Byla 1-295-1046/2018

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė, sekretoriaujant Evaldai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui E. Š., kaltinamajam A. P., civilinės ieškovės VĮ ( - ) atstovui A. R.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, gyvenantis ( - ), teistas:

31) 2009 m. birželio 26 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį 15 parų arešto bausme;

42) 2010 m. kovo 17 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalį 3 mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai išdirbti po 24 val. viešųjų darbų per mėnesį visuomenės labui;

53) 2010 m. liepos 14 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 8 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 40 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, juos atidirbant per 2 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, bei įpareigojant be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms;

64) 2013 m. kovo 8 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 40 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant juos atlikti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

75) 2013 m. balandžio 25 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su 2013 m. kovo 8 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, ir paskirta galutinė 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmės vykdymą atidedant 1 metams 6 mėnesiams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 50 val. nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant juos atlikti per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

86) 2014 m. kovo 10 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 641 straipsnio nuostatas, areštu 34 paroms. Ši bausmė subendrinta su 2013 m. balandžio 25 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 7 mėnesiams;

97) 2014 m. gruodžio 23 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 641 straipsnio nuostatas, 50 parų areštu;

108) 2015 m. lapkričio 9 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 641 straipsnio nuostatas, areštu 60 parų, bausmę atlikęs, turintis neišnykusį teistumą,

11kaltinamas pagal BK 178 straipsnio 1 dalį.

12Teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus,

Nustatė

13Kaltinamasis A. P. laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 24 d., 10 val., iki 2017 m. gegužės 25 d., 11.30 val., ( - ), pagrobė 212,36 eurų vertės svetimą, VĮ ( - ) priklausantį, turtą – 5 sauso uosio medžius (vėjovartas), kurie sudaro 4,082 m3 medienos, t. y. 2017 m. gegužės 24 d., apie 10-13 val., ( - ), pažeisdamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 patvirtinto „Leidimo kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktą benzopjūklu ( - ) nupjovė 4 sauso uosio medžius (vėjovartas) bei dalį nupjautos medienos (3,053 m3) nuosavu krovininiu automobiliu ( - ) valst. Nr. ( - ) parsivežė į jam dalinės nuosavybės teise priklausančią sodybą, esančią adresu ( - ), po ko, tęsdamas nusikalstamus veiksmus, 2017 m. gegužės 25 d., apie 10.30-11.30 val., ( - ), pažeisdamas Aplinkos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 patvirtinto „Leidimo kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktą, neturėdamas Regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) arba jo agentūros išduoto leidimo kirsti mišką, benzopjūklu ( - ) nupjovė 1 sausą uosio medį (vėjovartą), supjaustė minėtą medį kaladėmis bei pradėjus pagrobtą medieną – 2017 m. gegužės 24 d. nupjautos medienos likusią dalį ir nupjauto uosio medieną (viso 1,029 m3) krauti į krovininį automobilį ( - ) valst. Nr. ( - ) 2017 m. gegužės 25 d., apie 11.30 val., buvo užklauptas nusikaltimo vietoje VĮ ( - ) girininko pavaduotojo V. S..

14Kaltinamasis A. P. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad viskas vyko 2017 metais. Sunkiai gyvena, neturėjo malkų, todėl nutarė nuvažiuoti į mišką prisipjauti virtuolių medžių. Nuvažiavo į ( - ) mišką, kuris yra šalia namų. Kam priklauso šis miškas, nežinojo. Miške buvo kelis kartus. Vieną kartą kartu važiavo ir sugyventinė, kuri tiesiog norėjo pasivažinėti. Sugyventinė žinojo kur važiuoja ir sakė, kad nevažiuoti. Pasisavino gal 5 uosio medžius. Nesusiprotėjo, kad malkų reikia paprašyti seniūnijoje. Į mišką važiavo savo automobiliu ( - ) ir medžius pjovė nuosavu benzopjūklu ( - ). Savo poelgį vertina blogai. Žino, kad padarė žalos. Atsiprašo civilinės ieškovės atstovo. Žalą galėtų atlyginti per šešis mėnesius, nes šiuo metu pragyvena iš atsitiktinių darbų, bet ketina įsidarbinti naujai atsidariusioje įmonėje.

15Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio reikalavimus, įrodymų tyrimas vykdomas sutrumpintai pagal BPK 273 straipsnį.

16Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodoma:

17Iš liudytojo V. S. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog 2017 m. gegužės 25 d., apie 11 val., atvykęs į valstybinį mišką, esantį ( - ), išgirdo benzininio pjūklo garsą. Žinodamas, kad minėtam miškui kirsti nėra išrašytų nenukirsto miško pardavimo sutarčių ir įtaręs, kad gali būti vagiama mediena, nuėjo pažiūrėti, kas pjauna mišką. Paėjęs mišku maždaug 200 metrų, 102 kvartale, tarp medžių pastebėjo kažkokį sunkvežimį. Nuo sunkvežimio apie 50 metrų atstumu pamatė moterį, kuri jį pastebėjusi, sušuko kažkam „Bėgam!“ ir ėmė bėgti į miško gilumą tolyn. Benzininio pjūklo garsas, moteriai sušukus, nutilo. Vijosi tą moterį, tačiau nepavijo. Įsidėmėjo, kad ji buvo šviesių plaukų, dėvėjo rausvą striukę, vidutinio kūno sudėjimo. Moters nepavijęs apie įvykį iš karto telefonu informavo V. Š. – ( - ) girininkijos girininką, o pats grįžo prie miške palikto UAZ markės sunkvežimio, kurio valstybiniai numeriai ( - ) Automobilio durys buvo praviros, žmonių nebuvo. Automobilio kėbule malkų nebuvo, tačiau apžiūrėjęs mišką aplink automobilį matė, jog yra išpjauta vėjovartų medžių. Dalis medienos buvo supjauta įvairaus ilgio kaladėmis, paruoštomis išvežimui. Taip pat matėsi nemažai likusių vėjovartų kelmų, o medienos jau nebebuvo. Paskutinį kartą tame miške buvo 2017 m. sausio mėnesį, tuomet vėjovartos buvo vietoje. Mano, kad visa mediena galėjo būti išvežta būtent tuo ( - ) markės automobiliu, nes prie nupjautų likusių kelmų vedė iš pažiūros to paties automobilio paliktos vėžės. Iš kelmų matėsi, kad mediena pjauta neseniai (1 t., b. l. 51-52).

18Iš liudytojo V. Š. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog 2017 m. gegužės 25 d., apie 12 val., paskambino ( - ) girininkijos girininko pavaduotojas V. S. ir pasakė, kad ( - ), pastebėjo savavališką miško kirtimą. Taip pat minėjo, kad matė miške moterį, tačiau ji buvo ne viena. Rado miške mašiną. Kiek medienos išpjauta, V. S. nepasakė. Liepęs V. S. likti miške, pats atvyko į nurodytą vietą. Miško 102 kvartale, nuo palaukės apie 100 metrų, pamatė ( - ) markės sunkvežimį, kuriame žmonių nebuvo. Kartu su pavaduotoju apžiūrėję netoli to sunkvežimio esantį mišką pastebėjo, kad yra išpjauta apie 30 vnt. medžių vėjovartų. Iš pjovimo žymių, likusių ant kelmų, matėsi, kad mediena buvo pjauta neseniai. Didelė dalis medienos išvežta, likusi supjauta įvairaus ilgio kaladėmis, sukrauta į krūvas ir paruošta išvežimui. Iš miško paklotėje likusių padangų paliktų žymių galima spręsti, kad medieną išvežė tas pats ( - ) markės automobilis. Apie šį įvykį informavo policiją. Miškai priklauso valstybei (1 t., b. l. 54-55).

19Iš liudytojo A. R. apklausos protokoluose užfiksuotų parodymų matyti, kad jis paaiškino, jog tikslaus laiko nepamena, bet tai galėjo būti 2017 m. gegužės 31 d. arba 2017 m. birželio 1 d., apie 10 val., kartu su VĮ ( - ) girininkijos girininku V. Š. nuvyko adresu ( - ), kur juos pasitiko A. P.. Minėtam asmeniui pasakė, kad atvyko sumatuoti savavališkai ( - ) miške 102 kv., 6 sklype, nukirstos ir išvežtos medienos. A. P. nusivedė į kieme esančią malkinę. Malkinėje pamatė uosio medžių kalades. Šios kaladės buvo vienintelės, daugiau malkinėje jokios medienos nebuvo. Išmatavo ten buvusias kalades ir nustatė, kad ten buvo 3,10 m³ uosio medienos. Iš patirties ir savo 26 metų darbo praktikos atpažino, jog tai uosio mediena. A. P. taip pat sakė, kad tai ta pati mediena, kuri buvo iškirsta ( - ) girininkijos ( - ) miške, 102 kv., 6 sklype. 2017 m. gruodžio 12 d. matė ( - ) miške, 102 kvartalo, 6 sklype, A. P. rodytus virtuolius medžius, kuriuos pastarasis supjaustė kaladėmis ir išsivežė, todėl gali pasakyti, jog medžio, pažymėto Nr. 1, kuris buvo pavogtas ir išvežtas visas, tūris buvo 1,031 m³, jo vertė – 53,64 euro, antro medžio (pažymėto Nr. 2), kurio buvo paimta dalis, paimtos dalies tūris – 0,308 m³, jo paimtos dalies vertė – 16,02 euro, o paliktos miške dalies tūris – 0,5 m³, paliktos dalies vertė – 26,01 euro. Trečias medis (pažymėtas Nr. 3), kuris buvo paliktas visas supjaustytas miške, buvo 0,529 m³ tūrio, jo vertė – 27,52 euro. Ketvirtas medis (pažymėtas Nr. 8), kuris buvo paimtas visas, buvo 0,406³ tūrio, jo vertė – 21,12 euro. Penktas medis (pažymėtas Nr. 7) buvo 1,308 m³ tūrio, jo vertė – 68,05 euro. Viso A. P. pagrobtų ir išvežtų medžių vertė – 158,83 euro. Pagal šiuos skaičiavimus A. P. išsivežė 3,053 m³ uosio medienos. Pažymoje nurodė, kad pas A. P. malkinėje yra 3,10 m³ medienos. Yra skirtingi matavimo būdai, nes malkinėje jis matavo sukrautas kalades, o miške matavo virtuolių supjaustytų medžių kelmų skersmenis, dėl to gavosi nedidelė paklaida. Tarp 2017 m. gegužės 25 d. A. P. parodytų supjaustytų, tiek išsivežtų, tiek paliktų miške, medžių nebuvo žalių medžių, visi buvo virtuoliai, sausi medžiai (1 t., b. l. 57-58, 59-60, 61-62).

20Iš 2017 m. gegužės 25 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ). Vakariniame miško pakraštyje yra šlapias, apaugęs neaukštais krūmokšniais ir aukšta žole, miško kelias, vedantis į miško vidų rytų kryptimi. Pravažiavus 62 metrus nuo šio įvažiavimo, kelio pakraštyje, sudėti medienos ruošiniai, supjauti apie 0,55 cm. ilgio kaladėmis. 127 metro atstumu, kelio pakraštyje, ant žaliojo miško pakloto, stovi krovininis automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) Automobilio kabinos durelės neužrakintos, pravertos. Ant vairuotojo sėdynės yra padėta marga pagalvė, nuo kurios paimtas kvapo pėdsakas. Pati pagalvė supakuota į plastikinį spec. paketą Nr. 334679 ir paimta iš įvykio vietos. Automobilio krovininio skyriaus kairiajame priekiniame kampe yra 2 l talpa su skysčiu, turinčiu naftos produktų kvapą. Atlikus įvykio vietos apžiūrą, automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) paimtas (1 t., b. l. 18-19).

21Iš 2017 m. gegužės 26 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), esanti namų valda, kurioje esančiame name gyvena A. P.. Namų valdoje yra 14 x 5 metrų dydžio medinė malkinė. Malkinės viduje yra suversta apie 127 cm aukščio, apie 195 cm pločio ir apie 230 cm ilgio uosio medžio kaladžių krūva (1 t., b. l. 20-21, 25-26).

22Iš 2017 m. gegužės 25 d. VĮ ( - ) girininkijos girininko pavaduotojo V. S. pareiškimo matyti, kad jis pranešė apie 2017 m. gegužės 25 d., apie 11 val., ( - ), pastebėtą uosio medžių nupjovimą ir jų vagystę (1 t., b. l. 17).

23Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės išrašo matyti, kad automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ) registruotas, kaip priklausantis E. J.. Šiuo metu automobilis išregistruotas ir negali dalyvauti viešajame eisme (1 t., b. l. 31, 64-65).

24Iš 2017 m. rugpjūčio 2 d. VĮ ( - ) rašto Nr. SS-435 matyti, kad 2017 metais urėdija nebuvo išdavusi jokio leidimo kirsti medžius ( - ) girininkijos valstybiniame ( - ) miške (kvartale 102, sklype 6). Taip pat nebuvo išduotas leidimas kirsti medžius šioje vietoje ir A. P., gim. 1987 m. (1 t., b. l. 38).

25Iš 2017 m. gruodžio 21 d. VĮ ( - ) rašto Nr. SS-799 matyti, kad 2017 m. gruodžio 12 d. ( - ) girininkijos valstybiniame miške (kvartale 102, sklype 6) buvo išmatuoti savavališkai A. P. nukirsti išvirtę uosiai. Norint vykdyti kirtimus valstybiniame miške, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-30 įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. A. P. ( - ) girininkijos valstybiniame miške (kvartale 102, sklype 6) parodė 5 uosio medžius (išvirtusius), kuriuos jis nupjovė. Tris išvirtusius medžius, kurių bendras tūris 2,745 m3, A. P. nupjovė ir juos parsivežęs sukrovė į malkinę. Vieną išvirtusį uosį A. P. supjaustė ir paliko miške (jo tūris 0,529 m3). Penktą išvirtusį uosį A. P. supjaustė ir dalį parsivežė (0.308 m3), o kitą dalį paliko miške (0,50 m3). Iš viso A. P. parsivežė į malkinę 3,053 m3 (2,745 m3 + 0,208 m3) uosio medienos, kurios vertė yra 158,83 euro. A. P. miške nukirstos ir nespėtos pasiimti uosio medienos kiekis – 1, 029 m3 (0,529 m3 + 0,50 m3), jos vertė – 53,54 eurai (1 t., b. l. 43).

26Iš 2017 m. birželio 1 d. VĮ ( - ) rašto Nr. SS-327 matyti, jog 2017 m. gegužės 25 d. ( - ) girininkijos miškų pareigūnai valstybiniame pribręstančiame IV miškų grupės miške (kvartale 102, sklype 6) nustatė savavališką medžių kirtimą, kurio metu buvo iškirsta ir pasisavinta 11,422 m3 malkinės uosio medienos. ( - ), rastos malkinėje A. P. pavogtos uosio medienos kiekis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010-09-10 įsakymu Nr. D1-747 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 631 dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo, pakeitimo“. Įvertinus rietuvės ilgį – 1,70 m, aukštį – 1,1 m, plotį – 2,1 m, taikant glaustumo koeficientą – 0,79, nustatytas uosio medienos tūris – 3,10 m3. Uosio malkas (3,10 m3), esančias pas A. P. malkinėje, VĮ ( - ) atsisako priimti tolimesniam saugojimui (1 t., b. l. 48).

27Iš 2017 m. gegužės 26 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad A. P. pateikė benzininį pjūklą „Husqvarna 257“, kuriuo 2017 m. gegužės 24 d. ir 25 d. neteisėtai pjovė medžius ( - ) valstybiniame ( - ) miške (1 t., b. l. 113-114).

28Iš 2017 m. birželio 5 d. apžiūros protokolo matyti, kad A. P. pateiktas benzininis pjūklas yra „Husqvarna 257“, oranžinės spalvos plastikiniu korpusu. Korpusas nesulūžęs, visos pjūklo dalys veikia tinkamai. Pjūklas su metaline dalimi, ant kurios uždėta pjūklo grandinė. Ant metalinės dalies plokštumos yra išspausti įrašai: „DOLMAR FE 325 64M 125/0.58 4.15.038.631“ (1 t., b. l. 115-117).

29Iš 2017 m. gruodžio 12 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad pasiūlius A. P. parodyti jo nupjautų ir pagrobtų medžių buvusias augimo vietas bei A. P. sutikus, buvo išvykta iš jo namų, esančių adresu ( - ), ir vykta A. P. nurodyta kryptimi. Išvažiavus iš Dvaro gatvės, A. P. nurodė sukti į rytus ir važiuoti laukų keliu. Pavažiavus 600 metrų rytų kryptimi, A. P. nurodė sustoti ir toliau eiti tarp laukų esančiu keliuku šiaurės vakarų kryptimi. Paėjus 520 metrų šiaurės vakarų kryptimi ir priėjus pamiškę, A. P. nurodė eiti pamiške į rytus. Paėjus pamiške 145 metrus, šiaurinėje pusėje matome išvažinėtą miško taką. A. P. šiuo taku nurodė eiti šiaurės vakarų kryptimi. Paėjus 50 metrų, tako vakarinėje pusėje, buvo matyti smulkio medžio kaladės. A. P. nurodė, kad jis supjaustė šio medžio kalades, bet jų neišvežė. Toliau A. P. nurodė paeiti nuo šių kaladžių 10 metrų į vakarus, kur parodė rasto dalį, pažymėtą Nr. 2, nuo kurio jis nupjovė prieš tai rodytas kalades. Toliau A. P. nurodė eiti į išvažinėtą miško taką, paeiti šiaurės kryptimi 40 metrų ir sukti į vakarus. Paėjus į vakarus 20 metrų, A. P. parodė nuvirtusį medį, kuris buvo pažymėtas Nr. 3, kurio dalį A. P. supjaustė kaladėmis, tačiau nė vienos kaladės neišsivežė. Paskui A. P. nurodė eiti atgal į išvažinėtą miško taką ir eiti 50 metrų pietryčių kryptimi, po to pasukti į vakarus ir, paėjus 5 metrus, A. P. parodė kelmą, pažymėtą Nr. 1, nuo kurio nupjovė medį, supjaustė jį kaladėmis ir parsivežė į namus. Tada A. P. nurodė paeiti į šiaurės rytus ir paėjus 65 metrus, kur parodė kelmą, pažymėtą Nr. 7, nuo kurio nupjovė medį, supjaustė kaladėmis ir parsivežė į namus. Toliau A. P. nurodė paeiti 20 metrų šiaurės vakarų kryptimi, kur parodė kelmą, pažymėtą Nr. 8, nuo kurio nupjovė medį, jį supjaustė kaladėmis ir parsivežė į namus minėtu adresu (1 t., b. l. 147-154).

30Pagal BK 178 straipsnį atsako tas, kas pagrobė svetimą turtą. Turto grobimas – tai tyčinis neteisėtas neatlygintinis svetimo turto užvaldymas pasisavinimo tikslu. Grobdamas svetimą turtą kaltininkas gauna turtinę naudą, padaro žalą turto savininkui ir tai darydamas suvokia, kad veikia be turto savininko sutikimo, numato nusikalstamos veikos padarinius, jų nori ir siekia. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad A. P. laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 24 d., 10 val., iki 2017 m. gegužės 25 d., 11.30 val., ( - ), pagrobė 212,36 eurų vertės svetimą, VĮ ( - ) priklausantį, turtą – 5 sauso uosio medžius (vėjovartas), kurie sudaro 4,082 m3 medienos. Kaltinamojo kaltė įrodyta byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma – paties kaltinamojo parodymais, liudytojų parodymais, kita rašytine bylos medžiaga. Kaltinamojo padaryta nusikalstama veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio 1 dalį.

31Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

32Civilinė ieškovė VĮ ( - ) ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 212,37 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl pavogtos medienos (1 t., b. l. 44). Teismo vertinimu, civilinis ieškinys dėl pavogtų medžių yra pagrįstas civilinės ieškovės atstovės parodymais ir rašytine bylos medžiaga. Atsižvelgiant į tai, civilinis ieškinys tenkintinas visiškai, nes žala padaryta tyčiniais tiesioginiais kaltinamojo veiksmais, iš kaltinamojo A. P. civilinės ieškovės VĮ ( - ) naudai priteisiant 212,37 Eur turtinei žalai atlyginti.

33Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, stadiją, kaltinamojo asmenybę, aplinkybes. Kaltinamasis A. P. padarė nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie nesunkių nusikaltimų (BK 11 straipsnis). Veika tyčinė, baigta. Kaltinamasis kaltę pripažino visiškai, atsiprašė civilinės ieškovės atstovės, tačiau už vagystes jis teisiamas nebe pirmą kartą, naują nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusį teistumą (1 t., b. l. 163-199), nedirba, darbo biržoje neregistruotas (2 t., b. l. 16-17), gyvena su sugyventine, turi nepilnametį vaiką, jo atžvilgiu gyvenamojoje vietoje nusiskundimų negauta (2 t., b. l. 4-5), į psichikos sveikatos centro apskaitą neįrašytas, priklausomybės ligų kabinete neregistruotas (2 t., b. l. 2). Atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad kaltinamasis nedirba, į visas kitas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam A. P. parenkant bausmės rūšį skirtina sankcijoje numatyta bausmė – laisvės apribojimas, skiriant atitinkamus įpareigojimus, nes teismo vertinimu, ši bausmės rūšis esant minėtoms aplinkybėms užtikrintų teisingumo principą, labiausiai atitiktų bausmės paskirtį nubausti ir paveikti kaltinamąjį. Atsižvelgdamas į kaltinamojo asmenybę, į kitas ištirtas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam skirtinas bausmės dydis nustatytinas mažesnis nei įstatyme numatytas šios bausmės rūšies vidurkis.

34Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis A. P. savo kaltę pripažino visiškai ir dėl to byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, jam paskirta bausmė, vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, mažintina vienu trečdaliu.

35Kaltinamajam A. P. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – panaikintina nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

36Prokuroras teismo posėdžio metu prašė konfiskuoti A. P. nuosavybės teise priklausančius automobilį ( - ) valst. Nr. ( - ) ir benzopjūklą ( - ) arba šių daiktų vertę atitinkančią pinigų sumą. Turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas, o kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais (BK 72 straipsnio 3 dalis). Kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (BK 72 straipsnio 5 dalis). Kaip matyti iš bylos medžiagos ir iš paties kaltinamojo paaiškinimo, nusikalstamą veiką padarant vairuotas automobilis ( - ) valst. Nr. ( - ) ir medžiams pjauti naudotas benzopjūklas ( - ) nuosavybės teise priklauso pačiam A. P., todėl įvertinus visas reikšmingas aplinkybes, šie daiktai yra konfiskuoti.

37Daiktai – marga pagalvė, saugoma Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato daiktinių įrodymų saugojimo kameroje (kvitas BBB Nr. 0001915) (1 t., b. l. 22-23), grąžintina savininkui A. P. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 94 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu; A. P. patikėta saugoti rasta uosio mediena (1 t., b. l. 27), paliktina A. P..

38Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš kaltinamojo A. P. išieškotinos 3,30 Eur dydžio proceso išlaidos teismo procesiniams dokumentams įteikti į valstybės pajamas.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsniu, 297–298 straipsniais, 301–308 straipsniais, 309 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

40A. P., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti civilinei ieškovei VĮ ( - ) padarytą 212,37 Eur turtinę žalą ir per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. P. paskirti laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti civilinei ieškovei VĮ ( - ) padarytą 212,37 Eur turtinę žalą ir per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

42Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio gavimo laisvės apribojimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, konfiskuoti A. P. priklausančius daiktus – automobilį ( - ) valst. Nr. ( - ) ir benzopjūklą ( - ) – valstybės nuosavybėn.

44Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

45Civilinės ieškovės VĮ ( - ) civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir iš A. P. civilinės ieškovės VĮ ( - ) naudai priteisti 212,37 Eur (du šimtus dvylika eurų 37 ct) turtinei žalai atlyginti.

46Daiktus – margą pagalvę, saugomą Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato daiktinių įrodymų saugojimo kameroje (kvitas BBB Nr. 0001915), grąžinti savininkui A. P.; A. P. patikėtą saugoti rastą uosio medieną, palikti A. P..

47Išieškoti iš A. P. 3,30 Eur (tris eurus 30 ct) proceso išlaidų į valstybės pajamas.

48Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Skaistė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. 1) 2009 m. birželio 26 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu... 4. 2) 2010 m. kovo 17 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 5. 3) 2010 m. liepos 14 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu... 6. 4) 2013 m. kovo 8 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 7. 5) 2013 m. balandžio 25 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu... 8. 6) 2014 m. kovo 10 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 9. 7) 2014 m. gruodžio 23 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju... 10. 8) 2015 m. lapkričio 9 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju... 11. kaltinamas pagal BK 178 straipsnio 1 dalį.... 12. Teismas, išnagrinėjęs bylos įrodymus,... 13. Kaltinamasis A. P. laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 24 d., 10 val., iki 2017... 14. Kaltinamasis A. P. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad viskas vyko... 15. Proceso dalyviams sutinkant, įvykdžius Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 16. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė įrodoma:... 17. Iš liudytojo V. S. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis... 18. Iš liudytojo V. Š. apklausos protokole užfiksuotų parodymų matyti, kad jis... 19. Iš liudytojo A. R. apklausos protokoluose užfiksuotų parodymų matyti, kad... 20. Iš 2017 m. gegužės 25 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad... 21. Iš 2017 m. gegužės 26 d. įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad... 22. Iš 2017 m. gegužės 25 d. VĮ ( - ) girininkijos girininko pavaduotojo V. S.... 23. Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės išrašo matyti, kad automobilis ( - ),... 24. Iš 2017 m. rugpjūčio 2 d. VĮ ( - ) rašto Nr. SS-435 matyti, kad 2017... 25. Iš 2017 m. gruodžio 21 d. VĮ ( - ) rašto Nr. SS-799 matyti, kad 2017 m.... 26. Iš 2017 m. birželio 1 d. VĮ ( - ) rašto Nr. SS-327 matyti, jog 2017 m.... 27. Iš 2017 m. gegužės 26 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo... 28. Iš 2017 m. birželio 5 d. apžiūros protokolo matyti, kad A. P. pateiktas... 29. Iš 2017 m. gruodžio 12 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 30. Pagal BK 178 straipsnį atsako tas, kas pagrobė svetimą turtą. Turto... 31. Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 32. Civilinė ieškovė VĮ ( - ) ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 212,37 Eur... 33. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 34. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis A. P. savo kaltę pripažino visiškai... 35. Kaltinamajam A. P. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 36. Prokuroras teismo posėdžio metu prašė konfiskuoti A. P. nuosavybės teise... 37. Daiktai – marga pagalvė, saugoma Panevėžio apskrities vyriausiojo... 38. Vadovaujantis BPK 103 straipsnio 6 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, iš... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273... 40. A. P., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 42. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio gavimo laisvės apribojimo... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 1, 2, 5... 44. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti... 45. Civilinės ieškovės VĮ ( - ) civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir iš... 46. Daiktus – margą pagalvę, saugomą Panevėžio apskrities vyriausiojo... 47. Išieškoti iš A. P. 3,30 Eur (tris eurus 30 ct) proceso išlaidų į... 48. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...