Byla 2-1423/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Medžio apdirbimo įrengimai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-4990-232/2009 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui UAB ,,Medžio apdirbimo įrengimai“ (tretieji asmenys: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, UAB ,,Staklija“) dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDF Vilniaus skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Medžio apdirbimo įrengimai“, administratoriumi paskirti UAB „Administravimas ir auditas“ įgaliotą asmenį J. L. . Nurodė, kad UAB „Medžio apdirbimo įrengimai“ pažeidinėja valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką ir nesilaiko norminiuose aktuose numatytos pareigos valstybinio socialinio draudimo įmokas sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, paskutinį kartą šias įmokas įmonė sumokėjo 2008 m. rugsėjo 10 d. Nuo 2008 metų gruodžio mėn. UAB „Medžio apdirbimo įrengimai“ skola VSDF biudžetui nuolat augo ir 2009 m. balandžio 1 d. buvo 59 575,51 Lt. Siekiant išieškoti skolą, pradėtos taikyti priverstinio skolos išieškojimo priemonės, tačiau skola VSDF biudžetui nesumokėta. Pagal 2008 m. balansą įmonės finansiniai įsipareigojimai ir skolos viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Medžio apdirbimo įrengimai“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“, išsprendė kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius klausimus. Teismas nurodė, kad pagal 2008 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės turtą sudarė 3 777 278 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 3 752 523 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimui – 1 745 023 Lt. Pagal 2009 m. birželio 11 d. balansą įmonės turtą sudarė 3 728 854 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 4 143 469 Lt. Iš 2009 m. birželio 11 d. kreditorių sąrašo matyti, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 3 559 297,08 Lt. Pagal pelno (nuostolių) ataskaitas matyti, jog 2008 m. įmonė patyrė 52 072 Lt nuostolių, o 2009 m. (2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. birželio 11 d. – 439 640 Lt nuostolių. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Medžio apdirbimo įrengimai“ yra nemoki, nes iš pateikto įmonės balanso ir kitų dokumentų matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, atsiskaitymo su kreditoriais terminai pradelsti, atsakovas neturi pakankamai turto skoloms padengti, nėra pateikta jokių duomenų apie galimą tokios atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas. Teismas, susipažinęs su kandidatų į administratorius kandidatūromis, atsižvelgęs į darbo krūvį, tenkantį vienam darbuotojui (administratoriui) sprendė, kad UAB „Admivita“ galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti administravimo procedūras, todėl UAB „Medžio apdirbimo įrengimai“ administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“ (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

6Atsakovas ,,Medžio apdirbimo įrengimai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį. Nurodo, kad teismas, keldamas atsakovui bankroto bylą, neįvertino neįvykdytų už 1 400 000 Lt sutarčių su klientais apmokėjimo terminų, nepareikalavo atsakovo 2009 m. rugpjūčio 31 d. finansinių duomenų.

7Trečiasis asmuo UAB ,,Staklija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Ieškovas VSDF Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nepagrįstas apelianto argumentas, jog teismas turėjo pareikalauti iš atsakovo 2009 m. rugpjūčio 31 d. finansinių duomenų, nes tokią pareigą įmonei nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kuris nustato ir kai kuriuos bylų, kylančių iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumus, išimtis iš bendrųjų proceso taisyklių (ĮBĮ 10 str. 1 d.).

12Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

13Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Medžio apdirbimo įrengimai“ iškėlė bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu – dėl nemokumo. Teismas, nustatydamas įmonės nemokumą, vertino atsakovo teismui pateiktus 2008 m. gruodžio 31 d. (b. l. 86) bei 2009 m. birželio 11 d. (b. l. 80) balansus. Šių dokumentų bei atsakovo teismui pateiktų kitų dokumentų (b. l. 81-85, 87-109) pagrindu teismas pagrįstai nustatė atsakovo nemokumą, kadangi ir pagal 2008 m. gruodžio 31 d., ir pagal 2009 m. birželio 11 d. balansų duomenis atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Iš atsakovo teismui pateikto įmonės 2009 m. birželio 11 d. kreditorių sąrašo (b. l. 107-108) matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 3 559 297,08 Lt, o į įmonės 2009 m. birželio 11 d. balansą įrašyto turto vertė yra 3 728 584 Lt, t. y. įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašytos turto vertės.

14Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neįvertino neįvykdytų 1 400 000 Lt vertės sutarčių (b. l. 178-213) su klientais. Tačiau atsakovas nepateikė daugiau jokių duomenų, iš kurių galima būtų spręsti, kad pateiktos sutartys yra neįvykdytos, ir dėl kurios iš šalių kaltės jos yra neįvykdytos. Kadangi sutartys yra sudarytos 2005 m. gruodžio 14 d. – 2008 m. gruodžio 3 d. laikotarpiu, jų vykdymo duomenys bet kuriuo atveju, ar atsakovas pagal šias sutartis yra kreditorius, ar debitorius, turėjo būti įtraukti į finansinę apskaitą. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo pareikalauti 2009 m. rugpjūčio 31 d. (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo ir paskelbimo dienos) įmonės balanso. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto bylos įmonei iškėlimas nėra momentinis aktas, tai procesas, kurį reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atsakovas teismui privalo pateikti praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį. Šioje byloje kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo į teismą kreipėsi 2009 m. birželio 17 d. (b. l. 1). Teismas 2009 m. birželio 19 d. atsakovą įpareigojo pateikti Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (b. l. 35). Atsakovas teismui pateikė 2009 m. birželio 11 d. balansą, kuriuo teismas pagrįstai rėmėsi, nustatydamas įmonės nemokumą.

15Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai