Byla 2-66/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo B. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. nutarties, kuria grąžintas pareiškėjo patikslintas ieškinys atsakovui viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (toliau – Klinikos) dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, kompensacijos bei neturtinės žalos priteisimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas B. R. 2006-11-16 pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš atsakovo Klinikų Informacijos skyriaus Informacinių technologijų grupės techniko pareigų Darbo kodekso (toliau – DK) 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu, priteisti iš atsakovo Klinikų 6 027,36 Lt kompensaciją pagal DK 140 straipsnio 6 punktą bei neturtinę žalą, padarytą spaudimu, šmeižimu, psichologinio ir moralinio pobūdžio smurto naudojimu, pažeidus pareiškėjo konstitucines teises, įtvirtintas Konstitucijos 6, 18, 21, 25, 26, 30 straipsniuose, garbę ir orumą, nurodydamas 271 986 027,36 Lt ieškinio sumą. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo banko sąskaitą (CPK 145 str., 427 str. 2, 5 d.), ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (CPK 427 str.) bei priteisti iš atsakovo 20 proc. palūkanų už kiekvieną dieną bei 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos. Nurodė, kad pripažinus neteisėtu jo atleidimą iš darbo nurodytu pagrindu, iš atsakovo priteistina 6 027,36 Lt kompensacija ir neturtinės žalos atlyginimas: 100 mln. už žalą, padarytą spaudimu, šmeižimu, psichologinio smurto naudojimu, 165 mln. Lt - už žalą, padarytą pažeidus pareiškėjo konstitucines teises, 2 mln. Lt - už garbės ir orumo įžeidimą. Taip pat prašė priteisti 80 000 Lt atstovavimo išlaidų už procesinių dokumentų parengimą, konsultacijas, atliktas UAB „Žvaigždžių namai“. Taip pat prašė iškvieti liudytojus, galinčius patvirtinti jo nurodytas faktines aplinkybes.

3Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą pašalinti ieškinio trūkumus (CPK 135, 138 str.). Teismas nurodė, kad pateiktas ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų: nenurodyta ieškinio suma, kuri paprastai nurodoma po procesinio dokumento pavadinimu (CPK 135 str. 1 d. 1 p.), ieškinys surašytas netaisyklinga lietuvių kalba, sudėtinga suprasti ieškinio faktinį pagrindą, todėl jis tikslintinas (CPK 135 str. 1 d. 2, 3 p.); tiksliai ir aiškiai nenurodyti ieškinio reikalavimai (dalykas), konkrečios priteistinos sumos, neišskirti bei nepagrįsti turtinės ir neturtinės žalos dydžiai (CPK 135 str. 1 d. 4 p.); prie ieškinio nepridėti dokumentai ir įrodymai, kuriais grindžiamas ieškinys, trūksta ieškinio nuorašų priešingai šaliai (CPK 135 str. 2 d., 113 str.). Be to, teismas nurodė, kad ieškovas yra fizinis asmuo, turintis teisę reikalauti priteisti tik 5 proc. dydžio metines palūkanas, todėl neaiškus pareiškėjo prašymas priteisti 20 proc. dydžio metines palūkanas (CK 6.210 str.). Teismas pažymėjo, jog ir prašymas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti motyvuotas, aiškiai suformuluotas, nurodant prašomą areštuoti turtą. Taip pat nurodė, kad ieškovas prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, tačiau, pats sau prieštaraudamas, prašo iškviesti į teismo posėdį liudytojus (CPK 427 str. 2 d.). Be to, pažymėjo, jog dalis pareiškėjo pateiktų dokumentų kopijų yra tinkamai nepatvirtintos, o grindžiant reikalavimus rašytiniais įrodymais, būtina pridėti šių įrodymų originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio asmens. Taip pat pareiškėjas nepateikė nurodyto ieškinyje atstovo UAB „Žvaigždžių namai“ įstatų bei kitų dokumentų, įrodančių šios įmonės teisę teikti teisines paslaugas.

4Pareiškėjas 2006-11-30 pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti atsakovo Klinikų 2006 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. K-595, kuriuo jis buvo atleistas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu, neteisėtu, negrąžinti į pirmesnį darbą, priteisti šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (6 027,36 Lt) ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteisti iš atsakovo 6,9 mln. neturtinę žalą ir atstovavimo išlaidas, o ieškinį nagrinėti įprasta tvarka. Pateikė sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo ir UAB „Žvaigždžių namai“, pagal kurią jis atstovaujamas teisme. Ieškinyje nurodė, kad bendra ieškinio suma 271 997 054,72 Lt, išvardijo areštuotiną atsakovo turtą.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 5 d. nutartimi laikė pareiškėjo ieškinį nepaduotu ir grąžino jį pareiškėjui (CPK 115 str. 3 d.). Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepašalino 2006 m. lapkričio 21 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, nepagrindė visos nurodytos ieškinio sumos, būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o ieškinio reikalavimai išliko neaiškūs, nekonkretūs.

6Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. nutartį, o Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį pripažinti iš dalies neteisėta (dėl nesančių ieškinio trūkumų pašalinimo) bei pavesti apygardos teismui priimti jo ieškinį. Nurodo, kad teismo nutartys neteisėtos ir nepagrįstos, priimtos pažeidžiant įstatymą. Teigia, jog pirminiame ieškinyje buvo nurodyti ieškinio suma, reikalavimai bei faktinės ieškinio aplinkybės, pateikti juos patvirtinantys įrodymai, o kiti trūkumai buvo pašalinti per teismo nustatytą terminą, pateikus patikslintą ieškinį. Pažymi, jog ieškinys surašytas lietuvių kalba, o CPK nėra nustatyto reikalavimo procesinius dokumentus rašyti taisyklinga lietuvių kalba, todėl teisėjas neturėjo pagrindo nustatyti tokį įpareigojimą. Teigia, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagrįstas būtinybe ginti silpnesniosios šalies – pareiškėjo – interesus, užtikrinti pagrindinių CPK principų – rungimosi, dispozityvumo - įgyvendinimą. Pažymi, jog patikslintame ieškinyje buvo atsisakyta prašymo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodo, kad teismas nesivadovavo CPK 426, 427 straipsnių nuostatomis, todėl atėmė iš pareiškėjo teisę į teisingą procesą, pažeidė Teismų įstatymą. Teismui buvo pateikti tik keli dokumentų nuorašai be patvirtinimo žymos, o kiti įrodymai atitiko reikalavimus. Pažymi, jog procesiniai dokumentai, patvirtinti jo paties ir UAB „Žvaigždžių namai“ parašais bei antspaudu, atitinka procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (CPK 55, 57 str.). Nurodo, jog teismui pateikti UAB „Žvaigždžių namai“ įstatai, sutartis, pagal kurią ši įmonė pareiškėją konsultavo ir parengė procesinį dokumentą, bei pateikti finansiniai atstovavimo išlaidų dydį pagrindžiantys dokumentai. Pažymi, jog juridiniams asmenims nedraudžiama užsiimti teisinių paslaugų teikimo veikla, o prireikus advokato pagalbos – pareiškėjas sudarys atstovavimo sutartį. Nepagrįsta teismo išvada, jog pareiškėjas nepagrindė bendros ieškinio sumos dydžio, kadangi patikslinto ieškinio pradžioje buvo nurodytos sudedamosios bendros ieškinio sumos dalys. Dėl to teismas, nepagrįstai konstatavęs, kad pareiškėjas nepašalino ieškinio trūkumų, neturėjo pagrindo atsisakyti priimti ieškinį.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai visiems asmenims užtikrinti teisę į teisminę gynybą, nustatė minimalius kreipimosi į teismą reikalavimus (formos, turinio ir kt.), kurių nesilaikant, gali būti nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 138 str., 115 str. 3 d.). Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalį, jei procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą trūkumams pašalinti. CPK nustato papildomus reikalavimus teismui pateikiamam ieškiniui ir jo turiniui (CPK 135 str.). Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktą, faktinis ieškinio pagrindas yra aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, o pagal tos pačios dalies 4 punktą, ieškinio dalykas yra ieškovo reikalavimas. Ieškinys gali būti grąžintas pareiškėjui dėl netinkamo ieškinio dalyko ar pagrindo formulavimo tada, kai iš pareikšto ieškinio yra neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas, ribos, dėl ko procesas teisme apskritai negali būti pradėtas. Jei pareiškėjas teismo nustatytu terminu pašalina procesinio dokumento (ieškinio) trūkumus, dokumentas laikomas paduotu pradinę jo pateikimo teismui dieną; priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 138 str., 115 str. 3 d.).

9Pagal CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą teismo nutartyje turi būti nurodomi motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Teismas, priimdamas nutartį dėl procesinio dokumento trūkumų pašalinimo, privalo aiškiai bei suprantamai nurodyti pašalintinus ieškinio trūkumus, kad pareiškėjas galėtų juos tinkamai ir laiku pašalinti, ir, laikydamas, kad pareiškėjas nepašalino teismo nurodytų ieškinio trūkumų, privalo motyvuotai tai nurodyti teismo nutartyje. Apygardos teismas, grąžindamas pareiškėjui jo ieškinį, nutartyje nurodė, kad šis nepašalino ieškinio trūkumų, jo reikalavimai liko neaiškūs ir nekonkretūs, tačiau skundžiamos nutarties išvadų nemotyvavo, todėl ji negali būti palikta galioti (CPK 270 str. 1 d., 2 d. 2-4 p., 291 str. 1 d. 5 p., 329 str. 2 d. 4 p.).

10Bylos duomenimis pareiškėjas tiek pirminiame, tiek patikslintame ieškinyje prašo pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo bei priteisti išeitinę išmoką, kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką, neturtinės žalos atlyginimą ir kt. (ieškinio dalykas). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog visi reikalavimai susiję su neteisėtu atleidimu iš darbo, reiškiami DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu (ieškinio pagrindas). Patikslintu ieškiniu pareiškėjas patikslino ieškinio reikalavimus, prašydamas pripažinti neteisėtu atsakovo Klinikų 2006 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. K-595 dėl jo atleidimo iš darbo, priteisti šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (6 027,36 Lt) ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, 6,9 mln. neturtinę žalą ir kt. Prie patikslinto ieškinio pareiškėjas pridėjo patvirtintus dokumentų nuorašus.

11Pažymėtina, kad teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartyje nurodyti pareiškėjo ieškinio trūkumai dėl reikalavimų procesinio dokumento – ieškinio - kalbai, formai, išdėstymui buvo neaiškūs ir neatitiko CPK 111-114 straipsnių. Beje, pareiškėjas laiku ir tinkamai reagavo į teismo nutartyje aiškiai nurodytus ieškinio trūkumus, juos pašalindamas, ir patikslino ieškinį: atsisakė reikalavimo nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, nurodė duomenis apie atsakovo areštuotiną turtą, apskaičiavo ieškinio sumą, pridėjo patvirtintus dokumentų nuorašus ir kt. Tačiau teismo nutartyje neaiškiai nurodytų trūkumų pareiškėjas galėjo ir nesuprasti bei jų tinkamai nepašalinti. Be to, teismas, spręsdamas ieškinio, kylančio iš darbo teisinių santykių, priėmimo klausimą, nebuvo pakankamai aktyvus, motyvuotai ir aiškiai nenurodydamas ieškinio trūkumų 2006 m. lapkričio 21 d. nutartyje ir jų pašalinimo būdų, neužtikrino silpnesnės darbo teisinių santykių šalies interesų ir galimybės pasinaudoti teismine pažeistų teisių ir interesų gynyba (CPK 179 str. 2 d., 413-414 str., 5 str. 1 d.).

12Todėl neturi pagrindo nemotyvuota teismo išvada, jog pareiškėjas nepašalino 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi nustatytų trūkumų. Juo labiau kad teismas nutartyje neargumentavo, kurių ieškinio trūkumų pareiškėjas nepašalino, neatskleisdamas nepašalintų ieškinio trūkumų esmės.

13Minėta, kad ieškinio priėmimo stadijoje teismas patikrina, ar yra procesinės prielaidos procesui teisme pradėti, tarp jų, ar pateiktas ieškinys atitinka procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, tačiau šioje stadijoje nereikalaujama pagrįsti ieškinio reikalavimo ir jo dydžio, t. y. ieškovas ieškinyje turi nurodyti ieškinio pagrindą, o ne jį įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. vasario 17 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-244/2003). Apygardos teismas, nurodęs, kad pareiškėjas nepagrindė 271 997 054,72 Lt ieškinio sumos, neteisėtai ieškinio priėmimo stadijoje pasisakė dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, dėl to skundžiama teismo nutartis taip pat negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta (CPK 329 str. 1 d.).

14Beje, teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo, jo trūkumų pašalinimo klausimus, netaikė CPK 136 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos išskirti ieškinio reikalavimus į atskiras bylas, priimdamas dalį ieškinio reikalavimų, dėl kurių trūkumai pašalinti.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, apygardos teismo nutartis panaikintina, o pareiškėjo ieškinio priėmimo klausimas perduotinas tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338, 329 str. 1 d., 2 d. 4 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. nutartį ir perduoti pareiškėjo B. R. ieškinio priėmimo klausimą tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai