Byla 2A-2217-230/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Lozoraitytės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Bordolina“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2746-151/2012 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „RG Consulting“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bordolina“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 47 603,57 Lt skolos, 2 740,31 Lt delspinigių, 8,06 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovė nevykdė 2011-02-08 tarp šalių sudarytos inventoriaus nuomos sutarties Nr. RG-N-073, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti statybinį inventorių atsakovei laikinai valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis už sutartą nuomos mokestį, o atsakovė įsipareigojo sumokėti nuomos mokestį ir kitus sutartus mokesčius sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Inventoriaus nuomos ir kiti su tuo susiję mokesčiai buvo įforminti išdavimo priėmimo aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis, kurių atsakovė per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos neapmokėjo.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 26 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovės ieškovei 47 603,57 Lt skolos, 2 740,31 Lt delspinigių, 755 Lt žyminio mokesčio, 8,06 % metinių palūkanų nuo priteistos skolos sumos (nuo 50 343,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2012-01-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 605 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsakovė dėl šio teismo sprendimo pateikė prieštaravimus, nurodydama, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi dalis daiktų buvo pavogti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 5 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2011-02-08 inventoriaus nuomos sutartimi Nr. RG-N-073, PVM sąskaitomis faktūromis, išdavimo - priėmimo aktais, delspinigių paskaičiavimais, nustatė, jog atsakovė neįvykdė sutartinės prievolės ir liko skolinga ieškovei 47 603,57 Lt, todėl ieškinį tenkino. Teismas atmetė atsakovės prieštaravimą ieškiniui, jai nurodant, kad dalis įrengimų buvo pavogta, kadangi šalys sutartyje numatė, jog nuomininkas privalo visais atvejais pilnai atlyginti nuomotojui visą prarasto inventoriaus vertę, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės ar dėl kokių priežasčių inventorius buvo prarastas ar sugadintas, t. y. atsakovė prisiėmė atsakomybę už išnuomotus daiktus.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog teismo sprendimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teismas nepagrįstai rėmėsi nuomos sutarties 7.5 punktu, nustatančiu, jog nuomininkas privalo visais atvejais pilnai atlyginti nuomotojui visą prarasto (sugadinto) inventoriaus ir atskirų detalių vertę, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės ar dėl kokių priežasčių inventorius buvo prarastas ar sugadintas. Teismas sutartinius santykius įvertino formaliai, nevertindamas kitų byloje nustatytų aplinkybių – tai, kad dalis išnuomotų įrengimų buvo pavogti ir kad atsakovė dėl šio įvykio kreipėsi į teisėsaugos institucijas. CK 6.502 straipsnio 1 dalis nustato, jog nuomininkas atsako už daikto praradimą, jeigu neįrodo, kad taip atsitiko ne dėl jo ar kitų asmenų, kuriems jis nuomotojo leidimu suteikė naudojimuisi teisę ar galimybę naudotis išsinuomotu daiktu, kaltės. Be to, ieškovė žinodama apie įrangos vagystę, nes atsakovė apie tai pranešė raštu, nepagrįstai toliau skaičiavo nuomos mokestį. Apeliantė taip pat nesutinka su paskaičiuotu nuomos mokesčio dydžiu, nurodydama, jog ieškovė jį apskaičiuodama elgėsi nesąžiningai, pateikusi šabloninį sutarties tekstą, kurio atsakovė negalėjo keisti, skaičiavo žymiai didesnį nuomos mokestį, jokiuose dokumentuose nenurodant, kaip jis apskaičiuojamas, ir vėliau nepateikė informacijos, kuo remiantis buvo nustatytas būtent tokio dydžio įrangos nuomos mokestis.

10Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog skundo argumentai dėl nepagrįsto nuomos mokesčio skaičiavimo jau žinant apie įvykusią įrangos vagystę yra nepagrįsti, kadangi nuomos sutarties 3.5 punktu nustatyta, kad nuomininkui priėmus inventorių jam tenka visa inventoriaus atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika, nuomininkas nuo inventoriaus perdavimo momento privalo užtikrinti inventoriaus saugumą ir priežiūrą bei atsako nuomotojui už visus ir bet kokius jo patirtus nuostolius dėl inventoriaus praradimo ar sugadinimo. Be to, sutarties 5.2 punktas nustato, jog nuomos mokestis skaičiuojamas nuo nuomos termino pradžios iki inventoriaus grąžinimo dienos. Kadangi atsakovė inventoriaus negrąžino, todėl nuomos mokestis buvo skaičiuojamas pagrįstai. Be to, iš atsakovės buvo pavogta tik dalis įrangos ir ji pavogta 2011-10-10, todėl atsakovė neturi teisės ginčyti iki vagystės išrašytų PVM sąskaitų faktūrų. Ieškovė nesutinka su skundo argumentais dėl nesąžiningo elgesio apskaičiuojant įrangos nuomos mokestį, kadangi šie argumentai nesusiję su nagrinėjamo ginčo esme ir šiems argumentams pagrįsti atsakovė nepateikė jokių įrodymų. Be to, šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, tame tarpe ir susitarti dėl nuomos mokesčio, kuris numatytas sutarties 5.1 punkte. PVM sąskaitose faktūrose aiškiai nurodyta, koks inventorius, kiek vienetų ir už mokią sumą buvo nuomojamas.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis), taip pat konstatuoja, kad apeliacinio skundo motyvai negali būti pagrindu pakeisti ar panaikinti priimtą teismo sprendimą.

13Byloje nustatyta, kad šalys 2011 m. vasario 8 d. pasirašė inventoriaus nuomos sutartį Nr. RG-N-703, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovei inventorių laikinai valdyti ir naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis už nuomos mokestį, sutarą pasiūlyme (t. 1, b.l. 9-11). Ieškovė pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitas faktūras, kurių atsakovė neapmokėjo, todėl ieškiniu prašė priteisti nesumokėtą nuomos mokestį, sutartimi numatytus delspinigius ir priteisti procesines palūkanas.

14Dėl nuomos mokesčio priteisimo pagrįstumo

15Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šalių sudaryta inventoriaus nuomos sutartimi, tenkino ieškovės ieškinį ir priteisė iš atsakovės nuomos mokesčio įsiskolinimą, delspinigius ir procesines palūkanas. Atsakovė nesutinka su priimtu teismo sprendimu tuo pagrindu, kad įranga buvo pavogta 2011 m. spalio 10 d., apie ką ji nedelsiant raštu informavo ieškovę, todėl ieškovė, atsakovės nuomone, neturėjo jokio teisinio pagrindo toliau skaičiuoti nuomos mokestį. Pirmosios instancijos teismas šiuos atsakovės argumentus atmetė, remdamasis šalių pasirašytos sutarties 7.5 punkto nuostatomis, kurios numato, kad nuomininkas privalo visais atvejais pilnai atlyginti nuomotojui visą prarasto inventoriaus ar atskirų detalių vertę, kuri nurodyta išdavimo-priėmimo akte, nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės ar dėl kokių priežasčių inventorius buvo prarastas ar sugadintas. Teismas taip pat rėmėsi CK 6.499 straipsnio 1 dalimi ir 6.502 straipsniu, t. y. teisės normomis, numatančiomis nuomininko atsakomybę už išnuomoto daikto praradimą ar sugadinimą. Toks sprendimo pagrindimas, atsižvelgiant į byloje pareikštą reikalavimą, nėra tikslus ir tinkamas. Ieškinys byloje pareikštas dėl nuomos sutartimi numatytos nuomininko prievolės - mokėti nuomos mokestį nevykdymo, o ne dėl žalos, atsiradusios praradus nuomojamą turtą, ar prarasto turto vertės atlyginimo. Todėl ginčo esmę sudaro aplinkybių, susijusių su nuomininko prievole mokėti nuomos mokestį, nustatymas. Atsakovės nuomone, po to, kai išnuomotas turtas buvo pavogtas, neliko teisinio pagrindo vykdyti sutartinę prievolę mokėti nuomos mokestį. Šiuo požiūriu šalių santykius reglamentuoja inventoriaus nuomos sutarties 5.2 punktas, kuriame numatyta, kad nuomos mokestis skaičiuojamas pradedant nuo išdavimo-priėmimo akte nustatytos nuomos termino pradžios dienos ir baigiant inventoriaus grąžinimo diena. CK 6.499 straipsnio 3 dalyje taip pat numatyta, kad kai nuomininkas daikto negrąžina, jis turi atlyginti nuomotojui to daikto vertę, taip pat sumokėti nuomos mokestį bei atlyginti kitus nuomotojo patirtus nuostolius. Atsižvelgiant į tai, nuomininko prievolė mokėti nuomos mokestį yra savarankiška prievolė, kuri neišnyksta net ir praradus nuomojamą daiktą. PVM sąskaitos faktūros nuomos mokesčiui sumokėti ieškovės buvo išrašytos 2011-08-01 - 2011-12-01 laikotarpiu (t. 1, b. l. 12-39), t. y. inventoriaus nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu, nes sutartis nuomotojo iniciatyva nutraukta tik 2011-12-14 raštu (t. 1, b. l. 71). Todėl pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai priteisė nuomos mokesčio įsiskolinimą, nors šią sprendimo dalį ir pagrindė nevisiškai tinkamai.

16Dėl nuomos mokesčio dydžio

17Apeliantės nuomone, ieškovė, kaip turto nuomotoja, elgėsi nesąžiningai, nustatydama nepagrįstai didelę perduotos įrangos nuomos kainą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė šiuos atsakovės argumentus, nurodydamas, kad šalys privalo vykdyti pasirašytos sutarties sąlygas. Šalys inventoriaus nuomos sutarties 5.1 punkte numatė, kad šalių susitarimu nuomos mokesčio už naudojimąsi inventoriumi dydis yra nustatomas komerciniame pasiūlyme litais atskirai kiekvienam inventoriaus komplektui už kiekvieną inventoriaus nuomos termino dieną (kiekvieną kalendorinę dieną), komercinis pasiūlymas buvo numatytas, kaip sutarties priedas (sutarties 1.1 punktas). Tokiu būdu šalys susitarė dėl nuomos mokesčio dydžio, įsipareigodamos jį nustatyti komerciniame pasiūlyme. Nors komerciniame pasiūlyme, kuriame nurodyta nuomos kaina, atsakovė nėra pasirašiusi (t. 1, b. l. 128), tačiau perduodant inventorių atsakovei jos atstovai yra pasirašę išdavimo-priėmimo aktus, kuriuose yra nurodyta perduotos įrangos vienos dienos nuomos kaina (t. 1, b. l. 40-56). Tokiu būdu darytina išvada, kad atsakovės atstovams pasirašius inventoriaus išdavimo-priėmimo aktus, kuriuose nurodyta inventoriaus 1 dienos nuomos kaina, faktiškai buvo susitarta dėl nuomos mokesčio dydžio (CK 6.173 straipsnis). Todėl PVM sąskaitose faktūrose, remiantis šalių pasirašytais inventoriaus išdavimo-priėmimo aktais, paskaičiuotas inventoriaus nuomos mokesčio dydis laikytinas pagrįstu. Visas PVM sąskaitas faktūras atsakovė yra priėmusi, jose pasirašydama, todėl ji turėjo galimybę aiškintis šių sumų paskaičiavimo pagrįstumą ir ginčyti nepagrįstai paskaičiuotas sumas. Atsakovė bylos nagrinėjimo eigoje teigdama, kad šios sąskaitos nepagrįstos ir jai neaišku, kaip paskaičiuota nuomos kaina, savo atsikirtimų taip pat nepagrindė jokiais konkrečiais teiginiais ir įrodymais, t. y. nenurodė, kokios konkrečios sumos ir kodėl, jų nuomone, paskaičiuotos nepagrįstai ir kas tai pagrindžia. Tai reiškia, kad atsakovė bylos nagrinėjimo eigoje nevykdė CPK 178 straipsnyje numatytos įrodinėjimo pareigos, konkrečių atsikirtimų ieškovės paskaičiuotam nuomos mokesčio dydžiui nenurodė ir apeliaciniame skunde, apsiribodama bendro pobūdžio abejonėmis dėl nuomos mokesčio dydžio pagrįstumo. Todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovė nenuginčijo ieškovės pateiktų įrodymų, pagrindžiančių jos reikalavimą, dėl ko atsakovės apeliacinis skundas šių argumentų apimtyje taip pat atmestinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Atsakovei paduodant apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi buvo atidėtas 1 510 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas už apeliacinį skundą iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo. Kadangi atsakovės apeliacinis skundas atmestas, iš atsakovės priteistinas atidėtas žyminis mokestis valstybei.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ (įm. kodas 124573479) 1510 Lt žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 47 603,57 Lt skolos, 2 740,31 Lt... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 26 d. preliminariu sprendimu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. liepos 5 d. galutiniu sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo... 10. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 13. Byloje nustatyta, kad šalys 2011 m. vasario 8 d. pasirašė inventoriaus... 14. Dėl nuomos mokesčio priteisimo pagrįstumo ... 15. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šalių sudaryta inventoriaus nuomos... 16. Dėl nuomos mokesčio dydžio... 17. Apeliantės nuomone, ieškovė, kaip turto nuomotoja, elgėsi nesąžiningai,... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 19. Atsakovei paduodant apeliacinį skundą Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m.... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 21. Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 5 d.... 22. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bordolina“ (įm....