Byla B2-4336-560/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Inkaso“ ieškinį atsakovui UAB „Logipolija“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Inkaso“ kreipėsi į teismą su prašymu iškelti UAB „Logipolija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“ (b.l. 1-4). Nurodo, kad ieškovas pagal reikalavimo perleidimo sutartį su trečiuoju asmeniu perėmė reikalavimo teisę į 10 653,61 Lt sumos įsiskolinimą, kurio atsakovas ieškovui nesumokėjo, nepaisant to, kad ieškovas įspėjo atsakovą, jog pastarajam neatsiskaičius, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Teigia, kad pastarosios aplinkybės įrodo, jog UAB „Logipolija“ yra nemoki.

4Atsakovas UAB „Logipolija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad jis nėra skolingas ieškovui, nes 10 653,61 Lt dydžio skolą sumokėjo pradiniam kreditoriui. Taip pat atsakovas nurodo, kad jis yra mokus, neturi įsiskolinimo darbuotojams, be to, atsakovas nėra pranešęs kreditoriams, jog negali ar neketina su jais atsiskaityti, todėl jam nėra keltina bankroto byla.

5Pareiškimas iškelti bankroto bylą netenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 5 d. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o taip pat įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų (kuria remiasi ieškovas) – įmonės nemokumas yra apibrėžta ĮBĮ 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš UAB „Logipolija“ 2009-12-31 balanso matyti, kad įmonės turtas tuo metu iš viso sudarė 20 216 830 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 172 134 Lt. Iš UAB „Logipolija“ 2010-02-28 balanso matyti, kad įmonės turtą sudaro 20 371 451 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos 2 291 115 Lt. Iš 2010-02-28 UAB „Logipolija“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovas dirba pelningai, jo grynasis pelnas sudaro 35 642 Lt. Pagal atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą, atsiliepimo pateikimo dieną atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 1 584 444,86 Lt. Iš šių finansinių duomenų seka, kad UAB „Logipolija“ turimas turtas daugiau nei 10 kartų viršija per vienerius metus turimus sumokėti įsiskolinimus. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas daro išvadą, kad UAB „Logipolija“ negali būti pripažinta nemokia, todėl atsisakytina jai kelti bankroto bylą dėl jos nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

8Teismas pažymi, kad iš atsakovo kreditorių sąrašo matyti, jog pastarasis nėra skolingas savo darbuotojams, taip pat nėra pateikta duomenų, kad UAB „Logipolija“ yra viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriams, jog negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p. ir 2 p.).

9ĮBĮ 10 str. 1 d. nustatyta, jog bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

10CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

11Atsižvelgiant į minėtas teisės normas bei į tai, kad atsakovas pateikė prašymą priteisti 1 512,50 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl finansinių dokumentų teismui paruošimo ir pateikė šių išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus, teismas šias išlaidas priteisia atsakovui iš ieškovo, nepaisant to, kad ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą pagal CPK 83 str. 1 d. 9 p. (CPK 88 str. 1 d. 8 p.).

12Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovo rašytiniuose paaiškinimuose (kurios ieškovas pavadino dubliku) pateiktus argumentus, jog ieškovas pateikdamas ieškinį gynė viešąjį interesą, todėl iš jo negali būti priteistos bylinėjimosi išlaidos. Pagal CPK 49 str. 1 d. tik įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Tuo tarpu ĮBĮ ar kitame teisės akte nėra įtvirtinta, jog kreditorius turi teisę reikšti ieškinį visų/dalies kreditorių vardu dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, siekdamas apginti visų/dalies kreditorių (viešąjį) interesą. Vadinasi, privatus juridinis asmuo kaip kreditorius, reikšdamas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo siekia apginti ne viešąjį interesą, o savo paties privatų turtinį interesą, tai yra atgauti skolą iš skolininko ĮBĮ nustatyta tvarka realizavus skolininko turtą (ĮBĮ 4 str. 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 33-35 str.). Tačiau tuo atveju, jei skolininkui bankroto byla yra iškeliama, jos nagrinėjimas laikomas susijusiu su viešuoju interesu ir pareiga jį ginti. Šiuo atveju būtinybė apsaugoti viešąjį interesą atsiranda dėl to, jog bankroto proceso metu siekiama dvejopo pobūdžio tikslų, tai yra siekiama apsaugoti visų kreditorių interesus bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus.

13Teismas taip pat nusprendžia ieškovo vadovui skirti 1 000 Lt dydžio baudą už pareikštą akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį atsakovo atžvilgiu dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 55 str., 95 str., 106 str. ir ĮBĮ 10 str. 1 d.). Teismas baudą skiria ieškovo vadovui įvertinęs tai, kad ieškovo pagrindinė ūkinė-komercinė veikla yra skolų pirkimas ir jų išsiieškojimas, iš ko seka, kad ieškovas yra ne tik neabejotinai susipažinęs su teisės normomis, apibrėžiančiomis bankroto bylos skolininkams iškėlimo pagrindus, ir teisės normomis, reglamentuojančiomis įvairius kreditoriaus pažeistų teisių gynimo būdus, bet taip pat tikėtina, jog ieškovas disponuoja ir tam tikra informacija (priėjimu prie Juridinių asmenų registro mokamos duomenų bazės), kuria remiantis gali nustatyti skolininko realią finansinę būklę bei įvertinti, ar ieškovui verta perpirkinėti iš pradinių kreditorių tokio juridinio asmens skolas. Taigi, minėtos aplinkybės bei tai, kad atsakovas ginčija ieškovo finansinį reikalavimą ir tai, kad pats ieškovas teismui rašytiniuose paaiškinimuose (kuriuos pavadino dubliku) nurodė, jog iš teismo gautų procesinių dokumentų sužinojo, kad atsakovas skolą sumokėjo pradiniam kreditoriui (o ne ieškovui) ir nepaisant to neatsiėmė/neatsisakė pareiškimo, įrodo, jog ieškovo tikslas, paduodant pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, buvo ne nemokaus skolininko (atsakovo) pašalinimas iš rinkos, o kuo greitesnis ir pigesnis būdas atgauti skolą, nemokant žyminio mokesčio ir naudojant spaudimą skolininkui. Šią išvadą patvirtinta ir tai, kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis matyti, jog tai jau nebe pirmas kartas, kuomet UAB „Inkaso“ kreipiasi į teismą, inicijuodamas skolininkams bankroto bylų iškėlimą dėl nedidelių sumų, bei nebe pirmas kartas, kai šios bylos yra baigiamos dėl to, kad nebuvo pagrindo atsakovams kelti bankroto bylas arba ieškovas UAB „Inkaso“ atsiimdavo/atsisakydavo ieškinio, nes su juo atsiskaitydavo. Taigi, iš išdėstyto seka, kad ieškovas UAB „Inkaso“ sąmoningai pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, kas laikoma ypač netoleruotinu ir nesąžiningu elgesiu kito ūkinio-komercinio subjekto atžvilgiu, esant ekonomikos krizei rinkoje, todėl teismas ieškovo UAB „Inkaso“ direktoriui Dovydui Urvakiui skiria 1 000 Lt dydžio baudą.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.,

Nutarė

16Netenkinti ieškovo UAB „Inkaso“ pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „Logipolija“ iškėlimo.

17Atsisakyti kelti bankroto bylą UAB „Logipolija” (įmonės kodas 126134630, Tuskulėnų g. 33C, Vilnius).

18Paskirti UAB „Inkaso“ direktoriui Dovydui Urvakiui 1 000 Lt baudą.

19Asmuo, kuriam skirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

20Nutartis dalyje dėl atsisakymo kelti atsakovui UAB „Logipolija“ bankroto bylą per 10 dienų gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai