Byla 1T-30/2011
Dėl baudžiamosios bylos perdavimo kitam apylinkės teismui

1Laikinai einantis teismo pirmininko pareigas Algimantas Smolskas, susipažinęs su baudžiamosios bylos Nr. 91-1-00616-10 medžiaga ir Šakių rajono apylinkės teismo teisėjo Arturo Raukčio 2011 m. birželio 21 d. nutartimi nusišalinti nuo šios bylos nagrinėjimo ir perduoti bylą Kauno apygardos teismui spręsti klausimą dėl baudžiamosios bylos perdavimo kitam apylinkės teismui

Nustatė

22011 m. birželio 9 d. Šakių rajono apylinkės teisme iš Šakių rajono apylinkės prokuratūros gauta baudžiamoji byla Nr. 91-1-00616-10, kurioje V. S. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., BK 178 str. 1 d.

3Šakių rajono apylinkės teismo pirmininkas A. Rauktys 2011 m. birželio 21 d. nutartimi nusišalino nuo baudžiamosios bylos nagrinėjimo ir baudžiamąją bylą perdavė Kauno apygardos teismui dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui. Nutartyje nurodoma, kad nukentėjusysis R. V. šioje byloje yra ilgametės Šakių rajono administracijos Vaiko teisų apsaugos tarnybos vedėjos B. V. (2011 m. birželio mėnesį palikusios valstybės tarnybą, sukakus 65 m. amžiui), kurią su teisėju A. Raukčiu bei jo sutuoktine – Šakių rajono savivaldybės vicemere R. R., sieja ilgamečiai atitinkamai darbiniai bei asmeniniai santykiai, sūnus. Kaltinamojo V. S. motina buvo teisėjo A. Raukčio sūnaus M. R., gimusio ( - ), rusų kalbos mokytoja Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje – teisėjo šeimą su kaltinamojo motina taip pat sieja atitinkamas asmeninis santykis. Nutartyje daroma išvada, kad dalyvaujantiems procese asmenims gali kilti abejonių dėl jų procesinės teisės į bešališką teismą įgyvendinimo.

4Nutartyje taip pat pažymima, kad Šakių rajono apylinkės teismo teisėjos L. Antanaitienė, L. Masevičiūtė ir J. Sungailaitė sutinkamai su įstatymo reikalavimais nagrinėti teisme šios bylos negali, kadangi šios teisėjos šioje byloje atliko įvairius procesinius veiksmus ikiteisminio tyrimo metu.

5Prašymas dėl baudžiamosios bylos perdavimo kitam apylinkės teismui tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK XVII skyriuje numatytomis bendrosiomis bylų teismingumo nuostatomis, V. S. baudžiamoji byla teisminga Šakių rajono apylinkės teismui. Tačiau Lietuvos Respublikos BPK 229 straipsnyje, reglamentuojančiame baudžiamosios bylos perdavimą iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, numatyta, jog byla gali būti perduota nagrinėti kitam teismui siekiant užtikrinti svarbius valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar teisingumo interesus. Šakių rajono apylinkės teismo nutartyje nurodytos aplinkybės, jog teisėją A. Rauktį ir jo šeimą su nukentėjusiojo motina sieja ilgamečiai atitinkamai darbiniai bei asmeniniai santykiai, su kaltinamojo motina sieja atitinkamas asmeninis santykis, yra pakankamas pagrindas perduoti bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui, kadangi minėtos aplinkybės gali būti Lietuvos Respublikos BPK 58 str. 1 d. 4 punkte numatytu pagrindu pareikšti nušalinimą bet kuriam Šakių rajono apylinkės teismo teisėjui.

7Taip pat, iš baudžiamosios bylos medžiagos bei Šakių rajono apylinkės teismo nutarties matyti, jog kiti Šakių rajono apylinkės teismo teisėjai yra atlikę įvairius procesinius veiksmus. BPK 58 str. 2 d. 2 p. nustatyta, kad teisėjas negali dalyvauti procese ar pakartotinai nagrinėti tą pačią bylą, jei jis sprendė įtariamojo suėmimo ar suėmimo pratęsimo klausimą, sankcionavo procesinių prievartos priemonių taikymą arba nagrinėjo proceso dalyvių skundus toje pačioje byloje.

8Nors teismas, vykdydamas teisingumą, yra visiškai nepriklausomas ir negali būti niekaip įtakojamas, tačiau esant tokioms aplinkybėms, siekiant pašalinti bet kokias abejones bylą nagrinėjančio teismo nešališkumu, kad nei byloje dalyvaujantiems asmenims, nei visuomenėje nekiltų nepagrįstų teisėjų darbo vertinimų, o tuo pačiu užtikrinant teisingumo interesus V. S. baudžiamąją bylą tikslinga perduoti nagrinėti kitam apylinkės teismui.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 229 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

10baudžiamąją bylą, kurioje V. S. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d., BK 178 str. 1 d., perduoti nagrinėti Jurbarko rajono apylinkės teismui. Laikinai einantis teismo pirmininko pareigas

11Algimantas Smolskas

Proceso dalyviai