Byla 2S-1082-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Petro Jaržemskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Artakija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. L2-6570-827/2009 pagal kreditoriaus UAB „Artakija“ pareiškimą skolininkui UAB „Renasta“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Kreditorius UAB „Artakija“ 2009-05-12 pateikė pareiškimą, prašydamas priteisti 14000,39 Lt skolą, 15,49 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 105,01 Lt bylinėjimosi išlaidų. Reikalavimo užtikrinimui kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100, bei kitą jam priklausantį turtą, nes skolos suma yra didelė, skolininkas ilgą laiką nevykdo pažadų sumokėti skolą, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-05-14 išdavė teismo įsakymą.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009-05-14 nutartimi atsisakė patenkinti kreditoriaus UAB „Artakija“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas konstatavo, jog, kreditorius nenurodė konkrečių aplinkybių, kurios leistų manyti, kad skolininkas, sužinojęs apie civilinės bylos iškėlimą, imsis nesąžiningų veiksmų ir taip pasunkins ar padarys teismo įsakymo įvykdymą negalimą. Teismas, atsižvelgdamas į reikalaujamą priteisti sumą, konstatavo, kad negalima daryti išvados, kad, neareštavus skolininko turto, kuris, sprendžiant iš pareiškime nurodytų aplinkybių ir nesant kitų įrodymų, turi būti laikomas vidutiniškai sėkminga verslo įmone, pasunkės ar taps neįmanomas teismo įsakymo įvykdymas, todėl netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

6Kreditorius UAB „Artakija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-05-14 nutartį ir pritaikyti skolininko turtui laikinąsias apsaugos priemones. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai bei faktinės aplinkybės įrodo, kad skolininkas nėra padengęs įsiskolinimo likučio 14000,39 Lt. Skolininkas vėluoja pilnai atsiskaityti už tinkamai suteiktas kokybiškais prekes daugiau nei metus laiko ir ne kartą buvo raginamas pilnai atsiskaityti su kreditoriumi ikiteisminiu geranorišku keliu. Skolininkui buvo siūloma teisiškai įsipareigoti sumokėti skolos likutį netolimoje ateityje abejoms šalims priimtinais terminais, tačiau teigiamų rezultatų nebuvo sulaukta. Daugiau nei metus laiko vilkindamas galutinį apmokėjimą, skolininkas motyvavo sulėtėjusiais savo užsakovų bei skolininkų atsiskaitymais. Skolininkas, nesumokėdamas 14000,39 Lt bei pateikdamas nepagrįstus motyvus, elgiasi nesąžiningai bei daro žalą kreditoriui. Kreditoriui yra žinoma, kad skolininkas turi ir kitų kreditorių, todėl yra didelė tikimybė, jog skolininkas yra susidūręs su finansiniais sunkumais, dėl ko nebegali tinkamai vykdyti savo prievolinių įsipareigojimų. Taip pat žinoma, kad skolininkas dalyvauja kituose teisminiuose ginčuose, kaip atsakovas. Dėl šių aplinkybių ir vertinant skolos dydį, vėlavimo atsiskaityti terminą ir sunkią ekonominę situaciją statybų bei statybinių medžiagų tiekimo sektoriuose, yra reali grėsmė skolininkui bylinėjimosi metu tapti visiškai nemokiu, bankrutuoti prieš tai atsiskaičius ne su visais kreditoriais ar net mėginti nuslėpti turtą, vykdant kreditorių interesus pažeidžiančius sandorius. Tokiu atveju teismo sprendimo ar įsakymo vykdymas būtų apsunkintas ar taptų visiškai neįmanomu ir kreditoriaus interesai liktų neapginti.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, dėl ko neteisingai buvo išspręstas kreditoriaus prašymas. Šiuo atveju klausimas nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti klausimą iš esmės, tenkinant kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas turi teisę, esant motyvuotam kreditoriaus prašymui, išduodant teismo įsakymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo įsakymo įvykdymą, t.y. siekiama užtikrinti teismo įsakymo realų ir tinkamą įvykdymą. Įstatymų leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, jeigu yra pagrindo, manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

10Pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditorius nenurodė konkrečių aplinkybių, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas taptų neįmanomas, nepagrįsta tuo požiūriu, kad pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką jau vien didelė reikalavimų suma yra reali grėsmė, kad teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas 14000,39 Lt reikalavimų sumą pripažįsta didele, sudarančia CPK 144 str. 1 d. numatytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti teismo įsakymo įvykdymą. Vien didelė reikalavimų suma sudaro realią grėsmę, kad teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką ar trečiuosius asmenis bendrai 14000,39 Lt sumai.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias konkrečioje atsiskaitomojoje sąskaitoje banke, nes teismas neturi duomenų, kad atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB DnB Nord bankas, iki šiol yra skolininko vardu. Teisėjų kolegija pažymi, kad gali būti areštuojamas kilnojamasis turtas, priklausantis skolininkui ir esantis pas trečiuosius asmenis, tuo sudarant procesinę galimybę taikyti skolininko piniginių lėšų areštą pagal reikalavimų sumą, leidžiant skolininkui UAB ,,Renasta“ atlikti mokėjimus darbo užmokesčiui, privalomiems mokesčiams į valstybės biudžetą, Sodrai bei atsiskaitymams su kreditoriumi.

12Kreditorius, pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų dėl prašomo areštuoti turto priklausomybės šiuo metu ir nenurodė areštuotino turto išsamių duomenų, identifikavimo požymių, todėl pavestina antstoliui surasti skolininko turtą bei jį aprašyti (LR CK 1.5 str., CPK 2 str., 7 str., 8 str., 144 str., 145 str. 1 d.., 148 str., 320 str., 328 str., 334 str., 336 str., 338 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

14Panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

15Patenkinti kreditoriaus UAB „Artakija“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16Kreditoriaus UAB „Artakija“ (į/k ( - ), buveinė ( - ), Vilnius) reikalavimams dėl 14000,39 Lt skolos priteisimo įvykdymui užtikrinti areštuoti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, priklausantį ir esantį pas skolininką UAB „Renasta“ (į/k ( - ), buveinė ( - ), Vilnius), trečiuosius asmenis, bendrai 14000,39 Lt sumai, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti, leidžiant skolininkui UAB „Renasta“ atlikti mokėjimus darbo užmokesčiui, privalomiems mokesčiams į valstybės biudžetą, Sodrai ir atsiskaitymams su kreditoriumi UAB „Artakija“.

17Nutartį išsiųsti Turto arešto aktų registrui, skolininkui ir kreditoriui.

18Išaiškinti kreditoriui, jog dėl nutarties vykdymo jis turi kreiptis į skolininko teritoriją aptarnaujantį antstolį. Per vieną mėnesį nuo turto arešto laikino įregistravimo dienos nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro.

19Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento ir yra vykdoma skubiai.

Proceso dalyviai