Byla 2-3700-262/2009

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė, sekretoriaujant Astai Šarkuvienei, dalyvaujant ieškovams M. S. –N., G. A. N., ieškovų atstovui adv. A. Kunčiui, trečiojo asmens M. K. – D. atstovei adv. pad. V. Nanevičiūtei, trečiojo asmens UAB „Namų priežiūros centras“ atstovui M. Sujetai, trečiojo asmens UAB „Vilniaus architektūros studija“ atstovui adv. J. Ivoškai, išnagrinėjo ieškovų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovų M. S. N. ir G. A. N. ieškinį bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais M. K. – D. pareiškimą atsakovui UAB „Erama“ dėl įpareigojimo pašalinti statybos darbų trūkumus ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų 729-ojo DNSB, UAB „Namų priežiūros centras“ ir UAB „Vilniaus architektūros studija“.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

32009-04-09 nutartimi Vilniaus m. 2 apylinkės teismas sustabdė ir perdavė Vilniaus apygardos teismui civilinę bylą Nr. 2- 3700-262/2009 pagal ieškovų M. S. N. ir G. A. N. ieškinį bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais M. K. – D. pareiškimą atsakovui UAB „Erama“ dėl įpareigojimo pašalinti statybos darbų trūkumus ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų 729-ojo DNSB, UAB „Namų priežiūros centras“ ir UAB „Vilniaus architektūros studija“.

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartimi UAB „Erama“ iškelta restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskirta UAB „Bankrotera“.

52009 m. balandžio 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi nutarta atnaujinti civilinę bylą Nr. 2- 3700-262/2009 pagal ieškovų M. S. N. ir G. A. N. ieškinį bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais M. K. – D. pareiškimą atsakovui UAB „Erama“ dėl įpareigojimo pašalinti statybos darbų trūkumus ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų 729-ojo DNSB, UAB „Namų priežiūros centras“ ir UAB „Vilniaus architektūros studija“, ir pridėti prie civilinės bylos Nr. B2-2200-262/2009 pagal ieškovo UAB „Erama“ generalinio direktoriaus R. B. ieškinį atsakovui UAB „Erama“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

62009-07-07 teismo posėdyje ieškovų atstovas prašė patvirtinti taikos sutartį (II t., b.l. 75-77).

7Trečiojo asmens M. K. – D. atstovė 2009-07-07 teismo posėdyje prašė patvirtinti taikos sutartį (II t., b.l. 75-77).

8Trečiojo asmens UAB „Namų priežiūros centras“ atstovas 2009-07-07 teismo posėdyje prašė patvirtinti taikos sutartį (II t., b.l. 75-77).

9Trečiojo asmens UAB „Vilniaus architektūros studija“ atstovas 2009-07-07 teismo posėdyje prašė patvirtinti taikos sutartį (II t., b.l. 75-77).

10Į teismo posėdį 2009-07-07 neatvyko atsakovo UAB „Erama“ atstovas bei trečiojo asmens 729-ojo DNSB atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai (II t.,b.l. 59; 63), byla nagrinėjama nedalyvaujant atsakovo ir trečiojo asmens atstovams (CPK 246 str., 247 str.).

11Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

12Šalių sudarytoje taikos sutartyje nurodyta, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina.

13Ieškovei M. S. N. grąžintina 75 proc. jos 2008-07-31 mokėjimo nurodymu (b.l. 8) sumokėto žyminio mokesčio –1.825,50 Lt (CPK 87 str., 2 d.).

14Trečiajam asmeniui M. K. – D. grąžintina 75 proc. jos 2008-11-13 mokėjimo nurodymu (b.l. 161) sumokėto žyminio mokesčio –95,25 Lt (CPK 87 str., 2 d.).

15Iš atsakovo UAB „Erama“, vadovaujantis taikos sutarties 7 p., priteistinos 32,00 Lt dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (b.l.67-69) .

16Vadovaudamasis CPK 87 str., 2 d.; 88 str.; 1 d. 3 p., 290, 291 str. str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

17prašymą patenkinti. I. patvirtinti tarp ieškovų M. S. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir G. A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), atsakovo UAB „Erama“, į.k. 123435322, buveinė: Savanorių pr. 124, Vilnius, ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais M. K. – D., a.k. ( - ) gyv. ( - ) , (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi) sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė: 1.Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 30 d. atlikti šiuos darbus:

