Byla 2A-1944-577/2014
Dėl nepagrįsto praturtėjimo ir darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo bei pagal atsakovės R. L. priešieškinį ieškovui Vilniaus universiteto ligoninei „Santariškių klinikoms“ dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ direktoriaus įsakymo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ ieškinį atsakovei R. L. dėl nepagrįsto praturtėjimo ir darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo bei pagal atsakovės R. L. priešieškinį ieškovui Vilniaus universiteto ligoninei „Santariškių klinikoms“ dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ direktoriaus įsakymo pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija 2013-11-13 priėmė sprendimą darbo ginčo byloje Nr. APS-36-17749 pagal ieškovės R. L. prašymą atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei „Santariškių klinikoms“ dėl kompensacijų už nepanaudotas atostogas neteisėto išskaičiavimo, kuriuo nusprendė: 1) išieškoti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ ieškovės R. L. naudai 2 804,20 Lt padarytų išskaitų iš ieškovės darbo užmokesčio už 2013 m. rugsėjo ir spalio mėn. kompensacijoms už nepanaudotas atostogas grąžinti; 2) atmesti ieškovės R. L. prašymą dalyje dėl išaiškinimų ir išvadų pateikimo; 3) sprendimo dalį dėl 2 804,20 Lt (atskaičius mokesčius) išieškojimo, vykdyti skubiai.

5Ieškovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ ieškiniu prašė: 1) priteisti iš atsakovės R. L. ieškovo naudai 2 999,37 Lt pinigų sumą, kurią atsakovė įgijo be pagrindo; 2) panaikinti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2013-11-13 sprendimą individualaus darbo ginčo byloje Nr. APS-36-17749; 3) atsakovės R. L. prašymą dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas išskaičiavimo atmesti; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vadovaujantis Vilniaus universiteto bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2012-06-18 sprendimu nuo 2013-02-28 buvo nutraukta ligoninės padalinio - Centro filialo, veikla. Visiems jame dirbusiems darbuotojams, tame tarpe ir atsakovei, vadovaujantis DK 138 str. nuostatomis dėl teisinių pasekmių perduodant įstaigą ar verslą, buvęs ir būsimas darbdaviai - Centro filialas ir Santariškių klinikos bei filialo darbuotojai 2012-10-15 pasirašė Darbdavių susitarimą Nr. 12-C-1223, kuriuo atsakovei vietoje turėtų Centro filiale 3 darbo sutarčių - l etato Infekcijų kontrolės skyriaus vyresniosios slaugos administratorės pareigų, 0,25 etato bendrosios praktikos slaugytojos pareigų ir 0,25 etato I ginekologijos skyriaus operacinės slaugytojos pareigų buvo pasiūlyta dirbti Santariškių klinikose Infekcijų kontrolės skyriaus Sterilizacijos poskyryje bendrosios praktikos slaugytoja l etato darbo krūviu. Su tokiu pasiūlymu atsakovė sutiko, savo sprendimą patvirtino pasirašydama Darbdavių susitarimą, todėl Centro filialo direktoriaus 2012-12-18 įsakymo „Dėl perkėlimo“ Nr. K-459 l d. pagrindu atsakovė buvo perkelta į Santariškių klinikas Darbdavių susitarime nurodytomis sąlygomis. Centro filialo direktorius 2013-02-15 priėmė įsakymą Nr. K-71 „Dėl atleidimo iš darbo“, kurio 5 ir 6 dalyse nurodė atsakovę atleisti iš 0,25 etato I ginekologijos skyriaus operacinės slaugytojos pareigų ir iš l etato Infekcijų kontrolės skyriaus vyresniosios slaugos Administratorės pareigų vadovaujantis DK 129 str. Atsakovei buvo išmokėta 2 999,37 Lt kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Pasak ieškovo, Santariškių klinikų atsakingiems darbuotojams perėmus panaikinto padalinio su darbuotojų perkėlimu iš filialo į Santariškių klinikas susijusius dokumentus, nustatyta, kad nutraukti filialo darbuotojų darbo sutartis, nurodytas filialo direktoriaus 2013-02-15 įsakyme Nr. K-71 „Dėl atleidimo iš darbo“ buvo nurodyta neteisėtai, pažeidžiant DK 138 str. nuostatas. Be to, šis įsakymas prieštaravo Centro filialo direktoriaus 2012-12-18 įsakymui „Dėl perkėlimo“ Nr. K-459. Apie tariamą atsakovės darbo sutarčių nutraukimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavys nepranešė, taigi darbuotoja atleista nebuvo, o faktiškai įvykęs darbo sutarčių modifikavimas buvo netinkamai įformintas. Nenutraukus darbo sutarčių, pasak ieškovo, darbdavys mokėti jokių išmokų atsakovei neturėjo teisinio pagrindo, todėl Santariškių klinikų generalinis direktorius, nustatęs nepagrįstų išmokų faktą, savo 2013-03-25 įsakymu Nr. K-431 nurodyto filialo direktoriaus įsakymo 5 ir 6 dalis, numatančias atsakovės atleidimą bei kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokėjimą, panaikino. Ieškovo įsitikinimu, nepagrįstai išmokėtos lėšos - kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, siekiant tinkamai naudoti valstybės biudžeto lėšas, iš kurių yra išlaikoma ligoninė, turėjo būti grąžintos, todėl buvo priimtas generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-203 „Dėl nepagrįstai išmokėtų sumų išskaičiavimo“. Su generalinio direktoriaus 2013-04-17 įsakymu Nr. V-203 atsakovė buvo supažindinta ir 2013-07-09 raštu pareiškė savo nesutikimą dėl išskaitų. Nepaisant to, kad darbuotoja nepareiškė savo pozicijos dėl sumų išskaičiavimo grafiko, ieškovo nuomone, darbdavys turėjo teisę vadovaudamasis CK 6.238 str. išskaityti visą nepagrįstai išmokėtą sumą iš karto, atlikdamas išskaitas, pastarasis laikėsi DK 225 str. 3 d. įtvirtintų išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimo taisyklių bei nustatė atitinkamą išskaitų grafiką. Pagal jį iš atsakovės darbo užmokesčio 2013 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais buvo išskaičiuota atitinkamai 1402,10 Lt ir 1402,10 Lt. 2013-10-16 atsakovė kreipėsi į LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisiją su prašymu „Dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas išskaičiavimo“. Šiuo prašymu atsakovė prašė įpareigoti ieškovą grąžinti išskaičiuotas sumas, kurios prašymo nagrinėjimo metu buvo 2 804,2 Lt. Darbo ginčų komisija, išnagrinėjusi prašymą, 2013-11-13 priėmė sprendimą, kuriuo ieškovės prašymą tenkino ir nusprendė išieškoti iš ieškovo atsakovės naudai 2 804,20 Lt padarytų išskaitų iš ieškovės darbo užmokesčio. Vykdydama darbo ginčų komisijos sprendimo dalį dėl skubaus vykdymo 2 804,20 Lt sumą (atskaičius mokesčius) ligoninė grąžino atsakovei 2013-11-20.

6Atsakovė R. L. su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti; priešieškiniu prašė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K- 431 1.3.4 ir 1.3.5 punktus laikyti negaliojančiais, palikti galioti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2013-11-13 sprendimą. Nurodė, kad iki 2013-02-28 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ Centro filialo ligoninėje dirbo pagal tris darbo sutartis. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ 2012-06-18 priėmė sprendimą nutraukti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ Centro filialo veiklą. 2012-10-15 iš VšĮ „Santariškių klinikų“ gavo darbo pasiūlymą bendros praktikos slaugytojos pareigoms užimti. Pagal kitas darbo sutartis darbo pasiūlymų negavo. 2012-11-26 vadovaujantis DK 129 str. sutiko ir pasirašė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ Centro filialo direktoriaus įspėjimą dėl dviejų darbo sutarčių nutraukimo. 2012-12-18 ir 2013-02-15 pasirašytinai susipažino ir sutiko su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ Centro filialo direktoriaus įsakymais dėl darbo sutarčių nutraukimo. 2013-02-28 buvo išmokėtos: vasario mėnesio atlyginimas ir kompensaciją už 18,2 d.d. neišnaudotų kasmetinių atostogų Infekcijų kontrolės skyriaus vyresniosios slaugos administratorės pareigų, ir 13,1 d.d. neišnaudotų kasmetinių atostogų I ginekologinio skyriaus operacinės slaugytojos pareigų. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ generalinis direktorius 2013-03-25 panaikino VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ Centro filialo direktoriaus 2013-02-15 įsakymą Nr. K-71 „Dėl atleidimo iš darbo“. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ generalinis direktorius 2013-04-17 įsakė išskaičiuoti „nepagrįstai“ išmokėtas kompensacijas už nepanaudotas atostogas. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ 1. e. generalinio direktoriaus pareigas 2013-09-30 įsakė pakeisti 2013-04-17 įsakymą Nr. V-203 „Dėl nepagrįstai išmokėtų sumų išskaičiavimo“. Pagal šį įsakymą, pasak atsakovės, iš jos darbo užmokesčio 2013 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais buvo išskaičiuota atitinkamai 1 402,10 Lt ir 1 402,10 Lt. 2013-10-16 kreipėsi į LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisiją su prašymu išieškoti iš ieškovo neteisėtai išskaičiuotą sumą. Darbo ginčų komisija 2013-11-13 išnagrinėjo atsakovės prašymą ir priėmė sprendimą, kuriuo pagrindu ieškovas 2013-11-20 grąžino atsakovei 2 804,20 Lt sumą (neatskaičius mokesčių). Atsakovė teigia, kad ji jokių nesąžiningų veiksmų ar poelgių nepadarė, niekada neturėjo jokių nuobaudų, įspėjimų ar papeikimų, visą laiką dirbo sąžiningai ir atsakingai. Atsakovės nuomone, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ Centro filialo ligoninėje nutraukiant darbo sutartis buvo laikomasi DK nustatytų reikalavimų, nustatyta tvarka ir terminais ji buvo įspėta apie darbo sutarties nutraukimą, buvo pasirašytos sutartys dėl darbo sutarčių nutraukimo, su ja buvo tinkamai atsiskaityta. Atsakovės nuomone, darbdaviui vienašališkai pakeitus darbo sutarties sąlygas darbuotojui, negali būti laikoma, kad darbuotojas gavo nenumatytas pakeistose sąlygose išmokas be teisinio pagrindo. Atsakovė nurodė, kad pirmą kartą apie DK 138 str. taikymą sužinojo tik iš ieškovo atsiliepimo darbo ginčių komisijai. Atsakovės teigimu, ieškovas netinkamai taikė DK 138 str., nes nepasiūlė jai darbo pagal dvi darbo sutartis, o DK 138 str. numatyta, kad darbo santykiai turi tęstis tokiomis pačiomis sąlygomis ir pakeisti darbo sąlygas draudžiama. Atsakovė pažymi, kad ji nebuvo atleista, o su ja buvo nutrauktos dvi papildomos darbo sutartys, ko nedraudžia DK 114 str., naujų sutarčių dėl perkėlimo nepasirašinėjo. Su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ generalinio direktoriaus 2013-03-25 įsakymu Nr. K-431 pasirašytinai nesupažindinta.

7Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ prašė teismo bylą dalyje dėl 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K-431 negaliojimo nutraukti. Nurodė, kad atsakovė DK 299 str. pagrindu dėl darbo sutarčių keitimo proceso, jo įforminimo, DK taikymo bei įstaigų reorganizavimo į darbo ginčų komisiją įstatymo numatytais terminais ir tvarka nesikreipė. Ieškovas pažymi, kad apie tariamai pažeistas teises atsakovė turėjo sužinoti negavusi išeitinės išmokos iki 2013-03-01 ieškovo direktoriaus 2013-02-15 įsakymo Nr. K-71 pagrindu. Dėl neišmokėtos išeitinės išmokos atsakovė R. L. į darbdavį nesikreipė, pretenzijų nereiškė.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ ieškinį atmetė, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimą darbo ginčo byloje Nr. APS-36-17749 paliko nepakeistą, atsakovės R. L. priešieškinį tenkino, panaikino VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ generalinio direktoriaus 2013-03-25 įsakymo Nr. K-431 „Dėl centro filialo direktoriaus įsakymu Nr. , K-37, K-39, K-71, K-73, K-76, K-77, K-84, K-85, K-87, K-93 dalinio panaikinimo, įsakymų Nr. K-81, K-82, K-83, K-86, K-90, K-92 panaikinimo ir darbo sutarčių pakeitimo“ 1.3.4 ir 1.3.5 punktus bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, konstatavo, kad darbdavys neįrodė, jog kompensacija už nepanaudotas atostogas darbuotojai R. L. buvo pervesta be teisinio pagrindo. Teismo vertinimu, darbdavio pateikiamas situacijos vertinimas kaip „darbo santykių modifikavimo“ nėra pagrįstas įstatymu. VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ Centro filialui, priėmus sprendimą nutraukti 1996-05-08 darbo sutartį Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutartį Nr. 3262, darbuotoja R. L. pagal šias darbo sutartis buvo atleista ir dėl darbo santykių pabaigos jai priklausė įstatyme, t.y. DK 177 str. 1 d., numatyta kompensacija už nepanaudotas atostogas. Teismas nurodė, jog ieškovo argumentai, kad darbuotoja suprato ir sutiko su tuo, jog jos darbo funkcijos pagal tris darbo sutartis nuo 2013 m. kovo 1 d. modifikuojasi į vieną darbo sutartį, prieštarauja rašytiniam 2012-10-15 darbdavių susitarimo tekstui, kuriame šie klausimai neaptarti. Darbdavys VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ po 2013 m. kovo 1 d. darbuotojai R. L. jos darbo funkcijų pagal 1996-05-08 darbo sutartį Nr. 836 ir pagal 2007-05-25 darbo sutartį Nr. 3262 nesuteikė, o buvęs darbdavys VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ Centro filialas šias darbo sutartis nutraukė DK 129 str. numatytu pagrindu nuo 2013 m. vasario 28 d. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad nutraukus darbo sutartis, darbdavys turėjo pareigą atsikaityti su darbuotoja ir išmokėti jai kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Taip pat pirmos instancijos teismas visiškai sutiko su darbo ginčų komisijos išvada, kad padarydamas išskaitą iš darbuotojos R. L. darbo užmokesčio, darbdavys nesilaikė DK 224 str., 1 ir 3 d. bei CK 6.241 str. 1 d. 4 p. numatytų apribojimų. Teismas nurodė, kad nurodoma permoka buvo padaryta ne dėl sąskaitybos klaidos, o dėl neteisingai suprasto ir pritaikyto įstatymo, o tokiais atvejais įstatymas draudžia daryti išskaitas. Vertindamas priešieškinio pagrįstumą, pirmos instancijos teismas nurodė, kad tiek darbo sutarties sudarymas, tiek jos pakeitimas atliekamas esant suderintai šalių valiai, kuri įforminama darbdavio įsakymu. Darbo sutarties nutraukimas tiek vienos šalies iniciatyva, tiek bendru sutarimu taip pat įforminamas darbdavio įsakymu. Įsakymo dėl atleidimo iš darbo atšaukimas reiškia, kad darbdavys keičia savo valią dėl atleidimo ir pageidauja atkurti buvusios su darbuotoju nutrauktos sutarties galiojimą, todėl pirmos instancijos teismo nuomone, nutrauktos sutarties atkūrimui, kaip ir sudarant darbo sutartį ar ją keičiant, turi būti gautas darbuotojo sutikimas. Pirmos instancijos teismo nuomone, nesant atsakovės R. L. sutikimo dėl nutrauktų darbo sutarčių galiojimo atkūrimo bei nenustačius darbo teisinių santykių tęstinumo, ieškovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K- 431 1.3.4 ir 1.3.5 punktai pripažintini negaliojančiais.

9III.

10Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, o atsakovės priešieškinį palikti nenagrinėtą, bylą dalyje dėl 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K-431 nutraukti, o teismui nusprendus, kad priešieškinis išnagrinėtas teisėtai, priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Visų pirma, apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai ginčui taikė DK, o ne CK normas, nes nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo prievolių teisės sistemoje užima savarankišką vietą ir priskiriamas prie prievolių atsiradimo pagrindų (CK 1.136 str. 2 d. 5 p., 6.2 str.). Ieškovas tvirtina, kad atsakovei vietoje turėtų VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filiale 3 darbo sutarčių: 1 etato Infekcijų kontrolės skyriaus vyresniosios slaugos administratorės pareigų, 0,25 etato bendrosios praktikos slaugytojos pareigų ir 0,25 etato I ginekologijos skyriaus operacinės slaugytojos pareigų buvo pasiūlyta dirbti Santariškių klinikose Infekcijų kontrolės skyriaus Sterilizacijos poskyryje bendrosios praktikos slaugytoja 1 etato darbo krūviu. Tai aiškiai buvo nurodyta tarp buvusio ir būsimo darbdavių - Centro filialo ir Santariškių klinikų bei filialo darbuotojos R. L. 2012-10-15 pasirašytame Darbdavių susitarime. Pasak apelianto, darbuotoja, priešingai nei teigia savo sprendime teismas, buvo Darbdavių susitarimo trečioji šalis, o atsakovės darbo santykių tęstinumas buvo užtikrintas jame numatytomis sąlygomis, todėl, priešingai nei savo sprendime konstatuoja teismas, R. L. 2 darbo sutartys nebuvo nutrauktos, o buvo modifikuotos ir atsakovės darbo santykiai Santariškių klinikose buvo įforminti viena darbo sutartimi. Apelianto nuomone, sutikimą dėl darbo sutarties sąlygų keitimo atsakovė išreiškė, pasirašydama Darbdavių susitarimą, kurio šalimi ji buvo. Pasak apelianto, DK neįtvirtina darbo sutarties pasibaigimo pagrindo - darbuotojo perkėlimo į kitą įmonę esant darbdavių susitarimui, todėl nutraukus 2 atsakovės darbo sutartis būtų pažeistas DK 138 str. Apelianto įsitikinimu, teismas neteisingai aiškina ir Santariškių klinikų generalinio direktoriaus 2013-03-25 įsakymo Nr. K-431 dėl kai kurių Centro filialo direktoriaus įsakymų panaikinimo pasekmes. Apelianto nuomone, priešingai, nei teigia teismas savo sprendime, atsakovės darbo santykiai pagal tariamai nutrauktas 2 darbo sutartis nebuvo atkurti, nes senasis darbdavys, su kuriuo darbuotoja buvo sudariusi minėtas sutartis, nustojo egzistuoti. Pasak ieškovo, Santariškių klinikų generalinio direktoriaus įsakymu Nr. K-431 buvo panaikintos neteisėtos centro filialo direktoriaus 2013-02-15 įsakymo Nr. K-71 „Dėl atleidimo iš darbo“ 5 ir 6 dalių nuostatos, o ne atkurta teisinė padėtis iki darbo sutarčių tariamo nutraukimo. Ieškovas remiasi Darbdavių susitarimu 2.2 punktu, kuriame nurodoma, kad visus įsipareigojimus dėl nepanaudotų atostogų perkeliamiems darbuotojams suteikimo perima Santariškių klinikos. Apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai visiškai nieko nepasisakė dėl Valstybinės darbo inspekcijos išvados. Taip pat apeliantas pažymi, kad atsakovė dėl darbo sutarčių keitimo proceso, jo įforminimo, DK taikymo bei įstaigų reorganizavimo į Darbo ginčų komisiją įstatymo numatytais terminais ir tvarka nesikreipė, kadangi atsakovė prašo laikyti negaliojančiu 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. K-431, pasak ieškovo, ji į Darbo ginčų komisiją ji galėjo kreiptis iki 2013-06-25, tačiau tai padaryta nebuvo. Kadangi darbuotoja nesilaikė ikiteisminės darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos, tai byla dalyje dėl 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K-431 panaikinimo turėjo būti nutraukta. Be to, apeliantas pažymi, kad reiškiant ieškinį dėl įgyto be pagrindo turto priteisimo, ieškovui pakanka įrodyti nepagrįsto turto įgijimo aplinkybes, o atsakovas, teigdamas, kad turtas įgytas pagrįstai, turi pateikti įrodymus, esančius tokio turto įgijimo pagrindu. Pasak apelianto, užtenka vien fakto, kad asmuo turtą įgijo be teisinio pagrindo, o veiksmų tyčia nėra būtina sąlyga pareigai grąžinti nepagrįstai įgytą turtą. Ieškovo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju darbdavio netinkamas darbo santykių pasikeitimo įforminimas, priimant du skirtingus savo teisinėmis pasekmėmis įsakymus, turi būti traktuojamas kaip sąskaitybos klaida. Apeliantas pastebi, kad nors pirmos instancijos teismas ir nurodo, jog darbdavys atsakovei pinigus išmokėjo neteisingai pritaikęs įstatymą, tačiau nebuvo nurodyta, koks įstatymas buvo netinkamai pritaikytas. Taip pat apeliantui iš skundžiamo sprendimo motyvų neaišku, ar dvi darbo sutartys su atsakove buvo nutrauktos ar šios sutartys tebegalioja, o jei negalioja, tai kokiu pagrindu jos yra pasibaigusios, kokios yra skundžiamo teismo sprendimo dalies, kuria nuspręsta, jog Santariškių klinikų 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K-431 1.3.4 ir 1.3.5 punktai laikytini negaliojančiais, teisinės pasekmės. Teismui konstatavus, jog minėti punktai laikytini negaliojančiais, prieitina prie išvados, kad darbdavys išmokėdamas pinigus, padarė tai teisėtai, todėl lieka neaišku, kokį įstatymą darbdavys pažeidė išmokėdamas pinigus.

12Atsakovė R. L. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovės nuomone, ieškovas neįrodė, kad kompensacija už nepanaudotas atostogas buvo išmokėta be teisinio pagrindo. Atsakovė savo atsiliepime iš esmės nurodo tai, kad pritaria pirmos instancijos teismo sprendimo visiems motyvams ir išvadoms. Pažymi, kad darbdavys VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos jai po 2013-03-01 darbo funkcijų pagal 1996-05-08 darbo sutartį Nr. 836 ir pagal 2007-05-25 darbo sutartį Nr. 3262 nesuteikė, o buvęs darbdavys VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialas šias darbo sutartis nutraukė DK 129 str. pagrindu nuo 2013-02-28. Taip pat atsakovė tvirtina, kad ieškovas vienašališkai priėmė 2013-03-25 įsakymą Nr. K- 431 bei atliko 1996-05-08 darbo sutarties Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutarties Nr. 3262 pakeitimus, nurodant, kad atsakovė R. L. nuo 2013-03-01 priimta dirbti perkėlimo tvarka 2008-01-04 darbo sutartyje Nr. 3464 nurodytomis sąlygomis, atsakovė su šiuo aktu pasirašytinai supažindinta nebuvo.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ dalininkai 2012 m. birželio 18 d. nusprendė nutraukti Centro filialo veiklą. Darbdavių VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ ir VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ Centro filialo 2012-10-15 susitarime dėl darbuotojų perkėlimo Nr. 12-C-1223 numatyta, kad šiuo susitarimu „Santariškių klinikos“ ir Filialas susitaria dėl darbuotojų perkėlimo į „Santariškių klinikas“ sąlygų ir kad „Santariškių klinikos“ įsipareigoja nuo 2013 m. kovo 1 d. perimti šiuo susitarimu perkeliamus darbuotojus į susitarimo prieduose nurodytus padalinius bei pareigas. Atsakovė R. L. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ Centro filiale dirbo pagal tris darbo sutartis: 1) pagal 1996-05-08 darbo sutartį Nr. 836, sudaryta su Vilniaus raudojo kryžiaus ligonine nuo 1996-05-08 priimta dirbti operacinės med. seserimi 1 etato krūviu. Darbo teisinių santykių pagal šią darbo sutartį laikotarpiu keitėsi atsakovės darbo pareigų pavadinimai (nuo 2000-01-01 bendrosios praktikos slaugytoja, nuo 2000-10-01 operacinės slaugytoja). Nuo 2002 m. darbo sutarties pakeitimu įformintas darbdavio pavadinimo pakeitimas į VšĮ Vilniaus centro universitetinė ligoninę. Vadovaujantis 2003-10-24 LR SAM Vilniaus universiteto rektoriaus Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. V-621/R-153/2.3-5350 po darbdavio reorganizacijos atsakovės darbo santykiai tęsėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ Centro filiale; 2) pagal 2007-05-25 darbo sutartį Nr. 3262, pagal kurią atsakovė R. L. nuo 2007-06-01 yra priimta 1 etato darbo krūviu į Infekcijų kontrolės skyrių vyresniosios slaugos administratorės pareigas (b.l. 20-24); 3) pagal 2008-01-04 darbo sutartį Nr. 3464, pagal kurią atsakovė R. L. nuo 2008-01-08 priimta į Infekcijų kontrolės skyrių bendrosios praktikos slaugytojos pareigoms 0,25 etato darbo krūviu (b.l. 26). 1996-05-08 darbo sutartis Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutartis Nr. 3262 su R. L. buvo nutraukta VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ Centro filialo direktoriaus 2013-02-15 įsakymu Nr. K-71 nuo 2013-02-28, DK 129 str. pagrindu, darbuotojai pagal darbo sutartį Nr. 836 išmokant 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas (13,1 kalendorinių dienų), bei pagal darbo sutartį Nr. 3262 išmokant 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas už 18,2 kalendorinių dienų (b.l. 43). Tuo tarpu darbo santykiai pagal 2008-01-04 darbo sutartį Nr. 3464 nuo 2013 m. kovo 1 d. tęsėsi VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ Centro filialo direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. K-459 „Dėl perkėlimo“ pagrindu, kuriuo darbuotoja R. L. yra perkelta dirbti į VšĮ „Vilniaus universiteto Santariškių klinikas“ pagal 2012-10-15 darbdavių susitarime dėl darbuotojų perkėlimo Nr. 12-C-1223 numatytomis sąlygomis (b.l. 40). VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ generalinis direktorius 2013-03-25 įsakymu Nr. K-431 „Dėl centro filialo direktoriaus įsakymu Nr. , K-37, K-39, K-71, K-73, K-76, K-77, K-84, K-85, K-87, K-93 dalinio panaikinimo, įsakymų Nr. K-81, K-82, K-83, K-86, K-90, K-92 panaikinimo ir darbo sutarčių pakeitimo“ vadovaujantis 2012-10-15 Darbdavių susitarimu dėl darbuotojų perkėlimo Nr. 12-C-1223 nuo 2013-03-01 panaikino Centro filialo direktoriaus 2013-02-01 įsakymo Nr. K-37 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“ 5 dalį ir 6 dalį dėl I ginekologijos skyriaus operacinės slaugytojos ir Infekcinių kontrolės skyriaus vyresniosios slaugos administratorės R. L. atleidimo iš užimamų pareigų (b.l. 45-46). VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-203 „Dėl nepagrįstai išmokėtų sumų išskaičiavimo“ buvo nuspręsta išskaičiuoti darbuotojams nepagrįstai išmokėtas kompensacijas už nepanaudotas atostogas pagal pridedamą sąrašą, kuriame numatyta iš atsakovės R. L. išskaityti permokėtą sumą 2 999,37 Lt, ją išskaičiuojant tokia tvarka: 2013 m. balandžio mėnesį – 1 402,10 Lt, gegužės mėnesį – 1 402,10 Lt ir 2013 m. birželio mėnesį – 195,17 Lt (b.l. 55 - 56). VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-604 nurodyta iš darbuotojos darbo užmokesčio išskaitas padaryti 2013 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais (b.l. 56). Byloje nustatyta, kad 2013 m. rugsėjo mėnesį iš R. L. darbo užmokesčio buvo išskaityta 1 402,10 Lt suma ir 2013 m. spalio mėnesį – 1 402,10 Lt suma, iš viso 2 804,20 Lt (b.l. 73-74).

16Ieškovas ieškiniu prašė: 1) priteisti iš atsakovės R. L. ieškovo naudai 2 999,37 Lt pinigų sumą, kurią atsakovė įgijo be pagrindo; 2) panaikinti LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2013-11-13 sprendimą individualaus darbo ginčo byloje Nr. APS-36-17749; 3) atsakovės R. L. prašymą dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas išskaičiavimo atmesti; 4) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K- 431 1.3.4 ir 1.3.5 punktus, kuriais nuo 2013-03-01 panaikinta Centro filialo direktoriaus 2013-02-01 įsakymo Nr. K-37 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“ 5 dalis ir 6 dalys dėl I ginekologijos skyriaus operacinės slaugytojos ir Infekcinių kontrolės skyriaus vyresniosios slaugos administratorės R. L. atleidimo iš užimamų pareigų (b.l. 45-46).

17Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad atkurti nutrauktos sutarties galiojimą darbdavys turi teisę tik esant bendrai šalių valiai dėl darbo santykių pagal nutrauktą sutartį atkūrimo ir jų tęsimo. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, nesant darbuotojo pareiškimo ar bendro šalių rašytinio susitarimo dėl darbo santykių atkūrimo, teismas, nagrinėdamas konkretų ginčą ir vertindamas šalių poziciją, pateiktus įrodymus, sprendžia, ar darbdavio įsakymas dėl įsakymo atleisti darbuotoją iš darbo atšaukimo, t. y. įsakymas dėl darbo santykių atnaujinimo, atitiko darbuotojo valią ir ar ši valia buvo abiejų šalių suderinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-418/2010). Vadovaujantis DK 129 str. atsakovė sutiko ir pasirašė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ Centro filialo direktoriaus 2012-11-26 įspėjimus Nr. 93 ir 94 apie darbo sutarčių Nr. 836 ir Nr. 3262 nutraukimą (Darbo ginčų komisijos darbo bylos Nr. APS-36-17749 b.l. 3-4). Taip pat bylos medžiaga patvirtina, kad 1996-05-08 Darbo sutartis Nr. 836 ir 2007-05-25 Darbo sutartis Nr. 3262 2013-02-15 Įsakymu Nr. 5-71 buvo nutrauktos (b.l. 42-43). Atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ Centro filialo direktoriaus 2013-02-15 įsakymu Nr. K-71 „Dėl atleidimo iš darbo“ nuo 2013-02-28 buvo atleista iš I ginekologijos skyriaus operacinės slaugytojos ir iš Infekcijų kontrolės skyriaus vyresnioji slaugos administratorės pareigų, nurodant išmokėti išeitinę išmoką ir kompensaciją už neišnaudotas kasmetines atostogas (b.l. 43). Taigi nuo 2013-02-28 atsakovė Infekcijų kontrolės skyriaus vyresniosios slaugos administratorės ir I ginekologijos skyriaus operacinės slaugytojos pareigų nebevykdė. Pastebėtina, kad ieškovo argumentai, jog atsakovė suprato ir sutiko su tuo, jog jos darbo funkcijos pagal tris darbo sutartis nuo 2013 m. kovo 1 d. modifikuojasi į vieną darbo sutartį, prieštarauja rašytiniam 2012-10-15 darbdavių susitarimo tekstui, kuriame šie klausimai nebuvo aptarti (b.l. 38). Ieškovas 2013-03-25 priėmė Įsakymą Nr. K-431 bei atliko 1996-05-08 darbo sutarties Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutarties Nr. 3262 pakeitimus, nurodant, kad atsakovė R. L. nuo 2013-03-01 priimta dirbti perkėlimo tvarka 2008-01-04 darbo sutartyje Nr. 3464 nurodytomis sąlygomis (b.l. 45-50). Pastebėtina, kad byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovė būtų pasirašytinai supažindinta su 2013-03-25 Įsakymu Nr. K-431. Taigi, nesant atsakovės R. L. sutikimo dėl nutrauktų darbo sutarčių galiojimo atkūrimo bei nenustačius darbo teisinių santykių tęstinumo, pritartina pirmos instancijos teismo išvadai, kad ieškovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K- 431 1.3.4 ir 1.3.5 punktai laikytini negaliojančiais.

18Teisėjų kolegija nemato jokio teisinio pagrindo nesutikti ir su ta pirmos instancijos teismo nuomone, kad nagrinėjamu atveju atsakovės reikalavimas yra itin glaudžiai susijęs su šioje byloje nagrinėjamu darbo ginču, kuris buvo nagrinėjamas darbo ginčų komisijoje, todėl darbo ginčui persikėlus į teismą, teismas turi teisę išspręsti visus su keliamu ginču betarpiškai susijusius reikalavimus. Pažymėtina, kad CPK 24 str. 1 d. nurodyta, kad jeigu byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas yra priskirtas teismui, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme, remiantis bylos priskyrimo teismui prioriteto principu. Esant nurodytoms aplinkybėms, atmestini apelianto argumentai dėl to, kad atsakovei nesilaikius ikiteisminės darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos ir nesant galimybės šia tvarka pasinaudoti, byla dalyje dėl priešieškiniu pareikšto reikalavimo panaikinti 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. K-431 turėjo būti nutraukta.

19Taigi konstatavus, jog priešieškiniu keltas reikalavimas dėl 2013-03-25 generalinio direktoriaus įsakymo Nr. K-431 panaikinimo yra pagrįstas, ir panaikinus VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ generalinio direktoriaus 2013-03-25 įsakymo Nr. K-431 „Dėl centro filialo direktoriaus įsakymu Nr. K-37, K-39, K-71, K-73, K-76, K-77, K-84, K-85, K-87, K-93 dalinio panaikinimo, įsakymų Nr. K-81, K-82, K-83, K-86, K-90, K-92 panaikinimo ir darbo sutarčių pakeitimo“ 1.3.4 ir 1.3.5 punktus, susidaro tokia situacija, kad lieka galioti VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų“ Centro filialo direktoriaus 2013-02-15 įsakymas Nr. K-71, kuriuo nuo 2013-02-28 buvo nutraukta 1996-05-08 darbo sutartis Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutartis Nr. 3262 DK 129 str. pagrindu, darbuotojai pagal darbo sutartį Nr. 836 išmokant 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas (13,1 kalendorinių dienų), bei pagal darbo sutartį Nr. 3262 išmokant 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas už 18,2 kalendorinių dienų (b.l. 43). Šiame įsakyme numatyta kompensacija už nepanaudotas atostogas ir sudaro ieškovo nurodytą sumą – 2 999,34 Lt, kurią ieškovas teigia išmokėjęs darbuotojai be teisinio pagrindo ir siekia ją susigrąžinti. Nors ieškovas ir tvirtina, kad darbo sutarčių modifikavimas buvo netinkamai įformintas, tačiau tai savaime nekeičia faktiškai įvykusio darbo santykių pasikeitimo ir to, kad darbo santykiai su atsakove pagal 1996-05-08 darbo sutartį Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutartį Nr. 3262 formaliai nutrūko. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje byloje neginčijamas darbdavio sprendimo dėl 1996-05-08 darbo sutarties Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutarties Nr. 3262 nutraukimo pagrindas. Darbdaviui priėmus sprendimą nutraukti 1996-05-08 darbo sutartį Nr. 836 ir 2007-05-25 darbo sutartį Nr. 3262, atsakovė pagal šias darbo sutartis buvo atleista ir pagal DK 177 str. 1 d. jai priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas, kuri ir buvo atsakovei išmokėta įstatymo nustatyta tvarka. Taigi išdėstytų aplinkybių kontekste spręstina, kad kompensacija už nepanaudotas atostogas ieškovei buvo išmokėta esant teisiniam pagrindui, t.y. remiantis DK 177 str. 1 d., o padaryti išskaitas iš šios kompensacijos atsakovas neturėjo materialinio teisinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybėms, pritartina pirmos instancijos teismo išvadai, kad Darbo ginčų komisijos 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimas (b.l. 68-71), kuriuo buvo nuspręsta, jog darbdavys, atlikdamas išskaitas iš atsakovės darbo užmokesčio, nesilaikė DK 224 str. 1 ir 3 d. bei CK 6.241 str. 1 d. 4 p. numatytų apribojimų, yra pagrįstas ir teisėtas.

20Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir pilnai ištyrė byloje esančius įrodymus ir bylos aplinkybes; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą apeliacinio skundu motyvais nėra pagrindo naikinti arba keisti, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 5. Ieškovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“... 6. Atsakovė R. L. su pareikštu... 7. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 5 d. sprendimu ieškovo VšĮ... 9. III.... 10. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“... 12. Atsakovė R. L. atsiliepime į... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės... 16. Ieškovas ieškiniu prašė: 1) priteisti iš atsakovės 17. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo pozicija, kad atkurti... 18. Teisėjų kolegija nemato jokio teisinio pagrindo nesutikti ir su ta pirmos... 19. Taigi konstatavus, jog priešieškiniu keltas reikalavimas dėl 2013-03-25... 20. Pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti... 21. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 5 d. sprendimą palikti...