Byla 2-564/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kortas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-466-173/2008 pagal UAB „Kortas“ ieškinį atsakovui UAB „Vezo statyba“, trečiajam asmeniui UAB „Maristika“ dėl patirtų išlaidų ir avansinių sumų už statybos rangos darbus bei netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vezo statyba“ ieškovo naudai 603652,47 Lt bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tenkindamas prašymą, Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi, areštavo 603652,47 Lt vertės atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo neradus ar nepakankant - pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/arba bankuose, ir/arba pas trečiuosius asmenis. 2008 m. kovo 5 d. ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 1240289,09 Lt bei prašė padidinti Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mąstą. Tenkindamas prašymą, Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 13 d. nutartimi papildomai areštavo 636636,62 Lt vertės atsakovo nekilnojamojo turto dalį, o jo nesant ar nepakankant, kilnojamąjį turtą arba pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose ar įmonės kasoje, leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas ar atsiskaityti su atsakovu.

42008 m. gegužės 23 d. ieškovas pateikė prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašoma:

51) su areštuotomis atsakovo piniginėmis lėšomis, esančiomis bankuose ir (arba) pas trečiuosius asmenis, neleisti vykdyti jokių veiksmų, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu;

62) uždrausti atsakovui naudotis piniginėmis lėšomis, kurias atsakovas gavo ir (arba) gaus pagal 2008 m. sausio 28 d. Overdrafto sutartį Nr. OL301062K, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu.

7Ieškovas nurodė, jog atsakovas, siekdamas pabloginti savo turtinę padėtį, perleido Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi areštuotą nekilnojamąjį turtą – administracines patalpas, pažymėtas nuo: 2-9 iki 2-28 su bendrojo naudojimo patalpa 2-1a, nebaigtame statyti pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 42, Vilniuje. Ši aplinkybė pagrindžia atsakovo nesąžiningumą. Bendra areštuoto atsakovo turto vertė tesudaro 269532,34 Lt. Iš 2008 m. sausio 1 d atsakovo įmonės balanso matyti, kad ilgalaikio turto vertė, palyginus su praėjusių finansinių metų duomenimis, yra sumažėjusi beveik 50 procentų. Atsakovo atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 2008 m. sausio 1 d., lyginant su ankstesnių finansinių metų laikotarpiu, taip pat sumažėjo daugiau nei 50 procentų. Atsakovo įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, sudarantys 2768147,09 Lt, viršija per vienerius metus gautiną sumą – 2703160,07 Lt. 2008 m. sausio 28 d. atsakovas su AB Sampo banku sudarė Overdrafto sutartį Nr. OL301062K, pagal kurią įgyta teisė naudotis 1400000 Lt kreditu. Tai reiškia, jog yra didinami atsakovo finansiniai įsipareigojimai bei bloginama įmonės finansinė būklė. Be to, atsakovas, būdamas nesąžiningas, gali kredito negrąžinti vien tam, kad AB Sampo bankas galėtų realizuoti jam įkeistą kilnojamąjį turtą bei pasiimti įkeistas pinigines lėšas. Nelikus turto į kurį gali būti nukeiptas išieškojimas, nukentėtų atsakovo interesai. Įvertinus nurodytas aplinkybes bei atsakovo nesąžiningą elgesį, ieškovo nuomone, yra pagrindas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

8Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog atsakovas perleido Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi areštuotą nekilnojamąjį daiktą, iš tiesų pagrindžia šio asmens nesąžiningumą ar siekį sumažinti įmonės turto vertę. Tačiau iš ieškovo prašymą pagrindžiančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal UAB „Kortas“ ieškinį atsakovams UAB „Vezo statyba“, Č. F. , D. J. , tretiesiems asmenims AB Sampo bankas, Kauno 2-ojo notarų biuro notarei Z. K. dėl turto perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, 2008 m. gegužės 9 d. nutartimi, minimas nekilnojamas turtas yra areštuotas. Ši aplinkybė patvirtina, jog ieškovo interesai administracinių patalpų, pažymėtų nuo: 2-9 iki 2-28 pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 42, Vilniuje, atžvilgiu, procesiškai yra užtikrinti. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovui negalint atsiskaityti ir su kitais kreditoriais, bendras kreditorinis įsiskolinimas gali didėti, kartu mažėjant galimybei įvykdyti teismo sprendimą. Draudimas naudotis piniginėmis lėšomis, skirtingai nei kito turto areštas negali būti absoliutus. Tokią piniginių lėšų arešto ypatybę lemia pinigų kaip civilinių teisių objekto savybė, nes jie yra teisėta atsiskaitymo priemonė, o galimybė jais naudotis kasdieninėje veikloje užtikrina normalų įmonių ūkinės-komercinės veiklos funkcionavimą. Dėl nurodytų priežasčių, teismas prašymą neleisti vykdyti su areštuotomis atsakovo piniginėmis lėšomis jokių veiksmų, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu, atmetė. Teismo nuomone, aplinkybė, jog bendra atsakovo areštuoto turto vertė yra mažesnė už ieškinio reikalavimų sumą, riboti įmonės ūkinės-komercinės veiklos taip pat neįgalina, nes laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas ieškovui prioriteto kitų kreditorių atžvilgiu nesuteikia. Ieškovo argumentai dėl atsakovo įmonės finansinių duomenų pasikeitimo, teismo nuomone, taip pat negali patvirtinti ieškinio reikalavimų papildomos laikinosios teisinės apsaugos būtinybės.

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas nurodo, kad:

101. Nors laikinosios apsaugos priemonės ir turi būti tokios, jog nestabdytų bei netrikdytų atsakovo komercinės – ūkinės veiklos, tačiau remiantis akivaizdžiais atsakovo nesąžiningumo įrodymais, be to siekiant realiai apginti ieškovo subjektinę teisę į nuostolių atlyginimą, yra būtina taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo lėšų, esančių bankuose ir pas trečiuosius asmenis, bet priklausančių atsakovui, areštą, neleidžiant vykdyti jokių veiksmų su areštuotomis piniginėmis lėšomis išskyrus atsiskaitymą su ieškovu, o taip pat uždrausti atsakovui naudotis piniginėmis lėšomis, kurias atsakovas gavo ar gaus pagal 2003 m. sausio 28 d. Overdrafto sutartį Nr. OL301062K išskyrus atsiskaitymą su ieškovu.

112. Atsakovas ne tik neturi pakankamai turto užtikrinti ieškinį, bet ir deda maksimalias pastangas sumažinti bendrą turto vertę.

123. Teismo taikomos papildomos laikinosios apsaugos priemonės padėtų apsaugoti akivaizdžiai pažeidžiamus ieškovo interesus.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vezo statyba“ prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą ir atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą. Jis nurodo, kad iš esmės sutinka su teismo išvada dėl atsakovo nesąžiningumo perleidžiant areštuotą turtą, tačiau šiuo metu dėl šio turto perleidimo yra pareikštas Actio Pauliana ieškinys. Be to, atsakovas nurodo, kad papildomos laikinosios apsaugos priemonės sutrikdytų įmonės veiklą, o šiuo metu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, jog ieškovo interesai nebus pažeisti. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis proporcingumo principo ir negali suteikti vienai iš šalių perdėtą pranašumą.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo ir galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 22 d. ir 2008 m. kovo 5 d. nutartimis ieškovo ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo 603652,47 Lt ir 636636,62 Lt vertės atsakovo nekilnojamojo turto dalį, o jo nesant ar nepakankant, kilnojamąjį turtą arba pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose ar įmonės kasoje, leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas ar atsiskaityti su ieškovu. Ieškovas pateikė papildomą prašymą, kuriuo prašo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, t.y. neleisti vykdyti jokių veiksmų, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu.

17Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė tokį ieškovo reikalavimą, nes vadovaujantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Pinigai yra labai svarbus kiekvienos įmonės normalios ūkinės-komercinės veikos pagrindas, todėl, įmonei visiškai uždraudus disponuoti jai priklausančiomis lėšomis, yra apsunkinama ir sutrikdoma jos veikla. Be to, draudimas atsiskaityti su įmonės darbuotojais, valstybės ar socialinio draudimo biudžetais apsunkina ne tik pačios įmonės veiklą ir gali būti susijęs su papildomais finansiniais įsipareigojimais – pareiga už pavėluotą atsiskaitymą mokėti delspinigius, bet susijęs ir su trečiųjų asmenų esmine teise – darbuotojų teise už atliktą darbą laiku gauti atlyginimą.

18Prašydamas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas nurodo, kad bendra areštuoto turto vertė tesudaro 269532,34 Lt, tačiau nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimų sumos dydžio, pirmiausia areštuodamas nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant pinigines lėšas, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

19Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „Kortas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. 2008 m. gegužės 23 d. ieškovas pateikė prašymą dėl papildomų... 5. 1) su areštuotomis atsakovo piniginėmis lėšomis, esančiomis bankuose ir... 6. 2) uždrausti atsakovui naudotis piniginėmis lėšomis, kurias atsakovas gavo... 7. Ieškovas nurodė, jog atsakovas, siekdamas pabloginti savo turtinę padėtį,... 8. Kauno apygardos teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi prašymą atmetė.... 9. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m.... 10. 1. Nors laikinosios apsaugos priemonės ir turi būti tokios, jog nestabdytų... 11. 2. Atsakovas ne tik neturi pakankamai turto užtikrinti ieškinį, bet ir deda... 12. 3. Teismo taikomos papildomos laikinosios apsaugos priemonės padėtų... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vezo statyba“ prašo... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 22... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 18. Prašydamas taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas... 19. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą....