Byla 2-2118-571/2011
Dėl sutuoktinių turto dalybų sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu, bei sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V.Gadiškienė, sekretoriaujant L.Staknevičienei, dalyvaujant ieškovei L. V., ieškovės atstovui adv. R.Černiui, atsakovei V. R., jos atstovui adv. J.Jasaičiui , teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės L. V. ieškinį atsakovei V. R. trečiajam asmeniui antstoliui A.Augliui, notarei L.Pečkienei, AB „Swedbankas“ dėl sutuoktinių turto dalybų sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu, bei sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Patikslintu ieškiniu ieškovė L. V. prašo pripažinti 2000 11 23 sutuoktinių R. R. ir V. R. turto dalybų sutartį niekine kaip apsimestinį sandorį ir pripažinti R. R. asmeninę nuosavybės teisę į ½ dalį buto, adresu Trakėnų gt. 9-4,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5198-7008-2014:0002 ir ½ dalį ūkio patalpų, adresu Trakėnų gt.13,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5196-6003-7097:0008. P. V. R., priėmus R. R. palikimą jai faktiškai pradėjus valdyti turtą- butą, adresu Trakėnų gt. 9-4,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5198-7008-2014:0002 ir ūkio patalpų, adresu Trakėnų gt.13,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5196-6003-7097:0008.Pripažinti V. R., perėmus mirusio R. R., skolinius įsipareigojimus dėl 8768,70 litų skolos L. V. ir priteisti iš V. R., L. V. bylinėjimosi išlaidas.

3Į bylos nagrinėjimą neatvyko notarė L.Pečkienė, antstolis A.Auglys, AB“Swedbankas“ atstovas, iš antstolio ir notarės gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant . Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką šalims pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

4Ieškovė L. V. paaiškino, kad teismo sprendimu iš R. R. buvo priteista skola, o R. R. nemokant skolos 2009 buvo išduotas vykdomasis raštas. 2010 metais antstolis pranešė, kad R. R. mirė, o vykdomąją bylą sustabdė. Buvo nustatyta, kad turtas tarp V. R. ir R. R. yra pasidalintas 2000 metais ir R. R. jokio nekilnojamojo turto neturi. Ieškovė nurodo, kad sandoris turto dalybų buvo tik fiktyvus, nes abu Rėkliai gyveno kartu , vedė bendrą ūkį, todėl traktuoja, kad sutuoktiniai turto faktiškai nepasidalino. Negano to atsakovė su vyru pasiėmė kreditą iš banko buto renovacijai, tai kartu rodo, kad sutuoktiniai faktiškai turto nepasidalino. Be to Rėkliams dalinantis turtą buvo nurodyta labai maža turto vertė, kuri neatitiko tikrovės, o tai duoda pagrindo manyti, kad sutarties tikslas buvo išvengti bet kokių kreditorinių įsipareigojimų, tačiau gyventi santuokoje ir bendrai naudotis turtu. Todėl prašo panaikinti 2000 11 23 turto dalybų sutartį ir pripažinti R. R. ½ buto ir ūkio patalpų. Taip pat kartu prašė išspręsti ir palikimo priėmimo fakto nustatymą, nes V. R. ir šiuo metu gyvena tame pačiame bute , naudojasi tais pačiais buities daiktais, moka mokesčius. Iš to sektų, kad atsakovė yra priėmusi ir atsakovo skolas, tai yra R. R. skolą ieškovei. Prašo ieškinį tenkinti.

5Atsakovė V. R. paaiškino, kad 2000 11 23 sutuoktinių turto dalybų sutartis įstatymams neprieštaravo, todėl buvo patvirtinta notaro. Ji R. R. sumokėjo sutartyje numatytus pinigus. Be to nurodo, kad turto dalybų sutartis atsakovės interesų nepažeidė. R. R. rašytas įsipareigojimo raštelis atsirado tik 2007 03 29 . 2007 04 06 atsakovė kreipėsi į banką dėl paskolos, jos asmeninio turto renovacijai, gavimo. Ji pati asmeniškai mokėjo paskolą ir šiuo metu tebemoka, todėl ieškovė neturi jokios reikalavimo teisės į jos asmeninį turtą. Be to ieškovė yra praleidusi 3 mėnesių terminą pareikšti reikalavimams dėl paveldimo turto. Prašo ieškinį atmesti.

6Ieškinys netenkintinas .

7Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo pripažinti 2000 11 203 sutuoktinių R. R. ir V. R. , sutuoktinių turto dalybų sutartį niekine kaip apsimestiniu sandoriu ir pripažinti R. R. asmeninę nuosavybę į ½ dalį buto ir ½ dalį ūkio patalpų vadovaujantis LR CK 1.86 str. , tai yra kad sudarant sandorį sutuoktinių išreikšta valia neatitinka tikrosios, o skirta paslėpti tą tikrąją ir tokie sandoriai pripažįstami apsimestiniais . Teismas traktuoja, kad ieškovė suklydo nurodydama civilinio kodekso straipsnį ir traktuoja, kad ieškovė sandorį ginčija vadovaujantis LR CK 1.87 str. Sutuoktinių turto dalybų sutartis sudaryta 2000 11 23, tai yra iki įsigaliojant naujam civiliniam kodeksui 2001-07-01, todėl sprendžiant klausimą ar ginčijamas sandoris yra galiojantis vadovaujamasi jo sudarymo metu (2000 11 23 ) galiojusiu civiliniu kodeksu ( Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2000-07-18, Nr. VIII-1864, 9 str. 1 d.). Jeigu sandoris sudarytas siekiant pridengti kitą sandorį, taikomos taisyklės, liečiančios tą sandorį, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje (LR CK, 1964m., 52 str.). Apsimestinis sandoris bus tuomet, kai sandoris sudaromas kitam sandoriui pridengti, tai yra sudaromi du sandoriai - vienas apsimestinis, kurio šalys nežada vykdyti ir kitas – kurio pagrindu atsiranda šalių teisės ir pareigos. Ieškovė nurodė, kad Rėkliai turto dalybų sutartimi siekė pasidalinti turtą dėl santuokos nutraukimo ir prieš santuokos nutraukimo procesą oficialiose įstaigose, tačiau nustatė pasekmes neadekvačias faktinėms aplinkybėms, vėliau santuokos nenutraukė, o priešingai- tęsė gyvenimą santuokoje, todėl pripažintina, kad jų turtas visada jiems priklausė bendrosios jungtinės nuosavybės teise ir šio statuso niekada neprarado. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2000m. lapkričio 23d. V. R. ir R. R. notarine tvarka pasidalino santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą , tai yra dviejų kambarių butą su rūsiu, esančius Trakiškių km. Marijampolės sav. ir ūkio patalpas, esančias Trakiškių km. Marijampolės sav. 2000 11 23 sutartimi R. R. atiteko 3000 litų piniginė kompensacija, kurią V. R. sumokėjo prieš sutarties sudarymą, o V. R. atiteko nekilnojamas turtas, tai yra butas ir ūkio patalpa, esatys Trakiškių km. Marijampolės sav. Sutuoktiniai nukrypo nuo nuosavybės lygių dalių principo, tačiau tuo metu galiojantis Santuokos ir Šeimos Kodeksas 23 str.,24 str. leido išeiti iš lygių dalių principo. Sutartyje nurodyta, kad šalys sutartį sudaro prieš nutraukdamos santuoką, tačiau santuoka niekada nutraukta nebuvo, bet tai nereiškia, kad sutartis tapo negaliojančia , nes ji buvo įregistruota Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje, o be to sutuoktiniai turtą galėjo pasidalinti ir nenutraukdami santuokos, ką tuo metu numatė galiojantis Santuokos ir šeimos kodekso 23 str. 3d. Be to sandoris buvo patvirtintas notarine tvarka, kaip tai numatė LR CK 43 str., 44 str. Abu sutuoktiniai turto vertę nustatė remiantis Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pateikta pažyma, kuri buvo išduota tam sandoriui sudaryti ir galiojo 15 dienų. Valstybės įmonės Registrų centras 2000 metais nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę nurodydavo vadovaujantis Vyriausybės nutarimu nustatyta tvarka dėl nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės nustatymo, kuri buvo skelbiama kas ketvirtį leidinyje „Valstybės žinios“, todėl darytina išvada, kad turto vertė buvo nustatyta teisėtai ir pagrįstai. Ieškovės motyvas, kad turto vertė buvo labai maža ir neatitiko tikrovės yra niekuo nepagrįstas, nes atsakovė paskolą iš AB „Swedbankas“ pasiėmė 2007 04 06 ir jo vertė buvo nurodyta 124 000 litų, tačiau vertė buvo nustatyta praėjus 7 metams po turto dalybų , kartu atsižvelgiant į visiems žinomus rinkos dėsnius, kuomet buvo ryškus nekilnojamojo turto kainų pakilimas. Vien tai neduoda pagrindo manyti, kad sutuoktiniai turto nepasidalino. Sudarant sutartį šalys patvirtino, kad į dalijamą turtą trečiųjų asmenų teisių, pretenzijų iš kreditorių nėra. Atsakovė V. R. , turtu disponavo kaip savo nuosavybe, nes mokėjo mokesčiu(b.l.125-126), o taip pat gavo paskolą iš AB“Swedbankas“ savo buto remontui ir butą įkeitė bankui kaip savo asmeninę nuosavybę. Be to byloje nustatyta, kad ir paskolą iš savo lėšų dengė atsakovė V. R.. Iš to seka, kad turto dalybų sandoris buvo pilnai įvykdytas.

8Pažymėtina, kad ieškovės L. V. kreditoriniai reikalavimai atsirado į R. R. tik 2009 metais , kuomet teismas priėmė sprendimą dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Iš išdėstyto seka, kad sutarties 2000 11 23 sudarymo metu į sutuoktinių turtą L. V. jokių pretenzijų neturėjo ir net negalėjo turėti, nes jokios jos teisės ar teisėti interesai šia sutartimi pažeisti nebuvo . Ieškinyje nurodytas teiginys , kad sutuoktinių turto dalybų sutartis yra apsimestinis sandoris, todėl yra negaliojantis, iš esmės niekuo neįrodytas ir nepagrįstas. Vien tai, kad Rėkliai nenutraukė santuokos, o gyveno toliau, pasidalinę turtą , dar neįrodo kad sandoris buvo apsimestinis. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo surikta jokių įrodymų, kad sutuoktinių valia buvo ne sudaryti turto dalybų sutartį, o kitą apsimestinį sandorį , tikslu išvengti kreditorinių įsipareigojimų. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad butas ir ūkio patalpa 1994 04 21 buvo įkeisti Lietuvos valstybiniam komerciniam bankui, tačiau prieš turto dalybų sutarties sudarymą, tai yra 2000 10 19 paskola buvo grąžinta. Iš to seka, kad kreditorinių įsipareigojimų atsakovė ir jos sutuoktinis 2000 11 23 neturėjo, o tai, kad kreditoriniai įsipareigojimai atsirado 2009 metais, priteisus skolą, neduoda pagrindo jį laikyti apsimestiniu, nes ieškovė neįrodė, kokį sandorį pridengti norėjo atsakovė ir jos sutuoktinis. Remiantis išdėstytu ieškovės reikalavimas dėl sutuoktinių turto dalybų sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu ir kartu negaliojančiu netenkintinas.

9Netenkinus pagrindinio ieškovės reikalavimo, kiti ieškovės reikalavimai - pripažinti R. R. asmeninę nuosavybės teisę į ½ dalį buto, adresu Trakėnų gt. 9-4,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5198-7008-2014:0002 ir ½ dalį ūkio patalpų, adresu Trakėnų gt.13,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5196-6003-7097:0008. P. V. R., priėmus R. R. palikimą jai faktiškai pradėjus valdyti turtą- butą, adresu Trakėnų gt. 9-4,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5198-7008-2014:0002 ir ūkio patalpų, adresu Trakėnų gt.13,Trakiškių km. Marijampolės sav. , unikalus Nr. 5196-6003-7097:0008.Pripažinti V. R., perėmus mirusio R. R., skolinius įsipareigojimus dėl 8768,70 litų skolos L. V. ir priteisti iš V. R., L. V. bylinėjimosi išlaidas, detaliau nenagrinėtini, nes jie yra išvestiniai iš pirminio reikalavimo ir jie netenkintini.

10Ieškinį atmetus iš ieškovės L. V. priteistina 800 litų už advokato atstovavimą atsakovės naudai bei 15 litų pašto išlaidų valstybei (CPK 88 str., 92 str., 96 str.).

11Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

12Ieškinį atmesti .

13Priteisti iš ieškovės L. V. a.k. ( - ) gyv. Vasaros gt. 25,Marijampolė 800 litų už advokato atstovavimą atsakovės V. R. naudai.

14Priteisti iš ieškovės L. V. a.k. ( - ) gyv. Vasaros gt. 25,Marijampolė 15 litų pašto išlaidų valstybei.

15Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai