Byla S2-894-571/2013
Dėl teismo leidimo išdavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo D. Š. prašymą suinteresuotam asmeniui Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, G. Š. dėl teismo leidimo išdavimo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo išduoti teismo leidimą sudaryti nepilnametės G. Š., gim. 1995-08-17 vardu, kredito sutartį daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti). Nurodo, kad jo nepilnametei dukrai G. Š., gim. 1995-08-17 nuosavybės teise priklauso ½ buto, esančio Marijampolės m., Draugystės g. 20-25. Daugiabutį namą, kuriame yra minėtas butas ketinama atnaujinti (modernizuoti). Minėto buto bendrasavininkė G. Š. yra nepilnametė, todėl siekiant sudaryti paskolos sutartį namo atnaujinimui (modernizavimui) nepilnamečio vardu, kuri šiuo atveju yra buto bendrasavininkė yra būtinas išankstinis teismo leidimas.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjas D. Š. yra nepilnametės G. Š., gim. 1995-08-17, tėvas, kuriai nuosavybės teise priklauso ½ dalis buto unikalus numeris nekilnojamojo turto registre 1898-0006-6016:0024, esančio Marijampolės m., Draugystės g. 20-25. Nepilnametės G. Š. motina D. Š. 2008-01-08 yra mirusi. Iš kartu su prašymu pateikto ,,Swedbank“, AB 2013-01-28 rašto matyti, jog daugiabučio namo savininkų bendrija ,,Būstas“ yra kreipusis į kreditorių ,,Swedbank“, AB dėl kredito suteikimo daugiabučio namo, adresu Draugystės g. 20, Marijampolė, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo. Kreditorius paskolą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) teikia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu bei teisės aktų, reglamentuojančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo nuostatomis. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.188 str. 1 d. 5 p., be teismo leidimas tėvai neturi teisės nepilnamečių vaikų vardu sudaryti paskolos sutarties, jeigu sutarties suma viršija keturių minimalių algų dydį. Kreditoriaus ,,Swedbank“, AB nurodytu, buto, esančio Marijampolės m., Draugystės g. 20-25 savininkams namo atnaujinimui (modernizavimui) tenkanti kredito dalis, nevertinant teiktinos valstybės paramos tokiems projektams, apskaičiuota pagal pateiktą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planą yra 7.914,42 EUR. Nepilnametė G. Š., gim. 1995-08-17, dėl kredito sandorio sudarymo jai priklausančio būsto renovacijai neprieštarauja. Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus raštas patvirtina, kad pareiškėjas kaip tėvas savo pareigas nepilnametei dukrai vykdo tinkamai. Įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad nepilnametės G. Š., gim. 1995-08-17, teisės sudarius kredito sandorį nenukentės, sandorį ketinama sudaryti gerbūvio gerinimo tikslu, teismas neturi duomenų, kad pareiškėjas savo kaip tėvo pareigas vaiko atžvilgiu vykdytų netinkamai ar elgtųsi priešingai jo interesams, todėl teismo leidimas pareiškėjui D. Š. sudaryti nepilnametės G. Š., gim. 1995-08-17 vardu paskolos sutartį dėl ½ dalies buto unikalus numeris nekilnojamojo turto registre 1898-0006-6016:0024, esančio Marijampolės m., Draugystės g. 20-25, atnaujinimo (modernizavimo), išduotinas (LR CK 3.188 str. 1 d. 5 p., 1.5 str.).

5Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291str., 582 str. 6 d.,

Nutarė

6Pareiškėjo D. Š. prašymą tenkinti.

7Išduoti pareiškėjui D. Š., a.k. ( - ) teismo leidimą nepilnametės G. Š., gim. 1995-08-17, vardu paskolos sandoriui sudaryti dėl ½ dalies buto unikalus numeris nekilnojamojo turto registre 1898-0006-6016:0024, esančio Marijampolės m., Draugystės g. 20-25, daugiabučiame name Nr.1898-0006-6016,1A9/b atnaujinimo (modernizavimo).

8Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai