Byla 2-9322-944/2016
Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo, išvadą byloje teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė,

2sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei,

3dalyvaujant ieškovui G. P., atsakovei J. P., jos atstovei advokatei Dianai Ingridai Vinklerytei, išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus įgaliotam asmeniui S. P.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. P. ieškinį atsakovei J. P. dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo, išvadą byloje teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

5ieškovas ieškinyje prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu nustatytą nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą ir ją nustatyti su ieškovu, priteisti iš atsakovės sūnui išlaikymą po 175 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos iki sūnaus pilnametystės.

6Teismo posėdžio metu šalys pateikė teismui taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir bylą nutraukti. Šalys taikos sutartyje nurodo, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d.

7Prašymas tenkintinas.

8Remiantis CK 6.983 str. 1 d., taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Šalys taikos sutartyje susitarė dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir išlaikymo vaikui, taip pat šalys išsprendė kitus ginčytinus klausimus. Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 3 d.). Įvertinus šalių pateiktos taikos sutarties turinį, byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalių ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d.).

9Patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.). Išaiškintina, kad tokio pobūdžio bylose teismo priimtas procesinis sprendimas neįgyja res judicata galios, t. y. pasikeitus vaiko poreikiams ir/ar tėvų turtinei padėčiai galima pakartotinai kreiptis į teismą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio ar formos pakeitimo (LR CK 3.201 str.).

10Patvirtinus taikos sutartį panaikintinos 2016 m. kovo 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – nustatyta laikina nepilnamečio T. P. gyvenamoji vieta su ieškovu G. P., iš atsakovės J. P. priteistas laikinas išlaikymas nepilnamečiam vaikui.

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294-295 str.,

Nutarė

13pakeisti Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimo civilinėje byloje Nr. ( - ) dalį, kuria T. P. gyvenamoji vieta nustatyta su motina J. P., iš G. P. priteistas išlaikymas sūnui, ir šioje dalyje patvirtinti ieškovo G. P., a. k. ( - ), ir atsakovės J. P., a. k. ( - ), 2016 m. birželio 8 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Nepilnamečio vaiko T. P., asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu G. P., asmens kodas ( - ).
  2. Atsakovė J. P. įsipareigoja nuo 2016-06-08 mokėti nepilnamečio vaiko T. P., asmens kodas ( - ), išlaikymui po 60 Eur (šešiasdešimt eurų) periodinių išmokų kiekvieną mėnesį iki pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.
  3. Nepilnamečio vaiko T. P., asmens kodas ( - ), išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skiriamas G. P., asmens kodas ( - ).
  4. Iš ieškovo nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.
  5. Kitų ieškinio reikalavimų ieškovas atsisako.
  6. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, savo turėtų bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauja.
  7. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 293 str., 294 str., t. y. šalims yra žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį bei nutraukus bylą, šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
  8. Šalys pareiškia, kad takos sutarties atitinka šalių interesus, sudaryta gera valia.

14Civilinę bylą Nr. 2-9322-944/2016 pagal ieškovo G. P. ieškinį atsakovei J. P. dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, išvadą byloje teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nutraukti.

15Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: iki teismo sprendimo byloje priėmimo nustatytą laikiną nepilnamečio vaiko T. P., a. k. ( - ), gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškovu G. P., a. k. ( - ), priteistą laikiną išlaikymą iš atsakovės J. P., a. k. ( - ), nepilnamečiam vaikui T. P., a. k. ( - ), gim. ( - ), po 130 Eur (vieną šimtą trisdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-03-16 iki sprendimo civilinėje byloje priėmimo, priteisto laikino išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teise paskiriant ieškovą G. P., a. k. ( - ).

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai