Byla e2A-1202-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Limeta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Diamedica“ ir atsakovės viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro apeliacinius skundus bei trečiojo asmens UAB ,,Limeta“ prisidėjimą prie atsakovės apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Diamedica“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Limeta“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Atsakovė VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2018 m. kovo 2 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą „Diagnostinių reagentų ir papildomų priemonių tyrimams atlikti su įstaigos turimais arba tiekėjo panaudai suteiktais analizatoriais pirkimas“, pirkimo Nr. 369832 (toliau – ir Pirkimas, Konkursas).

72.

8Ieškovė UAB „Diamedica“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) panaikinti 2018 m. gegužės 18 d. atsakovės VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro sprendimą Nr. 1.2-96, priimtą vykdant Pirkimą; 2) pripažinti UAB „Diamedica“ 2018 m. kovo 13 d. pasiūlymą Pirkime atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus; 3) įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime; 4) įpareigoti atsakovę supažindinti UAB „Diamedica“ su UAB „Limeta“ pasiūlymu Pirkime.

93.

10Nurodė, jog ieškovės pasiūlymą atsakovė atmetė motyvuodama tuo, kad iš 36 ieškovės pasiūlytų reagentų, 5 reagentų kiekis (buteliukų vienetų kiekis) nėra pakankamas užtikrinti reagento stabilumą 12 mėnesių laikotarpiui. Šią išvadą atsakovė padarė prielaida, kad reagentai biocheminiame analizatoriuje būtų kiekvieną dieną laikomi atidaryti 24 valandas per parą. Tačiau tiek pati atsakovė, nagrinėdama UAB „Limeta“ pretenziją, tiek atsakovės iniciatyva atliktas nepriklausomas (trečiųjų asmenų) vidinis medicininis auditas patvirtino, kad ieškovės pasiūlytas prekių kiekis užtikrina visų reagentų stabilumą visu sutarties vykdymo laikotarpiu. Sprendimo nepagrįstumą patvirtina ir faktinė – retrospektyvinė atsakovės sutarčių dėl reagentų įsigijimo analizė – ieškovės pasiūlytas reagentų kiekis yra analogiškas arba netgi didesnis už tą kiekį, kokį atsakovė pastaruosius penkerius metus viešųjų pirkimu būdu įsigydavo 12 mėnesių terminui. Be to, ieškovė pateikė atsakovei reagentų gamintojo Thermo Fisher Scientific patvirtinimą, kad atidaryti reagentai nepraranda savo savybių juos naudojant praktikoje įprasta tvarka.

114.

12Atsakovė taip pat nepagrįstai atsisakė supažindinti ieškovę su vienintelio Pirkime likusio tiekėjo pasiūlymu.

135.

14Dublike ieškovė papildomai pažymėjo, kad reiškia reikalavimą panaikinti atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. 1.2-91. Nurodė, kad reikalavimų konkretizavimas nėra laikytinas ieškinio dalyko ar pagrindo keitimu ir yra įgyvendinamas be apribojimų. Tiek ieškiniu, tiek pretenzija yra siekiama to paties materialinio rezultato – atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimų panaikinimo.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – panaikino VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą dalyje, kurioje yra atmestas UAB „Diamedica“ pasiūlymas Pirkime; įpareigojo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą leisti UAB „Diamedica“ susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu Pirkime; kitoje dalyje ieškinį atmetė.

187.

19Teismas sprendė, kad 2018 m. gegužės 4 d. sprendime atmesti pasiūlymą ir 2018 m. gegužės 18 d. sprendime atmesti pretenziją perkančioji organizacija nenurodė jokio VPĮ ar Pirkimo sąlygose numatyto pagrindo, suteikiančio teisę atmesti pasiūlymą. Tokio pagrindo atsakovė nenurodė ir savo procesiniuose dokumentuose ir taip pažeidė Pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktų reikalavimus, neužtikrino skaidrumo principo.

208.

21Perkančiosios organizacijos nurodytos ieškovės pasiūlymo atmetimo aplinkybės nepatvirtina, kad ji jį atmetė ar turėjo pagrindo atmesti Pirkimo sąlygų 11.1.4. punkte numatytu pagrindu. Iš sprendimo matyti, kad perkančioji organizacija prašė tiekėją pateikti įrodymus ir paaiškinimus dėl prekių galiojimo termino. Ieškovė pateikė gamintojo THERMO Fisher Scientific O Y 2018 m. balandžio 13 d. paaiškinimus, kurių pagrindu perkančioji organizacija sprendė, kad pateikti įrodymai nepaneigia galimybės prailginti atitinkamomis sąlygomis laikomų reagentų ir papildomų priemonių naudojimo laiką. Šios informacijos patikrinimui perkančioji organizacija atliko medicininį auditą, kurio ataskaitoje auditorius konstatavo, kad esminių neatitikimų tarp tiekėjo deklaruojamų ir faktiškai atliekamų analičių kiekių nenustatyta. Perkančioji organizacija vertino ir trečiojo asmens pateiktus reagentų testus, tačiau jų pagrindu pateiktą UAB „Limeta“ 2018 m. kovo 28 d. pretenziją perkančioji organizacija atmetė dar 2018 m. balandžio 9 d., kas reiškia, jog pastarasis įrodymas taip pat nepatvirtina, kad UAB „Diamedica“ pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų dėl prekių galiojimo termino.

229.

23Teismas kritiškai vertino atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendime nurodytą aplinkybę, kad UAB „Diamedica“ suklaidino perkančiąją organizaciją (Pirkimo sąlygų 11.1.8. punktas), kadangi nei vienas iš minėtų įrodymų, nepatvirtina, kad tiekėjo pateikta informacija buvo klaidinanti, neatitinkanti tikrovės ar kitaip melaginga. Taip pat kritiškai teismas vertino atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą sutikus su UAB „Limeta“ 2018 m. balandžio 12 d. pretenzijoje išdėstytais argumentais. Tokia atsakovės motyvacija nesiderina su perkančiajai organizacijai VPĮ keliamais reikalavimais užtikrinti pirkimo skaidrumą ir priimti motyvuotus sprendimus. Be to, atsakovės išreikštas besąlyginis sutikimas su kito tiekėjo (ieškovo konkurento) pretenzijoje išdėstytais motyvais yra visiškai nemotyvuotas, nes sprendime atsakovė visiškai neanalizavo pateiktų argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų.

2410.

25Teismas atmetė atsakovės ir trečiojo asmens argumentus, kad ieškovė nereiškė ieškinio dėl 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą nuginčijimo ir šiam reikalavimui pareikšti praleido ieškinio senaties terminą. Kadangi ieškovė pareiškė ieškinį dėl 2018 m. gegužės 18 d. sprendimo, kuriuo buvo atmesta ieškovės pretenzija dėl 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo atmesti pasiūlymą panaikinimo, teismas laikėsi pozicijos, kad ieškinys yra pareikštas ir dėl 2018 m. gegužės 4 d. perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti pasiūlymą nuginčijimo. Teismas sprendė, kad ieškovė nepraleido VPĮ 102 straipsnyje nustatyto termino ieškiniui dėl 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo atmesti pasiūlymą nuginčijimo pareikšti.

2611.

27Spręsdamas dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę supažindinti ją su UAB „Limeta“ pasiūlymu teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija turėjo pareigą užtikrinti Pirkimo dalyvių lygiateisiškumą ir išsiaiškinti, ar trečiasis asmuo pagrįstai konfidencialia įvardija tokią informaciją, kurios pats prašė ir yra gavęs apie kitą dalyvį. Atsakovė šio pareigos neįvykdė, o trečiasis asmuo taip pat nepateikė į bylą argumentų, kurie patvirtintų šios informacijos konfidencialumo pagrįstumą. Argumentai, kad trečiasis asmuo yra priėmęs sprendimą tokią informaciją saugoti kaip gamybinę komercinę paslaptį, nepateikiant jokių tokio sprendimo motyvų, nepagrindžia tokios informacijos konfidencialumo.

2812.

29Teismas netenkino ieškovės reikalavimo pripažinti UAB „Diamedica“ 2018 m. kovo 13 d. pasiūlymą Pirkime atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, nes Pasiūlymų vertinimas perkančiosios organizacijos pareiga. Teismas taip pat netenkino ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime, kadangi ieškovė pretenzijoje nereiškė reikalavimo dėl 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo 1 ir 3 punktų panaikinimo.

30III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3113.

32Atsakovė VšĮ Širvintų rajono priminės sveikatos priežiūros centras apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo dalį, kuria patenkinti ieškinio reikalavimai, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:

3313.1.

34Ieškiniu ieškovė prašė teismo panaikinti atsakovės 2018 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. 1.2-96, tuo tarpu reikalavimą panaikinti 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. 1.2-91 prašė panaikinti tik dublike. Toks dublike pareikštas reikalavimas turėjo būti paliktas nenagrinėtu dėl praleisto ieškinio senaties termino.

3513.2.

36Skundžiamame sprendime teismas netinkamai nustatė bylos esmę. Pirkimo sąlygos nesuteikė teisės tiekėjams siūlyti reagentų kiekius mažesniam ar didesniam tyrimų skaičiui, savarankiškai įsivertinus atsakovės įstaigos ir / ar laboratorijos sutrumpintą darbo laiką ar faktinį tyrimų poreikį. Perkamų objektų kiekio svyravimai, priklausantys nuo minėtų sąlygų, išryškėja vykdant sutartį, o rengiant pasiūlymus negalima remtis ieškovės samprotavimais apie faktinį reagentų galiojimo laiką.

3713.3.

38Ieškovė neskundė atsakovės sprendimo, kuriuo nutarta neleisti jai susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu, todėl šioje dalyje byla turėjo būti nutraukta. Nepaisant to, atsakovė laiko, kad UAB „Limeta“ pateikė detalius įrodymus, kodėl ieškovės prašoma atskleisti informacija laikytina konfidencialia.

3913.4.

40Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei visas bylinėjimosi išlaidas, nors ieškinys buvo tenkintas tik iš dalies.

4114.

42Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie VšĮ Širvintų rajono priminės sveikatos priežiūros centro apeliacinio skundo. Pareiškime nurodo sutinkantis su atsakovės skundu ir prašo jį patenkinti.

4315.

44Ieškovė UAB „Diamedica“ atsiliepime su atsakovės apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

4515.1.

46Vienas esminių privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos tikslų yra nustatyti kilusio ginčo ribas. Šiuo atveju tiek pretenzijoje tiek ir ieškinyje ieškovė ginčijo atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą Pirkime, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų. Tiek pretenzijoje, tiek ir ieškinyje nurodytas ieškinio pagrindas yra tapatus, todėl teismas pagrįstai nagrinėjo ieškovės reikalavimus. Jokių senaties terminų ji nėra praleidusi.

4715.2.

48Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą nenustačiusi jokio Pirkimo dokumentuose ar įstatyme numatyto pagrindo. Pirkimo sąlygose atsakovė tikslaus įsigyjamo reagentų kiekio nenurodė, o leido patiems tiekėjams įvertinti reikalingą jų kiekį, atsižvelgus į preliminarią tyrimų būtinybę. Ieškovė pasiūlė atsakovei reagentų kiekį, kuris pagal visoje šalyje naudojamą praktiką yra pakankamas, todėl atsakovė negalėjo tokio pasiūlymo atmesti.

4915.3.

50Reagento stabilumo terminas rodo jo tinkamumo naudoti laiką analizatoriuje, o ne bendrą tinkamumo naudoti laiką po pirmojo atidarymo, todėl atsakovei teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ribotą paros laiką, jos naudojamų reagentų stabilumo terminas išauga daugiau nei 8 kartus. Būtent todėl ieškovė ir galėjo pasiūlyti atsakovei mažesnius kiekius prekių, kurių užtektų tam pačiam terminui bei tam pačiam kiekiu tyrimų atlikti.

5115.4.

52Ieškovės poziciją byloje patvirtina atsakovės atliktas medicininis auditas, atsakovės laboratorijos vedėja, informacija apie ankstesnes reagentų įsigijimo sutartis.

5315.5.

54Atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą dėl melagingos informacijos bei tik formaliai, sutikus su trečiojo asmens argumentais, pirmosios instancijos teismo pagrįstai buvo pripažintas neteisėtu.

5515.6.

56Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka dėl susipažinimo su UAB „Limeta“ pasiūlymu buvo įgyvendinta tinkamai. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, jog atsakovė negalėjo uždrausti ieškovei susipažinti su visu pasiūlymo turiniu, nes visas pasiūlymas negali būti konfidencialus.

5716.

58Ieškovė UAB „Diamedica“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo dalį, kuri buvo atmestas reikalavimas įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo Pirkime, panaikinti ir priimti naują sprendimą – šioje dalyje ieškinį patenkinti. Taip pat prašo pripažinti negaliojančia atsakovės ir UAB „Limeta“ sudarytą Pirkimo sutartį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:

5916.1.

60Skundžiamu sprendimu nebuvo visiškai apgintos ieškovės teisės – nors teismas ir pripažino, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą yra neteisėtas, tačiau Pirkimo laimėtoja ir toliau liko UAB „Limeta“, nes teismas atsisakė įpareigoti atsakovę grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir į pasiūlymų eilę įtraukti ieškovės pasiūlymą. O tokį sprendimą teismas priėmė nepagrįstai nustatęs, kad ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje (pretenzijoje) ieškovė reikalavo panaikinti tik dalį atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo. Pretenzijoje ieškovė prašė grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę, kurie, akivaizdu, yra galimi tik panaikinus visą 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą. Tokia išvada darytina sistemiškai įvertinus ieškovės pretenzijos reikalavimų turinį.

6116.2.

62Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad nustačius VPĮ pažeidimą pirkimo dalyviai grąžinami į iki pažeidimo buvusią padėtį, tačiau tokios praktikos priimdamas skundžiamą sprendimą teismas nesilaikė. Be to, pagal kasacinio teismo praktiką teismas turėjo grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ex officio (liet. savo iniciatyva).

6316.3.

64Pirmosios instancijos teismo sprendimas skundžiamoje dalyje pripažintinas negaliojančiu dar ir dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo egzistavimo – sprendimas šioje dalyje yra be motyvų. Tokia išvada darytina dėl to, kad jame nukrypta nuo kasacinio teismo praktikos šiuo klausimu, tačiau šis nukrypimas visiškai niekaip nemotyvuotas.

6516.4.

66Po skundžiamo sprendimo priėmimo atsakovė informavo ieškovę, jog sudarė Pirkimo sutartį su UAB „Limeta“. Tačiau pripažinus atsakovės veiksmus Pirkime neteisėtais, tokia sutartis teismo iniciatyva turi būti panaikinta. Šio Pirkimo objektas yra dalus, sutarties vykdymas – tęstinis, todėl nėra jokių kliūčių pripažinti sutartį negaliojančia.

6717.

68Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ atsiliepime su ieškovės apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

6917.1.

70Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo, kad ieškovė pretenzijoje nereiškė reikalavimo panaikinti atsakovės sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę Pirkime, todėl pagrįstai netenkino tokio jos ieškinio reikalavimo. Šiuo atveju Pirkimas jau yra pasibaigęs, todėl sudarinėti naują pasiūlymų eilę Pirkime net ir nebūtų įmanoma.

7117.2.

72Kadangi sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo Pirkime nėra panaikintas, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovės prašymą pripažinti negaliojančia atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą Pirkimo sutartį.

73Teisėjų kolegija

konstatuoja:

74IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7518.

76Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės ir atsakovės apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

77Faktinės aplinkybės

7819.

79Atsakovė VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2018 m. kovo 2 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą „Diagnostinių reagentų ir papildomų priemonių tyrimams atlikti su įstaigos turimais arba tiekėjo panaudai suteiktais analizatoriais pirkimas“. Pirkimas skaidomas į dalis. Byloje nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimų I Pirkimo dalyje „Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui su elektrolitų moduliu „Konelab20xti“ (analizatorius yra įstaigos nuosavybė) arba lygiaverčiam“. Šioje Pirkimo dalyje pasiūlymus pateikė ieškovė UAB „Diamedica“ ir trečiasis asmuo UAB „Limeta“. Atsakovė 2018 m. kovo 21 d. paskelbė pasiūlymų šioje Pirkimo dalyje eilę ir laimėtoją: 1. UAB „Diamedica“ – 9 372,40 Eur; 2. UAB „Limeta“ – 15 266,88 Eur.

8020.

81Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ 2018 m. kovo 28 d. pateikė atsakovei pretenziją, kuria prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. kovo 21 d. sprendimus I Pirkimo dalyje: nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB „Diamedica“, taip pat prašė patikrinti UAB „Diamedica“ pasiūlymą ir jį atmesti. Perkančioji organizacija šią pretenziją atmetė. Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ 2018 m. balandžio 12 d. perkančiajai organizacijai pateikė dar vieną pretenziją, kuria vėl reiškė tuos pačius reikalavimus, kaip 2018 m. kovo 28 d. pretenzijoje. Perkančioji organizacija išnagrinėjo UAB „Limeta“ 2018 m. balandžio 12 d. pretenziją ir 2018 m. gegužės 4 d. priėmė priešingą sprendimą, pretenziją patenkino ir nusprendė: 1) anuliuoti 2018 m. kovo 21 d. sprendimą pripažinti UAB „Diamedica“ pasiūlymą laimėjusiu viešųjų pirkimų konkursą; 2) atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį nustatytų reikalavimų; 3) nustatyti naują pasiūlymų eilę.

8221.

832018 m. gegužės 7 d. UAB „Diamedica“ paprašė atsakovės leisti susipažinti su UAB „Limeta“ pateiktu pasiūlymu, o 2018 m. gegužės 9 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria prašė: 1) panaikinti 2018 m. gegužės 4 d. perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti UAB „Diamedica“ pasiūlymą bei grįžti į pasiūlymų nagrinėjimo stadiją; 2) nešališkai ir objektyviai išnagrinėti tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei nustatyti tinkamą pasiūlymų eilę. Pretenzijoje UAB „Diamedica“ taip pat nurodė, kad perkančioji organizacija neturi teisės ignoruoti VPĮ 20 straipsnio 4 dalies ir 2 straipsnio 31 dalies nuostatų bei neleisti UAB „Diamedica“ susipažinti su laimėtojo pasiūlymu. 2018 m. gegužės 18 d. sprendimu perkančioji organizacija UAB „Diamedica“ pretenziją atmetė.

84Dėl ieškovės galimybės skųsti atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą

8522.

86Kaip jau minėta šio sprendimo 2 ir 5 punktuose, reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas Pirkime, ieškovė nurodė tik dublike. Tuo tarpu ieškinyje ji prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2018 m. gegužės 18 d. sprendimą, kuriuo faktiškai buvo atmesta ieškovės pretenzija dėl minėto 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodo, jog tokiu būdu ieškovė praleido senaties terminą 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo apskundimui. Teisėjų kolegija su tokia apeliantės pozicija nesutinka.

8723.

88Kasacinio teismo konstatuota, kad veiksmingumo principas reikalauja, jog perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra ir jos taikymas neturi būti toks, kad pasinaudojimas šia procedūra tiekėjams pasidarytų praktiškai neįmanomas ar labai sudėtingas; perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūros veiksmingumas vertinamas ne tik in abstracto (abstrakčiai), bet ir in concreto (konkrečiai, tiksliai), t. y. atsižvelgiant ne tik į ginčo nagrinėjimo metu egzistavusias teisės normas (VPĮ), kitas nuostatas (pirkimo sąlygas) ar buvusią praktiką, bet ir į tai, koks pasiekiamas jų pritaikymo rezultatas; teismai, spręsdami viešųjų pirkimų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio (pagal pareigas) aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir joje nurodytą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką).

8924.

90Aptariamu atveju, kaip jau minėta, pretenzijoje ieškovė ginčijo būtent atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą atmesti jos pasiūlymą Pirkime. Tačiau atsakovei šios pretenzijos netenkinus, nepraleisdama įstatyme nustatytų terminų pateikė teismui ieškinį, kuriame suformulavo reikalavimą panaikinti sprendimą atmesti pretenziją. Nors tokio sprendimo dėl pretenzijos atmetimo panaikinimas, atsižvelgus į kasacinio teismo praktiką (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017), nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką, visgi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė juo siekė ne ko kito, kaip 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo panaikinimo. Tokią savo poziciją ji patvirtino ir teismui teiktame dublike, todėl laikyti, kad ji praleido ieškinio senaties terminą šiam reikalavimui pareikšti, yra neteisinga. Tokia teismo pozicija patvirtinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-406-378/2018.

91Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentų pagrįstumo

9225.

93Išnagrinėjęs šalių ginčą pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovės ieškinį ir panaikino perkančiosios organizacijos 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas UAB „Diamedica“ pasiūlymas. Tokį savo sprendimą teismas argumentavo procedūriniais perkančiosios organizacijos pažeidimais, nemotyvuojant sprendimo atmesti aptariamą pasiūlymą. Teismas nurodė, kad perkančioji organizacija nei 2018 m. gegužės 4 d. sprendime, nei atsakyme į pretenziją, nei teismo proceso metu nenurodė kokiu iš Pirkimo sąlygų 11.1 punkte numatytų pagrindų buvo atmestas ieškovės pasiūlymas, o jos besąlyginis sutikimas su trečiojo asmens išdėstyta pozicija neatitinka perkančiosios organizacijos pareigos motyvuoti savo sprendimus. Įvertinusi bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog tokie pirmosios instancijos teismo argumentai nėra pagrįsti.

9426.

95Kaip matyti iš atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo, įvertinusi UAB „Limeta“ pretenziją perkančioji organizacija konstatavo, kad ieškovės pasiūlyme nurodyti siūlomi reagentų kiekiai nėra pakankami užtikrinti perkančiosios organizacijos poreikius 12 mėnesių laikotarpiui ir dėl šios priežasties atmetė jos pasiūlymą kaip neatitinkantį nustatytų reikalavimų. Nors jame perkančioji organizacija tiesiogiai nenurodė, kurio iš Pirkimo sąlygų 11.1 punkto pagrindu atmeta tiekėjos pasiūlymą, iš jos argumentų matyti, kad tai buvo padaryta 11.1.4 punkto pagrindu – kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų. Atsakovė šiame sprendime tiesiogiai nenurodė ir kokių konkrečiai Pirkimo sąlygų ieškovės pasiūlymas neatitinka, tačiau iš minėtos argumentacijos matyti, jog kalbama apie Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos „Bendrieji reikalavimai reagentams ir kitoms priemonėms“ 1 punktą, kuriame įtvirtinta, kad tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų ir papildomų priemonių kiekį, numatomą šioje techninėje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėnesių atlikti.

9627.

97Aplinkybės ar ieškovės pasiūlymas minėtą Pirkimo sąlygą atitiko bus aptartos toliau šiame sprendime. Visgi teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas minėtais argumentais panaikindamas perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo atmestas UAB „Diamedica“ pasiūlymas Pirkime, pernelyg formaliai vertino sprendimo atitikimą viešuosius pirkimus reglamentuojančioms teisės normoms ir taip nepagrįstai pripažino jo dalį neteisėta. Teismas turėjo pareigą byloje pasisakyti dėl ginčo esmės.

98Dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams

9928.

100Vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 1 dalimi, perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 37 straipsnio 3 dalis).

10129.

102Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos „Bendrieji reikalavimai reagentams ir kitoms priemonėms“ įtvirtinta, kad tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų ir papildomų priemonių kiekį, numatomą šioje techninėje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėnesių atlikti (1 punktas); visos siūlomos prekės (reagentai, medžiagos ir kitos priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi (2 punktas); prekių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo pristatymo dienos, išskyrus kontroles (3 punktas).

10330.

104Kaip matyti iš Pirkimo pasiūlymo formos, joje perkančioji organizacija yra nurodžiusi tik reagentų pavadinimus bei preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėnesių. Tuo tarpu reikalingą reagentų kiekį, atsižvelgęs į preliminarų tyrimų kiekį bei kitas reikšmingas aplinkybes, pasiūlyme turi nurodyti pats tiekėjas.

10531.

106Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl tiekėjos UAB „Diamedica“ pasiūlyme nurodytų reagentų kiekio pakankamumo. Įvertinusi ieškovės UAB „Diamedica“ pasiūlymą perkančioji organizacija nustatė, kad jame tiekėja siūlo gamintojo Thermo Fisher Sciencific reagentus automatiniam biocheminiam analizatoriui su elektrolitų moduliu „Konelab20XTi“, tačiau penkiose pozicijose siūlomi reagentų kiekiai nėra pakankami perkančiosios organizacijos poreikiams specifikacijoje nurodytam 12 mėnesių laikotarpiui atlikti nurodytą tyrimų skaičių. Tokią išvadą perkančioji organizacija padarė remdamasi aplinkybe, jog skirtingi reagentai turi skirtingą galiojimo terminą, skaičiuojam nuo jų pirmojo atidarymo momento (stabilumo terminą), ir jam pasibaigus, net ir neišnaudoti, turi būti keičiami kitais. Atsižvelgusi į šį terminą tiekėja turėjo pasiūlyti didesnį kiekį tam tikrų reagentų. Tuo tarpu ieškovė, nesutikdama su tokia perkančiosios organizacijos pozicija, nurodo, kad reagentų stabilumo laiką reikėtų skaičiuoti ne kaip konkretų skaičių dienų nuo faktinio jų atidarymo, o kaip konkretų laiką analizatoriuje nuo pirmojo jų atidarymo. Tokiu būdu nurodytas reagentų stabilumo terminas padidėja net keletą kartų, kadangi jie analizatoriuose būna tik 3-4 val. per parą ir tik įstaigos darbo metu ir faktiškai susilygina su jų tinkamumo naudoti terminu. Ieškovės teigimu, tokia reagentų naudojimo praktika yra susiklosčiusi visose šalies gydymo įstaigose ir faktiškai niekas nenaudoja reagentų nuo pirmojo atidarymo tiek dienų, kiek yra nurodyta ant jų pakuočių. Įvertinusi bylos duomenis apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovės pozicija stokoja pagrįstumo, siekiant pripažinti jos pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus.

10732.

108Iš ieškovės procesinių dokumentų matyti, kad ji iš esmės neginčija aplinkybės, jog perkančiosios organizacijos siekiami įgyti reagentai turi oficialiai gamintojo nustatytą bei techninėje dokumentacijoje įtvirtintą galiojimo terminą, per kurį gali būti naudojami skaičiuojamą nuo pirmojo jų atidarymo (stabilumo terminas). Ji iš esmės neginčija ir aplinkybės, kad skaičiuojant šį terminą pagal minėtą taisyklę, dalis jos pasiūlyme pateiktų reagentų nėra tinkami užtikrinti perkančiosios organizacijos poreikius, nurodytus Pirkimo sąlygose. Tačiau ieškovė nurodo, kad medicinos įstaigų praktikoje šis stabilumo terminas skaičiuojamas kitaip – yra prilyginamas jų buvimo analizatoriuje terminui, o laikant jį analizatoriuje tik keletą valandų per dieną, stabilumo terminas žymiai pailgėja. Kritiškai vertindama šiuos ieškovės argumentus teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju byloje yra nagrinėjama ne faktinė, praktikoje susiklosčiusi reagentų naudojimo galimybė, o ieškovės pasiūlymo atitikimas Pirkimo sąlygoms.

10933.

110Kaip matyti, byloje nėra jokių oficialių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad naudojant reagentus pagal aukščiau ieškovės nurodomą schemą jų stabilumo terminas padidėja. Ieškovės siūlomų reagentų gamintojo Thermo fisher sciencific OY 2018 m. balandžio 13 d. raštas šiuo atveju tik patvirtina, kad praktikoje susiduriama su aplinkybėmis, kai reagentų stabilumo terminas galimai pailgėja nelaikant jų visą laiką analizatoriuje, o perkeliant į šaldytuvą. Tačiau ir pats gamintojas nurodo, kad stabilumo terminas visgi priklauso nuo įvairių faktorių, kurie nėra tiksliai apibrėžti. Aplinkybes, jog ieškovės nurodomas metodas realiai yra naudojamas ir atsakovės įstaigoje, patvirtina ir atsakovės pozicija šiuo klausimu (atsakovė iš esmės neneigia egzistuojant tokiai reagentų naudojimo praktikai). Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad neoficiali galimybė naudoti reagentus ilgesnį, nei oficialiai ant pakuotės ar dokumentuose nurodytas jų stabilumo laikas, nėra niekur teisiškai įtvirtinta. Tokiu būdu Pirkimo sąlygose įtvirtinusi arba neoficialiai leisdama tiekėjams pateikti pasiūlymus, kuriuose nurodytų prekių kiekiai skaičiuojami pagal pačių tiekėjų susigalvotas ar tik keliems iš jų žinomas taisykles, perkančioji organizacija pažeistų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegijos vertinimu, ruošdami pasiūlymus pirkime tiekėjai privalo vadovautis oficialiomis gamintojų rekomendacijomis bei taisyklėmis, o perkančioji organizacija vertinti pasiūlymus atsižvelgusi tik į tokias taisykles, o ne aukščiau aptartas teorines galimybes. Kitu būdu pirkimo sąlygos galėtų būti pripažintos klaidinančiomis bei diskriminuojančiomis tiekėjus, kurie savo pasiūlymus rengtų išimtinai pagal oficialius gamintojų nurodymus.

11134.

112Atsižvelgus į aptartas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovė neįrodė savo pasiūlyme pateikto reagentų kiekio atitikimo perkančiosios organizacijos poreikiams, todėl jos pasiūlymas buvo pagrįstai pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Tai lemia būtinybę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria panaikintas atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimas dėl UAB „Diamedica“ pasiūlymo atmetimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį šioje dalyje atmesti.

113Dėl leidimo susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu

11435.

115Perkančioji organizacija savo apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovė yra praleidusi terminą apskųsti jos sprendimą neleisti susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu, todėl byla šioje dalyje turėjo būti nutraukta. Nepaisant to, atsakovė laiko, kad UAB „Limeta“ pateikė detalius įrodymus, kodėl ieškovės prašoma atskleisti informacija laikytina konfidencialia ir ji negalėjo būti duota susipažinimui. Teisėjų kolegija su šiais apeliantės argumentais nesutinka.

11636.

117Bylos duomenys patvirtinta, kad 2018 m. gegužės 7 d. UAB „Diamedica“ pateikė atsakovei prašymą leisti susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu. Perkančioji organizacija šio ieškovės prašymo netenkino, bei 2018 m. gegužės 18 d. atsakyme į ieškovės pretenziją laikė, kad ieškovės pretenzija tokią informaciją gauti yra nepagrįsta. Šios aplinkybės pirmosios instancijos teismui pagrįstai leido konstatuoti, kad ieškovė tinkamai laikėsi ikiteisminės bylų nagrinėjimo tvarkos šioje bylos dalyje.

11837.

119Tuo tarpu pasisakant dėl paties ieškovės prašymo susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu pagrįstumo, pažymėtina, kad VPĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos: pateiktos apie tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis. VPĮ 20 straipsnio 4 dalyje numatoma, kad suinteresuoti dalyviai gali prašyti perkančiosios organizacijos supažindinti juos su laimėjusio tiekėjo pasiūlymu ar paraiška, tačiau negali būti atskleidžiama informacija, kurią kandidatai ar dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

12038.

121Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą ir turint tik tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims; informacijos pripažinimo konfidencialia išimtinumą lemia teisinių santykių specifika, kuri suponuoja šių santykių viešumą, ir vieno iš šių santykių dalyvių subjektiškumas, priskyrimas viešosios teisės reguliavimo sričiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017).

12239.

123Nagrinėjamu atveju atsakovė byloje nurodė neleidusi ieškovei susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu, nes negavo tokio leidimo iš UAB „Limeta“. Tačiau, kaip teisingai skundžiamame sprendime pažymėjo pirmosios instancijos teismas – perkančioji organizacija turėjo pareigą patikrinti UAB „Limeta“ nurodytos informacijos konfidencialumo pagrįstumą. Atsakovė šios pareigos neįvykdė, o trečiasis asmuo taip pat nepateikė į bylą argumentų, kurie patvirtintų šios informacijos konfidencialumo pagrįstumą. Argumentai, kad trečiasis asmuo yra priėmęs sprendimą tokią informaciją saugoti kaip gamybinę komercinę paslaptį ar panašios aplinkybės, nepateikiant jokių tokio sprendimo motyvų, nepagrindžia tokios informacijos konfidencialumo. Atsižvelgus į tai pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje laikytinas iš esmės pagrįstu bei teisėtu, išskyrus dalyje dėl trečiojo asmens pasitelktų prekių tiekėjų bei siūlomų prekių kainos, kurie suteikia konkrečiam tiekėjui konkurencinį pranašumą. Dėl to aptarta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis pakeistina.

124Dėl ieškovės apeliacinio skundo argumentų

12540.

126Atsižvelgus į aukščiau šiame sprendime padarytas išvadas, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas perkančiosios organizacijos pagrįstai buvo pripažintas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų, bei naikinant pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškovės reikalavimas dėl dalies atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo panaikinimo, ieškovės apeliacinio skundo argumentai laikytini neturinčiais teisinės reikšmės. Dėl šios priežasties teismas plačiau dėl jų nepasisako.

127Dėl procesinės bylos baigties

12841.

129Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje ne visiškai tinkamai taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, dėl ko priėmė iš dalies nepagrįstą teismo sprendimą. Tai sudaro pagrindą šio sprendimą dalį, kuria tenkintas ieškovės reikalavimas dėl dalies atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo panaikinimo, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį šioje dalyje atmesti, taip pat sprendimo dalį, kuria atsakovė įpareigota leisti ieškovei susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu pakeisti. Kita sprendimo dalis paliekama nepakeista.

130Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, perskirstymo

13142.

132CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Šiuo atveju panaikinus dalį pirmosios instancijos teismo sprendimo, ir šioje dalyje priėmus naują sprendimą atitinkamai pakeičiamas ir pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

13343.

134Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgus į tai, jog iš esmės byloje buvo reiškiami dvejopo pobūdžio reikalavimai – dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms ir dėl susipažinimo su UAB „Limeta“ pasiūlymu. Vienas iš šių ieškovės reikalavimų buvo atmestas, o kitas iš esmės patenkintas, todėl laikytina, kad buvo patenkinta 50 proc. jos ieškinio reikalavimų.

13544.

136Ieškovė UAB „Diamedica“ pirmosios instancijos teisme patyrė 1 700 Eur išlaidų advokato pagalbai bei 262,50 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui. Todėl jai iš atsakovės ir trečiojo asmens, kuris dalyvavo byloje atsakovės pusėje, priteisiama po 491 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13745.

138Atsakovė Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pirmosios instancijos teisme patyrė 1 948,10 Eur bylinėjimosi išlaidų. Jai iš ieškovės priteisiama 974 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13946.

140Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ pirmosios instancijos teisme patyrė 3 025 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ši suma ženkliai viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus dydžius, todėl mažintina iki 1 900 Eur ir trečiajam asmeniui iš ieškovės priteisiama 800 Eur.

14147.

142Įskaičius mokėtinas sumas iš ieškovės atsakovei priteisiama 483 Eur, o trečiajam asmeniui – 309 Eur.

143Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme paskirstymo

14448.

145Apeliacinės instancijos teisme ieškovė UAB „Diamedica“ patyrė 1 862,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Jos apeliacinio skundo netenkinus, o atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą pripažinus iš esmės pagrįstu tik dalyje dėl susipažinimo su trečiojo asmens pasiūlymu, ieškovei iš atsakovės ir trečiojo asmens priteisiama po 150 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14649.

147Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 363,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Dalį jos apeliacinio skundo pripažinus pagrįstu, jai iš ieškovės priteisiama 682 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14850.

149Trečiasis asmuo duomenų apie apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

15051.

151Įskaičius mokėtinas sumas atsakovei iš ieškovės priteisiama 532 Eur bylinėjimosi išlaidų, o ieškovei iš trečiojo asmens 150 Eur bylinėjimosi išlaidų.

152Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

153Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo dalį, kuria panaikinta atsakovės viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo dalis dėl ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Diamedica“ pasiūlymo atmetimo, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį šioje dalyje atmesti.

154Sprendimo dalį, kuria viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įpareigota leisti uždarajai akcinei bendrovei „Diamedica“ susipažinti su uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ pasiūlymu pakeisti, nurodant, kad viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įpareigojama leisti uždarajai akcinei bendrovei „Diamedica“ susipažinti su uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ pasiūlymu, išskyrus dalį dėl uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ pasitelktų prekių tiekėjų bei siūlomų prekių kainos.

155Perskirstyti pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Diamedica“ (juridinio asmens kodas 111768155) viešajai įstaigai Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (juridinio asmens kodas 178298773) 483 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus), o uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“ (juridinio asmens kodas 221906050) – 309 Eur (tris šimtus devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

156Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

157Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Diamedica“ (juridinio asmens kodas 111768155) iš uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ (juridinio asmens kodas 221906050) 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

158Priteisti Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (juridinio asmens kodas 178298773) uždarosios akcinės bendrovės „Diamedica“ (juridinio asmens kodas 111768155) 532 Eur (penkis šimtus trisdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Atsakovė VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2018... 7. 2.... 8. Ieškovė UAB „Diamedica“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1)... 9. 3.... 10. Nurodė, jog ieškovės pasiūlymą atsakovė atmetė motyvuodama tuo, kad iš... 11. 4.... 12. Atsakovė taip pat nepagrįstai atsisakė supažindinti ieškovę su... 13. 5.... 14. Dublike ieškovė papildomai pažymėjo, kad reiškia reikalavimą panaikinti... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu ieškinį... 18. 7.... 19. Teismas sprendė, kad 2018 m. gegužės 4 d. sprendime atmesti pasiūlymą ir... 20. 8.... 21. Perkančiosios organizacijos nurodytos ieškovės pasiūlymo atmetimo... 22. 9.... 23. Teismas kritiškai vertino atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendime... 24. 10.... 25. Teismas atmetė atsakovės ir trečiojo asmens argumentus, kad ieškovė... 26. 11.... 27. Spręsdamas dėl ieškovės reikalavimo įpareigoti atsakovę supažindinti ją... 28. 12.... 29. Teismas netenkino ieškovės reikalavimo pripažinti UAB „Diamedica“ 2018... 30. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 31. 13.... 32. Atsakovė VšĮ Širvintų rajono priminės sveikatos priežiūros centras... 33. 13.1.... 34. Ieškiniu ieškovė prašė teismo panaikinti atsakovės 2018 m. gegužės 18... 35. 13.2.... 36. Skundžiamame sprendime teismas netinkamai nustatė bylos esmę. Pirkimo... 37. 13.3.... 38. Ieškovė neskundė atsakovės sprendimo, kuriuo nutarta neleisti jai... 39. 13.4.... 40. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei visas bylinėjimosi išlaidas, nors... 41. 14.... 42. Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie... 43. 15.... 44. Ieškovė UAB „Diamedica“ atsiliepime su atsakovės apeliaciniu skundu... 45. 15.1.... 46. Vienas esminių privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos tikslų... 47. 15.2.... 48. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad atsakovė... 49. 15.3.... 50. Reagento stabilumo terminas rodo jo tinkamumo naudoti laiką analizatoriuje, o... 51. 15.4.... 52. Ieškovės poziciją byloje patvirtina atsakovės atliktas medicininis auditas,... 53. 15.5.... 54. Atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą dėl melagingos... 55. 15.6.... 56. Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka dėl susipažinimo su UAB „Limeta“... 57. 16.... 58. Ieškovė UAB „Diamedica“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 59. 16.1.... 60. Skundžiamu sprendimu nebuvo visiškai apgintos ieškovės teisės – nors... 61. 16.2.... 62. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad nustačius VPĮ pažeidimą... 63. 16.3.... 64. Pirmosios instancijos teismo sprendimas skundžiamoje dalyje pripažintinas... 65. 16.4.... 66. Po skundžiamo sprendimo priėmimo atsakovė informavo ieškovę, jog sudarė... 67. 17.... 68. Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ atsiliepime su ieškovės apeliaciniu skundu... 69. 17.1.... 70. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo,... 71. 17.2.... 72. Kadangi sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo Pirkime nėra panaikintas,... 73. Teisėjų kolegija... 74. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 75. 18.... 76. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 77. Faktinės aplinkybės... 78. 19.... 79. Atsakovė VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2018... 80. 20.... 81. Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ 2018 m. kovo 28 d. pateikė atsakovei... 82. 21.... 83. 2018 m. gegužės 7 d. UAB „Diamedica“ paprašė atsakovės leisti... 84. Dėl ieškovės galimybės skųsti atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimą... 85. 22.... 86. Kaip jau minėta šio sprendimo 2 ir 5 punktuose, reikalavimą panaikinti... 87. 23.... 88. Kasacinio teismo konstatuota, kad veiksmingumo principas reikalauja, jog... 89. 24.... 90. Aptariamu atveju, kaip jau minėta, pretenzijoje ieškovė ginčijo būtent... 91. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentų pagrįstumo... 92. 25.... 93. Išnagrinėjęs šalių ginčą pirmosios instancijos teismas iš dalies... 94. 26.... 95. Kaip matyti iš atsakovės 2018 m. gegužės 4 d. sprendimo, įvertinusi UAB... 96. 27.... 97. Aplinkybės ar ieškovės pasiūlymas minėtą Pirkimo sąlygą atitiko bus... 98. Dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams... 99. 28.... 100. Vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 1 dalimi, perkamų prekių, paslaugų ar... 101. 29.... 102. Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos „Bendrieji reikalavimai reagentams... 103. 30.... 104. Kaip matyti iš Pirkimo pasiūlymo formos, joje perkančioji organizacija yra... 105. 31.... 106. Šiuo atveju byloje kilo ginčas dėl tiekėjos UAB „Diamedica“ pasiūlyme... 107. 32.... 108. Iš ieškovės procesinių dokumentų matyti, kad ji iš esmės neginčija... 109. 33.... 110. Kaip matyti, byloje nėra jokių oficialių įrodymų, patvirtinančių... 111. 34.... 112. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovė neįrodė... 113. Dėl leidimo susipažinti su UAB „Limeta“ pasiūlymu... 114. 35.... 115. Perkančioji organizacija savo apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovė yra... 116. 36.... 117. Bylos duomenys patvirtinta, kad 2018 m. gegužės 7 d. UAB „Diamedica“... 118. 37.... 119. Tuo tarpu pasisakant dėl paties ieškovės prašymo susipažinti su UAB... 120. 38.... 121. Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad informacijos įslaptinimas... 122. 39.... 123. Nagrinėjamu atveju atsakovė byloje nurodė neleidusi ieškovei susipažinti... 124. Dėl ieškovės apeliacinio skundo argumentų... 125. 40.... 126. Atsižvelgus į aukščiau šiame sprendime padarytas išvadas, kad ieškovės... 127. Dėl procesinės bylos baigties... 128. 41.... 129. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas... 130. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme,... 131. 42.... 132. CPK 93 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog jeigu apeliacinės instancijos... 133. 43.... 134. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgus į tai, jog iš esmės byloje... 135. 44.... 136. Ieškovė UAB „Diamedica“ pirmosios instancijos teisme patyrė 1 700 Eur... 137. 45.... 138. Atsakovė Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pirmosios... 139. 46.... 140. Trečiasis asmuo UAB „Limeta“ pirmosios instancijos teisme patyrė 3 025... 141. 47.... 142. Įskaičius mokėtinas sumas iš ieškovės atsakovei priteisiama 483 Eur, o... 143. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme paskirstymo... 144. 48.... 145. Apeliacinės instancijos teisme ieškovė UAB „Diamedica“ patyrė 1 862,50... 146. 49.... 147. Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 363,60 Eur bylinėjimosi... 148. 50.... 149. Trečiasis asmuo duomenų apie apeliacinės instancijos teisme patirtas... 150. 51.... 151. Įskaičius mokėtinas sumas atsakovei iš ieškovės priteisiama 532 Eur... 152. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 153. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo dalį, kuria... 154. Sprendimo dalį, kuria viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos... 155. Perskirstyti pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas ir... 156. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 157. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Diamedica“ (juridinio asmens kodas... 158. Priteisti Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (juridinio...