Byla 2-316-671/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Audronė Alčauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo RUAB „Vėtrūna“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Teismas n u s t a t ė:

2pareiškėjas prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2012-12-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2721-344/2012 jo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leisti nutartį vykdyti skubiai.

3Prašymas tenkintinas.

4Telšių rajono apylinkės teismas 2012-12-18 nutartimi ieškovo UAB ,,Simper“, kodas 300627340, buveinė Lazdijų g. 8, Kaunas, reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, buv. Telšių g. 2 k, Rainių k., Telšių r., priklausančių nekilnojamųjų, kilnojamųjų daiktų, o jų nesant pakankamai, ir piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, iš viso bendrai 90840,00 Lt sumai, leidžiant iš areštuoto turto mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su ieškovu. Telšių rajono apylinkės teismo 2013-04-02 galutiniu sprendimu ieškovui UAB „Simper“ iš atsakovo UAB „Vėtrūna“ priteista 63000 Lt skola, 315 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-12-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1521 Lt bylinėjimosi išlaidos. Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB ,,Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla, 2013-10-03 nutartimi patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas. UAB „Simper“ kreditorinis reikalavimas patvirtintas restruktūrizavimo byloje.

5Įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas - sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d.). Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas; antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus bei praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui; kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami šio įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 3 p.). Pagal suformuotą teismų praktiką, siekiant netrukdyti įgyvendinti teisių disponuoti įmonės turtu ir lėšomis, efektyviai ruošti ar įgyvendinti restruktūrizavimo planą, vykdyti ūkinę - komercinę veiklą, paprastai yra naikinamos visos anksčiau bet kurio teismo ar kitų įstaigų, institucijų restruktūrizuojamos įmonės turtui, piniginėms lėšoms, esančioms banko įstaigose, taikytos laikinosios apsaugos priemonės dar iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo (LR CPK 149 str. 1 d., Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 3 d.). Nuo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos visi jos įsipareigojimai vykdomi pagal kreditorių patvirtintą restruktūrizavimo planą, todėl netenka prasmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo proceso principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, nepriklausomai nuo to ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui.

6Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo planas yra patvirtintas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi, ieškovo UAB „Simper“ finansinis reikalavimas yra patvirtintas restruktūrizavimo byloje ir bus tenkinamas pagal restruktūrizavimo plane nustatytą tvarką, konstatuotina, jog tolimesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nėra tikslingas. Iš UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plano matyti, jog UAB „Vėtrūna“ kreditoriai nutarė parduoti bendrovės turtą, pinigines įplaukas panaudojant atsiskaitymui su kreditoriais (Restruktūrizavimo plano IX.IV dalis), todėl, nepanaikinus turto arešto, minėta restruktūrizavimo plano dalis negalės būtį įvykdyta. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkime ir teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano vykdymas yra privalomas, nes tik tokiu būdu gali būti pasiekti restruktūrizavimo įstatyme nustatyti tikslai (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 6 d.). Telšių rajono apylinkės teismo 2012-12-18 nutartimi taikytas restruktūrizuojamos įmonės turto areštas nereikalingai varžytų įmonės veiklą ir atsiskaitymus, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo įgyvendinant teises bei taikant įstatymus principams, todėl byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (LR CPK 150 str. 1 d., 3 d.).

7Atsižvelgiant į tai, kad skubus areštuotų lėšų panaudojimas yra būtinas kreditorių interesų tenkinimui bei restruktūrizuojamos įmonės veiklos vykdymui, restruktūrizavimo planas yra patvirtintas ir jam pritarė didžioji dauguma RUAB „Vėtrūna“ kreditorių, taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia visų kreditorių interesus, nes komplikuoja atsiskaitymą su jais, todėl nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdytina skubiai (LR CPK 283 str. 1 d. 4 p., Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 3 d.).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2012-12-18 nutartimi ieškovo UAB ,,Simper“, kodas 300627340, buveinė Lazdijų g. 8, Kaunas, reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, buv. Telšių g. 2 k, Rainių k., Telšių r., priklausančių nekilnojamųjų, kilnojamųjų daiktų, o jų nesant pakankamai, ir piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, iš viso bendrai 90840,00 Lt sumai, leidžiant iš areštuoto turto mokėti darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su ieškovu.

11Nutartį vykdyti skubiai.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai