Byla 2A-554-560/2014
Dėl sutartinės hipotekos pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo – notarė R. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės O. L. ieškinį atsakovui UAB „Karpis“ dėl sutartinės hipotekos pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo – notarė R. D..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė O. L. pateikė teismui ieškinį atsakovui UAB „Karpis“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu sutartinės hipotekos sandorį bei išregistruoti sutartinę hipoteką iš hipotekos registro.

5Nurodė, kad 2010-10-14 hipotekos registre buvo įregistruota sutartinė hipoteka. Šiuo sandoriu atsakovo naudai buvo įkeistas ieškovei ir jos mirusiam sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – butas, esantis adresu ( - ), bei šio buto priklausinys – 2/19 dalys parkingo, patalpos, pažymėtos ( - ), plotas 474, 24 kv. m, esančios adresu ( - ). Išraše iš hipotekos registro duomenų bazės nurodoma, jog šia sutartine hipoteka užtikrinama prievolė, atsiradusi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos 2010-05-06 nutarties pagrindu. Nurodė, kad sutartinės hipotekos lakšte užfiksuoti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog minėtas sandoris pripažintinas prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms, t. y. CK 1.80 str. 1 d., todėl negalioja ab initio. Pažymėjo, kad šiuo atveju yra aktualus klausimas, ar sutartine hipoteka užtikrinta piniginė S. E. L. prievolė atsakovui. Hipotekos registro išrašo sutartinės hipotekos eilutėje „Sutartine hipoteka užtikrinta prievolė“ nurodyta: 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutartis, Nr. 1-616/2010. Šis teismo procesinis dokumentas patvirtina buvus ankstesnę hipoteką, pagal kurią atsakovo naudai buvo įkeistas ieškovei ir jos sutuoktiniui priklausantis nurodytas nekilnojamasis daiktas, tačiau ši hipoteka yra pasibaigusi. Iš hipotekos registre kaupiamų duomenų neįmanoma identifikuoti, kokią piniginę S. E. L. prievolę atsakovui užtikrina ginčo sutartinė hipoteka. 2010-05-06 nutartimi hipotekos skyriaus teisėja areštavo žemės sklypą, uždrausdama jo savininkams (S. E. L. ir ieškovei) juo disponuoti. Šios nutarties rezoliucijoje papildomai išaiškinta, jog daikto savininkai, areštavus įkeistą daiktą, netenka teisės perleisti daikto kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktą ar mažinti jo vertę. Taigi, hipotekos skyriaus teisėjos nutartimi atsirado žemės sklypo, esančio adresu ( - ), savininkų pareiga nedisponuoti šiuo turtu, jo neįkeisti, neišnuomoti, jo nesuvaržyti ir kitaip nemažinti jo vertės. Vadovaujantis hipotekos registro duomenimis, būtent šie ieškovės bei S. E. L. neturtinio pobūdžio įsipareigojimai užtikrinami sutartine hipoteka. Nepiniginių prievolių užtikrinimas nekilnojamųjų daiktų įkeitimu neatitinka hipotekos instituto esmės ir paskirties. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog hipoteka gali būti užtikrinami tik piniginiai reikalavimai, sutartinės hipotekos sandoris vertintinas kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, todėl šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sudarant sandorį. Kadangi sutartine hipoteka įkeistas nekilnojamasis turtas dar nėra išvaržytas, sandoris pripažintinas negaliojančiu, o sutartinė hipoteka išregistruotina iš hipotekos registro.

6Atsakovas UAB „Karpis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį prašė atmesti ir skirti ieškovei O. L. 20 000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsakovas nesutiko su tuo, kad ieškovei neva nėra aišku, ar sutartine hipoteka užtikrinta piniginė ieškovės prievolė atsakovui, nes hipotekos registro išrašo sutartinės hipotekos eilutėje „Sutartine hipoteka užtikrinta prievolė“ nurodyta: 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutartis, Nr. 1-616/2010. Bylos aplinkybės patvirtina, kad ginčijamu hipotekos sandoriu buvo užtikrinti skoliniai, o ne neturtiniai S. E. L. įsipareigojimai. Nurodė, kad S. E. L. buvo žinoma, jog ginčijamas sutartine hipoteka užtikrinamas skolinis įsipareigojimas. Pažymėjo, kad ginčijamu lakštu Nr. 5380 su S. E. L. ir trečiuoju asmeniu įformino ir pas notarą patvirtino S. E. L. skolinio įsipareigojimo, kylančio iš 2004-03-10 paskolos sutarties, reg. Nr. LP-3344, tinkamą įvykdymą užtikrinančią sutartinę hipoteką. Ginčijamame lakšte Nr. 5380 nurodytoje 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutartyje yra aiškiai nurodyta piniginė prievolė, kurios įvykdymas užtikrinamas nekilnojamojo daikto hipoteka: prievolės rūšis (skola), sutarties pavadinimas (paskolos sutarties), sudarymo data (2004-03-10), numeris (reg. Nr. LP-3344). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutartis nepakeitė S. E. L. skolinio įsipareigojimo, bet tik jį pakankamai apibūdino. Pažymėjo, kad ieškovė neginčija skolinio įsipareigojimo dydžio bei neneigia S. E. L. valios sudaryti sutartinės hipotekos sandorį (kodas: ( - )). Nurodė, kad bylos aplinkybės patvirtina, jog ginčijamas sutartinės hipotekos sandoris sudarytas nepažeidžiant ieškovo nurodytų deklaratyvių procedūrinių nuostatų.

7Trečiasis asmuo notarė R. D. su ieškovės reikalavimais nesutiko tokiais pat motyvais kaip ir atsakovas. Be to, ji nurodė, kad tvirtino minėtą sutartinės hipotekos sandorį. Šio sandorio šalys aiškiai suprato, kad tarp jų atsiradusių prievolinių santykių užtikrinimui yra pasirenkama sutartinė hipoteka. Šalims buvo išaiškintos visos jų teisės ir pareigos bei kitos svarbios aplinkybės.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-16 sprendimu ieškovės O. L. ieškinį atmetė, taip pat atmetė atsakovo UAB „Karpis“ prašymą skirti ieškovei O. L. 20 000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, paskirstė bylinėjimosi išlaidas ir nurodė, kad įvykdžius šį sprendimą panaikinamos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-23 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas nustatė, kad santykiai tarp šalių atsirado iki CK dalių, reglamentuojančių hipoteką, pakeitimo 2011-12-22 įstatymu Nr. XI-1842 (Žin., 2012, Nr. 6-178), todėl konstatavo, kad šiuo atveju taikytina CK redakcija, galiojusi iki minėtų pakeitimų. Teismo vertinimu, ieškovės teiginys, kad sutartinės hipotekos lakštu užtikrinta prievolė laikytina nepinigine ieškovės pareiga nedisponuoti jai priklausančiu nekilnojamuoju turtu ir dėl to hipotekos sandoris pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyvioms normoms, yra aiškiai nepagrįstas. Nurodė, kad minėtame hipotekos lakšte kaip sutartinė hipoteka užtikrinta piniginė prievolė nurodyta 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartyje, kurioje areštuotas ieškovei priklausantis nekilnojamas turtas, tačiau kartu nurodoma, kad ieškovo skolinė prievolė atsakovui kyla iš 2004-03-10 paskolos sutarties, kuri buvo patvirtinta Klaipėdos miesto 6 notarų biuro notarės (reg. Nr. LP-3344). Taip pat, teismo vertinimu, nepagrįstas ir ieškovės teiginys, kad turto arešto turinį sudarančios pareigos laikytinos neturtiniais įsipareigojimais, kuriuos užtikrino ginčijama sutartinė hipoteka. Teismo vertinimu, tikroji prievolė yra piniginė, kuri atsirado iš minėtos 2004-03-10 paskolos sutarties. Paskola yra nurodyta hipotekos teisėjos nutartyje, kurioje nėra keičiamas ieškovės skolinis įsipareigojimas, tačiau jis yra tik konkretizuojamas, atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių 2010-08-04 buvo sudaryta mainų ir naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis. Sudarant sutartinės hipotekos sandorį ieškovė pasirašė visus su šiuo sandoriu susijusius dokumentus bei sutartinės hipotekos lakštą. Nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog sudarant šį sandorį ji buvo suklaidinta ar pan. Taigi, teismo vertinimu, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovės ginčijamas sutartinės hipotekos sandoris sudarytas nepažeidžiant įstatymų ir sutarties nuostatų, todėl ieškinio reikalavimai negali būti patenkinti. Taip pat teismas pažymėjo, kad atsakovas pagrįstai nurodė, jog ieškovė aiškiai nepagrįstai ginčijo sutartinės hipotekos, kurią ji pati pasirašė, sutartį, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė O. L. šioje byloje tapo ieškove kaip mirusio savo vyro teisių perėmėja, teismas padarė išvadą, kad ji galėjo nežinoti visų šio sandorio sudarymo aplinkybių, be to, ji yra senyvo amžiaus, šioje byloje ieškovę atstovavo advokatas, kuris privalėjo išaiškinti visas šio ginčo pasekmes. Visa tai įvertinęs teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str. 2 d.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovė O. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad hipoteka gali būti užtikrinamas tik piniginių prievolių kreditoriui įvykdymas, o užtikrinus nepiniginę prievolę, sandoris pripažintinas prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms, todėl negalioja ab initio. Pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu, apeliantės vertinimu, iš esmės nepasisakė, nustatęs, kad ginčijama hipoteka užtikrinta piniginė prievolė, todėl apeliantė papildomų argumentų šiuo klausimu neteikia. Apeliantės vertinimu, teismas nepagrįstai ir neteisingai nustatė, kad hipoteka yra užtikrinta ne prievolė, atsiradusi 2010-05-06 nutarties pagrindu, o 2010-05-06 nutartyje nurodyta prievolė, nes lakšte nėra nurodyta, kad užtikrinama 2010-05-06 nutartyje nurodyta ar paminėta kuri nors piniginė prievolė. 2010-05-06 nutartis patvirtina buvus ankstesnę hipoteką, pagal kurią atsakovo naudai, užtikrinant 2004 m. paskolą, buvo įkeistas apeliantei ir jos sutuoktiniui priklausantis nekilnojamasis daiktas – 0,2000 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), tačiau ankstesnė hipoteka yra pasibaigusi. Nurodė, kad iš hipotekos registre kaupiamų duomenų neįmanoma identifikuoti, kokią piniginę S. E. L. prievolę atsakovui užtikrina ginčo sutartinė hipoteka. Mano, kad 2010-05-06 nutarties pagrindu atsirado tik apeliantės pareiga nedisponuoti konkrečiu turtu, jo neįkeisti, neišnuomoti, nesuvaržyti ar kitaip nemažinti jo vertės, tačiau nebuvo sukurta ir modifikuota jokia piniginė prievolė. Būtent šie apeliantės bei S. E. L. neturtinio pobūdžio įsipareigojimai užtikrinami sutartine hipoteka, tačiau nepiniginių prievolių užtikrinimas nekilnojamųjų daiktų įkeitimu neatitinka hipotekos instituto esmės ir paskirties, kadangi priverstinio išieškojimo procedūros sudaro prielaidas atsiskaityti su kreditoriumi, sumokant jam tam tikrą pinigų sumą, o ne įpareigoti skolininką atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Šiuo atveju hipotekos sandoryje nėra nurodyta užtikrinama prievolė, nors tai privalu padaryti, o pirmosios instancijos teismas išvadą dėl užtikrinamos prievolės grindė ne sandorio turiniu, o atmetimo principu, t. y. nusprendė, kad hipoteka užtikrinama kažkuri viena iš 2010-05-06 nutartyje įvardintų prievolių.

12Atsakovas UAB „Karpis“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutartinės hipotekos lakšte kaip sutartinė hipoteka užtikrinta piniginė prievolė nurodyta 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartyje, kurioje areštuotas ieškovei priklausantis nekilnojamasis turtas, tačiau kartu nurodoma, kad ieškovo skolinė (t. y. piniginė) prievolė atsakovui kyla iš 2004-03-10 paskolos sutarties, kuri buvo patvirtinta Klaipėdos miesto 6 notarų biuro notarės. Taigi paskola yra nurodyta minėtoje teismo nutartyje. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šioje nutartyje nėra keičiamas ieškovės skolinis įsipareigojimas, tačiau jis yra tik konkretizuojamas, atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių 2010-08-04 buvo sudaryta mainų ir naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis. Be to, sudarant sutartinės hipotekos sandorį, ieškovė pasirašė visus su šiuo sandoriu susijusius dokumentus bei sutartinės hipotekos lakštą, ir ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad sudarant šį sandorį ji buvo suklaidinta. Taigi, šie teiginiai paneigia ieškovės argumentą, kad ginčijamu sandoriu užtikrinta nepiniginė prievolė. Pažymėjo, kad 2010-05-06 teismo nutartyje jokia kita prievolė, išskyrus 477 214 Lt skolą pagal 2004-03-10 paskolos sutartį, nėra minima, todėl 2010-05-06 teismo nutarties nurodymas sutartinės hipotekos lakšte buvo visiškai tinkamas. Pažymėjo, kad sutartinės hipotekos lakšte 393 892 Lt suma nurodyta atsižvelgiant į tai, kad skola pagal 2004-03-10 paskolos sutartį buvo modifikuota (sumažinta) 2010-08-04 mainų ir naudojimosi tvarkos nustatymo sutartimi. Taigi, O. L., pasirašydama hipotekos lakštą, suprato, kokia prievolė šiuo sandoriu yra užtikrinama ir ji nebuvo suklaidinta. Pažymėjo, kad procedūriniai sandorio sudarymo trūkumai nėra pagrindas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu.

13Trečiasis asmuo notarė R. D. pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad ieškovės skunde nėra nurodyta naujų aplinkybių, motyvų ar faktų, kurie pagrįstų ieškinio reikalavimą. Nurodė, kad ginčijamame sutartinės hipotekos lakšte kaip sutartine hipoteka užtikrinta prievolė nurodyta 2010-05-06 nutartis, kurioje ne tik priimtas sprendimas areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau ir aiškiai nurodomas tokių veiksmų pagrindas – ieškovo skolinė prievolė atsakovui, kylanti iš 2004-03-10 paskolos sutarties. 2010-05-06 nutartimi atsakovo reikalavimai užtikrinti areštuojant turtą ir neleidžiant juo disponuoti, tačiau toks teisėjo nustatytas draudimas negali būti laikomas šalių tarpusavio įsipareigojimų pagrindu, kurį papildomai užtikrinti reiktų hipoteka. Tikroji prievolė yra ieškovo skola atsakovui, kylanti iš paskolos sutarties, ir yra aiškiai apibrėžta hipotekos teisėjos nutartyje, kuri ne tik nepakeičia ieškovo skolinio įsipareigojimo, bet jį konkretizuoja. Pažymėjo, kad ieškovas ir atsakovas 2010-08-04 pasirašė mainų ir naudojimosi tvarkos nustatymo sutartį, kurioje užskaitė dalį 2010-05-06 nutartyje konkretizuotos skolos, o ieškovas papildomai įsipareigojo savo skolinį įsipareigojimą užtikrinti buto ir 2/19 dalių parkingo įkeitimu, todėl tai dar kartą patvirtina, kad ieškovas pripažino savo piniginę skolą atsakovui. Užtikrino, kad sudarant ir notariškai patvirtinant sandorį šalims buvo išaiškintos visos svarbios sandorio sudarymui aplinkybės.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovės ginčijamas sutartinės hipotekos sandoris sudarytas nepažeidžiant įstatymų ir sutarties nuostatų, dėl to pagrįstai ieškovės ieškinį atmetė. Apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai nepaneigia skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-10-14 hipotekos registre įregistruota sutartinė hipoteka, kurios kodas ( - ). Šiuo sandoriu atsakovo naudai įkeistas ieškovei ir jos mirusiam sutuoktiniui S. E. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), bei šio buto priklausinys, 2/19 dalys parkingo, unikalus Nr. ( - ), patalpos, pažymėtos ( - ), plotas 474, 24 kv. m, esančios adresu ( - ). Išraše iš hipotekos registro duomenų bazės nurodoma, jog šia sutartine hipoteka užtikrinama prievolė, atsiradusi 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutarties pagrindu. Prieš tai, t. y. 2010-08-04, tarp šalių buvo patvirtinta mainų ir naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis, kurios sąlygos buvo įtrauktos į 2010-10-14 sutartinės hipotekos sutartį.

19Apeliaciniame skunde apeliantė nurodo, kad hipoteka yra užtikrinta ne 2010-05-06 nutartyje nurodyta prievolė, o prievolė, atsiradusi 2010-05-06 nutarties pagrindu, nes lakšte nėra nurodyta, kad užtikrinama 2010-05-06 nutartyje nurodyta ar paminėta kuri nors piniginė prievolė. Atsižvelgdama į tai, apeliantė teigia, kad 2010-05-06 nutarties pagrindu atsirado tik apeliantės pareiga nedisponuoti konkrečiu turtu, jo neįkeisti, neišnuomoti, nesuvaržyti ar kitaip nemažinti jo vertės, tačiau šie neturtinio pobūdžio įsipareigojimai negali būti užtikrinami sutartine hipoteka, kas sutartinės hipotekos sandorį daro negaliojantį. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apeliantės teiginiais. Iš bylos duomenų matyti, kad sutartinės hipotekos lakšte kaip sutartine hipoteka užtikrintos prievolės pagrindas nurodyta 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutartis, Nr. I-616/2010. Minėta 2010-05-06 nutartimi areštuotas ieškovei priklausantis nekilnojamas turtas – žemės sklypas, uždraudžiant įkeisto daikto savininkams juo disponuoti. Tačiau, be kita ko, minėtoje nutartyje nurodyta ir hipoteka užtikrinta prievolė – 2004-03-10 paskolos sutartis, kuri nebuvo įvykdyta, t. y. realus skolinės prievolės pagrindas, kurį, kaip nurodyta 2010-05-06 nutartyje, sudaro iš viso 477 214 Lt skola bei 132 Lt žyminis mokestis. Ieškovės teiginiai, kad turto arešto turinį sudarančios pareigos laikytinos neturtiniais įsipareigojimais, o būtent – uždraudimas įkeisto daikto savininkams disponuoti areštuotu nekilnojamuoju daiktu, yra visiškai nepagrįsti, nes neturtiniai įsipareigojimai nėra užtikrinami hipoteka ir jie nėra registruojami hipotekos registre. Teisėjų kolegija sutinka su skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog 2010-05-06 nutartyje nėra keičiamas ieškovės skolinis įsipareigojimas, tačiau jis yra tik konkretizuojamas, atsižvelgiant į tai, kad tarp šalių 2010-08-04 buvo sudaryta mainų ir naudojimosi tvarkos nustatymo sutartis. Pažymėtina, kad šia 2010-08-04 mainų ir naudojimosi tvarkos nustatymo sutartimi ieškovė ir jos sutuoktinis, be kita ko, įsipareigojo savo skolinį įsipareigojimą atsakovui užtikrinti buto ir 2/19 dalių parkingo įkeitimu. Taigi, šios aplinkybės įrodo, kad ieškovė ir jos sutuoktinis pripažino savo piniginę skolą atsakovui. Be to, sudarant sutartinės hipotekos sutartį ieškovei ir jos sutuoktiniui buvo išaiškintos visos su jos sudarymu susijusios pasekmės, tai reiškia, kad ieškovė ir jos sutuoktinis, pasirašydami sutartinės hipotekos sutartį, suprato jos esmę, o byloje nėra pateikta duomenų, jog ieškovei ir jos sutuoktiniui minėtą sutartį, jos sudarymui turėjo įtakos kiti asmenys ar veiksniai, ar kad ieškovė ir jos sutuoktinis buvo suklaidinti. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju nėra jokio pagrindo teigti, jog ieškovė nesupranta, kokia būtent prievolė buvo užtikrinta pasirašant sutartinės hipotekos sutartį.

20Pažymėtina ir tai, kad teisėjų kolegijos vertinimu, 2010-05-06 nutarties, kuria areštuotas ieškovei priklausantis nekilnojamas turtas – žemės sklypas, uždraudžiant įkeisto daikto savininkams juo disponuoti, kaip sutartine hipoteka užtikrinamos prievolės pagrindas nurodymas, nedetalizuojant konkrečios ieškovės ir jos sutuoktinio prievolės, nėra ir negali būti vertintinas kaip sudaryto sandorio negaliojimas ab initio, nes, minėta, 2010-05-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos nutartyje aiškiai nurodyta hipoteka užtikrinta prievolė – 2004-03-10 paskolos sutartis, t. y. realus skolinės prievolės pagrindas.

21Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės O. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-16 sprendimo, vadovaudamasi aukščiau išdėstytais argumentais, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 str. bei 330 str., dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas ar keičiamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, taip pat CPK 329 str. 2 d. numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra, todėl apeliacinis skundas atmetamas ir skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

22Atsakovas UAB „Karpis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė priteisti bylą nagrinėjant apeliacine tvarka jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų, kad tokios išlaidos buvo patirtos, nepateikė, dėl to šis atsakovo prašymas yra netenkinamas.

23Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

24Ieškovės O. L. apeliacinį skundą atmesti.

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė O. L. pateikė teismui ieškinį atsakovui UAB „Karpis“, kuriuo... 5. Nurodė, kad 2010-10-14 hipotekos registre buvo įregistruota sutartinė... 6. Atsakovas UAB „Karpis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurį prašė... 7. Trečiasis asmuo notarė R. D. su ieškovės reikalavimais nesutiko tokiais pat... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-16 sprendimu ieškovės O. L.... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovė O. L. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. Atsakovas UAB „Karpis“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį... 13. Trečiasis asmuo notarė R. D. pateikė atsiliepimą į ieškovės apeliacinį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-10-14 hipotekos registre įregistruota... 19. Apeliaciniame skunde apeliantė nurodo, kad hipoteka yra užtikrinta ne... 20. Pažymėtina ir tai, kad teisėjų kolegijos vertinimu, 2010-05-06 nutarties,... 21. Taigi, teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 22. Atsakovas UAB „Karpis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė priteisti... 23. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 24. Ieškovės O. L. apeliacinį skundą atmesti.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti...