Byla 2-2614-769/2012
Dėl skolos, palūkanų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, išnagrinėjusi atsakovo A. Ž. patikslintą prašymą dėl termino pateikti pareiškimą peržiūrėti sprendimą už akių atnaujinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Pempininkų valdos“ ieškinį atsakovams S. G., A. Ž. dėl skolos, palūkanų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, išnagrinėjusi atsakovo A. Ž. patikslintą prašymą dėl termino pateikti pareiškimą peržiūrėti sprendimą už akių atnaujinimo,

Nustatė

22012 m. balandžio 5 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino visiškai, ieškovei UAB „Pempininkų valdos“ iš atsakovų S. G. ir A. Ž. proporcingai turimo turto daliai (po ½) priteisė 443,69 Lt skolos, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2012-01-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir iš kiekvieno atsakovo po 36,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Atsakovas A. Ž. pateikė teismui prašymą dėl termino pateikti pareiškimą peržiūrėti sprendimą už akių atnaujinimo ir pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kur atsakovas prašo atnaujinti terminą pareiškimui paduoti, sustabdyti antstolio veiksmus, panaikinti 2012-04-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

42013-02-19 teismui pateiktame prašyme atsakovas A. Ž. nurodo, kad jam adresuoti procesiniai dokumentai buvo siųsti adresu ( - ), tačiau šiuo adresu jis negyvena, nuo 1995 m. gyvenamąją vietą deklaravo ir faktiškai gyvena adresu ( - ), todėl nebūdamas informuotas apie vykstantį teismo procesą, negalėjo tinkamai pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis. 2013-04-05 teismui pateiktame patikslintame prašyme atsakovas nurodo, kad nors procesiniai dokumentai buvo įteikti jo mamai G. Ž. adresu ( - ), tačiau jis buvo išvykęs į komandiruotę, o mama jam skirtų procesinių dokumentų neperdavė.

5Prašymas atnaujinti praleistą terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas.

6CPK 287 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, t. y. šiuo atveju atsakovai, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas nėra naikinamasis, todėl šiam terminui pasibaigus savaime neišnyksta asmens procesinė teisė pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nes, vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas ir teisė atlikti konkretų procesinį veiksmą, šiuo atveju – paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, gali būti realizuota. Pažymėtina, kad toks pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas, prie jo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, procesiniai dokumentai atsakovui (pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį, ieškinys su priedais) buvo siųsti ieškinyje nurodytu adresu – ( - ) (b.l. 22, 24). Nepavykus procesinių dokumentų įteikti šiuo adresu, jie išsiųsti atsakovo darbovietės adresu – ( - ) (b.l. 25, 28), kuris šiuo atveju sutampa ir su faktine atsakovo gyvenamąja vieta. Pastaruoju adresu atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai 2012-02-15 įteikti atsakovo mamai G. Ž.. CPK 123 str. 3 d. nustatyta, jog kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Jeigu procesinis dokumentas įteikiamas ne pačiam adresatui, priėmęs dokumentą asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jį adresatui. Taigi, iš nurodytos CPK 123 str. reglamentacijos darytina išvada, kad atsakovo mama yra tinkamas subjektas priimti korespondenciją, priešingo teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi neturėjo ir privalėjo esant pirmai galimybei perduoti korespondenciją atsakovui. Nors atsakovas pateikė mamos G. Ž. pasiaiškinimą, kuriame ji nurodo, kad atsakovo neinformavo ir neperdavė jam adresuotų procesinių dokumentų, o atsakovas 2012-02-15 buvo komandiruotėje, tai nesudaro pagrindo daryti išvados, kad pažeistas CPK 123 str. 3 d. nustatytas teisinis reguliavimas, nes toks įteikimas pagal įstatymo reikalavimus laikomas tinkamu ir pagal procesinius teisinius padarinius prilyginamas įteikimui adresatui asmeniškai. Įrodymų, kad atsakovas 2012-02-15 buvo komandiruotėje, teismui nepateikta.

8CPK 287 straipsnio 1 dalies normoje taip pat nustatyta, kad prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Lietuvos Aukščiausiais teismas 2012-12-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2012 išaiaškino, kad CPK 287 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, jog prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos gali būti taikomas tik toms procesinėms situacijoms, kurios yra nustatytos CPK 285 straipsnyje, reglamentuojančiame sprendimo už akių priėmimą, t. y. kai prašymą peržiūrėti sprendimą už akių paduoda asmuo, kuris buvo tinkamai informuotas apie teismo procesą.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai ( jo mamai), taikytinas CPK 287 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas trijų mėnesių naikinamasis terminas prašymui peržiūrėti sprendimą už akių paduoti, skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo dienos, todėl atsakovo prašymas dėl termino pateikti pareiškimą peržiūrėti sprendimą už akių atnaujinimo, atmestinas.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. , 290 str., 291 str. straipsniais,

Nutarė

11atsakovo A. Ž. patikslintą prašymą dėl termino pateikti pareiškimą peržiūrėti sprendimą už akių atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2614-769/2012 atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai