Byla 2A-1753-173/2013
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalės Burdulienės ir Raimondo Buzelio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Fintera“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-718-748/2013 pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovui UAB „Fintera“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas G. G. pateikė ieškinį atsakovui UAB „Fintera“ (b.l, 3-6, t.1),kuriuo prašė iš atsakovo 27 037,65 Lt skolą 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 200 Lt turtinę bei 4000 Lt neturtinę žalą; bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2011-11-21 buvo sudaryta statybos rangos sutartis su priedais ir pakeitimais tarp ieškovo G. G. ir atsakovo UAB „Fintera“. Sutarties dalykas laikinos stoginės galvijams. Buvo pastatytos aštuonios stoginės. Vienos stoginės kaina 14 400 Lt. Darbai baigti 2012-02-20. Atsakovas apie tai 2012-02-24 informuotas raštu. Atsakovas už atliktus darbus ieškovui skolingas 27 037,65 Lt. Atsakovas priėmė šešias pastatytas stogines galvijams, pasirašydamas tarpinius priėmimo perdavimo aktus ir jokių pretenzijų dėl darbų kokybės nepareiškė. Nesutinka priimti likusių dviejų stoginių, nes ne visos stoginės padengtos antiseptiku. Nurodo, kad pretenzijas dėl darbų trūkumų pradėjo reikšti jau pasirašęs darbų priėmimo-perdavimo aktus ir pradėjęs faktiški naudoti ieškovo perduotas stogines galvijams. Tai yra įstatymams ir teismų praktikai prieštaraujantis elgesys. Todėl jis turi sumokėti už atliktą darbą.

6Atsakovas atsisako priimti darbus reikšdamas nepagrįstas pretenzijas dėl darbų kokybės, trukdo ieškovui trūkumus įvertinti ir juos pašalinti. Atsakovas elgiasi nesąžiningai siekdamas išvengti atsiskaityti su ieškovu už atliktą darbą.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu (t.1, b.l. 141-149) ieškinį tenkino iš dalies. Iš atsakovės UAB „Fintera“ ieškovui G. G. priteisė 24631,12 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (24631,12 Lt) nuo bylos iškėlime teisme dienos (2012-09-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1281,10 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį dalyje dėl 200 Lt turtinės bei 4000 Lt neturtinės žalos ir 2406,53 Lt skolos atmetė. Iš ieškovo valstybei priteisė 16,88 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Teismas nustatė, kad 2011-11-21 statybos rangos sutartimi (b.l. 8) rangovas – ieškovas G. G. įsipareigojo laikotarpiu nuo 2011-11-22 iki 2012-01-10 savo jėgomis ir rizika pastatyti stogines galvijams, laikydamasis projektinės dokumentacijos, už 84 000 Lt (sutarties 1, 2 punktai). Užsakovas – atsakovė UAB „Fintera“ įsipareigojo savo lėšomis tiekti rangovui statybines medžiagas, detales ir konstrukcijas. Šalys susitarė, kad darbų apmokėjimas atliekamas pasirašius kiekvieną tarpinį darbų perdavimo-priėmimo aktą (sutarties 2p.). Darbų kokybė šalių susitarimu numatyta kaip esminė sutarties sąlyga. Rangovui nukrypus nuo projekto ir nesilaikius normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar nekokybiškai atlikus darbą, numatyta užsakovo teisė raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba (sutarties 4p.). Darbai laikomi baigtais, kai rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda darbus, o užsakovas juos priima (sutarties 5p.) Sutartyje (9p.) nurodyta, kad sutarties priedai yra projektinė dokumentacija bei darbų atlikimo terminų (tarpinių ir galutinių) suderinimo grafikas. Iš sutarties priedo Nr. 1 (b.l.10-14) matyti, kad stogines galvijams buvo numatyta statyti pagal abiejų šalių pasirašytus projektinius pasiūlymus. Projektinės dokumentacijos pastabose nurodyta, kad medienos drėgnis ne didesnis kaip 20 proc.; sienos apkalamos medinėmis lentomis, kurios įmirkomos antiseptikais (b.l. 12), stogo konstrukcijų ir kitų medinių elementų apsaugai nuo grybo, medgraužių, puvimo ir ugnies mediena padengiama antiseptiku (b.l. 13, 14). Priedu Nr.3 prie rangos sutarties šalys susitarė, kad bus pastatytos 6 stoginės, numatė statybos darbų tarpinius ir galutinius terminus bei apmokėjimo tvarką ir apmokėjimo sumas (b.l. 15).

102011-11-24 susitarimu šalys pakeitė statybos rangos sutarties ir priedo Nr.3 sąlygas – ieškovas įsipareigojo pastatyti 7 stogines už galutinę 98 000 Lt. kainą iki 2012m. sausio 17 d. (b.l. 16).

112011-12-22 susitarimu šalys dar kartą pakeitė statybos rangos sutarties ir priedo Nr.3 sąlygas ir numatė, kad ieškovas atliks papildomus darbus, užkaldamas vieną sieną ir pažemindamas įėjimo duris, už ką jam bus papildomai apmokama už kiekvieną stoginę po 400 Lt. Be to, šalys susitarė pripažįstančios tarpinį darbų priėmimą (neįstatant vartų į stogines galvijams), pasirašant tarpinius darbų priėmimo aktus, pagal kuriuos rangovui sumokama 85 proc. visos sumos, numatytos už vieną stoginę galvijams pagal priedą Nr.3. Likusi 15 proc. suma už kiekvieną stoginę numatyta sumokėti pasirašius ir priėmus tinkamai galutinai atliktus stoginių galvijams statybos darbus. Susitarta, kad pretenzijos dėl darbų kokybės gali būti reiškiamos tiek po tarpinių darbų priėmimo, tiek galutinai priimant visus pilnai užbaigtus darbus. Vartus dviems pirmiems statiniams rangovas įsipareigojo įstatyti iki 2011-12-30. Šalių susitarimu nustatyta galutinė sutarties kaina 100 800 Lt (b.l. 17).

122011-12-27 šalys trečią kartą pakeitė statybos ir rangos sutarties ir priedo Nr.3 sąlygas. Šalys susitarė, kad ieškovas iš viso pastatys 9 stogines galvijams iki 2012m. vasario mėn. 20 d. už galutinę sutarties kainą 129 600 Lt (b.l. 18).

132011-12-22, 2012-01-06, 2012-01-18 tarpiniais priėmimo-perdavimo aktais Nr. 01, Nr. 02, Nr. 03 rangovas perdavė, o užsakovas priėmė iš viso 6 stogines galvijams. Aktuose nurodyta, jog užsakovas neturi pastabų dėl darbų kokybės. Pažymėta, kad stoginės nėra iki galo baigtos statyti, nes nėra įstatyti vartai. Nurodyta, kad rangovui sumokama 85 proc. darbų vertės – pagal kiekvieną aktą 21 646 Lt, likusi 15 proc. suma bus sumokama pasirašant galutinį stoginių priėmimo-perdavimo aktą (b.l. 20-22).

14Ieškovui 2012-02-24 pranešus apie darbų pabaigą (b.l. 27), 2012-02-28 atsakovė nurodė trūkumus dėl vyrių sustatymo ir kampų surišimo bei nustatė 7 dienų terminą trūkumams pašalinti (b.l. 28). Ieškovui 2012-03-02 pašalinus nurodytus darbų trūkumus (b.l. 29), atsakovė vėl atsisakė priimti darbus, nurodydama naujus trūkumus – stoginių pastatymą iš antiseptiku nepadengtos medienos ir nustatė 12 dienų terminą pašalinti trūkumams (b.l. 30). 2012-03-12 ieškovas pranešė atsakovei, kad dėl nepalankių oro sąlygų negali atlikti antiseptikavimo darbų, įsipareigojo juos atlikti per 10 dienų (b.l. 74). 2012-03-14 pranešimu atsakovė atsisakė dalinai priimti septintos ir aštuntos stoginės pastatymo darbus dėl 2012-03-12 pranešime nurodytų trūkumų nepašalinimo iki bus pasirašomas galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas (b.l. 31).

152012-03-16 buvo surašytas vienpusis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas pagal 2011m. lapkričio mėn. 21 d. statybos rangos sutartį – užsakovo UAB „Fintera“ nepasirašytas, darbus ieškovas G. G. perdavė užsakovui vienašališkai (b.l. 91-92).

162012-03-20 atsakovė, vadovaudamasi 2011-11-21 sutartimi ir žodiniais susitarimais, pareikalavo ieškovo informuoti apie antiseptikavimo darbų atlikimo terminą ir įsipareigojo per 7 dienas nuo tarpinio priėmimo-perdavimo akto Nr.4 pasirašymo dienos pervesti rangovui 8484,91 Lt ir GPM 1272,74 Lt, laikant kad šitaip bus sumokėta 85 proc. sumos, sulygtos už 8 stoginių galvijams statybos darbus, o likusią sumą, aptartą sutartyje, įsipareigojo sumokėti po galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (b.l. 80-81). Ieškovas 2012-03-22 reikalavo sumokėti už atliktą darbą pastatant septintą ir aštuntą stogines galvijams 18 000 Lt ir pristatyti antiseptiko medžiagą atlikti darbams (b.l. 82-83). Iš 2012-04-05 ieškovo rašto atsakovei (b.l. 84-85) matyti, kad atsakovė nepatiekė ieškovui antiseptiko. Atsakovė 2012-04-02 pareiškė pretenziją dėl darbų kokybės – atsilupusios stogo dangos. Ieškovas per vieną dieną ištaisė nekokybišką stogo dangą. 2012-04-06 raštu atsakovė nurodė nesutinkanti galutinai priimti 8 stoginių statybos darbų, nes neatlikti antiseptikavimo darbai, be to nurodė sutinkanti, kad antiseptikavimo darbų anksčiau nebuvo galima atlikti dėl netinkamų oro sąlygų, juos rangovas galės atlikti esant tinkamoms sąlygoms. Medžiagas antiseptikavimo darbams atlikti atsakovė įsipareigojo pateikti per 3 dienas, kai bus informuota rangovo apie darbų pradžią (b.l. 86). Kaip matyti iš 2012-04-26 ieškovo rašto atsakovei, ieškovas telefonu suderino darbų atlikimo laiką, tačiau atsakovė antisetikavimo medžiagų nepristatė į statybvietę, jas laikė savo būstinėje. Ieškovas papildomai nustatė 7 dienų terminą medžiagoms patiekti į darbo vietą, kad būtų galima atlikti antiseptikavimo darbus ir įsipareigojo per 14 dienų atlikti šiuos darbus likusiose šešiose stoginėse, tačiau, kaip matyti iš tolesnio susirašinėjimo, medžiagos jam nebuvo pristatytos (b.l. 87). Ieškovas paaiškino, kad 2012-05-06 buvo nuvykęs į darbo vietą ( - ) tam, kad atlikti antiseptikavimo darbus, tačiau atsakovė nepateikė medžiagų – antiseptiko. 2012-05-09 atsakovė pateikė pretenziją ieškovui, nurodydama, kad yra nustatyti trūkumai: visos stoginės galvijams yra pralaidžios krituliams ir vėjui sienų plotuose per lentų sujungimo tarpus, nustatė 7 dienų terminą savo lėšomis pašalinti šiuos trūkumus iki antiseptikavimo (b.l. 88). 2012-05-15 ieškovas pareikalavo atliktų darbų vertinimo išvados, kur būtų nurodyti darbų trūkumai ir jų atsiradimo priežastys, bei pažymėjo, kad sutinka trūkumus ištaisyti, jeigu jie atsirado dėl rangovo kaltės (b.l. 89-90). Iš ieškovo 2012-06-08 rašto matyti, kad 2012-06-06 jam nebuvo leista statybos vietoje apžiūrėti ir įvertinti, ar yra atsiradę minėti trūkumai ir įsitikinti, kad trūkumai yra dėl rangovo kaltės; ieškovas prašė per 7 dienas paskirti datą ir sudaryti sąlygas vietoje įvertinti pretenzijas (b.l. 35-36).

172012-06-18 atsakovė raštu pranešė ieškovui, kad nutraukia statybos rangos sutartį, nes statybos darbai atliekami ne laiku, nekokybiškai ir nesilaikant sutarties sąlygų (b.l. 33).

182012-07-04 ieškovas pateikė pretenziją atsakovei, nurodydamas, kad atsakovė nesilaikė sutarties bei pareikalavo atsiskaityti už atliktus darbus, apmokant 27 037,65 Lt (b.l. 34).

19Nustatė, kad ieškovo pastatytos stoginės galvijams buvo eksploatuojamos iki surašant 2012-03-16 perdavimo-priėmimo aktą ir vėliau (b.l. 75, 79, 80, 82, 85). Stoginių lentų impregnavimą atliko kitas rangovas - UAB „Kranta“. Pagal šalių sudarytą rangos sutartį ieškovui buvo sumokėta 88 163 Lt.

20Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju konkrečiai nėra įvardyta, kurios iš šalių pareiga buvo medienos antiseptikavimas.

21Ieškovas padengė antiseptiku pirmas dvi pastatytas stogines galvijams, o kitų stoginių medienos ieškovas neantiseptikavo dėl atsakovo veiksmų. Ieškovui pastačius aštuonias stogines galvijams ir atsakovei pareiškus pretenzijas dėl neatlikto medienos antiseptikavimo, ieškovas sutiko atlikti šį darbą be papildomo užmokesčio. Todėl teismas sprendė, kad sudarydamos statybos rangos sutartį šalys buvo susitarusios, jog antiseptikavimo darbus atliks ieškovas. Ieškovas neįvykdė dalies statybos rangos sutartyje numatytų darbų iki sutarties termino pabaigos 2012-02-20, t.y. neantiseptikavo 3-čios – 8-tos stoginių medienos, dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių, o būtent dėl nenugalimos jėgos (CK 6.212 str.). Apie tai, kad atsakovės pateiktu antiseptiku nėra galima antiseptikuoti medienos esant šaltam orui, ieškovas informavo atsakovę, todėl teismas sprendė, kad ieškovas nelaikytinas pažeidusiu prievolę. Atsakovė, nepateikdama antiseptikavimo darbams atlikti reikalingos medžiagos, pažeidė šalių sudarytos sutarties sąlygas ir dėl šio pažeidimo ieškovas negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimo. Todėl atsakovė nepagrįstai atsisakė priimti pabaigtus darbus pagal rangos sutartį ir nepagrįstai atsisako atsiskaityti už atliktus darbus.

22Teismas laikė nepagrįstais atsakovės teiginius, dėl netinkamo vartų aukščio ir priešgaisrinės apsaugos įrengimo. Atsakovės nurodyti netinkami ieškovo darbai visi iškart galėjo būti nustatyti ieškovui pranešus apie darbų pabaigą. Atsakovas piktnaudžiavo teise reikšti pretenzijas dėl darbų kokybės, nes ieškovui pašalinus vienus nurodytus trūkumus, atsakovė ieškovui nurodydavo vis naujus trūkumus ir atsisakė galutinai priimti darbus ir už juos apmokėti, nors faktiškai darbus priėmė, statinius pradėjusi eksploatuoti.

23Teismas nustatė, kad ieškovas pranešė atsakovei apie darbų pabaigą, todėl atsakovei kaip užsakovui atsirado prievolė dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti darbą (jo rezultatą), o šios pareigos nevykdydama ji pažeidė įstatyme imperatyviai nustatytą užsakovo pareigą (CK 6.662str.1d.). Faktinės aplinkybės patvirtina, kad realiai nebuvo jokių išimčių, kurios leidžiamos įstatymo užsakovui nepriimti atlikto darbo (CK 6.652str.4d., 6.694str.5d., 6.694str.6d.). Atsakovės nurodytų darbų trūkumų (6 stoginių neimpregnavimas antiseptiku, plyšių atsiradimas ir pan.) teismas nelaikė pakankamu pagrindu, dėl kurio užsakovas gali atsisakyti priimti rangovo atliktus darbus. Nors ieškovas keturiomis dienomis vėliau, nei nustatytas sutarties terminas, pranešė atsakovei apie darbų perdavimą, tačiau dėl tokio termino praleidimo atsakovei prievolės vykdymas prasmės neprarado, nes atsakovė stogines pradėjo naudoti pagal paskirtį iškart jas pastačius, nelaukdama darbų pabaigos – laikė juose gyvulius, pakratus. Vienašališkai ieškovo pasirašytas darbų priėmimo aktas nėra atsakovės ginčijamas, todėl jis turi juridinę galią ir sukelia atitinkamas pasekmes – atsiranda atsakovės pareiga ieškovui apmokėti už atliktus darbus pagal rangos sutartį.

24Teismas nustatė, kad atsakovė yra skolinga ieškovui už atliktus statybos darbus pagal rangos sutartį 24631,12 Lt. 8 stoginių pastatymo kaina yra 115 200 Lt. Ieškovui sumokėta už darbus iš viso 88 163 Lt. 6 stoginių impregnavimo darbai, kurie įėjo į bendrą rangos sutarties darbų kainą, ieškovo buvo neatlikti, todėl šių darbų verte atitinkamai mažinta priteistina suma. Antiseptikavimo darbų vertę teismas nustatė remiantis ieškovo ir atsakovės atstovės paaiškinimais teismo posėdyje bei UAB „Kranta“ atlikto impregnavimo antiseptiku darbų kaina.

25Pirmos instancijos teismas atmetė ieškinį dalyje dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, nes ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis patyrė 200 Lt žalą (nuostolius). Dėl sutartinių prievolių nevykdymo – neturtinės žalos atlyginimas įstatymu nėra numatytas.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

27Apeliaciniu skundu (b.l. 152-157) atsakovė UAB „Fintera“ prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

28Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

291) 2011 m. lapkričio 21 d. tarp šalių sudaryta rangos sutartis dėl devynių stoginių galvijams pastatymo. Vėliau sutarta, kad bus pastatytos 8 stoginės, kurių kaina pastačius jas laiku ir kokybiškai, turėjo būti 115 200 Lt. Atsakovas dalinai priėmė pirmąsias šešias stogines, o paskutinių dviejų nepriėmė, nes pradėjus naudoti stogines pastebėta, kad jos neatitinka kokybės standartų bei reikalavimų, jos netinkamos naudoti pagal paskirtį. Atsižvelgiant į tai, buvo prašoma ištaisyti trūkumus. Pašalinta tik dalis trūkumų. Todėl dėl likusių trūkumų pašalinimo kreiptasi į UAB „Kranta“, kuriai už darbus sumokėta 36 239,03 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo padarytiems trūkumams pašalinti atsakovė (apeliantė) patyrė išlaidų, ji ieškovui šios sumos neprimokėjo.

302) Rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Ieškovui nekokybiškai atlikus darbus pagal rangos sutartį, apeliantė turėjo teisę šių darbų nepriimti ir už juos neatsiskaityti.

313) Ieškovas pagal sutarties sąlygas iš viso negalėjo pradėti statybos darbų, kol mediena nebuvo padengta antiseptiku. Ieškovas turėjo informuoti atsakovę, jog dėl oro sąlygų negalės nurodytu antiseptiku negalės antiseptikuoti medienos lauke. Tačiau ieškovas nusprendė medienos neantisptikuoti, taip pažeisdamas sutartyje sulygtus kokybės reikalavimus. Pagrįsta teismo išvada, kad ši pareiga buvo numatyta atlikti ieškovui. Ieškovo pareigos nevykdymas įtakojo nekokybiškai atliktų darbų nepriėmimą, dalies sumos nesumokėjimą. Be to, pastatytose stoginėse gyvulių nebuvo galima laikyti.

324) Nepagrįstai teismas nevertino rašytinių įrodymų dėl nekokybiškai atliktų darbų.

335) Nepagrįsta teismo išvada, kad stoginės gyvūnams laikyti yra tinkamos naudoti pagal paskirtį, nes jos buvo apeliantės eksploatuojamos. Teigia, kad stoginėmis naudotis buvo galima tik jas perstačius. Įrodymų, kad apeliantė naudojosi ieškovo pastatytomis stoginėmis, byloje nėra.

346) Apeliantė reikalavo ieškovo pašalinti trūkumus, tačiau ieškovas tai padaryti atsisakydavo , nurodydamas, kad jam nėra pristatomos antiseptikavimui reikalingos medžiagos. Medžiagos buvo suruoštos pristatymui į statybvietę, tačiau ieškovas nenurodė kada jas pristatyti. Be to, šiuos darbus jis privalėjo atlikti prieš statydamas stogines.

357) Teismas turėjo vertinti ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai turi trūkumų, ar tie trūkumai galėjo būti pastebėti darbų perdavimo-priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų ir kt.

368) Sprendime nurodoma, kad pagal sutartį sulygti darbai buvo perimti bei perduoti vienašaliu priėmimo-perdavimo aktu, kurį atsakovas pasirašyti atsisakė. Tačiau tokio akto pasirašymas apeliantei pasiūlytas nebuvo. Šis aktas sudarytas atgaline data, bylą nagrinėjant teisme.

379) Nepagrįstai teismas nevertino apeliantės pateiktų įrodymų, kad dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų turėjo papildomų išlaidų.

38Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b.l. 9-12) ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

39Nurodo, kad atsakovė, pastebėjusi trūkumus kelis kartus kreipėsi į ieškovą dėl jų pašalinimo. Visi trūkumai buvo pašalinti išskyrus dėl šešių stoginių antiseptikavimo. Šio trūkumo ieškovas negalėjo pašalinti dėl netinkamų oro sąlygų. Kai šį trūkumą pašalinti leido oro sąlygos, tai padaryti sutrukdė pati atsakovė. Antispetiką turėjo pristatyti atsakovė, tačiau tai padaryta nebuvo. Dėl atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo savo įsipareigojimų negalėjo įvykdyti ieškovas.

40Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pats ieškovas siekė pašalinti trūkumus, nebandė išvengti atsakomybės. Kokia turėjo būti pateikta mediena ieškovas atsakovei išaiškino dar prieš pasirašant statybų rangos sutartį. Tačiau taupydama lėšas rinkosi pigesnę medieną, dėl ko ieškovui medieną antiseptikouoti reikėjo rankiniu būdu. Tarp atsakovės ir UAB „Kranta“ sudarytoje sutartyje nėra nurodyta, kad įmonė samdoma ištaisyti broką. Todėl tai nepagrindžia, kad ieškovas netinkamai atliko darbus ir dėl jų stoginėse nebuvo galima laikyti gyvulių. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė stoginėmis naudojosi. Duomenų, kad ieškovas vengė atlikti antiseptikavimo darbus byloje nėra. Ieškovas vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, kiek tai priklausė nuo ieškovo valios. Nurodo, kad atsakovė sutartį nutraukė nepagrįstai, neįspėjusi ieškovo. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovo 2012-03-16 vienašališkai pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo surašytas atgaline data. Bylos nagrinėjimo metu atsakovei tokių abejonių nekilo.

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

42Apeliacinis skundas atmestinas.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

44Statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį (atlikti kitus statybos darbus), o kita šalis (užsakovas) sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir jį apmokėti (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą (CK 6.694 straipsnio 1 dalis). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 straipsnio 4 dalis).

45Nagrinėjamu atveju rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais. 2011 m. lapkričio 21 d. tarp ieškovo G. G. (rangovas) ir atsakovo UAB „Fintera“ (užsakovas) sudaryta statybos rangos sutartis dėl stoginių galvijams pastatymo. Vėlesniais sutarties priedų pakeitimais sutarta dėl stoginių skaičiaus, kainos bei darbų atlikimo terminų. Sutarties terminas nuo 2011-11-22 iki 2012-02-20 (t.1, b.l. 18) Sutarties 2 punkte nustatyta, statybines medžiagas, detales ir konstrukcijas savo lėšomis rangovui tieks užsakovas. 2012-02-24 pranešimu apie darbų perdavimą, rangovas pareikalavo galutinai priimti pastatytas 8 stogines galvijams (t.1, b.l. 27). Atsakovas atsisakė priimti darbus (2012-02-28 pranešimas; t.1, b.l. 28); 2012-03-12 pranešimas (t.1, b.l. 30). Viena iš priežasčių, dėl kurių darbus atsisakyta priimti nurodyta aplinkybė, kad mediena iš kurios statomo stoginės nėra padengta antiseptiku. 2012-03-12 pranešimu prašoma nurodyti kiekius ir pavadinimus medžiagų, reikalingų trūkumams pašalinti.

46Atsakovas nesutinka mokėti už atliktus darbus teigdamas, kad yra nustatyti darbų trūkimai, dėl kurių gyvulių stoginės negali būti naudojamos. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovas pagal sutarties sąlygas iš viso negalėjo pradėti statybos darbų, kol mediena nebuvo padengta antiseptiku.

47Iš statybos rangos sutarties projektinės dokumentacijos matyti, kad mediena, naudojama stoginių statybai turi būti padengiama antiseptiku (t.1, b.l. 10-14). Tačiau iš sutarties neaišku, kas turi tai atlikti minėtus darbus ir kuriuo sutarties vykdymo laikotarpiu. Tačiau iš atsakovo 2012-03-12 bei 2013-03-14 (t.1, b.l. 30, 31) pranešimų dėl atsisakymo priimti darbus matyti, kad atsakovas atsisako priimti darbus dėl to, kad stoginės galvijams nėra padengtos antiseptiku ir prašo nurodyti kiekius ir pavadinimus medžiagų, reikalingų trūkumams pašalinti, nurodo, kad užsakovas įsipareigoja perduoti medžiagas reikalingas darbų trūkumams pašalinti. T.y. galima daryti išvadą, kad šalių nebuvo sutarta, kad stoginės jau turi būti pastatomos iš medienos įmirkytos antiseptikais. Tai gali būti padaryta ir pastačius stogines. Be to, ieškovas 2012-03-15 pranešime nurodo (t.1, b.l. 76), kad žodiniu susitarimu su direktore L. M. buvo susitarta, kad ieškovas rankiniu būdu ir savo lėšomis atliks antiseptikavimo darbus. 2012-03-12 pranešime apie stoginių galvijams antiseptikavimą nurodoma, kad darbai neatlikti dėl nepalankių oro sąlygų (t.1, b.l. 74). T.y pagrįsta pirmos instancijos teismo išvada, kad konkrečiai neįvardinta, kurios iš šalių pareiga buvo medienos antiseptikavimas bei išvada, kad iš šalių atliekamų veiksmų darytina išvada, jog šalys buvo susitarusios jog antiseptikavimo darbus atliks ieškovas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas dėjo pastangas, kad tinkamai įvykdyti rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tačiau jie neįgyvendinti dėl blogų oro sąlygų ir atsakovo veiksmų (t.1, b.l 76, 78-79, 84-85, 87). Matyti, kad tarp šalių kilo ginčas dėl antiseptiko „Medidas“ naudojimo, tačiau ieškovas nurodė, kad užsakovas savo nuožiūra parinktų tinkamą antiseptiką (t.1, b.l. 82-83). Duomenų, kad kiti atsakovo nurodyti stoginių statybos trūkimai atsirado dėl ieškovo kaltės nepateikta.

48Atsakovas teigia apeliaciniame skunde teigia, kad sprendime nurodomas vienašalis priėmimo-perdavimo aktas sudarytas atgaline data, bylą nagrinėjant teisme. Pažymėtina, kad remiantis teismų praktika statybos rangos sutarčių atveju darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įstatymo nustatytas specialus įrodymas, kuris juridinę galią pagal specialiąsias įstatymo nuostatas įgyja net tuo atveju, jei jį pasirašo tik viena iš šalių. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teisme neginčijo ieškovo vienašališkai pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto, todėl jis turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašyti abiejų šalių.

49Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas turi prievolę atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus atliktus pagal tarp šalių pasirašytą rango sutartį.

50Kiti apeliacinio argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

51Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno apylinkės teismo 2013-04-30 sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas G,G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė iš apelianto priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios pateiktas duomenimis sudaro 400 Lt. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos priteistinos.

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54apeliacinį skundą atmesti.

55Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Priteisti iš atsakovo UAB „Fintera“ (įmonės kodas 300928614) ieškovo G. G. (asmens kodas ( - ) naudai 400 Lt (keturi šimtai litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas G. G. pateikė ieškinį atsakovui UAB „Fintera“ (b.l, 3-6,... 5. Nurodė, kad 2011-11-21 buvo sudaryta statybos rangos sutartis su priedais ir... 6. Atsakovas atsisako priimti darbus reikšdamas nepagrįstas pretenzijas dėl... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu (t.1, b.l. 141-149)... 9. Teismas nustatė, kad 2011-11-21 statybos rangos sutartimi (b.l. 8) rangovas... 10. 2011-11-24 susitarimu šalys pakeitė statybos rangos sutarties ir priedo Nr.3... 11. 2011-12-22 susitarimu šalys dar kartą pakeitė statybos rangos sutarties ir... 12. 2011-12-27 šalys trečią kartą pakeitė statybos ir rangos sutarties ir... 13. 2011-12-22, 2012-01-06, 2012-01-18 tarpiniais priėmimo-perdavimo aktais Nr.... 14. Ieškovui 2012-02-24 pranešus apie darbų pabaigą (b.l. 27), 2012-02-28... 15. 2012-03-16 buvo surašytas vienpusis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas... 16. 2012-03-20 atsakovė, vadovaudamasi 2011-11-21 sutartimi ir žodiniais... 17. 2012-06-18 atsakovė raštu pranešė ieškovui, kad nutraukia statybos rangos... 18. 2012-07-04 ieškovas pateikė pretenziją atsakovei, nurodydamas, kad atsakovė... 19. Nustatė, kad ieškovo pastatytos stoginės galvijams buvo eksploatuojamos iki... 20. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju konkrečiai nėra įvardyta, kurios... 21. Ieškovas padengė antiseptiku pirmas dvi pastatytas stogines galvijams, o... 22. Teismas laikė nepagrįstais atsakovės teiginius, dėl netinkamo vartų... 23. Teismas nustatė, kad ieškovas pranešė atsakovei apie darbų pabaigą,... 24. Teismas nustatė, kad atsakovė yra skolinga ieškovui už atliktus statybos... 25. Pirmos instancijos teismas atmetė ieškinį dalyje dėl turtinės ir... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 27. Apeliaciniu skundu (b.l. 152-157) atsakovė UAB „Fintera“ prašo Kauno... 28. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 29. 1) 2011 m. lapkričio 21 d. tarp šalių sudaryta rangos sutartis dėl devynių... 30. 2) Rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos... 31. 3) Ieškovas pagal sutarties sąlygas iš viso negalėjo pradėti statybos... 32. 4) Nepagrįstai teismas nevertino rašytinių įrodymų dėl nekokybiškai... 33. 5) Nepagrįsta teismo išvada, kad stoginės gyvūnams laikyti yra tinkamos... 34. 6) Apeliantė reikalavo ieškovo pašalinti trūkumus, tačiau ieškovas tai... 35. 7) Teismas turėjo vertinti ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir... 36. 8) Sprendime nurodoma, kad pagal sutartį sulygti darbai buvo perimti bei... 37. 9) Nepagrįstai teismas nevertino apeliantės pateiktų įrodymų, kad dėl... 38. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b.l. 9-12) ieškovas prašo... 39. Nurodo, kad atsakovė, pastebėjusi trūkumus kelis kartus kreipėsi į... 40. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pats ieškovas siekė pašalinti... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 42. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 44. Statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per sutartyje... 45. Nagrinėjamu atveju rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už... 46. Atsakovas nesutinka mokėti už atliktus darbus teigdamas, kad yra nustatyti... 47. Iš statybos rangos sutarties projektinės dokumentacijos matyti, kad mediena,... 48. Atsakovas teigia apeliaciniame skunde teigia, kad sprendime nurodomas... 49. Įvertinus nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas turi prievolę... 50. Kiti apeliacinio argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo... 51. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas... 52. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 54. apeliacinį skundą atmesti.... 55. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti... 56. Priteisti iš atsakovo UAB „Fintera“ (įmonės kodas 300928614) ieškovo G....