Byla 1-241-383/2010

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Valdo Vitunsko, teisėjų Danguolės Šiugždinytės, Gyčio Večersko, sekretoriaujant Vaivai Tamkutonienei, dalyvaujant prokurorui Tomui Stelioniui, nukentėjusiajai E. G. , nukentėjusios atstovui advokatui Vaclovui Kaminskui, gynėjui advokatui Vytautui Šilingai, kaltinamajam V. G. , viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2V. G. , a. k. ( - ), LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), išsituokęs, nedirbantis, teistas – 2007-03-08 Marijampolės rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 4 d. – 6 mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai dirbti 24 valandas visuomenės labui; 2007-08-27 to paties teismo nutartimi 6 mėn. viešųjų darbų bausmė pakeista į 24 paras arešto, nustatant bausmės pradžią 2007-10-28, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 2 d. 5 p., 6 p, 11 p. padarymu, ir

Nustatė

4V. G. laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 25 d. 14 val. iki 2010-03-26 20 val. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bute, esančiame ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, iš asmeninių paskatų tyčia sudavė mažiausiai tris smūgius peiliu G. R. į kaklo sritį, tuo padarė pjautines žaizdas kakle su bendrosios miego arterijos, kvėpuojamosios gerklės nupjovimu, kas komplikavosi išoriniu nukraujavimu, nuo ko G. R. įvykio vietoje mirė. Tęsdamas veiką, jis taip pat tuo pačiu laiku, tame pačiame bute, siekdamas nuslėpti nusikaltimą – G. R. nužudymą, tyčia sudavė mažiausiai trylika smūgių peiliu V. R. į įvairias kūno vietas, taip pat tyčia smogdamas keturis kartus V. R. peiliu į kaklo sritį, padarė pjautines žaizdas kakle su kairiosios bendrosios miego arterijos ir kvėpuojamosios gerklės nupjovimu, kas komplikavosi išoriniu nukraujavimu, nuo ko V. R. įvykio vietoje mirė. Tokiu būdu, suvokdamas, kad sužalojimus, dėl kurių įvyko G. R. mirtis, jis padarė dukters V. R. akivaizdoje ir sukėlė jai dideles dvasines kančias, suvokdamas, kad daugybe pjautinių sužalojimų padarymu G. R. ir V. R. sukelia joms dideles fizines kančias, tyčia atėmė gyvybes dviems žmonėms - G. R. ir V. R. , tai yra itin žiauriai nužudė du žmones, siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą.

5Tokiais veiksmais V. G. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 2 d. 5 p., 6 p, 11 p.

6Įrodymai ir jų vertinimas

7Kaltinamasis V. G. apklaustas teisme savo kaltę pripažino pilnai, parodė, kad 2010-03-24 vakare jis buvo nuėjęs pas kaimynę G. R. , išgėrė alkoholio ir liko miegoti. Ryte nuėjo į parduotuvę ir atnešė dar alkoholio. Išgėręs atsigulė miegoti. Prabudo nuo smūgio plaktuku į galvą, pamatė, kad kaimynė buvo juo užsimojusi. Jis pagriebė ant stalo buvusį peilį ir juo švaistydamasis sužalojo G. R. . Motinos ginti puolė dukra, kurią irgi jis galėjo sužaloti. Dėl ko viskas įvyko, jis nesupranta, gal alkoholis buvo aptemdęs protą. Švaistytis peiliu jį privertė smūgis plaktuku į galvą. Buvo sulaikytas bevaikštinėjant po Kazlų Rūdą 28 dieną. Jo manymu, kaltinime nurodytos datos yra netikslios. Pamena, kad atsigulė kartu su V. R. , kažkada buvo su ja lytiškai santykiavęs. Tą vakarą su ja santykių neturėjo. Plaktuku buvo suduoti 3 smūgiai. Negali pasakyti, kiek kartų jis smūgiavo peiliu. Viskas įvyko akimirksniu. Dėl to, kas įvyko, labai gailisi.

8Teisme buvo pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu V. G. duoti parodymai, kurių metu jis paaiškino, kad pabudo nuo suduotų smūgių plaktuku. Jis atsistojęs išmušė G. R. plaktuką iš rankų, po to jis ją nustūmė į jos lovą ir ji ant nugaros nuvirto į savo lovą. Tada jis pagriebė nuo stalo peilį puolė prie G. R. , kuri tuo metu gulėjo ant nugaros lovoje, pasilenkė prie G. ir peiliu jis smūgiavo G. į gerklės sritį, pjaunamuoju judesiu, tačiau negali pasakyti, kelis kartus. Kai jai pjovė gerklę, ji nesipriešino, negriebė rankom, nesigynė ir nešaukė. Tuo metu pabudo V., kuri pamačiusi tokį vaizdą, ėmė klykti. Tada, kad ji greičiau nutiltų, jis puolė tuo pačiu peiliu, dūrė pjaunamuoju judesiu į įvairias kūno vietas, nematė, į kur, tačiau po tų dūrių ji nukrito ant lovos ir daugiau nešaukė. Jas užklojo, o išeidamas užrakino duris. (t. 2, b. l. 123).

9Apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją V. G. parodė, kad jis G. R. perpjovė gerklę, taip pat dar dūrė jai peiliu. Po to jį puolė V., ir jis jai brūkštelėjo peiliu kaklo ar krūtinės srityje (t. 2, b. l. 3-4).

10Vėlesnės apklausos metu V. G. negalėjo pasakyti, kiek kartų jis smūgiavo peiliu abiem nukentėjusiosioms. Tik jis patvirtino, kad G. R. smūgiavo peiliu į gerklės sritį, o V. R. – kaklo ar krūtinės srityje. Kiek dar buvo suduota smūgių, jis nežino. Įvykdyto nusikaltimo žiaurumą jis suvokė iš karto po nusikaltimo padarymo, tuo tikslu jis užklojo G. R. ir V. R. kūnus antklodėmis, tačiau darydamas nusikaltimą jis visiškai nieko negalvojo, apie jokis kančias ar vykdomą žiaurumą tuo metu nemanė (t. 2, b. l. 14-16).

11Nukentėjusioji E. G. parodė, kad nužudytosios yra jos motina ir sesuo. Sesuo turėjo visišką psichikos negalią. Ji jomis rūpindavosi, dažnai skambindavo, lankydavo. Ketvirtadienį skambino apie pietus, mama buvo blaivi. Po to skambino kovo 26 dieną, 27 dieną, 28 dieną ir niekas neatsiliepdavo. Nuvažiavusi rado namuose užtrauktas užuolaidas, pagalvojo, gal miega ar girtauja. Įėjus į vidų buvo tyla. Sofa buvo užklota, matėsi tik rankos ir kojos, atklojusi pamatė kraupų vaizdą, ir iškvietė policiją. Su kaltinamuoju ten dažnai kildavo konfliktai. Sesuo galėjo ginti mamą, ji buvo fiziškai stipri. Mama pasakodavo apie konfliktus, V. G. yra skriaudęs jas ir anksčiau Nukentėjusioji palaiko civilinį ieškinį ir prašo jį tenkinti. Prašo priteisti 12600 litų turtinei žalai atlyginti ir 992200 litų neturtinei žalai atlyginti.

12Liudytojas Z. M. paaiškino, kad jis apie įvykį sužinojo iš policijos. Pas jį ketvirtadienį buvo atėjęs G., pasiskolino 20 litų, dar buvo blaivus. Nebuvo kruvinas, sužalojimų nesimatė.

13Liudytoja S. G. paaiškino, kad kovo 25 dieną ji dirbo parduotuvėje, buvo užėjęs V. G. , pirko vyną. Būtų atkreipusi dėmesį į sužalojimus.

14Liudytoja R.S. parodė, kad ji kovo 26 dieną apie 14-15 val. eidama pro kaimynes girdėjo jas kalbant. Dėl datos galėjo ir suklysti, nes apklausiama buvo po mėnesio. Apie tai, kad kaimynės nužudytos, jai pasakė draugė.

15Liudytoja E. O. S. paaiškino, kad V. G. ji buvo pora kartų mačiusi laiptinėje, nes su G. R. ir V. R. jos buvo kaimynės. V. R. matė ketvirtadienį ar penktadienį, tiksliai negali pasakyti.

16Liudytoja D. G. paaiškino, kad V. G. yra jos sūnus. Kai išsiskyrė su šeima, jis girtaudavo. Dažniausiai lankydavosi pas G. R. , 22 dieną pirmadienį jis išėjo iš namų. Pas mamą buvo užėjęs, neklausęs paėmė 60 litų. 25 dieną buvo parėjęs, neįleido jo, nes mama buvo supykusi. 28 dieną atėjo policija, jo ieškojo ir pasakė, kad jis padarė nužudymą. Sužalotas nebuvo, lyg blaivus buvo.

17Liudytojas L. S. paaiškino, kad jis nieko nežino apie G. R. ir V. R. nužudymą. 2010-03-22 jis buvo nuėjęs pas pažįstamą G. R. ir pas jas rado V. G. . Žaidė kortom. Buvo G. R. ir V. R. , jis pabuvo apie pusę valandos ir išėjo, jie liko žaisti. Prie liudytojo V. G. išgėręs su G. R. nekonfliktuodavo. Tą dieną jie negėrė. Buvo atvejų, kad G. R. prašydavo išvesti G. iš jos namų, nenorėdavo, kad jis liktų.

182010-03-28 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta yra Basanavičiaus g. 14 - 76, Kazlų Rūdoje. Buto kambaryje lovose rasti dviejų nužudytų moterų lavonai. Įvykio vietos pažiūros metu paimti daiktai, turintys reikšmės nusikalstami veikai tirti ir nagrinėti. Nusikalstamai veikai tirti turintys reikšmės pėdsakai, vis įvykio vietos apžiūros atlikimo eiga užfiksuoti video įraše bei fotonuotraukose (t. 1, b. l. 3-58).

19Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto V. V. 2010-04-16 Nr. M 70/10(09) išvada, kurioje nurodyta, jog V. R. mirtis įvyko nuo pjautinių kaklo srities žaizdų su kairiosios bendrosios miego arterijos, kvėpuojamosios gerklės nupjovimu. Tai komplikavosi išoriniu nukraujavimu. V. R. mirtis įvyko prieš 2-3 paras iki jos lavono apžiūros įvykio vietoje 2010-03-28 d. 16.50 val. Tai patvirtina lavoninis sustingimas tiriamose raumenų grupėse praktiškai išnykęs, išlikęs silpnas kojose, III-čia lavondėmių stadija. Tam neprieštarauja įvykio aplinkybės. V. R. lavone konstatuotos paviršinės pjautinės žaizdos smakro, krūtinės, pilvo ir nugaros srityse gyviems asmenims vertintinos nežymiu sveikatos sutrikdymu, gilios pjautinės žaizdos nugaros srityje su nugaros raumenų sužalojimu - nesunkiu sveikatos sutrikdymu, pjautinės žaizdos kakle su kairiosios bendrosios miego arterijos ir kvėpuojamosios gerklės nupjovimu - sunkiu sveikatos sutrikdymu; sužalojimai buvo padaryti kietu plokščiu aštriabriauniu pjaunančio tipo įrankiu neilgai trukus iki mirties. V. R. lavone konstatuoti kūno sužalojimai padaryti prieš jos mirtį. Tai patvirtina kraujavimo bei gijimo požymiai sužalojimų srityse. V. R. lavone kovos ar savigynos pėdsakų nekonstatuota. V. R. po sužalojimų kaklo srityje padarymo negalėjo atlikti savarankiškų veiksmų, nes dėl sužalojimų greitai prarado sąmonę ir įvyko jos mirtis. V. R. po sužalojimų padarymo kaklo srityje galėjo gyventi nuo keliolikos iki keliasdešimt sekundžių, t.y. tol, kol dėl nepakankamos smegenų kraujotakos dėl kairiosios bendrosios miego arterijos nupjovimo ji prarado sąmonę ir įvyko mirtis. V. R. sužalojimų padarymo metu galėjo būti bet kurioje padėtyje; įtariamojo ir nužudytosios tarpusavio padėtis galėjo būti iš priekio bei iš nugaros. V. R. sužalojimas smakro srityje buvo padarytas vienu poveikiu, kaklo srityje galėjo būti padaryti keturiais poveikiais, krūtinės srityje buvo padaryti dviem poveikiais, pilvo srityje - septyniais poveikiais, nugaros srityje - trimis poveikiais. Viso sužalojimai galėjo būti padaryti septyniolika poveikių. V. R. lavone konstatuotų sužalojimų srityse kokių nors individualių žalojančio įrankio požymių neužsifiksavę. V. R. lavone konstatuoti sužalojimai kaklo ir nugaros srityje buvo padaryti su pakankamai didele jėga, nes jų pasėkoje buvo sužaloti kaklo ir nugaros gilieji minkštieji audiniai. V. R. megztinio nugariniame paviršiuje konstatuotas pažeidimas atitinka su sužalojimais nugaros srityje. Požymių, jog po mirties buvo keičiama V. R. poza, jos lavone nekonstatuota. V. R. lavone sužalojimų, būdingų kritimui, kontaktuojant su kietais bukais aplinkos daiktais, nekonstatuota. V. R. lavone sužalojimų, galinčių nurodyti į buvusį pasikėsinimą išžaginti, nekonstatuota. Tepinėliuose ir tampone su V. R. makšties turiniu spermos nerasta. V. R. kraujyje rasta 0,23 %o etilo alkoholio. Ši alkoholio koncentracija girtumo laipsniu nevertinama (t. 1, b. l. 91-93).

20Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto V. V. 2010-04-14 Nr. M 69/10(09) išvada, kurioje nurodyta, jog G. R. mirtis įvyko nuo pjautinių kaklo srities žaizdų su galvos kairiojo sukamojo raumens sužalojimu, dešiniųjų galvos sukamojo raumens ir bendrosios miego arterijos, kvėpuojamosios gerklės nupjovimu. Tai komplikavosi išoriniu nukraujavimu. G. R. mirtis įvyko prieš 2-3 paras iki jos lavono apžiūros įvykio vietoje 2010-03-28 d, 16.50 vai. Tai patvirtina lavoninis sustingimas tiriamose raumenų grupėse praktiškai išnykęs, išlikęs silpnas kojose, III-čia lavondėmių stadija. Tam neprieštarauja įvykio aplinkybės. G. R. lavone konstatuotos pjautinės žaizdos kakle sugalvos kairiojo sukamojo raumens sužalojimu, dešiniųjų galvos sukamojo raumens ir bendrosios miego arterijos, kvėpuojamosios gerklės nupjovimu buvo padarytos kietu plokščiu aštriabriauniu pjaunančio tipo įrankiu neužilgo iki mirties ir gyviems asmenims vertintinos sunkiu sveikatos sutrikdymu; konstatuotas nubrozdinimas dešinio žasto srityje padarytas kietu buku daiktu vienos paros laikotarpyje iki mirties ir gyviems asmenims vertintinas nežymiu sveikatos sutrikdymu. G. R. lavone konstatuoti kūno sužalojimai padaryti prieš jos mirtį. Tai patvirtina kraujavimo bei gijimo požymiai sužalojimų srityse. G. R. lavone konstatuotas nubrozdinimas dešinio žasto srityje galėjo būti padarytas kad ir jai besiginant. G. R. po sužalojimų kaklo srityje padarymo negalėjo atlikti savarankiškų veiksmų, nes dėl sužalojimų greitai prarado sąmonę ir įvyko jos mirtis. G. R. po sužalojimų padarymo kaklo srityje galėjo gyventi nuo keliolikos iki keliasdešimt sekundžių, t.y. tol, kol dėl nepakankamos smegenų kraujotakos dėl dešiniosios bendrosios miego arterijos nupjovimo ji prarado sąmonę ir įvyko mirtis. G. R. sužalojimų padarymo metu galėjo būti bet kurioje padėtyje; įtariamojo ir nužudytosios tarpusavio padėtis galėjo būti tiek iš priekio, tiek iš nugaros. G. R. sužalojimai kaklo srityje galėjo būti padaryti trimis poveikiais, sužalojimas dešinio žasto srityje - vienu poveikiu. G. R. lavone konstatuotų sužalojimų srityse kokių nors individualių žalojančio įrankio požymių neužsifiksavę. G. R. lavone konstatuoti sužalojimai kaklo srityje buvo padaryti su pakankamai didele jėga, nes jų pasėkoje buvo sužaloti kaklo gilieji minkštieji audiniai. G. R. drabužiuose kokių nors pažeidimų nerasta. Požymių, jog po mirties buvo keičiama G. R. poza, jos lavone nekonstatuota. G. R. lavone konstatuotas nubrozdinimas dešinio žasto srityje galėjo būti padarytas kad ir jai krentant ir kontaktuojant su kietų bukų savybių turinčiais aplinkos daiktais. G. R. lavone sužalojimų, galinčių nurodyti į buvusį pasikėsinimą išžaginti, nekonstatuota. Tepinėliuose ir tampone su G. R. makšties turiniu spermos nerasta. G. R. kraujyje rasta 2,64 %o etilo alkoholio. Tai gyviems asmenims atitinka sunkiam girtumo laipsniui (t. 1, b. l. 97-99).

21Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto D. I. 2010-03-30 Nr. G 223/10(09) išvada, kurioje nurodyta, kad V. G. konstatuoti paviršinė muštinė žaizda viršugalvio srityje, odos nubrozdinimai nosies nugarėlėje ir juosmens srityje padaryti kietais bukais bukabriauniais daiktais, galimai 2010-03-28 ir, tiek kiekvienas sužalojimas atskirai, tiek visi bendrai, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą. V. G. konstatuoti kūno sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau kaip trimis poveikiais. V. G. konstatuotų sužalojimų vietose nėra išlikę kokių nors individualių žalojančio daikto požymių (t. 1, b. l. 104).

22Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto Dariaus lešmantavičiaus 2010-06-08 Nr. KG 45/10 (09) išvada, kurioje nurodyta, kad V. G. konstatuota paviršinė muštinė žaizda viršugalvio srityje, odos nubrozdinimai nosies nugarėlėje ir juosmens srityje galėjo būti padaryti kad ir tyrimui pateiktu plaktuku, galimai 2010-03-28 ir, tiek kiekvienas sužalojimas atskirai, tiek visi bendrai, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą. V. G. konstatuoti kūno sužalojimai galėjo būti padaryti 3-5 paros iki teismo med. apžiūros; konkretaus sužalojimų padarymo laiko nustatyti nėra galimybės. V. G. odos nubrozdinimus juosmens srityje galėjo pasidaryti kad ir pats krisdamas ir kontaktuodamas su kietais bukabriauniais paviršiais (t. 1, b. l. 112).

23Teismas, vertindamas įrodymus, daro tokias išvadas. Be kaltinamojo pilno prisipažinimo, jo kaltę patvirtina ir kiti aukščiau aptarti įrodymai. Kaltinamasis V. G. , duodamas paaiškinimus dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme savo parodymus nežymiai keitė sau naudinga gynybine linkme, siekdamas pateikti versiją, kad jis gynėsi, todėl ir nužudė. Tačiau visuose parodymuose pripažino esminę aplinkybę, kad jis nužudė G. R. ir V. R. . Teismas iš esmės vadovaujasi kaltinamojo pirminiais parodymais, kur kaltinamasis paaiškino išsamiai įvykio aplinkybes (t.1, b.l. 123). Šioje apklausoje kaltinamasis patvirtino, kad po suduotų G. R. smūgių plaktuku jis prabudo, atėmė plaktuką, o G. R. nusviedė ant lovos, kuri nukrito ant nugaros. Jis paėmęs peilį nužudo ant lovos nukritusią G. R. , o po to iš karto nužudo prabudusią ir klykiančią V. R. , kuriai suduoda daugybę smūgių. Teismas daro išvadą, kad nuo šio momento kaltinamasis V. G. visiškai apsigynė, jam nekilo jokia grėsmė, pavojingas kėsinimasis buvo atremtas. Teismas daro išvadą, kad nuo šio momento V. G. apimtas pykčio ir keršto daro nusikalstamą veiką – žudo G. R. . Kaltinamasis V. G. , nužudęs G. R. ir pamatęs prabudusią bei klykiančią V. R. , kaip liudytoją puola žudyti V. R. , kuriai suduoda peiliu daugybinę smūgių, padarant daugybinius sužalojimus septyniolika poveikių. Teismas daro išvadą, kad kaltinamasis V. G. įvykdė nusikalstamą veiką nei esant būtinajai ginčiai, nei peržengus būtinosios ginties ribų.

24Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo V. G. nurodyta įvykio aplinkybė – kad jam miegančiam G. R. sudavė plaktuku į galvą, atitinka tikrovę. Liudytojas L. S. patvirtino, kad G. R. nenorėdavo, kad V. G. pasiliktų jos namuose nakvoti, ir ne vieną kartą jo prašė išvesti V. G. iš namų. Atsižvelgiant į tai, kad V. G. patvirtino, kad yra turėjęs lytinių santykių su V. R. , darytina išvada, kad G. R. , norėdama išvaryti V. G. iš namų ir jam neleisti miegoti su V. R. , sudavė plaktuku V. G. į galvą. Tai patvirtina ir teismo medicinos eksperto išvada, kad sužalojimas galėjo būti padarytas 3-5 paros iki teismo med. apžiūros. Teismo med. apžiūra V. G. daryta 2010-03-29d., o įvykis yra 2010-03-25d. teismas daro išvadą, kad V. G. parodymus dėl jo sužalojimo patvirtina teismo medicinos specialisto išvada. Teismas nukentėjusios G. R. veiksmus, kad ji sudavė miegančiam kaltinamajam V. G. plaktuku, vertina kaip nukentėjusios provokuojantį elgesį ir tai pripažįsta kaltinamajam lengvinančia aplinkybe.

25Kaltinamojo V. G. nusikalstamos veikos kvalifikacija

26

27

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato nutarime Nr. 46 Dėl teismų praktikos nusikaltimų žmogaus gyvybei bylose išaiškinta, jog nu­žu­dy­mas kva­li­fi­kuo­ja­mas pa­gal BK 129 straips­nio 2 da­lies 6 punk­tą (kan­ki­nant ar ki­taip itin žiau­riai), kai kal­ti­nin­ko vei­ka dėl gy­vy­bės at­ėmi­mo bū­do ar ki­tų ap­lin­ky­bių pa­si­reiš­kia ypa­tin­gu žiau­ru­mu. Šio nutarimo 17 punkte yra konstatuota, kad nužudymas itin žiauriai kvalifikuojamas, kai nu­ken­tė­ju­sy­sis nu­žu­do­mas jo ar­ti­mų­jų aki­vaiz­do­je, taip su­ke­liant jiems di­de­les dva­si­nes kan­čias. Kaltinamojo V. G. parodymais nustatyta, kad jis pirmiausia nužudė G. R. . Kaltinamasis taip pat patvirtino, kad V. R. labai klykė, kai jis nužudė jos motiną. Šios įvykio aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad motinos nužudymas matant V. R. , pastarajai sukėlė dideles dvasines kančias ir išgyvenimus. Be to, ir pačios V. R. nužudymo būdas – jai padaryti daugybiniai kūno sužalojimai – taip pat sukėlė didelį fizinį skausmą ir fizines kančias kol įvyko jos mirtis. Teismas daro išvadą, kad kvalifikuojantis požymis – itin žiauriai - yra kvalifikuota pagrįstai.

29Taip pat pagrįstai yra kvalifikuota ir 5 punktas – nužudymas dviejų ar daugiau žmonių. Tai patvirtina objektyvūs duomenys – V. G. nužudo du žmones tuo pačiu metu.

30Kaltinamasis V. G. patvirtino, kad po G. R. nužudymo, jis nužudė klykiančią V. R. . taip pat patvirtino, kad jis jas uždengė, išeidamas užrakino buto duris. Kelias dienas bastėsi, kol jį sulaikė policija. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad V. G. nužudė V. R. siekdamas nuslėpti jau įvykdytą G. R. nužudymą. Teismas daro išvadą, kad jis vienareikšmiai suprato, kad V. R. praneš apie jo padarytą nusikaltimą. Be to, ir jo tolesni veiksmai: nužudytųjų uždengimas, buto durų užrakinimas leidžia daryti išvadą, kad jis norėjo nuslėpti padaryto nusikaltimo padarymą. Tik vienintelė aplinkybė- kaltinamojo V. G. iš kart po įvykdyto nusikaltimo prisistatymas į policiją- būtų pagrindas pašalinti iš kaltinimo šį kvalifikuojantį požymį. Todėl teismas daro išvadą, kad 11 punktas – siekiant paslėpti kitą nusikaltimą – inkriminuotas pagrįstai.

31Teismas, vertindamas aukščiau aptartų įrodymų visetą, daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas V. G. pripažinti kaltu įvykdžius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 129str.2d. 5p.,6p.,11p.

32Bausmės skyrimas

33Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54 str. numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytų nusikaltimų pobūdį ir jų pavojingumo laipsnį, į kaltininko asmenybę, į bylos aplinkybes.

34V. G. baudžiamąją atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Taip pat teismas pripažįsta lengvinančia jo atsakomybę aplinkybe nukentėjusios G. R. provokuojantį elgesį. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

35Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam V. G. , atsižvelgia į jį charakterizuojančią medžiagą: V. G. administracine tvarka metų laikotarpyje baustas (t. 2, b.l. 41), į psichiatro ir narkologo įskaitas neįrašytas (t. 2, b.l. 49, 57), 2010-05-25 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Kauno I teismo psichiatrijos skyriaus išvadoje nurodyta: kad V. G. praeityje ir šiuo metu jokio psichikos sutrikimo nekonstatuojama, jis inkriminuotos nusikalstamos veikos metu suprato savo veiksmų esmę ir galėjo juos valdyti, visiškai suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, visiškai valdė savo veiksmus. V. G. nebuvo fiziologinio afekto būsenoje, ar kitoje emocinėje būsenoje, kas galėjo turėti esminės įtakos jo sąmonei ir veiklai.

36Skiriant bausmę atsižvelgiama V. G. į tai, kad jis padarė tyčinį labai sunkų nusikaltimą, numatytą LR BK 129 str. 2 d. 5 p., 6 p, 11 p., už kurį baudžiamasis įstatymas numato tik griežtą realią laisvės atėmimo bausmę.

37Atsižvelgiant į baudžiamąją atsakomybę lengvinančias ir sunkinančią aplinkybes, V. G. pagal LR BK 129 str. 2 d. 5 p., 6 p., 11 p. skiriama baudžiamojo įstatymo Specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta reali laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis nustatomas didesnė už bausmės vidurkį.

38Teisiamajam į bausmės laiką įskaitytinas laikas išbūtas laikinajame sulaikyme ir suėmime.

40Dėl civilinio ieškinio

41Nukentėjusioji E. G. pareiškė civilinį ieškinį dėl 12 600 litų turtinės ir 992 200 litų neturtinės žalos atlyginimo (t. 2, b. 1.102).

42Nukentėjusiosios pareikštas civilinis ieškinys dėl 12 600 litų turtinės žalos (laidojimo išlaidos) pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas pilnai. Atlyginant turtinę žalą, taikomas visiško jos atlyginimo principas. Todėl priteistina 12 600 litų turtinei žalai atlyginti.

43Be to, nukentėjusioji E. G. prašo priteisti 992 200 litų neturtinei žalai atlyginti. Šioje dalyje civilinis ieškinys tenkintinas dalinai.

44Neturtine žala laikomas teisės saugomoms ir ginamoms neturtinėms, nematerialioms vertybėms pakenkimas. Tokia žala gali būti padaroma pažeidžiant skirtingus gėrius. Be abejo, žmogaus sveikata, gyvybė yra aukščiausios vertybės, todėl išgyvenimai, sukelti dėl asmeniui gyvybiškai svarbių dalykų, yra ypač dideli.

45Neturtinė žala yra suprantama, kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo gyvybei ar asmens sveikatai. Pažymėtina tai, kad CK nenustato neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl pareiga įvertinti nukentėjusiojo patirtą neturtinę žalą tenka teismui. Teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį, nėra visiškai laisvas, jis atsižvelgia į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis).

46Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, yra jos pasekmės, kurios vertinamos, atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką žmogaus tolesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeiminiams santykiams. Jeigu pasekmės atsiranda dėl sunkių sveikatos sutrikdymų, jei jos susiję su ateities intervencijomis arba su nepataisomais liekamaisiais reiškiniais, tai yra esminis neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atlyginama yra tik ta žala, kuri yra nusikalstamos veikos pasekmė. Tai reiškia, kad padaryta žala turi būti susijusi priežastiniu ryšiu su nusikalstama veika. Dėl V. G. padarytos nusikalstamos veikos žuvo du žmonės. Pasekmės skaudžios ir nepataisomos. Taip pat teismas, spręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimą, atsižvelgia į kaltės formą. Asmeniui veikiant tyčia, tai yra siekiant, kad nukentėjusysis patirtų kančias, pažeminimą, stresą ir pan., yra padaroma didesnė neturtinė žala nei neatsargios kaltės atveju, kai sąmoningai nesiekiama sukelti dvasinių ir moralinių išgyvenimų. Be to, teismas atsižvelgia į žalą padariusio asmens turtinę padėtį. V. G. nedirba, iš ko matyti, jog pragyvenimui pajamų nėra. Teismas taip pat atsižvelgia į nukentėjusios asmenines savybes. Nužudytos jos motina ir sesuo.

47Teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, vadovaujasi ne tik CK 6.250 straipsnyje nurodytais kriterijais, kitomis teisės normomis, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika. Atsižvelgiama į teisminę praktiką tenkinant tokio pobūdžio civilinius ieškinius. Vis dėlto pažymėtina, kad, teismams sprendžiant bylas, precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4, 165 straipsnių (2002 m. vasario 28 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamojoje byloje Nr. 2K-171/2008; Nr.2K-653/2007, 2K-49/2008, 2K-298/2008. 2K-517/2008).

48Šioje byloje teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus bei Valstybėje esantį pragyvenimo lygį. Teismas įvertina ekonominio pobūdžio faktorius. Nukentėjusiosios prašoma priteisti milijono litų suma neturtinei žalai atlyginti yra aiškiai neatitinkanti Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos ir žmonių gyvenimo lygio, todėl tokio dydžio neturtinė žala prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams. Teisingumas, protingumas ir sąžiningumas yra bendrieji teisės principai, kuriais privalo vadovautis teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus (CK 1.5 straipsnis). CK 6.250 straipsnio 2 dalyje specialiai pabrėžiamas jų taikymo būtinumas, nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus kriterijus, E. G. pareikštas civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos priteisimo tenkinamas dalinai. Nukentėjusiajai priteistina 200 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-303 str. ,

Nutarė

51V. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 129 str. 2 d. 5 p., 6 p, 11 p. ir jį nubausti laisvės atėmimu aštuoniolika metų, bausmę atliekant pataisos namuose.

52Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2010-10-29.

53Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2010-03-28 iki 2010-10-29.

54Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią – suėmimą

55Priteisti iš V. G. E. G. 12 600 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus litų) turtinei žalai atlyginti ir 200 000 Lt (du šimtus tūkstančių litų) neturtinės žalos atlyginimo.

56Daiktiniai įrodymai, įsiteisėjus nuosprendžiui, sunaikintini kaip beverčiai:

572010-03-28 V. G. asmens kratos metu paimtas peilis juoda plastikine rankena, kuris supakuotas į popierinį voką ;

582010-03-28 įvykio vietos apžiūros metu surasti bei paimti: stikliukas, puodelis, butelis su užrašu „gero vakaro", butelis su užrašu „kvietinė", pagalvės užvalkalas, pagalvės užvalkalas, paklodė, paklodė, kurie supakuoti į kartonines dėžes; mobiliojo ryšio telefonas NOKIA su SIM kortele, plaktukas, peilis, tuščias cigarečių pakelis, žiebtuvėlis, žiebtuvėlis, 1 nuorūka, 1 nuorūka, 1 nuorūka, 6 nuorūkos, 1 nuorūka, 1 nuorūka, 1 nuorūka, 14 nuorūkų, mobiliojo ryšio telefono baterija, degtukų dėžutė, degtukų dėžutė, 3 vnt. „Mikrosil" pastos išlieju, 4 vnt. „Mikrosil" pastos išlieju, 4 daktiloskopinės plokštelės, nuoplova, nuoplova, nuoplova, nuoplova, nuoplova, kurie supakuoti į popierinius vokus; chaki spalvos krepšys, kuris supakuotas į polietileninę plėvelę;

592010-03-28 įtariamasis V. G. daiktų, dokumentų pateikimo protokolu savo iniciatyva pateikė megztinį, striukę prisegamu pamušalu, marškinius, kelnes, batus, maikutę, kurie supakuoti į kartonines dėžes; kepurę, kojines, kurie supakuoti į popierinius vokus;

602010-03-29 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu iš V. G. paimtas DNR ėminys, dešinės rankos nagų nuokarpos, kairės rankos nagų nuokarpos, kurie supakuoti į popierinius vokus;

612010-04-14 kartu su specialisto išvada Nr. M69/10(09) atsiųsta G. R. megztinis, marškinėliai, liemenukas, sportinės kelnės, trumpikės, kojinės, kurie sudėti į polietileninį maišą; kaklo srities žaizdų fragmentai bei kvėpuojamosios gerklės pjūvio sritis, kurie sudėti į perlenktą kartono lapą; galvos srities plaukai, kurie supakuoti į 5 popierinius paketėlius; kairės plaštakos pirštų nagai, kurie supakuoti į popierinį paketėlį;

622010-04-16 kartu su specialisto išvada Nr. M70/10(09) atsiųsta V. R. megztinis, liemenukas, sportinės kelnės, trumpikės, kojinės, kurie sudėti į polietileninį maišą; kaklo srities žaizdų fragmentai bei kvėpuojamosios gerklės pjūvio sritis, kurie sudėti į perlenktą kartono lapą; galvos srities plaukai, kurie supakuoti į 5 popierinius paketėlius;

632010-06-01 kartu su specialisto išvada Nr. 64-8-IS1-298 atsiųsti 4 popieriniai vokai, kuriuose supakuoti po vieną mėginį su biologiniais pėdsakais nuo pateikto tirti plaktuko. ?? (

64Apeliaciniai skundai dėl nuosprendžio gali būti paduoti per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos, o nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. V. G. , a. k. ( - ), LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), išsituokęs,... 4. V. G. laikotarpyje nuo 2010 m. kovo mėn. 25 d. 14 val. iki 2010-03-26 20 val.... 5. Tokiais veiksmais V. G. įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 6. Įrodymai ir jų vertinimas... 7. Kaltinamasis V. G. apklaustas teisme savo kaltę pripažino pilnai, parodė,... 8. Teisme buvo pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu V. G. duoti parodymai, kurių... 9. Apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją V. G. parodė, kad jis G. R.... 10. Vėlesnės apklausos metu V. G. negalėjo pasakyti, kiek kartų jis smūgiavo... 11. Nukentėjusioji E. G. parodė, kad nužudytosios yra jos motina ir sesuo. Sesuo... 12. Liudytojas Z. M. paaiškino, kad jis apie įvykį sužinojo iš policijos. Pas... 13. Liudytoja S. G. paaiškino, kad kovo 25 dieną ji dirbo parduotuvėje, buvo... 14. Liudytoja R.S. parodė, kad ji kovo 26 dieną apie 14-15 val. eidama pro... 15. Liudytoja E. O. S. paaiškino, kad V. G. ji buvo pora kartų mačiusi... 16. Liudytoja D. G. paaiškino, kad V. G. yra jos sūnus. Kai išsiskyrė su... 17. Liudytojas L. S. paaiškino, kad jis nieko nežino apie G. R. ir V. R.... 18. 2010-03-28 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad įvykio vieta... 19. Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto V. V. 2010-04-16... 20. Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto V. V. 2010-04-14... 21. Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto D. I. 2010-03-30... 22. Marijampolės poskyrio vyresniojo teismo medicinos eksperto Dariaus... 23. Teismas, vertindamas įrodymus, daro tokias išvadas. Be kaltinamojo pilno... 24. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo V. G. nurodyta įvykio aplinkybė –... 25. Kaltinamojo V. G. nusikalstamos veikos kvalifikacija ... 26. ... 27. ... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato nutarime Nr. 46 Dėl teismų... 29. Taip pat pagrįstai yra kvalifikuota ir 5 punktas – nužudymas dviejų ar... 30. Kaltinamasis V. G. patvirtino, kad po G. R. nužudymo, jis nužudė... 31. Teismas, vertindamas aukščiau aptartų įrodymų visetą, daro išvadą, kad... 32. Bausmės skyrimas... 33. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54... 34. V. G. baudžiamąją atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 35. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam V. G. , atsižvelgia į jį... 36. Skiriant bausmę atsižvelgiama V. G. į tai, kad jis padarė tyčinį labai... 37. Atsižvelgiant į baudžiamąją atsakomybę lengvinančias ir sunkinančią... 38. Teisiamajam į bausmės laiką įskaitytinas laikas išbūtas laikinajame... 40. Dėl civilinio ieškinio... 41. Nukentėjusioji E. G. pareiškė civilinį ieškinį dėl 12 600 litų... 42. Nukentėjusiosios pareikštas civilinis ieškinys dėl 12 600 litų turtinės... 43. Be to, nukentėjusioji E. G. prašo priteisti 992 200 litų neturtinei žalai... 44. Neturtine žala laikomas teisės saugomoms ir ginamoms neturtinėms,... 45. Neturtinė žala yra suprantama, kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 46. Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, yra jos... 47. Teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, vadovaujasi ne tik CK 6.250... 48. Šioje byloje teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-303 str. ,... 51. V. G. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 52. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos –... 53. Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo... 54. Kardomąją priemonę iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti tą pačią –... 55. Priteisti iš V. G. E. G. 12 600 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus... 56. Daiktiniai įrodymai, įsiteisėjus nuosprendžiui, sunaikintini kaip... 57. 2010-03-28 V. G. asmens kratos metu paimtas peilis juoda plastikine rankena,... 58. 2010-03-28 įvykio vietos apžiūros metu surasti bei paimti: stikliukas,... 59. 2010-03-28 įtariamasis V. G. daiktų, dokumentų pateikimo protokolu savo... 60. 2010-03-29 pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokolu iš V. G. paimtas... 61. 2010-04-14 kartu su specialisto išvada Nr. M69/10(09) atsiųsta G. R.... 62. 2010-04-16 kartu su specialisto išvada Nr. M70/10(09) atsiųsta V. R.... 63. 2010-06-01 kartu su specialisto išvada Nr. 64-8-IS1-298 atsiųsti 4... 64. Apeliaciniai skundai dėl nuosprendžio gali būti paduoti per dvidešimt...