Byla A2.9.-760-334/2016
Dėl jam administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal šią įstatymo normą surašytas pagrįstai, pažeidėjo kaltė įrodyta visiškai, todėl jis baustinas

1Panevėžio miesto apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Danutei Švitinienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam M. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo M. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, gyv. ( - ), neteisto, administracine tvarka bausto, administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

3M. B. 2016-02-22 00.54 val. ( - ), žinomai melagingai telefonu, kurio abonentinis numeris ( - ), priklausančiu K. F., gim. ( - ), iškvietė priešgaisrinės apsaugos tarnybą į ( - ). Tokiais veiksmais M. B. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos ATPK) 186 str.

4M. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jam buvo pranešta pasirašytinai, neatvykimo priežastis nežinoma, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 272 str. 2 d., jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį ir jei iš jo nėra gauta prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, administracinė byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

5Iš byloje esančio M. B. paaiškinimo matyti, kad savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi (5 b.l.).

6Administracinėn atsakomybėn traukiamo M. B. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 186 str., įrodyta jo prisipažinimu ir byloje esančia rašytine medžiaga: 2016-02-29 administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 09P-52724172-16 (b.l. 5), M. B. paaiškinimu (b.l. 7), K. F. paaiškinimu (b.l. 8), S. F. paaiškinimu (b.l. 9), tarnybiniu pranešimu (b.l. 10), DVD-R laikmena su garso įrašu (b.l. 11), Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus raštu (b.l. 12), Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos raštu (b.l. 13), kitais byloje esančiais rašytiniais dokumentais.

7Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma neginčijamai patvirtina, kad M. B. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos ATPK 186 str., nes jis žinomai melagingai iškvietė priešgaisrinės apsaugos tarnybą, todėl jam administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal šią įstatymo normą surašytas pagrįstai, pažeidėjo kaltė įrodyta visiškai, todėl jis baustinas.

8Pažeidėjo atsakomybę lengvina prisipažinimas ir nuoširdus gailestis. Jo atsakomybę sunkina tai, kad pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda.

9Skirdamas administracinę nuobaudą pažeidėjui, teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį bei pavojingumą, pažeidėjo asmenybę – teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis neteistas, administracine tvarka baustas, turi galiojančių administracinių nuobaudų, į atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, į vieną atsakomybę sunkinančią aplinkybę, į konkrečias bylos aplinkybes. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, Lietuvos Respublikos ATPK 30 str. ir 302 str. nuostatomis, teismas daro išvadą, kad Lietuvos Respublikos ATPK 20 str. numatyti administracinių nuobaudų tikslai bus pasiekti M. B. už Lietuvos Respublikos ATPK 186 str. numatyto pažeidimo padarymą paskyrus sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą – minimalaus dydžio baudą.

10Daiktai – DVD-R laikmena su garso įrašu, saugoma byloje (b.l. 11), nutarimui įsiteisėjus, paliktina prie bylos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., 3022 str., 3024 str., teismas

Nutarė

12M. B., a.k. ( - ) už pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 186 str. paskirti administracinę nuobaudą – 86 Eur (aštuoniasdešimt šešių eurų) baudą.

13Baudą sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo paskirti baudą įteikimo dienos, o apskundus šį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), bankas AB „Swedbank“, įmokos kodas 1001. Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti administracinio teisės pažeidimą identifikuojantį numerį ROIK: 16055718643.

14Nesumokėjus baudos, ji išieškoma priverstinai (Lietuvos Respublikos ATPK 314 str. 1 d.).

15Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo ar vykdymo atidėjimo klausimais asmuo, patrauktas administracinėn atsakomybėn, turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

16Daiktus – DVD-R laikmeną su garso įrašu, saugomą byloje, nutarimui įsiteisėjus, palikti prie bylos.

17Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme arba tiesiogiai Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai