Byla I-2166-121/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Dzedulionio, Margaritos Stambrauskaitės, Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Edgarui Dereškevičiui, uždarame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo I. Z. (I. Z.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas I. Z. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) 2013-01-11 sprendimą Nr. (15/6-7)15PR-11 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo Gruzijos piliečiui I. Z. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į Gruziją" ir įpareigoti Departamentą išnagrinėti jo prašymą iš naujo (b.l.1-3).

3Atsakovas Departamentas, atsikirsdamas į pareiškėjo skundą, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 13-15).

4Teisme 2013-02-26 gautas I. Z. prašymas nenagrinėti jo skundo, nes atsirado priežastys, dėl ko jis nori kuo skubiau išvykti į Gruziją (b.l.27, 28).

5Pareiškėjo atstovas neprieštaravo prašymo tenkinimui.

6Prašymas tenkintinas, byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3p.).

7Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 52 straipsnis suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį ir tai yra pagrindas teismui nutraukti bylos nagrinėjimą (ABTĮ 101str. 3 p.).

8Teismas sprendžia, kad pareiškėjas pasinaudojo įstatymo jam suteikta galimybe atsisakyti nuo skundo. Atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis ir galutinis, o administracinės bylos nutraukimas šiuo atveju nepažeidžia kitų asmenų interesų, neprieštarauja įstatymui (ABTĮ 56 str. 2 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 punktu, 102 str. 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

10priimti I. Z. atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą Nr. I-2166-121/2013 nutraukti.

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai