Byla 2A-1433-524/2012
Dėl nuostolių priteisimo bei atsakovų T. K., O. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pempininkų valdos“ ieškinį atsakovams T. K., O. K. (O. K.) dėl nuostolių priteisimo bei atsakovų T. K., O. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovų solidariai 714,53 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas – 68 Lt žyminio mokesčio, 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 181,50 Lt išlaidų teisinei pagalbai. Nurodė, kad atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Ieškovas iki 2009-10-01 teikė namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovai netinkamai vykdė prievolę sumokėti eksploatacijos ir administravimo paslaugų išlaidas, todėl ieškovui padaryta 714,53 Lt nuostolių suma.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-06 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovų T. K. ir O. K. solidariai ieškovui UAB „Pempininkų valdos“ 624,02 Lt nuostolių, po 206 Lt iš kiekvieno ieškovui UAB „Pempininkų valdos“ bylinėjimosi išlaidų, po 6 Lt iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad ieškovas iš atsakovų reikalauja atlyginti dviejų rūšių išlaidas už laikotarpį nuo 2004 metų rugsėjo mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio, kurias sudaro: administravimo išlaidos ir namui išlaikyti bei išsaugoti būtinos išlaidos (eksploatavimo, šilumos ūkio eksploatavimo, lifto eksploatavimo, teritorijų, laiptinių valymas, šiukšlių išvežimas, kaupiamosios lėšos). Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovų administravimo išlaidų ir išlaidų, būtinų namui išlaikyti ir išsaugoti, už laikotarpį nuo 2004 metų rugsėjo mėnesio iki 2005 metų gegužės mėnesio, kadangi namo, kurio bendraturčiai yra atsakovai, administratoriumi ieškovas buvo paskirtas 2005-04-14, todėl išlaidų už šį laikotarpį, kurios sudarė 90,51 Lt, nepriteisė.

4Atsakovai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad komunalinius ir administracinius mokesčius visada mokėjo laiku. Papildomus mokesčius, susijusius su namo būklės palaikymu, taip pat mokėjo, išimtį sudaro mokestis į kaupiamąjį fondą, nes šios įmokos savanoriškos. Ieškovė jokių duomenų dėl darbų atlikimo, susijusių su geru namo būklės išlaikymu, bylos nagrinėjimo metu nepateikė. Paaiškina, kad pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą ir skolų valdymo ataskaitą, suma, kurios iš atsakovų reikalauja, susidarė tik iš mokesčių į kaupiamąjį fondą, o ne iš administracinių išlaidų.

5Ieškovė atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai nepagrįstai vengia mokėti jiems priklausančias sumas.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2005-04-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. AD1-609 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pempininkų valdos“ paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ieškovė nuo 2005-04-14 iki 2009-10-01 buvo paskirta namo, esančio ( - ), administratore. Atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso 27,38 kv. m butas, esantis ( - ) (b. l. 12–13). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

9Pirmosios instancijos teismas priimtą sprendimą grindė tuo, kad atsakovai ginčo laikotarpiu nemokėjo dalies administravimo ir namui išlaikyti, išsaugoti būtinų išlaidų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiomis teismo išvadomis.

10Butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas yra nustatomas administraciniu aktu (LR CK 4.84 str. 3 d., 4.236 str. 2 d.). Turto administratoriaus veikla administruojant jam priskirtas bendrojo naudojimo patalpas detaliai reglamentuota įstatymo ir kitų teisės aktų, taip pat ir vietos savivaldos institucijų priimtų lokalinių įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, kuriais administratorius įpareigotas atlikti visus veiksmus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų išsaugojimu, naudojimu ir priežiūra pagal jų tikslinę paskirtį, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra.

11Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad viena iš administratoriaus funkcijų yra apskaičiuoti mėnesinius mokesčius už suteiktas paslaugas ir pateikti patalpų savininkams informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą, tvarkyti mokesčių surinkimo ir naudojimo apskaitą (Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.7 p.). Šias funkcijas administratorius atlieka vadovaudamasis Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 8 p., pagal kurį administratorius proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai...?. Minėtuose nuostatuose yra išsamiai detalizuota, kokio pobūdžio mokesčius ir įmokas administratorius turi teisę reikalauti sumokėti, t. y. 8.1 p. už namo bendrosios nuosavybės administravimą; 8.2. už namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą); 8.3. už namo šildymo ir karšto vandens sistemos nuolatinę priežiūrą (eksploatavimą); 8.4. už namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, jei šie darbai neapmokami iš lėšų, sukauptų pagal šių Nuostatų 8.7 papunktį; 8.5. už liftą; 8.6. už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus; 8.7. kaupiamąsias įmokas, vadovaudamasis patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu sprendimu dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, jų naudojimo tvarkos ir kaupiamųjų įmokų dydžio; 8.8. už kitas suteiktas paslaugas; 8.9. už bendrojo naudojimo patalpų valymą pagal su paslaugas teikiančia įmone sudarytas sutartis; 8.10. už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą energiją ir vandenį, vadovaudamasis sutartimis su energijos (vandens) tiekėjais ir apskaitos prietaisų rodmenimis.

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė savo pareigą įvykdė tinkamai, apskaičiavo mėnesinius mokesčius už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Byloje esančioje 2010-01-30 mokesčių priskaičiavimo pažymoje (b. l. 15–16) pateikti duomenys patvirtina, kad mokestis buvo skaičiuojamas pagal teisės aktų reikalavimus, t. y. už eksploatacijos išlaidas, administravimo išlaidas, bendrą apšvietimą, lifto eksploatavimo išlaidas, šiukšles, kiemų priežiūrą, šilumos ūkio eksploatacijos išlaidas, kitas išlaidas. Iš ieškovės pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti (b. l. 78–79), kad mėnesinis mokestis apėmė administravimą; kaupiamąsias lėšas; kitus darbus; lifto priežiūrą; priežiūrą/eksploataciją; remontą, keitimą, montavimą; teritorijų ir laiptinių valymą; šilumos ūkio priežiūrą; šiukšlių išvežimą, žemės mokestį. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė kaupiamąsias įmokas rinko remdamasi 2004-09-28 daugiabučio namo, esančio ( - ), gyventojų sprendimu kaupti įmokas bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbams. Šio susirinkimo metu nutarta nustatyti mokesčio dydį po 0,3 Lt už kv. m žiemos sezono metu, po 0,50 Lt kv. m vasaros sezono metu. vadovaujantis LR CK 4.85 str. 1 d. sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitu patalpų savininkams (LAT 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Darytina išvada, kad ieškovės apskaičiuotos kaupiamosios lėšos bendro naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbams nėra renkamos savanoriškumo pagrindu, t. y. daugiabučio gyventojų susirinkimo priimti nutarimai yra privalomi visiems daugiabučio namo savininkams, tarp jų ir atsakovams. Be to, minėtame susirinkime dalyvavo ir atsakovė, todėl ji žinojo apie priimą nutarimą dėl namo priežiūros (b. l. 97–101).

13Nagrinėjamu atveju atsakovai pagal pateiktus duomenis matyti, kad apmokėdavo tik dalį ieškovės nurodytų sumų, įsiskolinimo visiškai nepadengdavo, todėl kaupėsi įsiskolinimas už ieškovės apskaičiuotus mokesčius. Apeliantai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų, kad ieškovė apskaičiuodama mėnesinius mokesčius pažeidė teisės aktų reikalavimus, kad jie apmokėjo reikalaujamas sumas, todėl apeliacinio skundo motyvai dėl nepagrįstai apskaičiuotų sumų atmestini kaip nepagrįsti (LR CPK 178 str.).

14Kiti apeliacinio skundo motyvai neturi teisinės reikšmės priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinė instancijos teismas dėl jų nepasisako.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinusi skundžiamo teismo sprendimo turinį, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliacinių skundų nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsnio 1, 2 dalimis, teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai