Byla 2-4092-91/2012
Dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo ir kt. reikalavimų

1Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Z. L. ieškinį atsakovui D. L., dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo ir kt. reikalavimų, ir

Nustatė

2I. Z. L. prašo teismą pakeisti jai nepilnamečio sūnaus D. L., asmens kodas ( - ) pagal 2009 m. rugsėjo 23 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą priteistą po 200 litų išlaikymą nuo 2012 m. rugsėjo 6 d., pareiškimo teismui padavimo dienos, ir priteisti tvirta pinigų suma po 400 litų sūnui kas mėnesį iki jo pilnametystės. I. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų esmė :

3Teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 23 d. gyveno santuokoje su atsakovu, 2005 m. spalio 26 d. susilaukė sūnaus D. L.. Santuoka nutraukta 2009 m. rugsėjo 23 d. teismo sprendimu. Tuo pačiu teismo sprendimu nepilnamečio sūnaus Danieliaus gyvenamoji vieta buvo nustatyta kartu su jo motina ieškove Z. L., jos gyvenamojoje vietoje. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-09-23 sprendimu sūnaus Danieliaus išlaikymui iš atsakovo D. L. buvo priteisti alimentai po 200 litų kas mėnesį. A. D. L. sūnui išlaikymą mokėjo savalaikiai įsiskolinimų neturi. Po teismo sprendimo kuriuo buvo priteistas sūnui išlaikymas praėjo ketveri metai, sūnui augant ir jo poreikiai auga, be to sūnus turi įgimtą regėjimo ligą. Dėl sūnaus Danieliaus regos ligos atsirado papildomos išlaidos, važinėjimas į Kauno klinikas pas gydytojus konsultacijoms ir gydymui, išlaidos akiniams. Augant sūnui Danieliui ir jo poreikiai auga, pačios būtiniausios sūnaus išlaidos per mėnesį sudaro apie aštuonis šimtus litų. Nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos sūnus pradėjo lankyti mokyklą poreikiai aprangai, reikalinga sporto priemonės nes sūnus lanko futbolo treniruotes, sporto drabužiams poreikis išaugo. Per šį laikotarpį kaip buvo priteistas sūnui išlaikymas, dėl infliacijos paslaugos ir maisto prekių kainos žymiai išaugo. Tuo metu kaip sūnui buvo priteistas po 200 litų išlaikymas ieškovė dirbo UAB „Šilruma“ pardavėja, turėjo pastovias darbines pajamas. Šiuo metu ieškovė Z. L. nedirba, įrašyta darbo biržoje kaip ieškanti darbo. Ieškovei vienai išlaikyti sūnų šiuo metu yra labai sunku, turėtų daugiau šiuo metu prisidėti prie sūnaus išlaikymo ir atsakovas D. L., jos manymu atsakovas yra jaunas, sveikas gali dirbti ir pakankamai uždirbti. Kaip buvo priteistas išlaikymas sūnui po 200 litų, atsakovas kokia nors kita forma išlaikymo neteikia. Ieškovė šiuo metu gyvena Kauno g. 113B – 412, Marijampolės mieste su sūnumi Danieliumi ir draugu, gyvenimo sąlygos yra normalios. Sūnaus sveikata rūpinasi ji viena, atsakovas neprisideda.

4A. D. L. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Jis sutinkantis sūnaus Danieliaus išlaikymui mokėti po 350 litų per mėnesį, daugiau neišgali. Supranta, kad sūnaus išlaikymui priteistų 200 litų pinigų nepakanka, bet jis negali mokėti daugiau, dirba AB „Marijampolės pieno konservai“ statybos darbininku, yra sezoninis darbas, vasaros metu gauna didesnį atlyginimą, žiemos metu mažesnį., vidutiniškai per mėnesį uždirba apie 1400 litų. Atsakovas supranta, kad nepilnamečio sūnaus išlaikymui 200 litų nepakanka, sutiktų mokėti daugiau jeigu gautų didesnį atlyginimą. Bendravimas su sūnumi Danieliumi yra suvaržytas, ieškovė ne visada geranoriškai leidžia bendrauti su sūnumi. Atsakovas kitų daugiau išlaikytinių neturi.

5Savivaldybės institucijos, įtrauktos į procesą išvadai duoti – Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdyje davė išvadą (paaiškino), kad ieškinio reikalavimai yra pagrįsti, teisėtai pareikšti, todėl vaiko interesais turi būti patenkinami. Nors atsakovas nesutinkantis mokėti išlaikymą po 400 litų, bet jo turtinė padėtis yra žymiai geresnė negu ieškovės gyvenant su nepilnamečiu sūnumi ir jai vienai jį išlaikyti yra žymiai pragyventi sunkiau, ieškovės prašymas turėtų būti tenkinamas. A. D. L. turtinė padėtis pagal jo aiškinimą neleidžia teikti savo sūnui, prašomo išlaikymo, tačiau tai nei visiškai, nei iš dalies neatleidžia jo nuo pareigos išlaikyti nepilnametį sūnų. .

6Ginčo dėl faktų byloje nėra.

7II. Teismo posėdyje nustatytos reikšmingos ginčui spręsti bylos aplinkybės.

82006 m. rugsėjo 23 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-5859-374/2009 iš ieškovo yra priteistas išlaikymas nepilnamečiui sūnui D. L., asmens kodas ( - ) periodinėmis išmokomis po 200 litų kas mėnesį iki pilnametystės, šių išlaikymo lėšų uzufruktatoriumi paskirta ieškovė Z. L., to paties teismo sprendimu nutraukus bylos šalių santuoką, vaiko – D. L. gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove. .

9Be dalyvaujančių asmenų paaiškinimų šios aplinkybės visiškai įrodytos ir tinkamais bei leistinais rašytiniais įrodymais : vaiko gimimo liudijimu, 2009 m. rugsėjo 23 d. teismo sprendimu, pažymomis apie dalyvaujančių byloje asmenų pajamas, kt. jų turtinę padėtį - registruotus nekilnojamus daiktus ir transporto priemones, Gydytojų konsultacinės komisijos pažymėjimu (b.l. 5-8,9,10,11,13-21,32).

10III. Ginčui spręsti taikytina teisė ir jos aiškinimas.

11Lietuvos Respublikos CK (toliau – CK) 1.138 str. 5 p. įstatymų leidėjas nustatęs teismui teisę ginti pažeistą asmens civilinę teisę nutraukiant arba pakeičiant esamą civilinį teisinį santykį.

12CK 3.192 str. 2 ir 3 d.d. nustatyta, jog išlaikymo vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvų lygiateisiškumo vaiko atžvilgiu principu pagrįsta tėvų pareiga jį išlaikyti yra vienoda abiems tėvams. CK 3.201 str. 1 d. normos suteikia teismui diskrecijos teisę pakeisti priteisto anksčiau išlaikymo vaikui dydį, jeigu po pirmesnio sprendimo priėmimo iš esmės pasikeitė bylos šalių turtinė padėtis. Teismas sprendžia, jog pagal įstatymo analogiją aiškintina kad ši norma suteikia teismui teisę ir visiškai panaikinti pareigą mokėti anksčiau priteistą išlaikymą, be to, ne tik dėl esmingo šalių turtinės padėties, bet ir dėl teisinių santykių tarp jų pasikeitimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais vienareikšmiškai yra suformuota teismų praktika, kad pats minimaliausias priteistino išlaikymo vaikui dydis – vienas minimalus gyvenimo lygis.

13IV. Sprendimo motyvai ir teisiniai argumentai.

14Ieškinys tenkintinas.

15Teismas sprendžia, jog kai realiai (faktiškai) buvo įvykdyta 2009 m. rugsėjo 23 d. teismo sprendimo dalis dėl vaiko D. L. gyvenamosios vietos nustatymo su motina, iš esmės pasikeitė bylos šalių teisinis santykis šio vaiko atžvilgiu – ieškovei vaiko motinai, perėjo uzufrukto teisė gauti iš antrojo vaiko tėvų- tėvo (atsakovo) bei tvarkyti vaiko interesais iš jo priklausančią dalį lėšų šį vaiką išlaikyti (CK 3.202 str. 1 d.).

16Kita vertus, teismas pažymi, jog atsakovui išliko įstatyminė pareiga ir toliau teikti išlaikymą nepilnamečiui vaikui (kartu su jo motina), ieškovė tvirtina tai pati laisvanoriškai ir tinkamai daranti, priešingų duomenų byloje nėra. Teismas sprendžia, jog atsakovas D. L. visą laiką vykdė teismo sprendimą ir mokėjo nepilnamečiui sūnui D. L. išlaikymą. Teismo manymu kaip buvo nepilnamečiui sūnui Danieliui išlaikymas 2009-09-23 praėjo ketveri metai, savaime aišku, kad augant vaikui ir jo poreikiai auga., be to ieškovė tapo bedarbė, pragyvena iš vaikui ir jai skiriamos socialinės ir bedarbio pašalpos. Iš gydytojų konsultacinės komisijos pažymėjimo Nr. 257, matyti, kad nepilnametis sūnus Danielius serga regėjimo nepagydoma liga, tai dar didina išlaidas reikalingas vaiko gydymui ir jo poreikių tenkinimui. Teismas mano, kad šiuo metu sūnaus Danieliaus išlaikymui, tenkinat nors minimalius sūnaus poreikius, iš atsakovo priteistinas 400 litų kas mėnesį išlaikymas nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki sūnaus pilnametystės. ). Teismas taip pat pažymi, jog ateityje iš esmės pasikeitus tėvų ar sūnaus sveikatai, turtinei padėčiai, sūnaus gyvenamajai ir (ar) faktinės globos vietai, kitoms svarbioms aplinkybėms, išlaikymo formos ir dydžio klausimai gali būti vėl nagrinėjami teisme pagal suinteresuotų asmenų ieškinį

17V. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

18Bylos šalys bylinėjimosi išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalavo. Bylinėjimosi išlaidos valstybei šioje byloje sudaro : 5,50 litų bylos nagrinėjimo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Fuinansų ir Teisingumo ministerijų 2011-11-02 įsakymu Nr. IR-261/IK-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 5.50 litų dydžio išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu iš atsakovo valstybei nepriteistinos. Priteistinos 72,00 litų žyminio mokesčio valstybei už priteisto išlaikymo padidinimą. (CPK 96 str.)

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 305 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Panaikinti 2009-09-23 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5859-374/2009, – išieškoti iš atsakovo D. L., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) - nuo 2012 m. rugsėjo 6 d.

22Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. L., asmens kodas ( - ) gyv. Kauno g. 113B – 412, Marijampolės mieste - nuo 2012 m. rugsėjo 6 d. – tvirta pinigų suma po 400 litų kas mėnesį iki sūnaus Danieliaus pilnametystės.

23Šias išlaikymo lėšas uzufrukto teisėmis tvarkyti pavesti ieškovei Z. L., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ).

24Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas – ( - ) gyv. Vytauto g. 99, Kalvarija, Kalvarijos savivaldybėje, 72,00 litus žyminio mokesčio valstybei, už padidinto išlaikymo sūnui priteisimą

25( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. ( - ),

26esančią AB bankas „Swedbank“ banko kodas 7300, įmokos kodas 5660). .

27Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Z. L.... 2. I. Z. L. prašo teismą pakeisti jai nepilnamečio sūnaus D. L., asmens kodas... 3. Teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2009 m.... 4. A. D. L. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Jis... 5. Savivaldybės institucijos, įtrauktos į procesą išvadai duoti –... 6. Ginčo dėl faktų byloje nėra.... 7. II. Teismo posėdyje nustatytos reikšmingos ginčui spręsti bylos... 8. 2006 m. rugsėjo 23 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu... 9. Be dalyvaujančių asmenų paaiškinimų šios aplinkybės visiškai įrodytos... 10. III. Ginčui spręsti taikytina teisė ir jos aiškinimas.... 11. Lietuvos Respublikos CK (toliau – CK) 1.138 str. 5 p. įstatymų leidėjas... 12. CK 3.192 str. 2 ir 3 d.d. nustatyta, jog išlaikymo vaikui dydis turi būti... 13. IV. Sprendimo motyvai ir teisiniai argumentai.... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Teismas sprendžia, jog kai realiai (faktiškai) buvo įvykdyta 2009 m.... 16. Kita vertus, teismas pažymi, jog atsakovui išliko įstatyminė pareiga ir... 17. V. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 18. Bylos šalys bylinėjimosi išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalavo.... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 305 ir 307... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Panaikinti 2009-09-23 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą... 22. Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas – ( - ) gyv. ( - ), išlaikymą... 23. Šias išlaikymo lėšas uzufrukto teisėmis tvarkyti pavesti ieškovei Z. L.,... 24. Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas – ( - ) gyv. Vytauto g. 99,... 25. ( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 26. esančią AB bankas „Swedbank“ banko kodas 7300, įmokos kodas 5660). .... 27. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...