Byla 2-4018-569/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto administratoriaus paskyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. L., trečiajam asmeniui D. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui Z. S., trečiajam asmeniui D. Č. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto administratoriaus paskyrimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovo atstovė A. L. paaiškino, kad G. S. ir L. S. yra globojami tetos D. Č.. Vaikų motina O. S. mirė 2009-06-03. O. S. šeima skyriui buvo žinoma nuo 2008 m., nors patys Oksana ir Z. S. buvo išsituokę 2005-03-02. Tačiau ir po ištuokos Z. S. liko gyventi O. S. priklausančiame bute. Šeimoje augo trys nepilnamečiai vaikai: Greta, Lukas ir B. S., kuri šiai dienai jau yra pilnametė. O. S. šeima dėl girtavimo ir negebėjimo tinkamai rūpintis vaikais buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Neblaivus Z. S. smurtaudavo prieš O. S., konfliktuodavo vaikų akivaizdoje, plūsdavo buvusią sutuoktinę ir vaikus. Dėl girtavimo, konfliktų vaikų akivaizdoje Z. S. Šiaulių rajono apylinkės teismo 2009-05-19 nutarimu nubaustas įspėjimu. 2009-07-07 Z. S. šeima įrašyta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Iš Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos gautame pranešime nurodoma, kad Z. S. girtauja, būstas netvarkingas, neatitinka higienos normų. Dukra B. nuolat konfliktuoja su tėvu, bėga iš namų. Atsižvelgiant į tai, kad tarp Brigitos ir tėvo kildavo nuolatiniai nesutarimai, vaikams namuose nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos, buvo nutarta visus tris vaikus apgyvendinti Pavenčių vidurinės mokyklos bendrabutyje. Kaimynų teigimu, Z. S. dažnai girtauja ir su savimi vedžiojasi dukrą Gretą. Dėl tėvo valdžios nepanaudojimo Z. S. buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas. Esant tokiai situacijai, kai vaikams yra nesaugu gyventi šeimoje, Greta ir L. S. buvo apgyvendinti Gruzdžių lopšelyje-darželyje „Puriena" laikinosios globos grupėje. 2010-01-19 Z. S. buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas ir jis buvo nubaustas pinigine nuobauda. 2010-03-15 vykusiame Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko globos organizavimo komisijos posėdžio metu buvo svarstomas Z. S. prašymas dėl vaikų grąžinimo į šeimą. Socialinė darbuotoja nurodė, kad lankantis namuose buvo švaru, tvarkinga, tačiau iš kaimynų dažnai gaunami nusiskundimai dėl Z. S. girtavimo. Buvo rekomenduota Z. S. vaikus pasiimti atostogoms. 2010 m. balandžio mėn. Z. S. vaikus pasiėmė pavasario atostogoms, tačiau buvo gauta informacija, kad Z. S. neblaivus. Darbuotojai nuvykus į vietą, Z. S. buvo neblaivus, namuose netvarkinga, nešvaru. Vaikai nuvežti į globos įstaigą, o Z. S. surašytas administracinis teisės pažeidimo protokolas dėl tėvų valdžios nepanaudojimo, jis buvo nubaustas administracine tvarka. Vasaros atostogų metu Z. S. buvo paėmęs vaikus iš globos įstaigos, tačiau vaikai buvo grąžinti į globos įstaigą dėl tėvo girtavimo. 2010-08-09 Brigitą, Gretą ir L. S. pasiėmė Kairių šeimyna „Giliukas", kuri 2010-08-26 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais buvo paskirta vaikų globėju. 2010 m. spalio mėnesį Z. S. pateikė pakartotinį prašymą susigrąžinti vaikus. Skyrius per paskutinius 3 mėnesius nebuvo gavęs jokių nusiskundimų iš Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos Z. S. kaimynų dėl atsakovo girtavimo. Z. S. dirbo pas ūkininką. Lankymųsi šeimoje metu nebuvo fiksuota jokių pažeidimų. Spalio mėnesio savaitgaliais Lukas, Brigita ir Greta būdavo pas tėvą. Brigita su Luku ne kartą VTAS darbuotojam buvo užsiminę, kad nori grįžti pas tėvą. Nuo spalio 22 d. visi trys vaikai išvyko atostogauti pas tėvą. Seniūnijos ir VTAS darbuotojai, lankydamiesi pas Z. S., spalio 26 d. ir 28 d., jokių vaiko teisių pažeidimų neužfiksavo. Kambariuose pakankamai šilta, švaru ir tvarkinga. Lovų patalynė švari. B., L. ir G. išreiškė norą gyventi šeimoje. 2010-10-29 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Brigita, Greta ir L. S. grąžinti tėvui. 2011 m. sausio mėnesį Kuršėnų kaimiškoji seniūnija informavo, kad Z. S. nepakankamai rūpinasi vaikais. Atsakovas dažnai būna pas draugę G. Č., vaikus palieka vienus be priežiūros. Namuose šalta, netvarkinga. Atsakovui išaiškintos tėvo pareigos bei atsakomybė. 2011 m. balandžio mėnesį vėl buvo gauta informacija iš Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos, kad Z. S. gyvena pas savo gyvenimo draugę, vaikai po pamokų grįžta pas ją į namus, pavalgo, ruošia pamokas, o vakare vaikai grįžta nakvoti namo ir per naktį būna vieni. Atsakovas buvo įspėtas dėl nepakankamos vaikų priežiūros. Šiaulių rajono Drąsučių pagrindinė mokykla informavo skyrių, kad G. nelankė mokyklos 2011 m. gegužės 2-9 dienomis, Lukas - gegužės 5-6 dienomis. Mokyklos darbuotojai nuvyko į namus, namuose rasta netvarka, G. skundėsi ausies skausmu, nėjo į mokyklą, tėvas nesikreipė pagalbos į medikus. Mergaitė palydėta pas gydytoją, paguldyta į ligoninę. Vaiko rūbai nešvarūs, mergaitė apleista. Lukas tris dienas buvo pas tetą, į mokyklą nėjo. Mirus atsakovo draugei, tarp jos giminių ir Z. S. kilo konfliktai. Atsakovas bijodavo grįžti namo dėl mirusiosios giminaičių keršto. 2011-05-13 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Lukui ir G. S. pakartotinai nustatyta laikinoji globa Gruzdžių l/d „Puriena" laikinosios globos grupėje. Vasaros atostogų metu vaikai atostogavo pas tėvą. Tačiau situacija atsakovo namuose nesikeitė. Atsakovas neturi pastovaus darbo, pastovių pajamų, piktnaudžiauja alkoholiu, konfliktuoja su dukra B. Atsakovo sesuo D. Č. pateikė prašymą paskirti ją vaikų globėja. Asmuo atitinka globėjams keliamus reikalavimus. G. ir L. nuo 2012-07-11 gyvena D. Č. šeimoje. Vaikai patenkinti gyvenimu šeimoje, nusiskundimų dėl nepakankamos vaikų priežiūros negauta. Greta gerai sutaria su teta, Lukas artimiau bendrauja su globėjos sutuoktiniu. Tėvas vaikus lanko retai, dažniausiai bendrauja telefonu, kartais skambina neblaivus. Dažnai L. pats skambina tėčiui. Atsakovas vaikų išlaikymo reguliariai neteikia: 2012 m. liepos mėnesį vaikų išlaikymui skyrė po 20 litų kiekvienam, kitų apsilankymų metu vaikams duoda po 10-15 litų. Atsakovas skyriui nurodė, kad pats vaikais pasirūpinti negali, nuolatinio darbo neturi, įsidarbinti jam sudėtinga, nes turi daug skolų. Darbo biržoje jis registruotas nuo 2010-12-01. Siūlomo darbo atsisakė 2011-08-10 su pateisinama priežastimi, 2011-09-21 - be pateisinamos priežasties. Darbo paieška nutraukta 2011-09-21. Sutinka, kad vaikais rūpintųsi sesuo D. Č.. Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, 2013 m. sausio mėnesį pateiktoje informacijoje nurodo, kad Z. S. nenoriai priima pagalbą, dažnai neįsileidžia į namus, ne visada bendrauja telefonu. Darbuotojas nurodo, kad Z. S. tenkina tai, kad vaikai prižiūrimi šeimai artimoje aplinkoje. Atsakovas yra nusišalinęs nuo tėvo pareigų atlikimo. Jis tris kartus baustas administracine tvarka dėl tėvų valdžios nepanaudojimo, jo šeimos situacija keletą kartų svarstyta vaiko globos organizavimo komisijos posėdžiuose, su šeima dirba socialinis darbuotojas, šeimai teikiamos socialinės paslaugos, tačiau šios priemonės neduoda teigiamų rezultatų. Atsakovas negeba tinkamai pats rūpintis vaikais, sudaryti jų vystymuisi tinkamas sąlygas. Atsakovas savo teisių ir pareigų dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje, nevykdo. Nėra jokių duomenų, kad ateityje situacija pasikeistų. Tėvas girtavo, nepasirūpino vaikų sveikata, ugdymu, nesudarė namuose tinkamų sąlygų, šiuo metu vaikus jis lanko retai. Todėl prašo neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui Z. S., a/k ( - ) vaikų G. S., a/k ( - ) gim. 2003-08-10, ir L. S., a/k ( - ) gim. 2000-01-09, atžvilgiu, priteisti iš atsakovo Z. S. išlaikymą vaikams G. S. ir L. S. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės, nustatyti G. S. ir L. S. nuolatinę globą, vaikų globėja bei turto administratore paskirti D. Č., a/k ( - ) nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su globėja.

4Atsakovas Z. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

5Trečiasis asmuo D. Č. su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad vaikai pas ją gyvena nuo 2012-07-11. Atsakovas yra jos brolis, jis girtauja ir neprižiūri vaikų. Mano, kad vaikai jos namuose gyventi jau apsiprato. Ji gyvena kartu su sutuoktiniu, savų vaikų neturi. Atsakovas su vaikais bendrauja retai, paskutinį kartą matėsi 2012m. gruodžio mėnesį. Ji neturi duomenų apie atsakovo pragyvenimo šaltinį. Vaikams išlaikymo atsakovas neteikia. Ji sutinka būti vaikų globėja ir jų turto administratore. Iki vaikams apsigyvenant pas ją, ji dažnai su jais bendraudavo. Ji gyvena dviejų kambarių bute, vaikams yra sudarytos tinkamos sąlygos gyventi. Jos šeimos pajamos yra jos sutuoktinio atlyginimas virš 1000 Lt, ji pati nedirba. Jos sveikatos būklė yra gera, mano, kad galės vaikais tinkamai pasirūpinti. Problemų dėl psichinės sveikatos neturi. Ji neteista, nebausta administracine tvarka. Jos sutuoktinis sutinka, kad ji globotų vaikus. Mano, kad vaikų išlaikymui reikalinga suma per mėnesį apie 800 Lt.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš gimimo liudijimų (b.l. 24, 25) matyti, kad G. S. gimė 2003m. rugpjūčio 10d., L. S. – 2000m. sausio 9d., jų tėvas yra atsakovas, motina – O. S. – mirusi 2009m. birželio 3d. (b.l. 29). Ieškovo atstovė, tretysis asmuo D. Č. nurodė, kad atsakovas girtauja, nepasirūpina vaikų sveikata, ugdymu, nesudarė namuose tinkamų sąlygų vaikams gyventi, šiuo metu vaikus jis lanko retai, jais nesirūpina, išlaikymo neteikia. Iš 2009m. liepos 7d. Šiaulių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymo matyti (b.l. 37), kad atsakovo šeima įtraukta į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Iš Šiaulių rajono apylinkės teismo nutarimų matyti (b.l. 49,50), kad atsakovas ne kartą buvo baustas administracine tvarka už vaikų nepriežiūrą. Iš Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos pateiktos informacijos matyti (b.l. 57,58,69), kad apsilankymų metu pas atsakovą namuose rasta netvarka ir nešvara, užfiksuoti duomenys apie atsakovo smurtavimą vaikų atžvilgiu, nuolatinius konfliktus su vyresne dukra, kurių metu kenčia jaunesni vaikai. Nustatyta atvejų, kai namuose rasta serganti viena G. S., nes tėvas nuolat būdavo pas savo draugę (b.l. 60). Atsakovo šeimoje apsilankius Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams, taip pat rasti netvarkingi kambariai, apie vaikų buvimo vietą atsakovas nieko negalėjo pasakyti (b.l. 69,70,71). Nustatyta atvejų, kai skyriaus specialistams apsilankius pas atsakovą, namuose jis buvo nerastas (b.l. 74,75). Iš Šiaulių rajono Drąsučių mokyklos pateiktos informacijos matyti (b.l. 76), kad vaikai nelankė mokyklos, todėl buvo sudaryta komisijas išsiaiškinti nelankymo priežastis. Kaip vėliau paaiškėjo namuose buvo palikta viena serganti mergaitė. Kad atsakovas girtauja, patvirtino ir bylos nagrinėjimo metu apklausti vaikai. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, savo nuomonės dėl ieškinio neišreiškė, nepaneigė byloje esančių įrodymų dėl jo girtavimo ir vaikų nepriežiūros, nenurodė objektyvių priežasčių, kodėl nelanko vaikų ir jais neisomi, jų neišlaiko, nesistengia pagerinti gyvenimo sąlygas ir pats auginti vaikus. Byloje esantys įrodymai ir toks pasyvus atsakovo elgesys rodo, kad atsakovas yra nusišalinęs nuo savo vaikų auklėjimo, priežiūros, išlaikymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas visiškai nesirūpina vaikais, nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl atsakovui neterminuotai apribojama tėvų valdžia vaikų G. S. ir sūnaus L. S. atžvilgiu (LR CK 3.180str.).

8Apribojus atsakovui tėvų valdžią vaikų G. S. ir L. S. atžvilgiu, jiems nustatoma nuolatinė globa (LR CK 3.251str., 3.257str.). Ieškovas prašo vaikų globėja skirti jų tetą D. Č. (b.l. 15,88), pas kurią šiuo metu vaikai gyvena (b.l. 46,47). Iš buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo bei vaiko aplankymo aktų matyti (b.l. 18-20), kad D. Č. gyvena bute adresu ( - ), Šiaulių raj., gyvenimo ir buities sąlygos yra tinkamos gyventi vaikams. Iš medicininės pažymos matyti (b.l. 86), kad D. Č. sveika, globoti vaikus gali. Ji nedirba, registruota darbo biržoje (b.l. 87). D. Č. neteista, nebausta administracine tvarka (b.l. 8-10), charakterizuojama teigiamai. Iš pažymos apie šeimos sudėtį matyti (b.l. 11), kad ji gyvena su sutuoktiniu J. Č.. Ir D. Č., ir jos sutuoktinis sutinka, kad ji būtų paskirta vaikų globėja (b.l. 13,14). Iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados matyti (b.l. 6), kad ji yra tinkama būti vaikų G. S. ir L. S. globėja. Apklausti teismo posėdyje vaikai išreiškė norą gyventi su teta D. Č., teigė, kad jų tarpusavio santykiai geri, jiems patinka gyventi jos namuose. Atsižvelgiant į D. Č. asmenines savybes, sveikatos būklę, jos santykius su vaikais, pateiktą išvadą, vaikų globėja skirtina D. Č. (LR CK 3.268str.). LR CK 3.269str. numatytų aplinkybių, kurioms esant, asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju, nenustatyta. Vaikų globos vieta nustatytina globėjos gyvenamojoje vietoje (LR CK 3.265str. 1p.). D. Č. skirtina ir vaikų turto administratore (LR CK 4.236str.).

9Apribojus tėvų valdžią atsakovui, spręstinas vaikų išlaikymo klausimas. LR CK 3.195str. numato, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas. LR CK 194str. 1d. numatyta, kad jei nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas neteikia lėšų vaiko išlaikymui, todėl ieškovo reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo tenkintinas. Ieškovo prašymu išlaikymas priteistinas periodinėmis išmokomis (LR CK 196str. 1d. 1p.). Iš trečiojo asmens paaiškinimų matyti, kad vaikų išlaikymui per mėnesį reikia apie 800 Lt kiekvienam vaikui. Iš proceso dalyvių paaiškinimų matyti, kad atsakovas dirba atsitiktinius darbus, t.y. turi pajamų šaltinį. Atsakovas nepateikė teismui duomenų apie savo pajamas, nepateikė ir prieštaravimų dėl prašomos priteisti išlaikymo sumos. Nors nėra duomenų apie atsakovo pajamas, ieškovo prašoma priteisti išlaikymo suma sudaro mažiau nei puse vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (1000 Lt) sumos kiekvienam vaikui. Todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo vaikų išlaikymui priteistina po 400 Lt kas mėnesį. LR CK 3.200str. numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, todėl atsižvelgiant į ieškovo reikalavimą, išlaikymas iš atsakovo priteistinas nuo ieškinio padavimo į teismą dienos - 2013m. balandžio 2d. - iki vaikų pilnametystės.

10Remiantis LR CPK 96str., iš atsakovo valstybės naudai priteistinos teismo išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą – 432 Lt (288 Lt+144 Lt).

11Vadovaudamasis LR CPK 263-268str., 406 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui Z. S., a/k ( - ) vaikų G. S., a/k ( - ) gim. 2003-08-10, ir L. S., a/k ( - ) gim. 2000-01-09, atžvilgiu.

14Nustatyti G. S. ir L. S. nuolatinę globą, jų globėja bei turto administratore paskirti D. Č., a/k ( - ) nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su globėja.

15Priteisti iš atsakovo Z. S. išlaikymą vaikams G. S. ir L. S. po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos -2013m. balandžio 2d. - iki vaikų pilnametystės.

16Priteisti iš atsakovo Z. S. 432 Lt žyminio mokesčio išlaidų valstybės naudai.

17Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai