Byla 2-248-904/2013
Dėl dalies draudimo išmokos grąžinimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant ieškovo „BTA Insurance Company“ SE atstovui advokatui M. S., atsakovo UAB „DGL Truck Rental“ atstovui Valdui Daugėlai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE ieškinį atsakovui UAB „DGL Truck Rental“ dėl dalies draudimo išmokos grąžinimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 1990,05 Lt draudimo išmokos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad automobilis „Man TGX 18.440“, valstybinis Nr. ( - ) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu buvo apdraustas UAB „BTA draudimas“ (ieškovas yra šios bendrovės teisių ir pareigų perėmėjas). 2010-12-01 įvyko eismo įvykis, jo kaltininku pripažintas atsakovas, kuris yra automobilio „Man TGX 18.440“ valdytojas. Ieškovas, vykdydamas draudimo sutartį, nukentėjusiajam asmeniui išmokėjo 9950,21 draudimo išmoką. Atsakovas neįvykdė Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 12 straipsnyje įtvirtintos pareigos - transporto priemonės valdytojui per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui apie eismo įvykį, todėl vadovaujantis 2004-06-23 Vyriausybės nutarimo 60.3 punktu, ieškovas turi teisę iš atsakovo reikalauti atlyginti 20 proc. draudimo išmokos.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti, nesutikimo motyvus nurodė tai, kad apie draudimo įvykį buvo pranešta telefonu 3 darbo dienų laikotarpyje, suteikta pradinė informacija apie įvykį, užregistruotas bylos žalos numeris ZK/10/2858, pranešta apie tai, kad raštiškas pranešimas draudikui bus pateiktas vairuotojui grįžus iš komandiruotės. 2010-12-23 vairuotojui grįžus iš komandiruotės, buvo išsiųstas raštiškas pranešimas draudimo kompanijai (b.l. 12).

4Ieškovas išreiškė nuomonę dėl atsakovo atsiliepimo, nurodydamas, kad ieškovas patvirtina aplinkybę, kad atsakovas apie eismo įvykį draudiką informavo telefonu, tačiau iš telefoninio pokalbio neįmanoma nustatyti įvykio aplinkybes, pagal įstatymo nuostatas apie eismo įvykį privaloma pranešti raštu. Be to, ieškovas pažymėjo, kad atsakovas nurodė, jog grįžus vairuotojui iš užsienio buvo pateiktas raštiškas pranešimas, tačiau ieškovas nėra gavęs jokio raštiško pranešimo iš atsakovo, ieškovas neturėjo galimybės apžiūrėti automobilio (b.l. 17-18).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, nurodė ieškinio pagrindu išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad apie eismo įvykį draudikas turi būti informuojamas raštu, šiuo atveju atsakovas draudikui apie eismo įvykio aplinkybes nepranešė visai (b.l. 38).

6Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, paaiškino, kad apie eismo įvykį draudikui buvo pranešta žodžiu, nes vilkikas užsienyje buvo, po to ir raštu buvo pranešta, tačiau įrodymų atsakovas nebeturintis, išmokėtos draudimo sumos neginčija (b.l. 39).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Transporto priemonė „Man TGX 18.440“, valstybinis Nr. ( - ), valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta UAB „BTA draudimas“ (2010-04-14 draudimo liudijimas 12 2701484, draudėjas - UAB „DGL Truck Rental“) (b.l. 20). Iš draudžiamojo įvykio tyrimo akto nustatyta, kad 2010-12-01 Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis „Man TGX 18.440“, valstybinis Nr. ( - ), keisdamas juostą kliudė automobilį „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ) paskaičiuotos draudimo išmokos dydis 2881,78 EUR. Akte nurodyta, kad eismo įvykio pranešimo data 2010-12-02 (b.l. 5). Ieškovas atlygino pagal korespondento žaloms administruoti eismo įvykio valstybėje InterEurope AG pateiktą sąskaitą 2881,78 EUR, t. y. 9950,21 Lt dydžio nuostolius, susijusius su automobilio „Mercedes Benz“, valstybinis Nr. ( - ) sugadinimu (32, 33, 34, 35, 36). Automobilio „Man TGX 18.440“, valstybinis Nr. ( - ) valdytojas yra atsakovas, su kuriuo 2010-04-14 ir buvo sudaryta įprastinės transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis.

9Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 (Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 122 redakcija) patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (toliau ir Taisyklių) 60.3 punktas numato, kad atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iki 20 proc. išmokėtos draudimo išmokos, jeigu atsakingas dėl padarytos žalos valdytojas per nustatytus terminus nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.

10Ieškovas savo reikalavimą grindžia aplinkybe, kad atsakovas neįvykdė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 punkte numatytos pareigos – transporto priemonės valdytojui per 3 darbo dienas pranešti draudikui apie eismo įvykį. Teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad atsakovas įstatymo nustatytu terminu apie eismo įvykį informavo žodžiu, tačiau tai nėra tinkamas informacijos pateikimas, kadangi įstatymas reikalauja informuoti raštu. Atsakovas su tokia pozicija nesutinka, teigdamas, kad apie draudimo įvykį buvo pranešta telefonu 3 darbo dienų laikotarpyje, suteikta pradinė informacija apie įvykį, pranešta apie tai, kad raštiškas pranešimas draudikui bus pateiktas vairuotojui grįžus iš komandiruotės, o 2010-12-23 vairuotojui grįžus iš komandiruotės buvo išsiųstas raštiškas pranešimas draudimo kompanijai. Byloje esantis draudžiamojo įvykio tyrimo aktas patvirtina, kad pranešimo apie eismo įvykį data yra 2010-12-02, šią aplinkybę patvirtina ieškovo ir atsakovo paaiškinimai, kad apie eismo įvykį atsakovas ieškovą informavo telefonu 2010-12-02. Kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, atsakovas ieškovą apie eismo įvykį įstatymo numatytu terminu informavo žodžiu, tačiau įstatymas numato, jog tokia informacija turi būti pateikiama raštu. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 punkte numatyta išimtis, kad gali būti nepranešama numatytu terminu apie eismo įvykį, jei yra svarbios priežastys, įstatymas svarbių priežasčių nekonkretizuoja. Atsakovo teigimu jis neturėjo galimybės per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio pranešti draudikui raštu, kadangi eismo įvykis įvyko Vokietijoje, vėliau buvo pranešta raštu, tačiau įrodymų, pagrindžiančių šią aplinkybę, atsakovas nepateikė. Ieškovas paaiškino, kad nei įstatymo nustatytu terminu, nei po to atsakovas jokios informacijos apie eismo įvykį raštu draudikui nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykis įvyko Vokietijoje, dėl ko šią aplinkybę būtų pagrindas pripažinti svarbia dėl įstatyme numatyto termino raštu informuoti draudiką apie eismo įvykio aplinkybes praleidimo, tačiau vertinant tai, kad atsakovas neįrodė aplinkybės, jog jis iš viso raštu pateikė draudikui informaciją apie eismo įvykį, pripažintina, jog atsakovas neįvykdė įstatyme numatytos pareigos raštu informuoti draudiką apie eismo įvykio aplinkybes, todėl, vadovaujantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 (Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 122 redakcija) patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 60.3 punktu, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti 20 proc. išmokėtos draudimo išmokos.

11Draudimo išmokos dydžio atsakovas neginčija. Įvertinus tai, kad iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, jog ieškovas nukentėjusiajam asmeniui išmokėjo 2881,78 EUR, t.y. 9950,21 Lt, draudimo išmoką, yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteisti 1990,05 Lt draudimo išmokos (20 proc. nuo visos išmokėtos 9950,21 Lt draudimo išmokos).

12Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 57,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

15Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo UAB „DGL Truck Rental“, įmonės kodas 163737990, J. Basanavičiaus g. 43, Gargždai, 1990,05 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt Lt 05 ct) išmokėtos draudimo išmokos, nuo šios sumos 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-10-22 iki sprendimo visiško įvykdymo ir 57,00 Lt (penkiasdešimt septynis Lt) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, juridinio asmens kodas 300665654, Verkių g. 29, 18 korpusas Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT257300010000626711, Swedbank AB, banko kodas 73000.

18Iš atsakovo UAB „DGL Truck Rental“, įmonės kodas 163737990, priteistina 20,33 Lt (dvidešimt Lt 33 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Šios valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai