Byla 1-1547-298/2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas Karšulis, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokuroro Vytauto Jancevičiaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1547-298/2018 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje V. A. (V. A.), a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), vedęs, dirbantis, teistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalį nuteistas 5 MGL dydžio bauda, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje,

Nustatė

2V. A., vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1, 5 prom. alkoholio, o būtent jis:

32018m. liepos 8 d. apie 05.00 val., ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims vairavo automobilį „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,10 promilės etilo alkoholio),

4t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje.

5Ikiteisminio tyrimo metu V. A. kaltu padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2018 m. liepos 7 d. vakare vartojo alkoholinius gėrimus, gėrė alų, išgėrė apie 5-6 butelius po 0,5 litro talpos. Liepos 8 d. ryte alkoholio nevartojo. Apie 05.00 val., vairuodamas jo motinai priklausantį automobilį „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) važiavo į Minską. Atvažiavus į Kenos pasienio kontrolės punktą, esantį Vilniaus r,. Kalvelių sen., Laukininkų k., pareigūnas, tikrinęs jo dokumentus, suprato, kad jis yra neblaivus. Buvo nuvestas į pasienio kontrolės punktą. Atvykus policijos pareigūnams, alkotesteriu jam buvo nustatytas 2,08 prom. girtumas, po to, buvo pristatytas į Priklausomybės ligų centrą kraujo mėginio paėmimui (b. l. 17).

6Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:

7Liudytojo A. Ž. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur jis parodė, kad 2018 m. liepos 8 d., vykdant tarnybą Kenos pasienio užkardoje Šumsko pasienio kontrolės punkte, apie 05.00 val., tikrinant išvykstančias iš Lietuvos Respublikos transporto priemones ir keleivius, nuo Šumsko pusės į pasienio kontrolės punktą atvažiavo automobilis ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) Automobilį vairavo V. A.. Tikrinant minėto asmens dokumentus ir transporto priemonę, pastebėjo, kad pastarojo kalba nerišli, judesiai nekoordinuoti, jam iš burnos skido stiprus alkoholio kvapas, sunkai orientavosi aplinkoje. V. A. automobiliu ,,Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) važiavo vienas. Įtarus, kad V. A. vairavo automobilį neblaivus, apie tai buvo pranešta Kenos pasienio užkardos budėtojui ir policijos pareigūnams. Kol atvyko policijos pareigūnai, V. A. buvo stebimas, alkoholio nevartojo. Atvykę policijos pareigūnai V. A. alkotesteriu nustatė 2,08 prom. girtumą (b. l. 11).

8Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadą Nr. T-A 6644/2018(01), kurioje nurodyta, kad V. A. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,10 promilės etilo alkoholio (b. l. 23).

9Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad V. A. 2018 m. liepos 8 d., apie 05.00 val., ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims vairavo automobilį „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,10 promilės etilo alkoholio), t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje. V. A. veiksmai padarius jam inkriminuotą nusikaltimą įrodyti visiškai, abejoti jo kalte nėra pagrindo.

10Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir jos pavojingumo laipsnį, kad ji priskiriama nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), į kaltinamojo asmenybę, kuris dirba, teistas, teistumas išnykęs (b. l. 24), baustas administracine tvarka (b. l. 25-28), į tai, kad yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nenustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bei tai, kad jis neprieštarauja, jog procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, todėl jam skirtina prokuroro pareiškime siūlomos rūšies ir dydžio bausmė. Baudžiamąją bylą užbaigiant teismo baudžiamuoju įsakymu, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

12V. A. nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje, padarė naudodamasi teise vairuoti kelių transporto priemones ir būdamas neblaivus, todėl jam skirtina baudžiamojo poveikio priemonė- uždraudimas naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones (BK 68 str.). Atsižvelgiant į tai, kad V. A. nuo kardomosios priemonės- dokumentų paėmimo, dienos, kai iš jo buvo paimtas vairuotojo pažymėjimas, neturėjo realios galimybės naudotis teisė vairuoti kelių transporto priemones, baudžiamojo poveikio priemonės terminas skaičiuotinas nuo kardomosios priemonės paskyrimo dienos, t. y. nuo 2018 m. liepos 23 d.

13Baudžiamojo kodekso 72 straipsnyje nurodyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 str. 1, 2, 5 d.). Atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimo padarymo priemonė priklauso ne kaltinamajam, o tračiajam asmeniui (b. l. 7), todėl iš kaltinamojo valstybės naudai konfiskuotina automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkanti pigimų suma (b. l. 8).

14Kardomoji priemonė- dokumentų paėmimas, paliktina iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus, panaikintina (b. l. 18).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu 421 straipsniu,

Nutarė

16V. A. (V. A.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje ir nuteisti 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausme.

17Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu iki 30 (trisdešimt) parų arešto, bausmę atliekant areštinėje.

18Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 68 straipsniu, V. A. skirti baudžiamojo poveikio priemonę ir uždrausti 3 (trejus) metus naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones, terminą skaičiuojant nuo 2018 m. liepos 23 d.

19Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, iš V. A. valstybės naudai konfiskuoti automobilio „Mercedes Benz“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančią pigimų sumą- 3430 (tris tūkstančius keturis šimtus trisdešimt) eurų.

20Kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą, palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus- panaikinti, ir V. A. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), saugomą prie bylos, perduoti saugoti VĮ ,,Regitra“.

21Išaiškinti V. A., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo šio dokumento gavimo dienos paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs jį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

22Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vaclavas... 2. V. A., vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai jo kraujyje buvo daugiau... 3. 2018m. liepos 8 d. apie 05.00 val., ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių... 4. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. Ikiteisminio tyrimo metu V. A. kaltu padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą... 6. Be visiško kaltės pripažinimo, jo kaltė grindžiama šiais duomenimis:... 7. Liudytojo A. Ž. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kur jis parodė, kad 2018... 8. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto... 9. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 10. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 11. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir... 12. V. A. nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7... 13. Baudžiamojo kodekso 72 straipsnyje nurodyta, kad turto konfiskavimas yra... 14. Kardomoji priemonė- dokumentų paėmimas, paliktina iki teismo baudžiamojo... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 16. V. A. (V. A.) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 17. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti... 18. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 68 straipsniu, V. A. skirti baudžiamojo... 19. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, iš V. A.... 20. Kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą, palikti galioti iki teismo... 21. Išaiškinti V. A., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju... 22. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas...