Byla 2S-1664-657/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Fatrans“ atstovaujamos advokatės Gintarės Girdzijauskienės atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2012 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5157-435/2013 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui UAB „Fatrans“, trečiasis asmuo – BUAB „Transkedavė“, dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Fatrans“ 1645,60 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų ir 306,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b.l. 3-5).

5Ieškovas 2013-05-29 pateikė teismui pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio (b.l. 93).

6Atsakovė UAB „Fatrans“ pateikdama atsiliepimą į ieškinį prašė priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė sutartį dėl teisinės pagalbos, išankstinę sąskaitą faktūrą – 363,00 Lt sumai (atsiliepimo į ieškinį parengimas), bei išrašą iš sąskaitos (b.l. 83-86).

7II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. nutartimi ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atsisakymą nuo ieškinio priėmė, bylą nutraukė, bei priteisė iš atsakovo valstybei 10,76 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 97).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Fatrans“ atstovaujama advokatės Gintarės Girdzijauskienės prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 3 d. nutartį pakeisti, priteisiant iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas – 363,00 Lt (b.l. 105-108). Atskirajame skunde nurodoma, kad ginčijama nutartimi nebuvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas. Kadangi byla buvo baigta nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti paskirstytos, atsižvelgiant į procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, įvertinus ieškinio atsisakymo priežastis, kadangi kitoks klausimo sprendimas pažeistų asmens lygybės prieš įstatymą principą. Dėl vienos šalies ieškinio pareiškimo, atsakovas neturėtų nukentėti, kol nėra konstatuotas ieškinio pagrįstumas. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių. Kadangi atsakovė teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose išreiškė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teismas, patenkindamas ieškovo pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio, taip pat turėjo išspęsti klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovei. Sprendžiat bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, privalu atsižvelgti į proceso šalių elgesį, rūpestingumą, suinteresuotumą bylos baigtimi. Atsakovė tiek iki civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo pasyvi, elgėsi pakankamai rūpestingai ir atidžiai. Tuo tarpu ieškovas, nesikreipdamas į transporto priemonę apdraudusį draudikų biurą bei į transporto priemonės savininką BUAB „Transkedavė“, pareikšdamas ieškinį atsakovui, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, todėl atsakovės naudai iš ieškovo turi būti atlygintos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Teismas nesilaikė teismų praktikos nagrinėjamu klausimu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras prašo skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 113-116). Nurodo, jog nesutinka su apeliantės teiginiu, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, pareikšdamas ieškinį atsakovei ir nesikreipdamas į transporto priemonės valdytoją BUAB „Transkedavė“. Pareiga apdrausti transporto priemones tenka jų savininkams. 2011-09-26 eismo įvykio metu dėl transporto priemonės RENAULT, valst. Nr. ( - ), nebuvo sudaryta TPVCAPDĮ reikalavimus atitinkanti draudimo sutartis. Ieškovo nuomone, būtent, atsakovė elgėsi neatsakingai, nerūpestingai ir pasyviai, nes pati nepasirūpino, kad jo nurodytas draudikas kuo greičiau grąžintų Biurui dėl TPVCAPDĮ reikalavimus neatitinkančiu draudimu apdrausta, t.y. TPVCAPDĮ prasme neapdrausta transporto priemone, padarytos žalos išmokėtą išmoką. Ieškovo procesinis elgesys buvo tinkamas: jis sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Atsakovė bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl savo kaltės.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis procesas nutrauktinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Šioje byloje spręstinas klausimas, susijęs su atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimu, kai ieškovas atsisakė ieškinio, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl šių atskirojo skundo motyvų.

16Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. nutartimi priėmė ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukė. Teismas šia nutartimi nesprendė nei ieškovės, nei atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo.

17Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka (CPK 140 str. 1 d.).

18Pagal CPK 277 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą, teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu arba savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, kurių sudėtine dalimi yra išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p.).

19CPK 270 straipsnio penktosios dalies 3 punktas nustato, kad teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodymas apie bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Todėl ir klausimas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo turi būti išnagrinėtas toje pačioje byloje, kurioje priimtas procesinis sprendimas dėl ginčo esmės. Teismas, išsprendęs bylą iš esmės, sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje turi nurodyti išlaidų, tarp jų ir advokato pagalbai, paskirstymą. Jei teismas sprendime (nutartyje) to nepadaro, šiuo klausimu priimamas papildomas sprendimas (CPK 277 str. 1 d. 3 p.). Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.).

20Vietoj to, kad kreiptųsi į teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo apeliantė pateikė skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 3 d. nutarties, kuria buvo priimtas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio ir byla nutraukta. Atskiruoju skundu yra skundžiama nutartis dalyje dėl prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas atmetimo, kai bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas iš viso ginčijama nutartimi nebuvo sprendžiamas.

21Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 2 dalimi, apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui trimis atvejais. Vienas iš jų – kai skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 338 str.).

22Šiuo atveju apeliantė turėjo pateikti teismui, kuriame priimtas procesinis sprendimas dėl ginčo esmės, prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, ir kuris neišsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimo (CPK 277 str. 1 d. 3 p.). Ir tik teismui atsisakius tenkinti prašymą / patenkinus prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo / nepriteisimo, teismo procesinis dokumentas civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali būti skundžiamas apeliacinės instancijos teismui. Taigi pirmosios instancijos teismo neišspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimai apeliacinės instancijos teismo kompetencijai nepriklauso ir todėl negali būti apeliacijos objektas.

23Apeliacinis procesas yra pradedamas nuo apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo (CPK 301 str. 1 d., 315 str.). Atsižvelgiant į tai, kad teismo nespręstas klausimas negali būti apeliacinio apskundimo objektas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, negalėjo priimti UAB „Fatrans“ vardu paduoto atskirojo skundo (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, kad minėtas atskirojo skundo trūkumas paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, neteisėtai pradėtą apeliacinį procesą pagal šį atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismas nutraukia (CPK 315 str. 5 d.).

24Pažymėtina, kad terminas atsakovui pateikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo baigėsi 2013 m. birželio 23 d. (CPK 277 str. 2 d.), tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001 m. lapkričio 8 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-7-861/2001) yra išaiškinęs, kad šis terminas nėra naikinamasis, ir atsakovas turi teisę pareikšti prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

26Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės UAB „Fatrans“ atstovaujamos advokatės Gintarės Girdzijauskienės atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 3 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kreipėsi... 5. Ieškovas 2013-05-29 pateikė teismui pareiškimą dėl atsisakymo nuo... 6. Atsakovė UAB „Fatrans“ pateikdama atsiliepimą į ieškinį prašė... 7. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. nutartimi ieškovo Lietuvos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Fatrans“ atstovaujama advokatės Gintarės... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Lietuvos Respublikos transporto... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Šioje byloje spręstinas klausimas, susijęs su atsakovės patirtų... 16. Nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. nutartimi... 17. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę... 18. Pagal CPK 277 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą, teismas, priėmęs byloje... 19. CPK 270 straipsnio penktosios dalies 3 punktas nustato, kad teismo sprendimo... 20. Vietoj to, kad kreiptųsi į teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo... 21. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 2 dalimi, apeliacinis (atskirasis) skundas... 22. Šiuo atveju apeliantė turėjo pateikti teismui, kuriame priimtas procesinis... 23. Apeliacinis procesas yra pradedamas nuo apeliacinio (atskirojo) skundo... 24. Pažymėtina, kad terminas atsakovui pateikti prašymą dėl papildomo... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5... 26. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovės UAB „Fatrans“...