Byla A2.3.-251-405/2012
Dėl padaryto pažeidimo pripažino. Nurodė, kad iš V. M. nusipirko mišką kirtimui. Kirtimui buvo išduotas leidimas, tačiau jis papildomai, neturėdamas leidimo, nupjovė 126,54 m3 žalios medienos, kurią pardavė. V. M. padarytą žalą atlygino. Gailisi padaręs pažeidimą

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Lisauskienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. A. (R. A.), institucijos, surašiusios protokolą, atstovui V. P., išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje R. A. (a.k. 3 660102 032 4), gimęs Vilniaus m., LR pilietis, vidurinio išsilavinimo, susituokęs, nedirbantis, gyv. ( - ) patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 621 str. 3 d.,

Nustatė

2R. A. 2011 m. gruodžio mėn. V. M. nuosavybės teise priklausančioje miško valdoje, esančioje Nemenčinės miškų urėdijos Meros girininkijos miško kv. 48, Pavoverės k. v. Nr. 8650/0008:307, sklypuose Nr. 7, 8, 9a, 9 b, neturėdamas tam leidimo, iškirto 126,54 m3 žalios medienos, padarydamas 6475,56 Lt dydžio žalą aplinkai. R. A. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 621 str. 3 d.

3Valstybinės miškų tarnybos atstovas prašė nubausti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį, medienos ir pajamų konfiskavimo netaikyti, kadangi mediena nesurasta, o gautos nustatyti gautas pajamas nėra galimybės.

4R. A. kaltę dėl padaryto pažeidimo pripažino. Nurodė, kad iš V. M. nusipirko mišką kirtimui. Kirtimui buvo išduotas leidimas, tačiau jis papildomai, neturėdamas leidimo, nupjovė 126,54 m3 žalios medienos, kurią pardavė. V. M. padarytą žalą atlygino. Gailisi padaręs pažeidimą.

5R. A. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą įrodyta 2012-01-20 Privačios miško valdos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo akte Nr. 12.2.19.-8K-06-01 (b.l. 4), V. M. paaiškinime (b.l. 5) nurodytomis aplinkybėmis, savavališkai iškirstų medžių kelmų matavimo lape (b.l. 16), biržės taksavimo lape (b.l. 17, 18) esančiais duomenimis.

6Skiriant R. A. administracinę nuobaudą atsižvelgiama į tai, kad jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nėra, taip pat į tai, kad prisipažino padaręs pažeidimą, gailisi, byloje nėra duomenų, jog buvo nubaustas administracine tvarka, nedirbantis, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti sankcijoje numatytą minimalią baudą.

7Iš Žalos aplinkai paskaičiavimo (b.l. 19) nustatyta, kad R. A. aplinkai padarė 6475,56 Lt dydžio žalą, kuri paskaičiuota vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo žalos dydžio skaičiavimo įkainiais. Žalą aplinkai neteisėta veika padarė R. A., todėl iš jo priteisiama 6475,56 Lt dydžio žala.

8Administracinio teisės pažeidimo byloje nėra duomenų apie pažeidimo padarymo įrankius, priemones, mediena nepaimta, nustatyti gautas pajamas už medieną nėra galimybės, todėl LR ATPK 621 str. 3 d. sankcijoje numatytas konfiskavimas netaikomas.

9Vadovaudamasis LR ATPK 621 str. 3 d., 286 str.,287 str., teismas

Nutarė

10R. A. pagal LR ATPK 621 str. 3 d. nubausti 5000 (penkių tūkstančių) Lt dydžio bauda.

11Priteisti iš R. A. 6475,56 Lt (šešių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt penkių Lt 56 ct) dydžio žalą LR Aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai.

12Nutarimas per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai