Byla 2-1922-360/2010
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančiam ŽŪKB „Pamario paukštynas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Savinijus Katauskas, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant atsakovo bankrutuojančio ŽŪKB „Pamario paukštynas“ atstovei Vaivai Puknytei, trečiojo asmens UAB „Ladavas“ atstovui advokatui Linui Meškiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovo UAB „Danske lizingas“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančiam ŽŪKB „Pamario paukštynas“,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismas 2009-09-22 nutartimi iškėlė UAB „Pamario paukštynas“ bankroto bylą. Teismas rašytinio proceso tvarka, remdamasis administratoriaus pateiktu pirmosios ir antrosios eilės kreditorių sąrašu, 2009-12-28 nutartimi patvirtino minėtos bankrutuojančios bendrovės 264 kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, iš viso už 23 189 640,81 Lt. Tarp šių reikalavimų buvo patvirtintas ir kreditoriaus UAB ,,Ladavas“ 12 249 761,31 Lt dydžio reikalavimas bei kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt reikalavimas.

3Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo trečiojo asmens kreditoriaus UAB ,,Ladavas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009-12-28 nutarties ir panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2009-12-28 nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt reikalavimas ir klausimą dėl šio reikalavimo patvirtinimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė, kad siekiant teisingai išnagrinėti ginčą, kilusį dėl kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ 784 190,83 Lt dydžio reikalavimo patvirtinimo, turi būti kruopščiai ištirti įrodymai, nustatytos ginčo aplinkybės, įvertinti tiek kreditoriaus UAB ,,Ladavas“ bei administratoriaus, tiek kreditoriaus UAB ,,Danske lizingas“ pateikti argumentai ir tik tuomet daromos išvados dėl ginčo esmės, nes neatlikus šio tyrimo, finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas gali būti išspręstas neteisingai. Teismo posėdyje trečiojo asmens (kreditotoriaus) UAB „Ladavas“ atstovas prašė patvirtinti kreditoriaus UAB „Danske lizingas“ finansinį reikalavimą dėl 105 731,63 Lt. Paaiškino, kad UAB „Danske lizingas“ negautos pajamos negali būti laikomos skola. Bankrutuojančio ŽŪKB „Pamario paukštynas“ atstovė nurodė, kad sutinka su 105 731,63 Lt dydžio UAB „Danske lizingas“ finansiniu reikalavimu, kitos reikalavimo dalies nepripažįsta. Kreditoriaus UAB „Danske lizingas“ kreditorinis reikalavimas tenkintinas iš dalies. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Todėl teismas ieškovo (kreditoriaus) UAB „Danske Lizingas“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančiam ŽŪKB „Pamario paukštynas“ (atsakovui) sprendžia nutartimi, ne sprendimu. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

4Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Kreditorius UAB „Danske lizingas“ bankroto byloje pareiškė kreditorinį reikalavimą bendrai 784 190,83 Lt sumai, kurią sudaro reikalavimai dėl 588 245,91 Lt nerealizuoto lizinguojamo turto likutinės vertės, 103 024,82 Lt įsiskolinimo pagal neapmokėtas sąskaitas eiliniams mokėjimams, 2 706,81 Lt delspinigių, 69 840,80 Lt lizinguojamo turto pardavimo nuostolis, 20 372,49 Lt negautų pajamų pagal lizingo sutartis, patvirtinimo.

5Byloje kilo ginčas dėl šių ieškovo (kreditoriaus) UAB „Danske lizingas“ kreditorinių reikalavimų pagrįstumo.

6Žalos ir nuostolių samprata nustatyta CK 6.249 straipsnyje.

7CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.

8Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 straipsnis).

9Lizingo gavėjui nevykdant sutartinių prievolių, lizingo davėjas turi pasirinkimo teisę: 1) reikalauti sumokėti visas pagal sutartį priklausančias įmokas prieš terminą, arba 2) nutraukti sutartį, susigrąžinti turtą, išsiieškoti sumas, kurias lizingo gavėjas privalėjo sumokėti iki lizingo sutarties nutraukimo dienos bei faktiškai patirtus lizingo davėjo nuostolius, kurių jam, nors ir sąžiningai bei protingai besielgiant, nepavyko išvengti (CK 6.574 straipsnis). Šios dvi pasirinkimo galimybės vertintinos kaip alternatyvios, lizingo davėjui pasirinkus vieną iš jų, nagrinėjamu atveju - sutarčių nutraukimą ir lizingo dalyko atsiėmimą, išnyksta jo teisė reikalauti vykdyti kitą, t. y. sutartines įmokas mokėti prieš terminą bei atsiranda pareiga pretenduojant į visą ar dalį perimto turto likvidacinės vertės išieškojimo iš lizingo gavėjo šį reikalavimą grįsti faktiškai patirtais nuotoliais. Toks įstatyminis reglamentavimas, atsižvelgiant į byloje esančiais rašytiniais įrodymais patvirtintą faktinę aplinkybę, jog po lizingo sutarčių nutraukimo lizingo dalykas nedelsiant buvo perduotas lizingo davėjui, nesant įrodymų apie lizingo dalyko realizavimą, jo visišką nelikvidumą ar vertės nebuvimą, t.y. faktiškai patirtus lizingo davėjo nuostolius, leidžia daryti išvadą, jog likutinė lizingo dalyko vertė, neapmokėta lizingo sutartyse nustatyta tvarka, negali būti vertinama kaip lizingo davėjo nuostoliai, kuriuos privalo atlyginti lizingo gavėjas. Dėl nurodytų priežasčių UAB „Danske lizingas” prašymas dėl likutinės lizingo dalyko vertės įtraukimo į šios kreditoriaus finansinio reikalavimo sumą atmestinas.

10Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsisakymas patenkinti prašymo dalį dėl likutinės lizingo dalyko vertės įtraukimo į kreditorinio reikalavimo sumą neatima teisės iš UAB „Danske lizingas” pateikti teismui pagrįstą, konkrečiais skaičiavimais paremtą prašymą dėl kreditorinio reikalavimo papildymo sumomis, kurias lizingo davėjas patirtų nepardavęs konkretaus lizinguojamo turto už likutinę vertę.

11Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Negali būti nustatoma priverstinė hipoteka. Įmonės kolektyvinės sutarties galiojimas ribojamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad kreditoriaus prašymas patvirtinti palūkanas iki lizingo sutarčių termino pabaigos (20 372,49 Lt negautų pajamų pagal lizingo sutartis) prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, todėl prašymas šioje dalyje taip pat atmestinas.

12Kreditorius taip pat prašo patvirtinti reikalavimą, kurį sudaro 69 840,80 Lt dydžio lizinguojamo turto pardavimo nuostoliai. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2010-05-06 nutartyje pažymėjo, kad kreditorius UAB „Danske lizingas“ nepateikė įrodymų, kad turtas buvo parduotas už 80 000 Lt ir dėl to jis patyrė 69 840,80 Lt nuostolius (b. l. 15-16). Teismas įvertinęs pateiktus duomenis daro išvadą, kad kreditorius nepateikė įrodymų, patvirtinančių turto pardavimą už 80 000 Lt, t. y., kad būtent ši kaina sandorio sudarymo metu buvo reali. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad kreditorius bandė turtą parduoti už likutinę jo vertę ar panašią sumą. Todėl reikalavimas dėl 69 840,80 Lt dydžio lizinguojamo turto pardavimo nuostolių patvirtinimo atmestinas.

13Atsižvelgiant į tai, jog 103 024,82 Lt kreditorinio reikalavimo pagal neapmokėtas sąskaitas- faktūras dalis pagrįsta byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nesant ginčo, ši reikalavimo dalis tvirtintina (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis). Bankroto administratorius sutinka su kreditoriaus reikalavimu dėl 2 706,81 Lt dydžio delspinigių patvirtinimo, ginčo dėl jų nėra, todėl šis reikalavimas taip pat tvirtintinas (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis). Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms bendra tvirtintina suma – 105 731,63 Lt.

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

15UAB „Danske lizingas” prašymą patenkinti iš dalies.

16Įtraukti į BŽŪKB „Pamario paukštynas“ kreditorių sąrašą UAB „Danske lizingas” su

17105 731,63 Lt kreditoriniu reikalavimu.

18Likusią UAB „Danske lizingas” prašymo dalį atmesti. Įpareigoti administratorių su šia nutartimi supažindinti kreditorius. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai