieškovas nurodė, kad papildomos funkcijos, susijusios su transporto skyriaus darbu, jam buvo pavestos išėjus iš darbo transporto skyriaus vedėjui. Šios ieškovo nurodytos aplinkybės atsakovas neginčijo. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas šias papildomas funkcijas atliko ir iki 2010-10-26 pareigų instrukcijos pakeitimo, ir šios funkcijos 2002-12-09 pareigų instrukcijoje buvo apibrėžtos kaip transporto skyriaus, liftų aptarnavimo, eksploatacijos ir remonto, pagalbinio ūkio skyrių darbo koordinavimas. Iš Santariškių klinikų etatų paskirstymo sąrašo matyti, kad aptarnavimo tarnyboje yra pagalbinio ūkio, eksploatacijos ir remonto ir transporto skyriai (74-85 b.l.). Koordanavimo funkciją sudaro šių skyrių darbo derinimas. Tuo tarpu 2010-10-26 pareigų instrukcijoje nustatytos papildomos funkcijos yra susijusios ne su kelių skyrių darbo derinimu, o su vieno iš skyrių, t.y. transporto skyriaus, veikos organizavimu (tvarkymu).

422012-05-02 aptarnavimo tarnybos vyriausiojo inžinieriaus pareigų instrukcija buvo dar kartą pakeista: nebeliko funkcijų, susijusių su transporto skyriaus, liftų aptarnavimo, eksploatacijos ir remonto, pagalbinio ūkio skyrių darbo koordinavimu, transporto skyriaus darbuotojų darbo grafikų sudarymu, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymu, eksploatuojamų automobilių techninės būklės tikrinimu, automobilių kelialapių, benzino sunaudojimo tikrinimu (13 b.l.). Funkcijos, susijusios su transporto skyriaus darbuotojų darbo grafikų sudarymu, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymu, eksploatuojamų automobilių techninės būklės tikrinimu, automobilių kelialapių, benzino sunaudojimo tikrinimu yra nustatytos transporto skyriaus vedėjo pareigų instrukcijoje (115-116 b.l.).

43Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-10-05 įsakymu Nr.V-540 aptarnavimo tarnyboje buvo panaikintas vyriausiojo inžinieriaus etatas ir įvestas inžinieriaus etatas (15 b.l.). 2012-10-23 ieškovui buvo praneša, kad bus keičiamos jo darbo sąlygos, t.y. ieškovas nuo 2012-12-10 bus perkeltas į inžinieriaus pareigas aptarnavimo tarnyboje ir ieškovui bus mokamas 3 500 Lt darbo užmokestis, ieškovas taip pat buvo įspėtas, kad, nesutikęs dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis bus atleistas iš darbo pagal DK 129 str. 1 d. (18 b.l.). Iš 2013-01-31 pažymos apie vidutinį darbo užmokestį (68 b.l.) matyti, kad ieškovui naujai nustatomas darbo užmokestis yra mažesnis, nes ieškovui buvo mokamas 4 700 Lt darbo užmokestis. Ieškovui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, ieškovas nuo 2012-12-27 buvo atleistas iš darbo pagal DK 129 str. 1 d. (10 b.l.).

44Pirmosios instancijos teismas ieškovo darbo funkcijų pasikeitimus siejo su Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-04-25 įsakymo Nr.V-234 įgyvendinimu, t.y. Santariškių klinikų filialų (Vaikų ligoninės ir Valstybinio patologijos centro) transporto skyrių panaikinimu, šių skyrių darbuotojų ir pavienių vairuotojų prijungimu prie Santariškių klinikų transporto skyriaus, naujos transporto skyriaus etatų struktūros nustatymu ir dalies ieškovų vykdytų funkcijų perdavimu transporto skyriaus vedėjui.

45Tačiau dėl nurodytų struktūrinių pertvarkymų ir darbo organizavimo pasikeitimų įvykęs ieškovo darbo funkcijų pasikeitimas buvo įformintas pakeičiant aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus pareigų instrukciją, t.y. iš šios instrukcijos pašalinant dalį aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus atliekamų funkcijų, su pakeista pareigų instrukcija ieškovas buvo supažindintas 2012-05-02. Nors Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-10-04 įsakyme Nr.V-537 nurodyta, kad 2012-10-03 Santariškių klinikose buvo įvestas transporto skyriaus vedėjo etatas (16 b.l.), tačiau iš byloje esančių įrodymų matyti, kad transporto skyriaus vedėjo etatas buvo įvestas Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-04-25 įsakymu Nr.V-234 (90 b.l.), tai patvirtina ir Santariškių klinikų 2012-05-31 etatų paskirstymo sąrašas, kuriame yra nurodytas 1 transporto skyriaus vedėjo etatas (74-79 b.l.).

46DK 120 str. nenustato termino, per kurį turi būti pakeistos darbo sutarties sąlygos įvykus gamymos, jos masto, technologijos arba darbo organizavimo pasikeitimams, taip pat kitiems gamybinio būtinumo atvejams. Tačiau sutiktina su ieškovo apeliacinio skundo teiginiu, kad situacija, kai darbuotojo darbo sąlygų pakeitimas yra nepagrįstai ištęsiamas laike, taip pažeidžiant darbuotojo teisėtų lūkesčių principą bei galimybę, keičiantis darbo organizavimui, operatyviai reaguoti į galimus darbo sutarties pakeitimus. Darbuotojo teisėtų lūkesčių principas suponuoja darbdavio pareigą nedelsiant informuoti darbuotoją apie struktūrinius pertvarkymus, darbo organizavimo pasikeitimus, kurie sąlygoja darbuotojo darbo sutarties sąlygų pasikeitimą.

47Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad struktūriniai pertvarkymai ir darbo organizavimo pakeitimai, dėl kurių keitėsi ieškovo darbo funkcijos, buvo baigti 2012 m. gegužės mėn., o ieškovo darbo funkcijų pakeitimas buvo įformintas pakeičiant aptarnavimo tarnybos vyriausiojo inžinieriaus pareigų instrukciją. Tai patvirtina Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-04-25 įsakymas Nr.V-234, kuriuo buvo nutarta nuo 2012-05-02 Santariškių klinikų filialų Vaikų ligoninės ir Valstybinio patologijos centro transporto skyrių darbuotojus ir pavienius vairuotojus prijungti prie Santatiškių klinikų transporto skyriaus ir nustatyti naują Santariškių klinikų transporto skyriaus etatinę struktūrą, Santariškių klinikų 2012-05-31 etatų paskirstymo sąrašas, kuriame nurodyti transporto skyriaus etatai, atitinkantys nustatytus 2012-04-25 įsakymu Nr.V-234, taip pat 2012-05-02 aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus pareigų instrukcija. Iš Santariškių klinikų 2013-05-31 etatų paskirstymo sąrašų taip pat matyti, kad po nurodytų struktūrinių pertvarkymų ir darbo organizavimo pasikeitimų aptarnavimo tarnyboje yra išlikęs vyriausiojo inžinieriaus etatas.

48Be to, funkcijos, susijusios su transporto skyriaus darbu, nelaikytinos įprastomis aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus funkcijomis. Todėl sutiktina su ieškovo teiginiu, kad šios funkcijos jam buvo pavestos laikinai. Tai patvirtina tos aplinkybės, kad ieškovui šios funkcijos buvo pavestos atlikti išėjus iš darbo transporto skyriaus vedėjui, ieškovui už šių funkcijų atlikimą nebuvo mokamas didesnis darbo užmokestis, šios funkcijos pagal jų apimtis ir atlikimo laiką sudarė nedidelę dalį ieškovo atliekamų funkcijų, ieškovas nebeatliko šių funkcijų priėmus į darbą transporto skyriaus vedėją. Todėl šių funkcijų išbraukimas iš ieškovo pareigų instrukcijos laikytinas su ieškovo atliekamų funkcijų grąžinimu į ankstesnę padėtį, o ne su ieškovo atliekamų funkcijų perskirstymu.

49Atsiliepime į ieškinį atsakovas taip pat nurodė, kad pagrindas pakeisti ieškovo darbo sąlygas buvo ir ta aplinkybė, kad iš dalies dubliavosi aptarnavimo tarnybos vyriausiojo inžinieriaus ir direktoriaus infrastruktūrai funkcijos, nes abu jie kontroliavo aptarnavimo tarnybos veiklą, todėl buvo nuspręsta aptarnavimo tarnybos veiklos kontrolę palikti tik direktoriaus infrastruktūrai kompetencijai. Tačiau 2012-05-02 aptarnavimo tarnybos vyriausiojo inžinieriaus pareigų instrukcijoje yra išlikusi aptarnavimo tarnybos kontrolės funkcija, o, atsakovui nepateikus įrodymų, kaip keistųsi ieškovo darbo funkcijos, jam einant aptarnavimo tarnybos inžinieriaus pareigas, nėra pagrindo teigti, kad ieškovas nebevykdytų aptarnavimo tarnybos kontrolės funkcijos.

502012-05-02 pareigų instrukcijoje nebeliko ir funkcijos, susijusios su transporto skyriaus, liftų aptarnavimo, eksploatacijos ir remonto, pagalbinio ūkio skyriaus darbo koordinavimu. Tačiau atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, dėl kokios priežasties ieškovui nebebuvo pavesta atlikti šių funkcijų, kokią ieškovo vykdomų funkcijų dalį šios funkcijos užėmė, kad būtų galima spręsti, ar šių funkcijų nebeatlikimas buvo pagrindas keisti ieškovo darbo sutarties sąlygas.

51Todėl sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad po 2012 m. gegužės mėn. neatsirado jokių naujų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą keisti ieškovo darbo sutarties sąlygas. Sutiktina ir su apeliacinio skundo argumentu, kad ieškovas nebuvo tinkamai informuotas apie tai, kaip keisis jo darbo sąlygos. Atsakovas nesupažindino ieškovo su aptarnavimo tarnybos inžinieriaus pareigų instrukcija, pranešime „Dėl darbo sutarties sąlygų keitimo“ nenurodė, kaip keisis ieškovo darbo funkcijos jam dirbant aptarnavimo tarnybos inžinieriaus pareigose. Pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybė, kad nuo 2012 m. gegužės mėn. ieškovui buvo nurodyta nebevykdyti funkcijų, susijusių su transporto skyriaus darbo organizavimu, yra susijusi su aptarnavimo tarnybos vyriausiojo inžinieriaus funkcijų pakeitimu, o ne su šio skyriaus inžinieriaus funkcijų nustatymu.

52Nenustačius, kad Santariškių klinikose realiai egzistavo objektyvios aplinkybės, dėl kurių buvo būtina keisti ieškovo darbo sąlygas (perkelti ieškovą į aptarnavimo tarnybos inžinieriaus pareigas ir nustatyti 3 500 Lt darbo užmokestį), nebuvo pagrindo atleisti ieškovą iš darbo jam nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, todėl ieškovo atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu.

53Jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui DK 140 str. 1 d. nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos (DK 300 str. 3 d.). Aplinkybes, reikšmingas DK 300 str. 4 d. taikymui, teismas turi nagrinėti nepriklausomai nuo to, ar kuri nors iš proceso šalių jomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu.

54Iš atsakovo pateikto 201311-13 aptarnavimo tarnybos etatų sąrašo matyti, kad aptarnavimo tarnyboje nėra išlikusi vyriausiojo inžinieriaus pareigybė (243 b.l.), taip pat nėra ir inžinieriaus pareigybės, kuri buvo įvesta Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-10-05 įsakymu. Lyginant aptarnavimų tarnybos etatų sąrašą, buvusį 2013-05-31 (74-79 b.l.), su 2013-11-13 aptarnavimo tarnubos etatų sąrašu, matyti, kad vietoje aptarnavimo tarnyboje buvusių 5 etatų yra likę 4 etatai. Todėl darytina išvada, kad po ieškovo atleidimo iš darbo susiklostė tokia situacija, kad funkcijos, kurias ieškovas atliko iki atleidimo iš darbo, iš viso nebeatliekamos arba yra perduotos kitiems asmenims. Šios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovas dėl ekonominių ir organizacinių riežaščių negali būti grąžintas į pirmesnį darbą. Todėl ieškovo darbo sutartis laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2013-11-27

55Ieškovui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (DK 300 str. 4 d.). Pagal 2013-01-31 pažymą ieškovo vidutinis vienos dienos darbo užmokestis yra 223,27 Lt (neatskaičius mokesčių) (68 b.l.). Kadangi ieškovui turėjo būti išmokėta penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (69 b.l.), šios išmokos dydžiu mažintina ieškovui priteistina vidutinio darbo užmokesčio suma.

56Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą. Jos dydį kiekvienu atveju nustato teismas, vadovaudamasis Civiliniu kodeksu (DK 250 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad neteisėto atleidimo iš darbo atveju DK 250 str. nustatytas neturtinės žalos atlyginimas priteisiamas tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), pripažinimu atleidimą iš darbo neteisėtu ar grąžinimu į darbą, darbuotojui padaryta žala nėra teisingai atlyginama. Ieškovo atleidimo iš darbo pagrindas nėra susijęs su ieškovo kalte, atsakovui priklausė išmokėti penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, kas turėjo užtikrinti ieškovui pragyvenimo šaltinį naujo darbo paieškos laikotarpiu. Ieškovo nurodytos aplinkybės apie išsivysčiusius sveikatos sutrikimus, fizinės ir emocinės būklės suprastėjimą, bendravimo galimybių sumažėjimą nėra įrodytos. Todėl ieškovo prašymas priteisti neturtinės žalos atlyginimą atmestinas.

57Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kaip priimtas netinkamai pritaikius darbo teisės normas, reglamentuojančias darbo sutarties sąlygų pakeitimą ir atleidimą iš darbo darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.).

58Ieškovas patyrė 3 118,78 Lt išlaidas už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme ir 4 316,70 Lt išlaidas už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas patyrė 2 000 Lt išlaidas už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme ir 1 000 Lt išlaidas už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Kadangi ieškinys ir apeliacinis skundas patenkinti iš dalies, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistos 1 559,39 Lt išlaidos už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme ir 2 158,35 Lt išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos 1 000 Lt išlaidos už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme ir 500 Lt išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

60Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo A. J. ieškinį patenkinti iš dalies.

61Pripažinti ieškovo A. J. atleidimą iš darbo 2012 m. gruodžio mėn. 27 d. pagal DK 129 str. 1 d. neteisėtu, negrąžinti ieškovo A. J. į pirmesnį darbą ir laikyti, kad darbo sutartis su ieškovu A. J. yra nutraukta teismo sprendimu nuo 1013 m. lapkričio 27 d.

62Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ieškovo A. J. naudai 223,27 Lt vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) už laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. iki 2013 m. lapkričio 27 d., priteistą sumą mažinant ieškovui A. J. išmokėta penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitine išmoka.

63Reikalavimą priteisti neturtinės žalos atlyginimą atmesti.

64Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus univesriteto ligoninės Santariškių klinikų atsakovo A. J. naudai 3 717,74 Lt bylinėjimosi išlaidas, priteisti iš ieškovo A. J. atsakovo VšĮ Vilniaus universtiteto ligoninės Santariškių klinikų naudai 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant J. L.,... 3. dalyvaujant ieškovo A. J. atstovei adv. J. J.,... 4. atsakovo VšĮ Vilniaus univesiteto ligoninės Santariškių klinikų atstovei... 5. apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.Ginčo esmė... 8. Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Vilniaus... 9. Ieškovas nurodė, kad nuo 2002-10-07 dirbo vyriausiuoju inžinieriumi... 10. Ieškovas teigia, kad atsakovas nepagrįstai atleido jį iš darbo, nes jokie... 11. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 12. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-25 sprendimu ieškinį atmetė.... 14. Teismas iš dalies sutiko su ieškovo argumentais, kad struktūriniai... 15. Vyriausybės 2011-03-23 nutarimo Nr.327 pagrindu VšĮ Vilniaus universiteto... 16. Ieškovo darbo funkcijų pasikeitimas yra tiesiogiai susiję su Santariškių... 17. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad darbo organizavimo pasikeitimai nebuvo... 18. Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovo, kaip... 19. Ieškovo teiginius, kad darbo sutarties sąlygų pakeitimas buvo vykdomas tik... 20. Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas, nutraukdamas... 21. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 23. 1. DK 120 str. 1 d. leidžia darbdaviui pakeisti darbo sutarties sąlygas tik... 24. Jeigu, kaip teigia atsakovas, pagrindas keisti ieškovo darbo sutarties... 25. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu teigė, kad ieškovo eitos vyriausiojo... 26. Nors atsakovas nurodė, kad ieškovo darbo sutarties sąlygų pakeitimas buvo... 27. Teismas visiškai netinkamai aiškino DK 120 str. 1 d., jog aplinkybė, kad... 28. Atsakovas, sujungęs transporto skyrius, 2012-05-02 ieškovą supažindino su... 29. 2. Ieškovas atleidimo iš darbo neteisėtumą grindė taip pat tuo, kad jis... 30. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu... 31. 1. Struktūriniai pertvarkymai Santariškių klinikose įvyko, Santariškių... 32. 2. Ieškovas painioja struktūrinių pertvarkymų sąvoką su darbo... 33. 3. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis nebuvo tinkamai informuotas... 34. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 37. Kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip... 38. Ieškovas nuo 2002-10-07 dirbo vyriausiuoju inžinieriumi Santariškių... 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-03-23 nutarimu Nr.327 „Dėl viešosios... 40. Aptarnavimo skyriaus vyriausiojo inžinieriaus 2002-12-09 pareigų... 41. Ieškovas nurodė, kad papildomos funkcijos, susijusios su transporto skyriaus... 42. 2012-05-02 aptarnavimo tarnybos vyriausiojo inžinieriaus pareigų instrukcija... 43. Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2012-10-05 įsakymu Nr.V-540... 44. Pirmosios instancijos teismas ieškovo darbo funkcijų pasikeitimus siejo su... 45. Tačiau dėl nurodytų struktūrinių pertvarkymų ir darbo organizavimo... 46. DK 120 str. nenustato termino, per kurį turi būti pakeistos darbo sutarties... 47. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad struktūriniai... 48. Be to, funkcijos, susijusios su transporto skyriaus darbu, nelaikytinos... 49. Atsiliepime į ieškinį atsakovas taip pat nurodė, kad pagrindas pakeisti... 50. 2012-05-02 pareigų instrukcijoje nebeliko ir funkcijos, susijusios su... 51. Todėl sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad po 2012 m. gegužės... 52. Nenustačius, kad Santariškių klinikose realiai egzistavo objektyvios... 53. Jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti... 54. Iš atsakovo pateikto 201311-13 aptarnavimo tarnybos etatų sąrašo matyti,... 55. Ieškovui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės... 56. Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę... 57. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo... 58. Ieškovas patyrė 3 118,78 Lt išlaidas už advokato pagalbą pirmosios... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 60. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą... 61. Pripažinti ieškovo A. J. atleidimą iš darbo 2012 m. gruodžio mėn. 27 d.... 62. Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 63. Reikalavimą priteisti neturtinės žalos atlyginimą atmesti.... 64. Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus univesriteto ligoninės Santariškių...