Byla 2-676-797/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant atsakovei M. T., institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Eglei Lazdauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. N. ieškinį atsakovei M. T. dėl išlaikymo dydžio sumažinimo ir

Nustatė

3Ieškovas ieškinį palaiko ir prašo pakeisti 2008 m. spalio 27 d. priteistą išlaikymą dukrai M. T. ir sumažinti iki 150 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis. Ieškovas paaiškino, kad šiuo metu priteista 300 Lt suma yra per didelė, nes po to, kai sudarė taikos sutartį dėl 300 Lt išlaikymo mokėjimo, pasikeitė jo turtinė padėtis: prasidėjo krizė, o jis vertėsi šarvuotų durų prekyba, žmonės tapo nemokūs, verslas žlugo ir nėra papildomų lėšų, apart gaunamų 478 Lt už nedarbingumą. Jo sutuoktinė taip pat užsiėmė tuo verslu, bet atėjus krizei, buvo priversta registruotis darbo biržoje. Jis turi dar du vaikus, kurių vienas jau pilnametis ir studijuoja universitete, o dukrai, su kuria kartu gyvena, yra 15 metų. Pagerėjus jo turtinei padėčiai, jis pasižada dukrai M.T. mokėti didesnį išlaikymą. Taikos sutarties sudarymo metu situacija su darbais buvo geresnė ir buvo galimybė įsidarbinti ir užsidirbti, o sudarydami taikos sutartį taip ir sutarė, kad 300 Lt mokės su sąlyga, jeigu dirbs, tačiau nutartyje tai nėra parašyta. Prašo ieškinį tenkinti, o nesant galimybės sumažinti iki 150 Lt, bent sumažinti iki 200-220 Lt.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Paaiškino, kad dukters poreikiai tik išaugo, bet nesumažėjo. Atsakovė buvo darbo biržos įskaitoje, pati dirbo keliose darbovietėse, kad tik dukrai užtektų pinigų, todėl nesuprantamas ieškovo reikalavimas sumažinti ir taip nedidelį išlaikymą dukrai M.T.. Šiuo metu trūksta pajamų patenkinti nepilnametės dukros poreikiams.

5Institucijos, teikiančios išvadą, atstovė nurodo, kad tikslinga ieškinį atmesti, nes pagal suformuotą teismų praktiką vadovaujamasi nuostata, kad vaiko būtiniems poreikiams tenkinti per mėnesį reikalinga suma yra 1 MMA dydžio, taip pat turi būti taikomas prioritetas nepilnamečiam vaikui ir atsižvelgta į vaiko teises ir interesus, dėl to neturėtų būti mažinamas išlaikymas, nes būtų pažeisti nepilnamečio vaiko interesai, o ieškovas neįrodė, kad jo turtinė padėtis iš esmės pablogėjo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Tarp šalių kilo ginčas dėl išlaikymo dydžio. Ieškovas nurodo, kad dėl pablogėjusios turtinės padėties jis nepilnametei dukrai galėtų mokėti 150 Lt kas mėnesį, nes jis dar turi kitą nepilnametę dukrą, o sudarant taikos sutartį dėl 300 Lt sumos, ekonominė situacija buvo kitokia, nes dar nebuvo krizės, dėl kurios jo turtinė padėtis pablogėjo. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir nurodo, kad dukters poreikiai nemažėja, tik didėja, nes ji auga, jai ir taip sunku verstis su minimaliom pajamom, nes ir jos turtinė padėtis pablogėjo.

8Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas yra nepilnametės dukters M. T., gim. ( - ), tėvas (b. l. 32). Santuoka tarp šalių sudaryta nebuvo. Ieškovas yra susituokęs ir jo šeima yra: jo sutuoktinė, pilnametis sūnus Mantas ir nepilnametė dukra Aistė (b. l. 6). Tarp šalių buvo sudaryta taikos sutartis, pagal kurią ieškovas nuo 2009-10-01 įsipareigojo dukrai M.T. mokėti po 300 Lt iki dukters pilnametystės. Ieškovas kas mėnesį gauna po 478,77 Lt invalidumo/netekto darbingumo pensiją ir nurodo, kad šiuo metu tai yra jo vienintelės pajamos (b. l. 8). Jo sutuoktinė G. N. nuo 2010-03-18 registruota darbo biržoje (b.l. 9), o nepilnametė dukra A. N. lanko gimnaziją, kuri dar lanko savigynos sporto klubą, už kurį kas mėnesį sumoka po 40 Lt (b.l. 10, 12-17). Ieškovas paaiškino, kad dirbo pagal verslo liudijimą ir pagrindinė veikla buvo šarvuotų durų gamyba, o šiuo metu nebedirba, nes nėra darbo, žmonės nemokūs. Paaiškino, kad taikos sutarties pasirašymo metu tikėjosi susirasti papildomo darbo, o sutarties pasirašymo metu pajamos buvo apie 1500-2000 Lt. Pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog ieškovas už 2008 m. pateikė metinę pajamų deklaraciją, kurioje deklaravo 93 009,21 Lt pajamų, o pagal 2009 m. pajamų deklaraciją pajamų negavo ir deklaracijos neteikė ir yra skolingas valstybės biudžetui 10768 Lt PVM ir 4754,45 Lt delspinigių (b. l. 111). Iš pateiktos pažymos matyti, kad ieškovo šeimai Socialinės paramos skyriuje išmokos neskirtos ir nemokamos (b. l.112).

9Atsakovė buvo registruota darbo biržoje, bet darbo paieškos nutrauktos įsidarbinus (b. l. 95). Jos pajamos apie 400 Lt, tvarkosi dokumentus dėl socialinės pašalpos. Atsakovė paaiškino, jog po taikos sutarties pasirašymo ir jos turtinė padėtis pablogėjo ir nurodo, jog būtų pažeisti vaiko interesai, jog būtų sumažintas išlaikymas iki 150 Lt, nes dukters poreikiai auga, dukrai reikalingi akiniai (b. l. 100). Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog atsakovė nuosavybės teise valdo butą, esantį Kviečių g. 44-10, Šiauliuose (b. l. 56). Byloje pateikti duomenys, įrodantys, jog ieškovas nuosavybės teise valdė daug nekilnojamojo turto objektų, tačiau šiuo metu jų neturi (b. l. 58-85).

10Sprendžiant išlaikymo sumažinimo klausimą svarbu nustatyti ir tai, ar vaiko poreikiai nepakito, ar šalių turtinė padėtis nepagerėjo. Šioje byloje nustatyta, jog vaiko poreikiai auga, o šalių turtinė padėtis pablogėjo. Ieškovas nurodo, kad teikia išlaikymą dviems nepilnametėms dukroms ir turi pilnametį sūnų. Atsakovė nurodė, kad jos turtinė padėtis bloga dėl to, kad jos gaunamos pajamos yra itin mažos (CPK 178 str.).

11Institucijos, teikiančios išvadą, atstovas prašė ieškinį atmesti, nes taip būtų pažeisti nepilnamečio vaiko interesai.

12Įstatymas numato, kad tuo atveju, kai vienas iš tėvų kreipiasi į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo, pagrindas tenkinti tokį ieškinio reikalavimą yra ne bet koks, o esminis jo turtinės padėties pasikeitimas, t. y. galimybių teikti priteistą išlaikymą sumažėjimas (Civilinio kodekso 3.201 str. 1 d.), bet įstatymas nekonkretizuoja, kokio pobūdžio ir masto turtinės padėties pasikeitimas laikytinas esminiu, todėl sprendžiant ginčą, šią įstatymo nuostatą aiškina ir taiko teismas bei konkrečioje byloje sprendžia, ar nurodoma asmens turtinė padėtis pasikeitė iš esmės, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat prioritetinės nepilnamečio vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Civilinio kodekso 1.5 str. 4 d., 3.3 str.). Pastarasis principas reiškia, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. į juos atsižvelgti prioritetiškai. Mažinant vaikui nustatytą išlaikymo dydį, galimybės visapusiškai patenkinti jo poreikius sumažėja ir tokiu būdu gali būti pažeisti vaiko interesai.

13Šioje byloje nustatyta, jog ieškovo turtinė padėtis nuo to laiko, kai buvo priteistas išlaikymas, pablogėjo, nes prasidėjo krizė, dėl ko žlugo jo verslas, sutuoktinė buvo priversta registruotis į darbo biržą, bet teismas atsižvelgia į tai, kad vaiko poreikiai nesumažėjo, tačiau atvirkščiai – augant bei mokantis bendrojo lavinimo įstaigoje poreikiai didėja, taip pat nepagerėjo atsakovės turtinė padėtis. Iš visų įrodymų visumos teismas sprendžia, kad ieškovas įrodė pablogėjusią savo turtinę padėtį, bet ne tiek, kad dukrai M.T. būtų galima priteisti tik 150 Lt, nes teismas prioritetiškai atsižvelgia į nepilnamečio vaiko interesus, o ieškovo reikalavimas mažinti išlaikymo sumą iki 150 Lt per mėnesį, pažeistų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus ir nepilnamečio vaiko interesus, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies, sumažinant išlaikymo dydį iki 250 Lt (Civilinio proceso kodekso 178, 185 str., Civilinio kodekso 1.5 str., 3.201 str.).

14Nors ieškinys tenkintinas iš dalies, bet ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo valstybei dėl sunkios turtinės padėties, todėl atsižvelgiant į tai, kad ir atsakovės turtinė padėtis yra sunki, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CK 1.5 str., Civilinio proceso kodekso 83, 96 str.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270, 307 str.1d., str. teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-10-27 nutartimi priteisto išlaikymo dydį, jį sumažinant ir priteisti iš ieškovo N. N., gim. ( - ), dukrai M. T., gim. ( - ), išlaikymą po 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki jos pilnametystės.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai