Byla e2S-608-585/2019
Dėl turto išreikalavimo, tretieji asmenys: bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Index“ sporto centras, atstovaujama bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Ad acta“, biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto sporto centras

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Elpava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo P. A. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elpava“ dėl turto išreikalavimo, tretieji asmenys: bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Index“ sporto centras, atstovaujama bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Ad acta“, biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto sporto centras,

Nustatė

3I.

4Proceso esmė 1.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo P. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir uždraudė atsakovei UAB „Elpava“ eksploatuoti ar kitaip naudoti ieškovo turtą (įsigytą pagal 2017 m. balandžio 28 d. Ne varžytinėse parduodamo turto pardavimo-pirkimo sutartį Nr. IND/01): 1) infraraudonųjų spindulių šildytuvus, 20 vnt; 2) LED šviestuvus, 18 vnt.; 3) PVC sportinę dangą, 620 m2; 4) mobilius tinklinio stovus, 1 vnt.; 5) grindų plovimo mašiną, 1 vnt.; 6) metalines spinteles, 10 vnt.; 7) elektrinį šildytuvą, 1 vnt.; 8) vartų durelės, 1 vnt.; 9) langus; 10) vandens šildytuvą, 1 vnt.; 11) futbolo vartus, 2 vnt.; 12) suoliukus su kabyklomis, 2 vnt.; 13) užuolaidas, 1 vnt.; 14) vonios baldus, 2 vnt.; 15) rekuperatorius, 1 vnt.; 16) veidrodžius, 2 vnt.; 17) apsauginį tinklą, 2 vnt.; 18) dušo pertvaras, 6 vnt.; 19) PVC duris 1 vnt. Atsakovė UAB „Elpava“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašo pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti atsakovei UAB „Elpava“ disponuoti ieškovo P. A. turtu (įsigytu pagal 2017 m. balandžio 28 d. Ne varžytinėse parduodamo turto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. IND/01).

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 2.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 6 d. nutartimi pateiktą prašymą atmetė. Skundžiama nutartimi teismas nurodė, kad netaikant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi nustatytų apribojimų atsakovė, kurios patalpose šiuo metu yra ginčo kilnojamieji daiktai (įranga), galėtų ir toliau jais naudotis, blogindama jų būklę ir mažindama turto vertę. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad pakeitus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų pasiektas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo vykdymą.

9III.

10Atskirojo skundo argumentai 3.

11Atsakovė UAB „Elpava“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartį ir priimti naują nutartį, tenkinti pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Atskirajam skundui pagrįsti, be kitų argumentų, nurodo tokius argumentus: 3.1.

12Šioje proceso stadijoje nepasisakant dėl ieškinio pagrįstumo akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas turėtų būti ginčo dalyku esančių daiktų išsaugojimas iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo. 3.2.

13Laikinosios apsaugos priemonės, viena vertus, turėtų būti nukreiptos į ginčo turto status quo išlaikymą, kita vertus, neturėtų sukelti neproporcingų suvaržymų ar neproporcingų išlaidų apeliantui. 3.3.

14Apeliantui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis daiktas – pastatas, unikalus Nr. 1097-0031-7191, esantis Vytenio g. 50, Vilniuje, tarp daiktų, kuriuos teismas uždraudė apeliantui eksploatuoti ar kitaip naudoti, nurodyta: langai; PVC sportinė danga, 620 m2; Vartų dureles; PVC duris; Vandens šildytuvas; kabyklos; Rekuperatorius; Dušo pertvaros, tokios laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai apriboja apelianto daiktinės teisės naudotis jam nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis. 3.4.

15Nutartyje nemotyvuojama ir neargumentuojama, kodėl, teismo nuomone, apeliantas turėtų bloginti daiktų būklę ir/ar mažinti jų vertę.

16IV.

17Atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai 4.

18Trečiasis asmuo BĮ Vilniaus miesto sporto centras pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo tenkinti atskirąjį skundą ir pakeisti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones Atsiliepimas be kitų argumentų grindžiamas šiais argumentais: 4.1.

19Prašymas uždrausti eksploatuoti tam tikrus daiktus sužlugdytų trečiojo asmens veiklą ir padarytų didelę žalą vaikams ir paaugliams. 4.2.

20Uždraudus eksploatuoti daiktus, kurie yra neatsiejama patalpų dalis, turėtų būti atliekamas remontas patalpose, kas neišvengiamai reiškia, kad tuo metu negalėtų vykti treniruotės. 4.3.

21Trečiasis asmuo pasirašydamas patalpų Subnuomos sutartį savo ruoštu yra įsipareigojęs sąžiningai, atsakingai naudotis patalpomis ir joje esančiais daiktais bei visiškai atlyginti su tuo susijusius nuostolius, žalos atveju.

22V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

235.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliacinio (atskirojo) skundo ribų. Nebent viešasis interesas reikalauja peržengti skundo ribas ir, neperžengus šių ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis). 6.

25Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo atskirojo skundo riboms peržengti. Be to, neegzistuoja absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalys). 7.

26Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko nustatęs, kad pateiktas ieškinys gali būti vertinamas kaip tikėtinai pagrįstas ir egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nesant bent vienos iš šių būtinųjų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apskritai nėra galimas. 8.

27Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas pagal dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstą prašymą gali pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Kadangi pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai, todėl ir spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą teismas taip pat turi įvertinti, ar, pakeitus laikinąsias apsaugos priemones, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba taps nebeįvykdomu, ar laikinosios apsaugos priemonės po jų pakeitimo išliks efektyvios ir atitiks jų taikymu siekiamus tikslus. Teismų praktikoje pasisakyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimui prilyginami ir atvejai, kai sumažinamas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, t. y. nekeičiant pačios pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės rūšies yra panaikinami tik tam tikri atsakovui nustatyti suvaržymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1692/2014). 9.

28Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą. 10.

29Iš teismui pateikto atskirojo skundo turinio matyti, jog apeliantė su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka tik iš dalies, nors skundo reikalavimas yra panaikinti visą nutartį, tačiau apeliantė nurodo, jog neproporcingai apsunkinamos jos teisės naudotis jai priklausančiomis patalpomis yra apribojamos tik uždraudus jai naudotis langais, PVC sportine danga 620 m2, vartų durelėmis, PVC durimi, vandens šildytuvu, kabyklomis, rekuperatoriumi ir dušo pertvaromis. Apeliantė nurodo, jog nagrinėjamoje byloje dėl šių daiktų yra pateikusi priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojantį šių daiktų pardavimą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės atskirojo skundo argumentais, jog jai uždraudus naudotis šiais daiktais jos kaip patalpų savininkės teisė naudotis patalpomis yra neproporcingai apribojamos. Neįmanomas naudojimasis patalpomis pagal jų paskirtį be langų, durų ar kitų apeliantės nurodytų ginčo daiktų. 11.

30Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nagrinėjamoje byloje ypatingai svarbu užtikrinti visų ginčo šalių interesų pusiausvyrą. Ieškovas siekia atgauti įsigytus daiktus, atsakovė yra pareiškusi priešieškinį dėl kai kurių daiktų įsigijimo nuginčyjimo. Esant tokioms aplinkybės svarbu, jog iki bylos išnagrinėjimo iš esmės visi ginčo objektu tapę daiktai būtų išsaugoti ir juos būtų galima ieškovui perduoti (jei teismas patenkintų jo reikalavimus). Pateiktu apeliaciniu skundu nėra ginčo dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdžio dėl šių daiktų: infraraudonųjų spindulių šildytuvų 20 vnt; LED šviestuvų 18 vnt.; mobilius tinklinio stovo 1 vnt.; grindų plovimo mašinos 1 vnt.; metalinių spintelių, 10 vnt.; elektrinio šildytuvo, 1 vnt.; futbolo vartų, 2 vnt.; suoliukų 2 vnt.; užuolaidų, 1 vnt.; vonios baldų, 2 vnt.; veidrodžių, 2 vnt.; apsauginio tinklo, 2 vnt., todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog dėl šių daiktų nėra pagrindo pakeisti byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. 12.

31Apeliaciniu skundu ginčijant iš esmės tik langų, PVC sportine dangos 620 m2, vartų durelių, PVC durų, vandens šildytuvo, kabyklų, rekuperatoriaus ir dušo pertvarų uždraudimą naudotis, apeliantei nurodžius, jog galiojant tokiai laikinajai apsaugos priemonei esant neproporcingai apribotai jos teise naudotis patalpomis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šioje dalyje apeliantės prašymas turi būti patenkintas, ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis pakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas). 13.

32Apeliacinės instancijos teismas sprendžia pakeisti 2018 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti naudotis langais, PVC sportine danga 620 m2, vartų durelėmis, PVC durimi, vandens šildytuvu, kabyklomis, rekuperatoriumi ir dušo pertvaromis, į kitą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti disponuoti langais, PVC sportine danga 620 m2, vartų durelėmis, PVC durimi, vandens šildytuvu, kabyklomis, rekuperatoriumi ir dušo pertvaromis. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33atskirąjį skundą tenkinti iš dalies

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartį pakeisti.

35Prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo tenkinti iš dalies:

362018 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti naudotis langais, PVC sportine danga 620 m2, vartų durelėmis, PVC durimi, vandens šildytuvu, kabyklomis, rekuperatoriumi ir dušo pertvaromis, pakeisti į kitą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti disponuoti langais, PVC sportine danga 620 m2, vartų durelėmis, PVC durimi, vandens šildytuvu, kabyklomis, rekuperatoriumi ir dušo pertvaromis.

37Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m .vasario 6 d. nutartį palikti nepkeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pagal atsakovės... 3. I.... 4. Proceso esmė 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 6 d. nutartimi pateiktą... 9. III.... 10. Atskirojo skundo argumentai 3.... 11. Atsakovė UAB „Elpava“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 12. Šioje proceso stadijoje nepasisakant dėl ieškinio pagrįstumo akivaizdu, kad... 13. Laikinosios apsaugos priemonės, viena vertus, turėtų būti nukreiptos į... 14. Apeliantui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis daiktas – pastatas,... 15. Nutartyje nemotyvuojama ir neargumentuojama, kodėl, teismo nuomone, apeliantas... 16. IV.... 17. Atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai 4.... 18. Trečiasis asmuo BĮ Vilniaus miesto sporto centras pateikė atsiliepimą į... 19. Prašymas uždrausti eksploatuoti tam tikrus daiktus sužlugdytų trečiojo... 20. Uždraudus eksploatuoti daiktus, kurie yra neatsiejama patalpų dalis, turėtų... 21. Trečiasis asmuo pasirašydamas patalpų Subnuomos sutartį savo ruoštu yra... 22. V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai... 23. 5.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 25. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo atskirojo skundo... 26. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas... 27. Civilinio proceso kodekso 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas... 28. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka... 29. Iš teismui pateikto atskirojo skundo turinio matyti, jog apeliantė su... 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nagrinėjamoje byloje ypatingai... 31. Apeliaciniu skundu ginčijant iš esmės tik langų, PVC sportine dangos 620... 32. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia pakeisti 2018 m. gruodžio 20 d.... 33. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 6 d. nutartį pakeisti.... 35. Prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo tenkinti iš dalies:... 36. 2018 m. gruodžio 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytą... 37. Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m .vasario 6 d....