  1. ištaisyti projektavimo ir statybos darbų trūkumus terasinio stogo, esančio prie trečiajam asmeniui, pareiškiančiam savarankiškus reikalavimus nuosavybės teise priklausančio buto, esančio adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ) ir prie trečiajam asmeniui, pareiškinačiam savarankiškus reikalavimus nuosavybės teise priklausančio buto, esančio adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - ) (toliau – trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus butas), terasoje, kurie sąlygoja vandens tekėjimą į ieškovų butą, esantį adresu ( - ) (toliau – ieškovų butas) pagal UAB „Ikoda“ parengtą ir šalių patvirtintą 2009-04-08 Komercinį pasiūlymą – sąmatą, eksploatuojamos terasos mazgą. Pažymima, kad 2009-04-08 UAB „Ikoda“ komercinio pasiūlymo – sąmatos pastaba, jog „plyteles patiekia M. K.“, reiškia, jog tvarkomos terasos viršutinę dangą (plyteles) pagal sąmatą nuperka atsakovas, atsižvelgdamas į trečiojo asmens, pareiškinačio savarankiškus reikalavimus M. K. pageidavimus, o tretysis asmuo, pareiškinatis savarankiškus reikalavimus , kompensuoja atsakovui plytelių kainą, viršijančią 30 Lt / kv.m. (įskaitant PVM);
  2. ištaisyti ieškovų bute dėl vandens nutekėjimo terasinio stogo, esančio prie trečiajam asmeniui, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, buto, atsiradusius trūkumus, pagal atsakovo parengtą ir ieškovo ir atsakovo patvirtintą lokalinę sąmatą. Buto remonto darbai atliekami taip, kad sutvarkytos vietos vizualiai neišsiskirtų. Kitaip tariant ieškovai ir atsakovas susitaria, kad atsakovas atliks bet kokius kitus šalių patvirtintoje lokalinėje sąmatoje nenurodytus darbus, jei jie bus būtini tam, kad ieškovų buto remontuotos vietos nesiskirtų nuo neremontuotų (įskaitant, bet neapsiribojant vientisa grindų, sienų, lubų spalva visame bute ir pan.).
 1. Ieškovai, tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus įsipareigoja netrukdyti atsakovui šalių suderintu laiku vykdyti Taikos sutarties 1 p. nurodytus darbus. Ieškovai ir tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, turi teisę kontroliuoti, kaip atsakovas vykdo taikos sutartį, asmeniškai, ar su statybos specialistais apžiūrėti atliekamus darbus.
 2. Atsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos sumokėti ieškovams dalį ieškovo atstovavimo išlaidų, t. y. 3500 Lt. Pinigai turi būti pervesti į ieškovų atstovo advokato Adomo Kunčiaus depozitinę banko sąskaitą Nr. ( - ).
 3. Atsakovas užtikrina ir garantuoja, kad atlikus Taikos sutartyje nurodytus, atsakovo pasiūlytus darbus, vanduo iš terasinio stogo nepateks į trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, butą.
 4. Atsakovas suteikia 5 -10 metų kokybės garantijos terminą terasinio stogo rekonstrukcijos, darbams, atliktiems pagal šią Taikos sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų kokybę.
 5. Atsakovas įsipareigoja savo iniciatyva ir savo sąskaita gauti visus reikalingus leidimus šioje Taikos sutartyje numatytų darbų atlikimui, įskaitant, bet neapsiribojant, statybos leidimus bei namą projektavusių architektų sutikimą dėl rekonstrukcijos.
 6. Atsakovas įsipareigoja sumokėti teismo nustatytas pašto išlaidas.
 7. Ieškovai atsisako Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinėje byloje pareikštų reikalavimų: (i) įpareigoti atsakovą ištaisyti statybos darbų trūkumus, kad būtų pašalinti statybos defektai, kurie įtakojo vandens tekėjimą į ieškovų butą, o atsakovui per 3 (tris) mėnesius neįvykdžius sprendimo, skirti 100 000 Lt baudą; (ii) priteisti iš atsakovo 57 040 Lt turtinės žalos atlyginimo; (iii) priteisti iš atsakovo kiekvieno iš ieškovų naudai po 10 000 Lt neturtės žalos atlyginimo.
 8. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus atsisako Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinėje byloje pareikšto reikalavimo – įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pašalinti gyvenamojo namo, esančio ( - ) , trūkumus, t. y. Suremontuoti 129,2 kv.m. eksploatuojamą terasą (terasinį stogą), esančią prie buto Nr. ( - ) pagal UAB „IKODA“ 2009-03-09 komercinį pasiūlymą – sąmatą; (ii) priteisti iš atsakovo visas M. K. – D bylinėjimosi išlaidas.
 9. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus nutarčiai, kuria bus patvirtintos šios Taikos sutarties sąlygos, tarp jų kilęs teisminis ginčas civilinėje byloje bus visiškai ir galutinai išspręstas.
 10. Šalys atsisako reikšti viena kitai pretenzijas dėl jų kitų turėtų bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje, Šalių patirtos išlaidos tenka jas patyrusiai Šaliai, išskyrus sąlygas, numatytas šioje sutartyje.
 11. Ieškovams, trečiajam asmeniui, pareiškiančiam savarankiškus reikalavimus vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., grąžinami 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.
 12. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomas CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. ir 584 str. 1 d. 4 p. turinys bei šios Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, ir vadovaudamosi CPK 42 str. bei 140 str.3 d., prašo teismą patvirtinti šią Taikos sutartį bei civilinę bylą nutraukti.
 13. Šalys, pasirašydamos Taikos sutartį, taip pat pasirašo atsakovo pateiktas: ieškovo buto remonto darbų lokalinę sąmatą bei terasos įrengimo lokalinę sąmatą. Šie dokumentai yra neatsiejama Taikos sutarties dalis.
II. Bylą nutraukti. Išaiškinti, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. III. Grąžinti ieškovei M. S. N 75 proc. 2008-07-31 mokėjimo nurodymu jos sumokėto žyminio mokesčio –1.825,50 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt penkis Lt 50 cnt). IV. Grąžinti trečiajam asmeniui M. K. – D 75 proc. 2008-11-13 mokėjimo nurodymu jo sumokėto žyminio mokesčio –95,25 Lt (devyniasdešimt penkis Lt 25 cnt). V. Iš atsakovo UAB „Erama“ priteisti 32,00 Lt (trisdešimt dviejų Lt 00 cnt) dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, į valstybės biudžetą.

18Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai