Byla 2-16262-864/2013
Dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, į. k. ( - ), buveinė - ( - ), Vilniuje (toliau - ieškovas), ieškinį atsakovui M. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, (toliau – atsakovas), dėl žalos atlyginimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 543,35 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-09-18 apie 23.45 val. Subačiaus g., Vilniuje, parke, atsakovas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, iš chuliganiškų paskatų metė tuščią butelį J. J. į galvą, o pastarajam nukritus, pribėgęs prie gulinčio J. J. spardė jį kojomis į apatinę kūno dalį, tokias savo veiksmais padarydamas nukentėjusiajam žaizdą galvos dešinėje pusėje su dešinio smilkinkaulio bei kaukolės pamato dešinėje vidurinėje duboje lūžimu, galvos smegenų sumušimą, kas pagal specialisto išvadą vertinama sunkiu sveikatos sutrikdymu. Vilniaus apygardos teismo 2010-10-29 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-254-209/2010 atsakovas buvo pripažintas kaltu dėl atsakovo sužalojimo. Apdraustasis J. J. buvo sužalotas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. J. J. dėl 2009-09-18 įvykio metu patirtų sužalojimų buvo laikinai nedarbingas laikotarpiu nuo 2009-09-19 iki 2009-11-12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriaus 2009-11-12 sprendimu Nr. 6-12-202981 J. J. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-09-21 iki 2009-10-22 iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų buvo paskirta 423,12 Lt ligos pašalpa, VSDFV Vilniaus skyriaus 2009-12-10 sprendimu Nr. 6-12-221145 J. J. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-10-21 iki 2009-11-13 iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų buvo paskirta 282,08 Lt ligos pašalpa ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2009-12-10 sprendimu Nr. 6-12-221146 J. J. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-11-14 iki 2009-11-20 iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų buvo paskirta 88,15 Lt ligos pašalpa. Nurodo, kad ieškovui J. J. išmokėjus ligos pašalpą, ieškovo biudžetui buvo padaryta 793,35 Lt dydžio žala. Ieškovas 2012-05-24 raštu kreipėsi į atsakovą dėl ieškovui padarytos žalos atlyginimo, tačiau atsakovas atligino tik 250,00 Lt žalos, todėl liko skolingas ieškovui jo reikalaujamą sumą (b.l. 2-4).

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. straipsnyje numatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 str. 4 d. numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-10-29 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-254-209/2010 atsakovas pripažintas kaltu dėl J. J. sužalojimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 3 metams, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 92 str. 1 d. 2 d., 84 str. 2 d. 2 p., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu tęsti mokslą arba dirbti, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti J. J. priteistą turtinę žalą (b. l. 5-11). Dėl atsakovo nukentėjusiajam J. J. padarytų sužalojimų, J. J. buvo laikinai nedarbingas nuo 2009-09-19 iki 2009-11-12, nukentėjusiajam J. J. buvo išduoti nedarbingumo pažymėjimai D Nr. 6091856, D Nr. 6106213, D Nr. 6108279 (b. l. 12-14). VSDFV Vilniaus skyriaus 2009-11-12 sprendimu Nr. 6-12-202981 už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-09-21 iki 2009-10-22 J. J. buvo paskirta 423,12 Lt ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, VSDFV Vilniaus skyriaus 2009-12-10 sprendimu Nr. 6-12-221145 už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-10-21 iki 2009-11-13 J. J. buvo paskirta 282,08 Lt ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2009-12-10 sprendimu Nr. 6-12-221146 už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2009-11-14 iki 2009-11-20 J. J. buvo paskirta 88,15 Lt ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų (b.l. 15-17). VSDFV Vilniaus skyrius 2012-05-24 raštu Nr. (8.22) 3-57466 kreipėsi į atsakovą siūlydamas geruoju atlyginti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytą 793,35 Lt žalą (b.l. 19). Atsakovas 2012-06-28 pateikė VSDFV Vilniaus skyriui prašymą leisti mokėti žalos atlyginimą dalimis (b.l. 21). VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus pavaduotojo 2012-07-03 sprendimu Nr. 2-24-8, 793,35 Lt žalos mokėjimas buvo išdėstytas dalimis iki 2013-11-10, kas mėnesį sumokant po 50 Lt (b.l. 22). Bankinių dokumentų duomenimis atsakovas sumokėjo tik 250 Lt (b.l. 27). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų pilnai atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (2004-11-04 redakcija Nr. IX-2535) 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str. 2 d. nustatyta, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.290 str. 3 d. nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu pilnai atsiskaitė (CPK 178 str.), ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 543,35 Lt žala.

8Pagal CPK 96 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Nagrinėjamu atveju ieškovas CPK 83 str. 1 d. 10 p. nustatyta tvarka nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas, todėl remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 96 str. 1 d., žyminis mokestis, apskaičiuotas už patenkintą reikalavimų dalį, valstybei priteistinas iš atsakovo. Viso ieškovui priteista 543,35 Lt, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio.

9Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 10,00 Lt dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

10Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., teismas, -

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo M. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, į. k. ( - ), buveinė - ( - ), Vilniuje, naudai 543,35 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt tris Lt, 35 ct) žalos atlyginimui.

13Priteisti valstybės naudai iš atsakovo M. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt, 00 ct) žyminio mokesčio, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (į. k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią N. B. Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos mokesčio kodas 5660.

14Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai