Byla 1S-754-518-2008
Dėl laikino nuosavybes teisiu apribojimo i aštuonis UAB „(duoemnys neskelbtini)“ priklausancius kompiuterius ir ju paemimo, taikyto Vilniaus m. apylinkes prokuraturos prokurores 2008 m. liepos 11 d. nutarimu, panaikinimo, ir susipažines su pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 10-1-70202-07, n u s t a t e :

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Linas Žukauskas, sekretoriaujant Ivonai Starikovic, dalyvaujant prokurorui Laurai Golubkienei, pareiškejui J. L., teismo posedyje išnagrinejes pareiškejo J. L. skunda del Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2008 m. rugpjucio 05 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškejo J. L. skundas del laikino nuosavybes teisiu apribojimo i aštuonis UAB „(duoemnys neskelbtini)“ priklausancius kompiuterius ir ju paemimo, taikyto Vilniaus m. apylinkes prokuraturos prokurores 2008 m. liepos 11 d. nutarimu, panaikinimo, ir susipažines su pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 10-1-70202-07, n u s t a t e :

22007 m. spalio 22 d. UAB „(duoemnys neskelbtini)“ pareikštas itarimas del nusikalstamu veiku, numatytu Lietuvos Respublikos BK 192 str. 1 d., 20 str. 1 d. padarymo. Ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurore ivertinusi tai, kad kompiuteriai, kuriuose buvo neteisetai atgamintos ir komerciniais tikslais laikytos kompiuteriu programu kopijos, laikytini nusikaltimo priemone ir galimam turto konfiskavimui užtikrini butina laikinai apriboti UAB „(duoemnys neskelbtini)“ nuosavybes teise i šiuos kompiuterius, 2008 m. liepos 11 d. prieme nutarima skirti laikina nuosavybes teises apribojima.

3Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2008 m. rugpjucio 05 d. nutartimi pareiškejo J. L. skunda atmete ir paliko galioti prokurores 2008 m. liepos 11 d. nutarima.

4Pareiškejas J. L. prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2008 m. rugpjucio 05 d. nutarti ir 2008 m. liepos 11 d. nutarima taikyti laikina nuosavybes teisiu apribojima 8 UAB „(duoemnys neskelbtini)“ priklausanties kompiuteriams, kadangi tiek kompiuteriai, tiek kompiuteriu programos isigytos teisetai. Pareiškejas nurodo, kad prokurore nepagristai konstatavo, kad mineti kompiuteriai yra nusikaltimo priemone ir gali buti konfiskuoti, todel galimam turto konfiskavimui užtikrinti, butina juos paimti.

5Skunde nurodoma, kad 2007 m. gegužes 24 d. policijos pareigunai UAB „(duoemnys neskelbtini)“ patalpose atliko kompiuteriu patikrinima ir juose instaliuotu programu apraša. Patikrinimo metu 3 kompiuteriai buvo paimti ir išgabenti i policija, kur jie saugomi iki šiol, kiti apžiureti kompiuteriai buvo palikti bendroveje. Del ikiteisminio tyrimo vilkinimo ir paimtu kompiuteriu negražinimo buvo kreiptasi i ikiteisminio tyrimo teiseja su prašymu nutraukti ikiteismini tyrima Lietuvos Respublikos BPK 215 str. pagrindu. Teismas, išnagrinejes skunda, nustate termina, per kuri pradetas ikiteisminis tyrimas byloje turi buti baigtas. Kaip atsaka i tai, prokurore prieme nutarima del laikino nuosavybes teisiu apribojimo, kurio pagrindu iš bendroves paimti dar 5 kompiuriai. Pareiškejas pažymi, kad 3 iš paimtu 5 kompiuteriu yra neveikiantys, todel ju paemimas negali tureti jokios itakos tiriamai bylai. Be to, tarp paimtuju, kompiuteriai Nr. 2 ir 7 yra svarbus atliekant imones kasdienini darba, be kuriu imones funkcionavimas neisivaizduojamas. Tvirtina, kad abiejuose kompiuteriuose instaliuotos programos igytos teisetai, ka patvirtina byloje esancios PVM saskaitos-fakturos.

6Pareiškejas nurodo, kad kompiuterio programa kaip nusikaltimo objektas ir jos teisine apsauga nieko bendro neturi su kompiuteriu, net jeigu ji ir jame instaliuota, kompiuteris negali buti laikomas kaip nusikaltimo priemone. Kompiuteris tera tik darbo irankis, su kuriuo dirbama. Kaltinant Lietuvos Respublikos BK 192 str. pagrindu, nusikaltimo objektas yra kompiuterio programa, o ne kompiuteris, kuriame ji instaliuota. Taigi kompiuteriu paemimas iš bendroves yra nepagristas ir neteisetas, del ko taip pat buvo apribotos bendroves teises naudotis teisetai sukaupta informacija ir vykdyti veikla.

7Pareiškejas prašo skunda tenkinti. Prokuroras prašo pareiškejo skunda atmesti.

8UAB „(duoemnys neskelbtini)“ atstovo adv. J. L. skundas tenkintinas.

9Išnagrinejes ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 10-1-70202-07 medžiaga bei pareiškejo J. L. skundo argumentus ir juos pagrindžiancius motyvus, teismas daro išvada, kad Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2008 m. rugpjucio 05 d. nutartis yra nepagrista, todel turi buti panaikinta.

10Iš bylos duomenu matyti, kad 2007 m. gegužes 24 d. Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominiu nusikaltimu tyrimo skyriuje buvo pradetas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje NR. 10-1-70202-07 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 192 str. 1 d., t. y. del kompiuteriu programu neteiseto atgaminimo ir laikymo komercijos tikslais. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad UAB „(duoemnys neskelbtini)“, im. kodas „(duoemnys neskelbtini)“, esantis „(duoemnys neskelbtini)“, kurio naudai ir interesais, juridinio asmens vardu, eidama vadovaujancias pareigas ir turedama teise atstovauti juridini asmeni, priimti sprendimus juridinio asmens vardu bei kontroliuoti jo veikla, veike A. P., kuri neteisetai, pažeisdama 2003-03-05 d. Lietuvos Respublikos Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo pakeitimo istatymo 15 str. 2 d. ir 73 str. 1, 2 p. p. nuostatas, neturedama kuriniu autoriu ir gamintoju, ju teisiu peremeju ar tinkamai igaliotu asmenu leidimo, laikotarpiu nuo 2005-02-05 iki 2007-05-24 UAB „(duoemnys neskelbtini)“ patalpose, komercijos tikslais, siekiant, kad UAB „(duoemnys neskelbtini)“ gautu ekonomines ir komercines naudos, galimai organizavo neteiseta kompiuteriu programu atgaminima bendroves buveineje „(duoemnys neskelbtini)“, esanciuose kompiuteriuose ir laike neteisetas šias kompiuteriu programu kopijas 8 kompiuteriu sisteminiuose blokuose. Tokiu budu UAB „(duoemnys neskelbtini)“ pareikšti itarimai del 8 kompiuteriu sisteminiuose blokuose idiegtu ir komerciniais tikslais neteisetai atgamintu kompiuteriu programu neteisetu kopiju laikymo, t. y. nusikalstamu veiku, numatytu Lietuvos Respublikos BK 192 str. 1 d., 20 str. 1 d., padarymo.

11Lietuvos Respublikos BPK 151 str. 2, 4 d. yra numatyta prokuroro teise laikinai apriboti juridinio asmens nuosavybes teise siekiant užtikrinti galima turto konfiskavima Lietuvos Respublikos 72 str. numatytais atvejais bei civilini ieškini. Prireikus šis turtas gali buti paimamas. Lietuvos Respublikos BK 72 str. pagrindu privalomai konfiskuojami nusikalstamos veikos vykdymui panaudoti materialia verte turintys daiktai, t. y. nusikaltimo irankiai, priemones ir nusikalstamos veikos rezultatai. Baudžiamojo istatymo komentare detaliai reglamentuota, kas yra nusikaltimo padarymo priemones – tai daiktas, kuris pats nenaudojamas darant nusikalstama veika, taciau ja palengvina arba sudaro salygas nusikalstamiems veiksmams atlikti. Taigi skundo motyvas, kad vertinant kompiuterio programa kaip nusikaltimo objekta, jos teisine apsauga nieko bendro neturi su kompiuteriu, net jeigu ir jame instaliuota, kompiuteris negali buti laikomas kaip nusikaltimo priemone, yra atmestinas.

12Bylos duomenimis, per nustatyta triju menesiu ikiteisminio tyrimo užbaigimo termina turi buti atliktas ir minetu kompiuteriu tyrimas. Atkreiptinas skunda padavusio asmens demesys i tai, kad nuosavybes teisiu apribojimas yra laikina procesine prievartos priemone, kurios taikymas butu panaikintas nepasitvirtinus pateiktiems itarimams ar atsirastu kitos priežastys del kuriu ši procesines prievartos priemone taptu nebereikalinga. Tuo tarpu tiek kaltes klausimas, tiek isigytu programu teisetumas surinktu irodymu pakankamumo aspektu sprendžiamas ne ikiteisminio tyrimo stadijoje, o byla nagrinejant teisme iš esmes. Taip pat negalima sutikti su skundo teiginiais, kad laikinai apribojus bendroves teise i jai priklausancius kompiuterius, yra žlugdoma ukinio subjekto veikla, nes jis negali disponuoti dviejuose kompiuteriuose sukaupta informacija. Pažymetina, kad pritaikyta procesine prievartos priemone nera poemis, ar krata, nes laikinas nuosavybes teises apribojimas yra laikina procesinio pobudžio prievartos priemone, kuria pritaikius yra negalimas turto, kurio atžvilgiu priemone taikoma, pardavimas, atidavimas neatlygintinai tretiesiems asmenims, dovanojimas, ikeitimas, ar kitoks disponavimo pakeitimas, taciau Bendrove ši turta gali naudoti savo veikloje vykdydama ukine-komercine veikla. Tokiu atveju, jei kompiuteriai yra paimti ir nera Bendroves žinioje nuo 2008-07-11 dienos, ikiteisminio tyrimo pareigunu bei prokuroro veiksmai negali buti laikomi teisetais.

13Atsižvelgiant i išdestyta, advokato J. L. skundas negali buti tenkinamas skunde išdestytais ir posedyje papildytais motyvais. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2008 m. rugpjucio 05 d. nutartis paliktina galioti.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 151 str., 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

15atmesti pareiškejo J. L. skunda ir palikti galioti Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2008 m. rugpjucio 05 d. nutarti.

16Nutartis galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai