Byla 2-3096-802/2011
Dėl materialinio išlaikymo vaikams dydžio pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovei R. R., atsakovui J. R., trečiajam asmeniui ieškovės pusėje E. R., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS atstovei R.Stazdienei, viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. R. ieškinį atsakovui J. R., trečiajam asmeniui ieškovės pusėje E. R., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS, dėl materialinio išlaikymo vaikams dydžio pakeitimo,

Nustatė

2Ieškovė prašė pakeisti teismo sprendimu iš atsakovo priteistą vaikams išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo sūnų išlaikymui po 500 Lt kiekvienam vaikui nuo ieškinio pateikimo dienos iki vaikų pilnametystės, nustatant ieškovei uzufrukto teisę į šias lėšas bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b.l.2-4).

3Parengiamojo teismo posėdžio metu šalys susitarė ginčą dėl sūnums teiktino išlaikymo dydžio pakeitimo išspręsti taikiai, pasirašė taikos sutartį, prašo ją tvirtinti bei bylą nutraukti. Abu nurodė ir patvirtino, kad vaikų poreikiai yra didesni, todėl atsižvelgdami į abiejų šalių galimybes susitarė, kad padidintas išlaikymas, bus skaičiuojamas nuo 2011 metų rugsėjo 1 d, pinigus atsakovas ieškovei perves iki sekančio mėnesio 15 dienos.

4Tretysis asmuo ieškovės pusėje E. R. sutiko, kad taikos sutartis būtų tvirtinama, sutikimą patvirtino savo parašu taikos sutarties tekste.

5Institucijos atstovės nuomone tokios šalių taikos sutarties sąlygos gali būti tvirtinamos, vaiko interesų jos nepažeis, bus tenkinami būtinieji vaikų poreikiai.

6Prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą tenkintinas.

7Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės iškeltų reikalavimų dėl materialinio išlaikymo priteisimo klausimą, susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, jos nepažeidžia šalių (šalys nurodė ir patvirtino, kad sutartis jų pasirašyta laisva valia, atitinka jų norus ir galimybes) ar jų vaikų interesų. Šalims žinomos, aiškios ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CK 6.985 str., LR CPK 42 str. 1d., 2 d., 140 str. 3d., 294 str., 293 str. 1 d. 5 p.).

8Bylą nutraukus dėl to, kad šalys sudarė taikos sutartį iš atsakovo, remiantis LR CPK 96 str. 1 d., 87 str. 2 d., priteistina 25 proc. mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 18 Lt (400Lt – 200 Lt x 2 vaikai x 12mėn. x 3 proc. = 144 Lt x 25 proc. = 36 Lt). Iš atsakovo vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, priteistinos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. 6,30 Lt (LR CPK 93 str. 1d., 94 str., 88 str. 1 d. 3 p., pažyma apie išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, b.l.1). Viso 42,30 Lt (t.y. 36Lt + 6,30Lt).

9Byloje šalys naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis, tačiau nei viena jų nepateikė teismui patirtų išlaidų dydį tvirtinančių įrodymų, jų priteisti neprašė, todėl šių išlaidų priteisimo klausimas šalims nespręstinas (LR CPK 98 str. 1 d.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 3.208 str., 6.983 str., CPK 140 str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

11Patvirtinti ieškovės R. R. (a.k( - ) gyv. ( - )) ir atsakovo J. R. (a.k( - ) gyv. ( - )), taikos sutartį civilinėje byloje Nr.2-3096-802/2011 šiomis sąlygomis:

12Pakeisti 2010 m. spalio 12 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovo priteistą vaikams išlaikymo dydį ir priteisti iš atsakovo J. R., a.k( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams U. R., a.k( - ) ir E. R., a.k( - ) periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį nuo 2011m. rugsėjo 1 d. iki kiekvieno iš vaikų pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ir nustatant ieškovei, R. R., a.k( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

13Šalys susitaria, kad atsakovo lėšos, skirtos vaikų išlaikymui, bus pervedamos į ieškovės banko sąskaitą iki sekančio mėnesio 15 dienos.

14Šalys neprašo viena iš kitos priteisti jų turėtų bylinėjimosi išlaidų.

15Civilinę bylą Nr.2-3096-802/2011, pagal ieškovės R. R. ieškinį atsakovui J. R., trečiajam asmeniui ieškovės pusėje E. R., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės sav. VTAS, dėl materialinio išlaikymo vaikams dydžio pakeitimo, nutraukti.

16Priteisti iš atsakovo J. R. (a.k( - ) gyv. ( - )) valstybei viso 42,30 Lt (keturiasdešimt du litus, 30 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant jas į Valstybinę mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Hansabankas", banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Nutartis, per 7 d. nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai