Byla 2-2110-230/2011
Dėl techninių konsultacijų paslaugų kainos sumažinimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka, spręsdama ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno audinių projektas“ ieškinio atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ramboll Lietuva“ dėl techninių konsultacijų paslaugų kainos sumažinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kauno audinių projektas“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašoma sumažinti kainą už atsakovo UAB „Ramboll Lietuva“ teiktas techninių konsultacijų paslaugas iki 115675 Lt, priteisti iš atsakovo UAB „Ramboll Lietuva“ ieškovo UAB „Kauno audinių projektas“ naudai 72951,51 Lt, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, kad 2010 m. rugpjūčio 30 d. šalys sudarė Techninių konsultacijų paslaugų sutartį dėl prekybos centro „Akropolis“ daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės, esančios ( - ), konsultacijų ir būklės įvertinimo bei išvadų ir pasiūlymų dėl galimų sprendinių – būdų, kaip užtikrinti ir pagerinti aikštelės stabilumą, - pateikimo. Pagal šalių susitarimą, po sutartyje numatytų darbų atlikimo nedelsiant turėjo būti atliekami tolesni veiksmai, skirti priimtiniausių minėtos aikštelės stabilizavimo sprendinių įgyvendinimui, sudarant atskirą sutartį ir numatant šioje sutartyje fiksuotą kainą. Ieškovo nuomone, atsakovas prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, t. y. nepateikė sutartyje numatyto paslaugų rezultato bei neištaisė netinkamai suteiktų paslaugų trūkumų, o kaina už suteiktas paslaugas yra neproporcingai didelė. Dėl nepatenkinamos atsakovo teiktų paslaugų kokybės, nuolatinio vėlavimo atlikti ieškovo nurodomus darbus, tolesnio darbų atlikimo remiantis valandiniais įkainiais, o ne fiksuota kaina, ieškovas 2010 m. spalio 20 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas nutraukti techninių konsultacijų paslaugų teikimą. Taip pat ieškovas nurodo, kad jis už atsakovo teiktas paslaugas iš viso sumokėjo 188627,39 Lt (115675 Lt už 2010 m. liepos mėn. atliktus darbus ir 72951,51 Lt už 2009 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus), kas sudaro žymiai didesnę kainą nei buvo nurodyta atsakovo ofertoje, ir kurios pagrįstai galėjo tikėtis ieškovas. Tačiau ieškovui už šią sumą ne tik, kad nebuvo suteikta daugiau paslaugų, bet ieškovas negavo ir to paslaugų rezultato, kuris buvo reikalingas ieškovui ir dėl kurio šalys buvo susitarę sutartyje. Be to, ieškovo nuomone, jis neprivalo atlyginti atsakovui už tuos darbus, kurie buvo atlikti šalinant netinkamai suteiktų paslaugų trūkumus. Todėl atsakovo teiktų paslaugų kaina, ieškovo nuomone, mažintina iki 115675 Lt, t. y. iki tiek, kiek ieškovas sumokėjo atsakovui už paslaugas, suteiktas iki sutarties įvykdymo termino. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skirtumą tarp ieškovo sumokėtos sumos ir sumažintos kainos, t. y. 72951,51 Lt sumą, kuri laikytina ieškovo patirtais nuostoliais (CK 6.665 str. 3 d.).

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti ne tik tai, ar pareikštas ieškinys atitinka jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus, numatytus CPK 135 straipsnyje, bet ir privalo ex officio aiškintis, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygos. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga, padedanti užtikrinti asmens teisę į teisminę gynybą. Nagrinėjimu atveju ieškinio pareiškimas paduotas nesilaikant LR CPK nustatytų teritorinio ir rūšinio teismingumo taisyklių, pagal kurias nustatomas konkretus pirmosios instancijos teismas, kuriam byla yra teisminga.

5Lietuvos civilinio proceso teisėje įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė, pagal kurią ieškinys turi būti paduodamas pagal atsakovo fizinio asmens gyvenamąja vietą arba juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre (CPK 29 straipsnis). Šiuo atveju ieškovas pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Ramboll Lietuva“, kurios buveinės adresas Juridinių asmenų registro duomenimis yra Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Švitrigailos g. 11B, ir tai neapima įstatymu nustatytos Kauno apygardos teismo veiklos teritorijos. Kaip matyti iš pateiktos 2010 m. rugpjūčio 30 d. Techninių konsultacijų paslaugų sutarties, šalys dėl bendrojo teritorinio teismingumo pakeitimo taip pat nesutarė (CPK 32 straipsnio 1 dalis). Todėl teismas sprendžia, jog ginčas teisme turėtų būti nagrinėjamas pagal bendrąsias teritorinio teismingumo taisykles pagal atsakovo buveinę (CPK 29 straipsnis).

6Be to, pagal CPK 27 straipsnio pirmą punktą apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra 145903,02 Lt, tačiau šiai sumai pagrįsti ieškinyje nenurodė jokių aplinkybių. Kaip jau buvo minėta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skirtumą tarp faktiškai ieškovo sumokėtos atsakovui sumos už jo suteiktas paslaugas ir prašomos sumažinti kainos už atsakovo teiktas techninių konsultacijų paslaugas, t. y. 72951,51 Lt (188627,39 Lt - 115675 Lt). Todėl spręstina, jog ši suma ir sudaro ieškinio sumą, ir kuri neviršija vieno šimto tūkstančių litų. Taigi, ieškovas, kreipęsis su ieškinio pareiškimu į apygardos teismą, nesilaikė ir įstatymo nustatytų bendrųjų rūšinio teismingumo taisyklių (CPK 26 straipsnio 1 dalis).

7Dėl išdėstytų aplinkybių ieškinys atsisakytinas priimti kaip neteismingas Kauno apygardos teismui, išaiškinant ieškovui, jog jis su tapačiu ieškiniu turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 3 dalis).

8Pažymėtina, kad atsisakius priimti ieškinį, jame pareikštas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesvarstytinas (CPK 148 straipsnis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

10ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno audinių projektas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ramboll Lietuva“ dėl techninių konsultacijų paslaugų kainos sumažinimo atsisakyti priimti.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai