Byla e2-23089-1044/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Švaros broliai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TNM Invest“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Švaros broliai“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „TNM Invest“ 367,15 Eur skolos, 109,50 Eur palūkanų, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2014 m. rugsėjo 26 d. sudarė automobilių plovimo ir valymo paslaugų sutartį Nr.2014/Rugs26-02 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas teikė atsakovui transporto priemonių plovimo (valymo) paslaugas. Pagal Sutarties 4.2, 4.3 punktus atsakovas sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas ir parduotas prekes įsipareigojo apmokėti per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. PVM sąskaitų-faktūrų atsakovas per PVM sąskaitose faktūrose nurodytus terminus neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui.

4Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) siųsti pagal ieškinio prieduose esantį adresą – ( - ), tačiau grįžo į teismą neįteikti su atžyma „neatsiėmė per siuntos saugojimo laiką“. Juridinių asmenų registro tarnybos duomenimis tikslus atsakovo buveinės adresas nėra registruotas (nurodyta ( - )) (CPK 179 straipsnis 3 dalis). Ieškovo prašymu, ieškinio su priedais kopija ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteikti atsakovui teismo 2020 m. liepos 15 d. nutartimi viešo paskelbimo būdu, 2020 m. liepos 16 d. paskelbiant nustatyto turinio pranešimą specialiame www.teismai.lt tinklapyje. Dėl to laikytina, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 straipsnis).

5Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Byla tokiu atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Švaros broliai“ ir atsakovas UAB „TNM INVEST“ 2014 m. rugsėjo 26 d. sudarė automobilių plovimo ir valymo paslaugų sutartį Nr.2014/Rugs26-02, kurios pagrindu ieškovas teikė atsakovui transporto priemonių plovimo (valymo) paslaugas. Pagal Sutarties 4.2, 4.3 punktus atsakovas galutinę sąskaitą-faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas ir parduotas prekes įsipareigojo apmokėti per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ieškovas, vykdydamas sutartį, išrašė ir pateikė atsakovui šias PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes: 2015 m. liepos 21 d. serija SBK Nr.0001179 (49,88 Eur), kuri turėjo būti apmokėta iki 2015 m. liepos 31 d. Šios PVM sąskaitos-faktūros pagrindu atsakovas, 2015 m. rugpjūčio 28 d. įskaitęs 0,42 Eur permoką pagal ankstesnę prievolę, iki šiol yra skolingas 49,46 Eur (49,88–0,42); 2015 m. gruodžio 7 d. SBK Nr.0005900 (82,73 Eur), kuri turėjo būti apmokėta iki 2015 m. gruodžio 17 d.; 2016 m. sausio 11 d. serija SBK Nr.0006799 (24,94 Eur), kuri turėjo būti apmokėta iki 2016 m. sausio 21 d.; 2016 m. vasario 2 d. serija SBK Nr.0007630 (88,77 Eur), kuri turėjo būti apmokėta iki 2016 m. vasario 12 d.; 2018 m. balandžio 26 d. serija VPD Nr.0015397 (121,25 Eur), kuri turėjo būti apmokėta iki 2018 m. gegužės 6 d. Ieškovo teigimu, nurodytų PVM sąskaitų-faktūrų atsakovas per PVM sąskaitose-faktūrose nustatytus terminus neapmokėjo ir yra skolingas 367,15 Eur. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas iki kreipimosi į teismą būtų sumokėjęs ieškovui nurodytą pinigų sumą (CPK 178 straipsnis).

9CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.716 straipsniu, paslaugų sutartimi viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio ar kitokias paslaugas, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovui paslaugas suteikė, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas minėtose PVM sąskaitose-faktūrose nustatytais terminais nevykdė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, reiškęs atsakovui pretenzijas dėl suteiktų paslaugų ar neigęs nurodytą skolos sumą (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 367,15 Eur skolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

10CK 6.261 straipsnyje numatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykimo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsniu palūkanų norma yra 8,00 procentai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 109,50 Eur palūkanų, apskaičiuotų pagal kiekvieną ieškovo atsakovui pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą už praleistą terminą įvykdyti prievoles yra pagrįstas ir tenkinamas.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Šalių sudaryta sutartis yra komercinio pobūdžio, todėl teismas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, šį ieškovo reikalavimą tenkina ir priteisia ieškovui iš atsakovo 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 367,15 sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. birželio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), 605,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, iš viso – 620,00 Eur.

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

14Kadangi procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, šis sprendimas už akių atsakovui įteikiamas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 279, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Švaros broliai“, (j. a. k. 122538045) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „TNM Invest“ (j. a. k. 302615290) 367,15 Eur (trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 15 ct) skolos, 109,50 Eur (vienas šimtai devyni eurai, 50 ct) palūkanų, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (476,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. birželio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 620,00 Eur (šešis šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „TNM Invest“ (j. a. k. 302615290) šį sprendimą už akių įteikti viešo paskelbimo būdu.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

20Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai