Byla 2-1175-381/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PRENTAS“ 2015 m. gruodžio 10 d. posėdyje priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Intelekto logistika“, uždarosios akcinės bendrovės „MaxLaw“ ir B. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų (kreditorių) skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PRENTAS“ 2015 m. gruodžio 10 d. posėdyje priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „PRENTAS“ (toliau – ir BUAB „PRENTAS“ arba atsakovė) iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „SBS Legale“ (toliau – ir UAB „SBS Legale ” arba bankroto administratorė), 2013 m. gruodžio 29 d. ir 2015 m. gegužės 5 d. nutartimis patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5BUAB „PRENTAS“ kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. 2015 m. gruodžio 21 d. pateikė skundą, kuriame prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais BUAB „PRENTAS“ kreditorių susirinkimo 2015 m. gruodžio 10 d. posėdyje priimtus nutarimus: 1) nustatyti, kad įmonei priklausantis įkeistas žemės sklypas teisės aktų nustatyta tvarka parduodamas varžytynėse – pirmose varžytynėse žemės sklypo pradinė kaina yra VĮ „Registrų centras“ nustatyta rinkos kaina (439 000 Eur plius PVM), antrose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina mažinama 10 proc., nustatoma 1 000 Eur kainos didinimo varžytynėse intervalas, o nepavykus parduoti turto pirmose ir antrose varžytynėse, klausimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo sprendžia kreditorių susirinkimas; 2) patvirtinti 10 182,09 Eur (plius PVM) BUAB „PRENTAS“ administratoriaus išlaidas teisinėms paslaugoms, patirtoms nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., apmokėti; išlaidos už teisines paslaugas, patirtas nuo 2015 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo, apmokamos pagal pateiktas teisinių paslaugų ataskaitas, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur (plius PVM). Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 10 d. įvyko antrasis BUAB „PRENTAS“ kreditorių susirinkimas, kuriame BAB banko SNORAS, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) balsais buvo priimti nutarimai, su kuriais kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L. (Reikalavimų perleidimo sutarties pagrindu pakeistas į UAB „MaxLaw“) nesutinka. Antruoju dienotvarkės klausimu buvo nutarta nustatyti BUAB „PRENTAS“ priklausančio, įkeisto žemės sklypo (unikalus Nr. 4147-0100-0246), esančio Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus raj., pardavimo tvarką, trečiuoju – patvirtinti įmonės bankroto administratoriaus išlaidas už teisines paslaugas, patirtas nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., bei nustatyti išlaidų už teisines paslaugas, patirtas nuo 2015 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo, apmokėjimo tvarką.

6Pareiškėjų teigimu, kreditorių nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu neteisėtas, nes nustatant įmonei priklausančio įkeisto žemės sklypo pardavimo kainą nepagrįstai buvo remtasi VĮ „Registrų centras“ viešai skelbiamais masinio vertinimo duomenimis apie parduodamo žemės sklypo rinkos vertę (439 000 Eur), o ne nepriklausomo turto vertintojo UAB „Inreal“ atliktu vertinimu, pagal kurį žemės sklypo rinkos vertė yra 139 000 Eur. Esant žymiam skirtumui tarp individualaus ir masinio vertinimų metu nustatytų žemės sklypo rinkos verčių, sprendimas žemės sklypo verte laikyti VĮ „Registrų centras“ masinio vertinimo būdu nustatytą 439 000 Eur sumą yra nepagrįstas. Esant per aukštai pradinei žemės sklypo pardavimo kainai, žemės sklypas galimai nebus parduotas ilgą laiką, todėl įmonės kreditoriai negalės patenkinti savo reikalavimų iš bankrutavusios įmonės turto per protingą terminą. Be to, kuo ilgiau už neracionalias kainas bus pardavinėjamas žemės sklypas, tuo bus patirtos didesnės jo pardavimo išlaidos. Tokia situacija taip pat neatitinka kreditorių interesų.

7Su kreditorių nutarimu trečiuoju darbotvarkės klausimu pareiškėjai nesutinka, nes tvirtinant išlaidas už kitų asmenų teisines paslaugas, suteiktas per laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. (10 182,09 Eur) nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys šių išlaidų realumą. Ataskaitoje apie BUAB „PRENTAS“ suteiktas teisines paslaugas bankroto administratorius nurodo tokius teisinius veiksmus (pranešimas teismui apie BUAB „PRENTAS“ turto areštus, vykdomus išieškojimus, bylas; prašymas teismui patvirtinti laikiną administravimo išlaidų sąmatą; bendra bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų analizė, sąrašo sudarymas; prašymo UAB „Intelekto logistika“ dėl papildomų įrodymų pateikimo parengimas; BAB banko SNORAS finansinio reikalavimo į BUAB „PRENTAS“ analizė ir kt.), kuriuos pagal savo pareigas gali (ir turi) atlikti pats administratorius bei už kurių atlikimą administratoriui mokamas atskiras fiksuotas atlyginimas. Pareiškėjai nurodo, kad 3 429,37 Eur dydžio išankstinio mokėjimo sąskaitą už teisines paslaugas administratorius išrašė savo administruojamai įmonei BUAB „PRENTAS“. Kadangi administratorius administruoja bankrutuojančią įmonę, o ne teikia jai teisines paslaugas, tokių sąskaitų išrašymas (tuo labiau apmokėjimas iš įmonės lėšų) apskritai negalimas. Administratoriaus įmonėje pagal darbo sutartis dirbantys teisininkai galėtų padėti administratoriui atlikti jo tiesiogines pareigas (administruoti bankrutuojančią įmonę), o ne administratoriaus vardu teikti teisines paslaugas už atskirą užmokestį.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi pareiškėjų (kreditorių) UAB „Intelekto logistika“, UAB „MaxLaw“ ir B. L. skundą dėl BUAB „PRENTAS“ 2015 m. gruodžio 10 d. posėdyje priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais atmetė.

10Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankrutavusiai įmonei priklausančio įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos, konstatavo, kad nustatyta turto pardavimo kaina (439 000 Eur plius PVM), kuri pasirinkta masinio vertinimo būdu, o ne individualaus vertinimo metu, pati savaime negali pažeisti kreditorių interesų ir nesudaro teisinio ar faktinio pagrindo panaikinti pareiškėjų ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą. Teismas nustatė, kad kreditoriai susirinkimo metu nurodė aiškius turto pardavimo iš varžytynių kriterijus (kainą, kainos didinimo intervalą, sutarė, kad nepardavus turto iš pirmųjų ir antrųjų varžytynių, klausimą vėlgi spręs kreditorių susirinkimas), tuo tarpu pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu galima būtų teigti, jog ginčijamu nutarimu nustatyta pardavimo kaina yra nepagrįsta.

11Teismas pažymėjo, kad pradinės turto pardavimo kainos nustatymas nelemia kainos, už kurią turtas realiai bus parduotas. Kreditorių balsų dauguma (56,234 procentai) nusprendus, jog pradžioje bus bandoma parduoti turtą už didesnę jo pardavimo kainą, toks sprendimas visiškai pagrįstas ir vien dėl šios aplinkybės nėra pagrindo pripažinti jį neteisėtu. Be to, atsižvelgiant į tai, kad parduodamas turtas yra įkeistas BUAB „Snoras“, šioje situacijoje didesnės pradinės kainos nustatymas naudingas visiems kreditoriams, nes įkaito turėtojo reikalavimai tenkinami pirma eile, o likusių lėšų dalis paskirstoma kitų kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui. Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad kreditoriai, nustatydami didesnę galimą turto pardavimo kainą veikė vadovaudamiesi ekonomiškumo ir protingumo principais, siekė, kad turtas būtų parduodamas už kuo didesnę kainą (jei tai įmanoma) bei tokiu būdu būtų suteikta galimybė kreditoriams tikėtis, kad su jais bus atsiskaityta ar atsiskaityta didesne dalimi, todėl naikinti kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu nėra pagrindo. Teismas pastebėjo, kad parduodamas žemės sklypas 2007 metais buvo įsigytas už 312 789 Eur kainą, todėl jo pardavimas už ženkliai mažesnę kainą, būtų nuostolingas pačiai bankrutavusiai įmonei ir dėl šios priežasties.

12Teismas, vertindamas kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu priimtą nutarimo dalį (3.1.) dėl turto administravimo išlaidų nuo bankroto bylos iškėlimo, mokamų pagal faktą, pažymėjo, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį bankroto administravimo išlaidas sudaro ne tik atlyginimas administratoriui, bet ir kitokios išlaidos, tame tarpe išlaidos turto vertinimui, kitiems įstatyme išvardintiems veiksmams atlikti, bei kitos kreditorių susirinkime patvirtintos išlaidos. Teismas nustatė, kad 2015 m. rugpjūčio 26 d. vykusio pirmojo pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo nuspręsta patvirtinti BUAB „PRENTAS“ administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus ataskaitoje pateiktą sąmatos projektą su sąlyga, kad turto administravimo išlaidos (vertinimo, varžytynių organizavimo, hipotekos išregistravimo ir kt.) bei išlaidos teisinėms paslaugoms bus tvirtinamos atskiru kreditorių susirinkimo sprendimu. Teismas, įvertinęs administratoriaus pateiktoje ataskaitos santraukoje esančius duomenis, patvirtinančius, kad užsakovas UAB „Inreal“ atliko žemės sklypo rinkos vertinimą bei patyrė tokio vertinimo išlaidas, sprendė, kad tokios išlaidos būtinos ir pagrįstos, o jų dydis priklausys nuo varžytynių skaičiaus. Taigi, šioje dalyje priimtas nutarimas visiškai pagrįstas ir naikinti jo nėra pagrindo.

13Teismas, vertindamas kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu priimtą nutarimo dalį (3.2 p.) dėl patvirtintų nurodytu laikotarpiu išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, nurodė, kad pirmajame pakartotiniame kreditorių susirinkime (2015 m. rugpjūčio 26 d.) kreditoriai buvo nutarę išlaidas teisinėms paslaugoms tvirtinti atskiru nutarimu; šiame susirinkime kreditoriai jokių pastabų dėl išlaidų teisinėms paslaugoms neišsakė; Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-3062-450/2016 išnagrinėjęs tų pačių pareiškėjų skundą dėl šiame susirinkime priimtų nutarimų pagrįstumo, 2016 m. vasario 2 d. nutartimi skundą atmetė ir paliko nepakeistus kreditorių susirinkime priimtus nutarimus (nutartis neįsiteisėjusi). Teismas nustatė, kad 2014 m. rugsėjo 1 d. BUAB „PRENTAS“ ir S. L. sudarė Teisinių paslaugų sutartį, pagal kurią S. L. pagal įmonės pavedimus rengė bankroto procedūroms atlikti reikalingus procesinius dokumentus, viso bankroto procese nurodytu laikotarpiu ji suteikė tokių paslaugų už 7 347,910 Eur. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 9 punktu bankroto administratorius visus administravimo veiksmus, tame tarpe ir teisines paslaugas, gali atlikti pats arba įgalioti kitus asmenis šiems veiksmams atlikti, sprendė, jog esant sudarytai ir nenuginčytai teisinių paslaugų sutarčiai su S. L., administratorius ne tik turėjo teisę pasitelkti teisininką atliekant tokio pobūdžio paslaugas, nors ir administruojančioje įmonėje pagal darbo sutartį dirba teisininkai, bet ir prašyti kreditorių administravimo išlaidų tokioms paslaugoms apmokėti. Todėl administratoriui pateikus duomenis apie jos atliktas teisines paslaugas, bei galiojant sudarytai paslaugų sutarčiai, priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas šioje dalyje taip pat yra teisėtas.

14Remdamasis bankroto administratoriaus pateikta ataskaita apie teisines paslaugas, suteiktas laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., teismas nustatė, kad tik dalį administratoriaus pateiktoje ataskaitoje nurodytų teisinių paslaugų pagal sutartį suteikė S. L., kitą dalį šių paslaugų suteikė pati administruojanti įmonė, ką patvirtina jos išrašyta sąskaita – faktūra 3429,37 Eur sumai. Pasisakydamas dėl šių teisinių paslaugų pagrįstumo, teismas nustatė, kad 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju dienotvarkės klausimu buvo svarstomas klausimas dėl BUAB „Prentas“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo; kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta patvirtinti BUAB „PRENTAS“ administravimo išlaidų sąmatą, pagal administratoriaus ataskaitoje pateiktą sąmatos projektą su sąlyga, kad administravimo išlaidos (vertinimo, varžytynių organizavimo, hipotekos išregistravimo ir kt.) ir išlaidos teisinėms paslaugoms bus tvirtinamos atskiru kreditorių susirinkimo sprendimu, nustatytas administratoriaus atlyginimas 10 000 Eur plius PVM. Teismas nurodė, kad būtų teisinga manyti, jog nustatant administratoriaus atlyginimą būtų atsižvelgiama ir įvertinama vertine išraiška visos administruojančios įmonės teikiamos paslaugos bankrutuojančiai (bankrutavusiai) įmonei, tačiau 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkime, patys kreditoriai nutarė išlaidas teisinėms paslaugoms tvirtinti atskiru kreditorių susirinkimo nutarimu (nors administratoriaus atlyginimą jie patvirtino). Kadangi nagrinėjamu atveju į administratoriaus nustatytą atlygį neįeina turto administravimo išlaidos bei teisinės paslaugos, nors ir teikiamos pačios administruojančios įmonės, todėl UAB „SBS Legale“ pagrįstai išrašė atskirą sąskaitą už suteiktas teisines paslaugas ir šias išlaidas kreditoriai 2015 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkime patvirtino.

15Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu priimto nutarimo (3.3. p.), kuriuo buvo patvirtina, jog teisinės paslaugos, patirtos nuo būsimo kreditorių susirinkimo, apmokamos pagal pateiktas teisinių paslaugų ataskaitas, bet ne daugiau kaip 5000 Eur plius PVM, teismas konstatavo, jog neturi pagrindo jo pripažinti neteisėtu, kadangi tokių išlaidų galimai pagal nagrinėjamų ginčų pobūdį ir dalyką, kiekį, bus, be to nutarime nustatant teisinių paslaugų dydžius nurodyta, kad atsižvelgiama į Rekomendacijas.

16Pareiškėjų argumentus, kad nustatant teisinių paslaugų mastą, turi būti atsižvelgiama į nedidelę bankroto bylos apimtį, bei į tai, kad įmonei priklauso tik vienas nekilnojamojo turto objektas bei vienas debitorius, teismas atmetė motyvuodamas tuo, kad teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis BUAB „PRENTAS“ bankroto byloje vyko ir vyksta teisminiai ginčai, kurie gana sudėtingi, todėl jų nagrinėjimui pagrįstai pasitelkiami teisininkai teisinėms paslaugoms teikti.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18BUAB „PRENTAS“ kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir UAB „MaxLaw“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – skundą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 439 000 Eur dydžio pradinę žemės sklypo pardavimo iš varžytynių kainą pripažino labiausiai atitinkančia BUAB „PRENTAS“ kreditorių teises ir teisėtus interesus. Tokią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė remdamasis vien prielaida, kad nustačius aukštesnę pradinę kainą žemės sklypas bus realizuotas už aukštesnę kainą.

202. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai sprendė, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti patvirtinimo neprieštarauja bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams. Padarydamas tokią išvadą, teismas vadovavosi vien 2015 m. rugpjūčio 26 d. įvykusiame kreditorių susirinkime priimtu nutarimu į administratoriaus atlyginimą neįtraukti teisinių paslaugų išlaidų. Pasirinkdamas tokią įrodymų vertinimo poziciją, teismas klausimą dėl išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti išsprendė visiškai formaliai, neatsižvelgęs į šias paslaugas faktiškai teikusių subjektų teisinį statusą bei teisinį ryšį su bankroto administratoriumi, nepasisakęs dėl suteiktų teisinių paslaugų turinio, atlyginimo dydžio pagrįstumo. 3 429,37 Eur dydžio išankstinio mokėjimo sąskaitą už teisines paslaugas bankroto administratorius išrašė savo administruojamai įmonei BUAB „PRENTAS“. Kadangi administratorius administruoja bankrutuojančią įmonę, o ne teikia jai teisines paslaugas, tokios sąskaitos išrašymas negalimas. Administratoriaus įmonėje laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d. dirbę teisininkai R. T. ir L. P. galėjo padėti administratoriui atlikti jo tiesiogines pareigas, o ne administratoriaus vardu teikti teisines paslaugas už atskirą užmokestį.

213. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą – nepagrįstai iš apeliantų priteisė 872,41 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas administratoriaus naudai. Nagrinėjamoje byloje atsakovas yra BUAB „PRENTAS“, o UAB „SBS Legale“, kaip bankroto administratorius, yra bankrutuojančios įmonės atstovas, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo išspręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės nagrinėjamoje byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų, o ne dėl UAB „SBS Legale“ patirtų išlaidų atlyginimo. Bankroto administratorius savo lėšomis sumokėdamas UAB „AAA Law“ 872,41 Eur dydžio sumą už bankrutuojančiai įmonei suteiktas teisines paslaugas, prisiėmė riziką, kad šios išlaidos gali būti neatlyginamos.

22Suinteresuotas asmuo BUAB „PRENTAS“ bankroto administratorius UAB „SBS Legale“ atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

231. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl bankrutavusiai įmonei priklausančio žemės sklypo pradinės pardavimo iš varžytynių kainos. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad kreditorių susirinkimo nustatyta žemės sklypo pardavimo kaina ir tvarka atitinka įmonės ir daugumos kreditorių interesus. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas kreditorių balsų dauguma, pardavus įkeistą turtą už didesnę kainą, nei įkeitimu ir(arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, gautų lėšų likutis būtų skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti ĮBĮ nustatyta tvarka, dėl ko padidėtų likusių įmonės kreditorių galimybės bent iš dalies patenkinti savo finansinius reikalavimus. VĮ „Registrų centras“ atliktas žemės sklypo vertinimas atitinka šiuo metu rinkoje esančias panašių žemės sklypų kainas, todėl nustatyta pradinė žemės sklypo pardavimo kaina laikytina pagrįsta ir teisinga.

242. Atskirojo skundo argumentai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta išlaidų sąmata turto administravimui ir teisinėms paslaugoms apmokėti, taip pat nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bankroto administratoriaus pateiktas teisinių paslaugų ataskaitas, sąskaitas – faktūras, suteiktų teisinių paslaugų pobūdį ir kitus šio klausimo nagrinėjimui reikšmingus įrodymus, todėl pagrįstai sprendė, kad išlaidos už bankroto administratoriaus gautas teisines paslaugas yra pagrįstos ir turi būti atlyginamos.

253. Atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo iš apeliantų priteistų bylinėjimosi išlaidų taip pat nepagrįsti, nes šios išlaidos yra tinkamai pagrįstos, jas apmokėjo bankroto administratorius, nes bankrutuojanti įmonė neturi savo lėšų.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

28Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas bankrutavusios UAB „PRENTAS“ kreditorių UAB „Intelekto logistika“, UAB „MaxLaw“ ir B. L. skundas dėl kreditorių 2015 m. gruodžio 10 d. susirinkimo metu priimtų nutarimų, kuriais patvirtinta įmonės įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarka, taip pat bankroto administratoriaus išlaidos teisinėms paslaugoms apmokėti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

29Dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos nustatymo

30Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 10 d. įvykusio BUAB „PRENTAS“ kreditorių susirinkimo metu antruoju dienotvarkės klausimu nutarta nustatyti, kad BUAB „PRENTAS“ priklausantis įkeistas žemės sklypas (unikalus Nr. 4147-0100-0246), esantis adresu Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus raj., teisės aktų nustatyta tvarka parduodamas varžytynėse; pirmose varžytynėse žemės sklypo pradinė kaina yra VĮ Registrų centras nustatyta rinkos kaina 439 000 Eur plius PVM (jeigu taikomas); antrosiose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina mažinama 10 proc.; nustatytas 1 000 Eur kainos didinimo varžytynėse intervalas; nustatyta, kad nepavykus parduoti turto pirmose ir antrose varžytynėse, klausimą dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo sprendžia kreditorių susirinkimas. Bankrutavusios įmonės kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, UAB „MaxLaw“ ir B. L. savo nesutikimą su kreditorių susirinkimo patvirtinta BUAB „PRENTAS“ įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarka iš esmės grindžia tuo, kad pirminė nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių kaina neteisingai nustatyta, t. y. turėjo būti nustatyta ne remiantis masiniu viešojo registro vertinimu, o remiantis individualiu privačios įmonės „Inreal“ atliktu vertinimu, kadangi turto pardavimas už didelę kainą gali nepagrįstai užvilkinti kreditorių reikalavimų patenkinimą įmonės bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos įmonės kreditorių argumentus bei kitas reikšmingas aplinkybes įmonės įkeisto turto kainos nustatymui ir pardavimui, sprendė, kad bankrutuvasiai įmonei priklausančio įkeisto nekilnojamojo turto pardavimas už didesnę kainą sudarys galimybę maksimaliai patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankrutavusios įmonės įkeisto turto pardavimo tvarkos teisėtumo, tinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ nuostatas, teisingai įvertino ginčo nagrinėjimui reikšmingas faktines aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus, bei padarė pagrįstą išvadą, kad nagrinėjamoje situacijoje įkeisto turto pardavimas už didesnę kainą atitiks tiek bankrutavusios įmonės, tiek jos kreditorių interesus.

31Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos nustatymas – tai išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas). ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata, numatanti, kad įmonės nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, yra bendrą taisyklę dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamojo ir įkeisto turto pardavimo būdo įtvirtinanti norma. Įstatymai ir lydimieji teisės aktai detaliai nereglamentuoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo kriterijų. Teisės spragos šalinamos, visų pirma, taikant įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (įstatymo analogija), o jeigu tokio įstatymo nėra, teismas vadovaujasi bendraisiais teisės principais (teisės analogija) (CPK 3 str. 6 d.). Be to, turi būti atsižvelgiama ir į bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus bei tokiose bylose vyraujantį viešąjį interesą. Tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo būdo, tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatytas toks turto pardavimo būdas, turto pardavimo tvarka bei kaina, kad tai atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Bankroto procese vykdant įmonės priverstinio likvidavimo procedūras, siekiama kuo didesnio visų kreditorinių reikalavimų patenkinimo, taip pat visų kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimo. Jeigu visi įmonės kreditoriai sutinka su pasiūlyta pradine turto pardavimo kaina ar pardavimo būdu bei tvarka, parduodamo turto įvertinimo gali būti ir nereikalaujama. Tačiau jeigu dėl įmonės turto pardavimo kainos, būdų ar tvarkos kyla ginčas, įmonės bankroto administratorius paprastai turėtų organizuoti parduodamo turto įvertinimą. Kaip minėta, teisės aktais parduodamo įkeisto turto vertę ir tvarką nustatyti pavesta kreditorių susirinkimui, t. y. patiems bankrutavusios įmonės kreditoriams, kurie labiausiai suinteresuoti turto pardavimu už didžiausią įmanomą kainą ir kuo didesniu savo finansinių reikalavimų patenkinimu. Taigi, svarbiausias vaidmuo aptariamais klausimais tenka kreditorių susirinkimui, kurio nutarimai priimami balsų dauguma ir privalomi visiems kreditoriams (ĮBĮ 24 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2053/2011).

32Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju BUAB „PRENTAS“ kreditoriai nesusitarė dėl įmonės įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos, todėl bankroto administratorius organizavo parduodamo turto įvertinimą. Turto vertintojas UAB „Inreal“ nustatė 139 000 Eur įkeisto žemės sklypo vertę. Tuo tarpu šio turto vertė pagal masinį įvertinimą yra 439 000 Eur. Ginčijamo įmonės kreditorių susirinkimo metu kreditorių balsų dauguma (56,234 proc. už) buvo nuspręsta, kad kreditorių interesai bus geriausiai užtikrinti ir apginti, jai pradinė parduodamo turto kaina bus nustatyta pagal VĮ Registrų centro nustatytą rinkos kainą, kuri beveik trigubai didesnė, nei nepriklausomų turto vertintojų nustatyta vidutinė rinkos kaina. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju sprendžiamas klausimas dėl vienam iš kreditorių – BAB bankui SNORAS naudai įkeisto turto pardavimo kainos nustatymo, todėl tokioje situacijoje kuo didesnės turto pardavimo kainos nustatymas yra naudingas ne tik pagrindiniam kreditoriui, bet ir likusiems įmonės kreditoriams, kadangi įkaito turėtojo reikalavimai pardavus jam įkeistą turtą tenkinami pirmąja eile (ĮBĮ 34 straipsnis), o įkeistą turtą pardavus už didesnę kainą, negu įkeitimu ir(ar) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likusi suma būtų panaudojama kitų kreditorių reikalavimams patenkinti ĮBĮ nustatyta tvarka. Be to, teisės aktų nustatyta tvarka neįvykus varžytynėms, įkaito turėtojas turėtų teisę perimti įkeistą turtą už nustatytą pradinę kainą, ko pasėkoje BAB banko SNORAS finansinis reikalavimas sumažėtų ta suma, už kurią perimtas turtas, todėl atitinkamai padidėtų kitų kreditorių galimybės bent iš dalies patenkinti savo finansinius reikalavimus. Taigi, šiuo atveju, priešingai, nei teikia apeliantai, nustačius didesnę pradinę įkeisto turto pardavimo kainą, kreditorių teisės nėra pažeidžiamos, o sudaroma galimybė parduodant įkeistą turtą kaip įmanoma labiau sumažinti įkaito turėtojo finansinį reikalavimą, padidinant kitiems įmonės kreditoriams galimybę bent iš dalies patenkinti savo finansinius reikalavimus.

33Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Jokių objektyvių duomenų, kodėl įkeisto turto pardavimas ar perdavimas įkaito turėtojui už didesnę kainą neatitinka įmonės ir jos kreditorių interesus, apeliantai nepateikė, taip pat nepateikė jokių įrodymų apie potencialius pirkėjus, kurie būtų suinteresuoti įkeisto turto pirkimu už privataus vertintojo nustatytą kainą. Ginčijamame kreditorių susirinkimo nutarime numatyta, jog, nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, antrosiose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina mažinama 10 proc., o nepavykus parduoti turto ir antrosiose varžytynėse, klausimą dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo vėl spręs kreditorių susirinkimas. Taigi, nėra pagrindo išvadai, jog už kreditorių susirinkime nustatytą kainą turto pardavimo procesas užtruks neapibrėžtai ilgą laikotarpį, dėl ko galėtų iš esmės užsitęsti bankroto procedūrų vykdymas, išaugti bankroto proceso administravimo išlaidos ir taip būtų pakenkta įmonės bei jos kreditorių interesams.

34Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ginčijamas įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nustatyta įkeisto turto kaina ir pardavimo tvarka, nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ar įmonės ir likusių jos kreditorių interesų, todėl naikinti jį nėra teisinio pagrindo.

35Dėl išlaidų už bankrutuojančiai įmonei suteiktas teisines paslaugas apmokėjimo

36Ginčijamo įmonės kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu, atsižvelgiant į tai, kad BUAB „PRENTAS“ 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta turto administravimo išlaidas ir išlaidas teisinėms paslaugoms apmokėti tvirtinti atskiru kreditorių susirinkimo sprendimu, nutarta nustatyti: 1) turto administravimo išlaidos (vertinimo, varžytynių organizavimo, hipotekos išregistravimo, mokėtinas žemės mokestis, kitos su turto administravimu susijusios išlaidos), patirtos nuo bankroto bylos iškėlimo, apmokamos pagal faktą; turto administravimo išlaidos dengiamos iš lėšų, gautų pardavus šį turtą; 2) patvirtinamos 10 182,09 Eur plius PVM išlaidos teisinėms paslaugoms apmokėti, patirtoms nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d.; 3) teisinės paslaugos (procesinių dokumentų rengimas bankroto ir kitose bylose, sandorių, įmonės veiklos analizė, skolų, įmonei padarytos žalos išieškojimo veiksmai - ieškinių, kitų dokumentų rengimas, atstovavimas teismuose ir pan., antstolių paslaugos ir kt.), patirtos nuo būsimo kreditorių susirinkimo, apmokamos pagal pateiktas teisinių paslaugų ataskaitas, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur plius PVM; 4) teisinių paslaugų įkainiai neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos) nustatytų įkainių.

37Bankrutavusios įmonės kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, UAB „MaxLaw“ ir B. L., nesutikdami su BUAB „PRENTAS“ 2015 m. gruodžio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimais dėl išlaidų už įmonei suteiktas teisines paslaugas apmokėjimo, iš esmės laikosi pozicijos, kad bankroto administratorius tinkamai nepagrindė išlaidų už įmonei suteiktas teisines paslaugas, be to, teisines paslaugas įmonei galėjo teikti pats bankroto administratorius, kuriam mokamas fiksuotas atlyginimas už įmonės administravimą, arba jo įmonėje dirbantys teisininkai, kurių paslaugos papildomai neapmokamos. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bankroto administratoriaus pateiktus įrodymus, pagrindžiančius jo deklaruotų 10 182,09 Eur plius PVM išlaidų, susidariusių laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., pagrįstumą, padarė išvadą, kad šios išlaidos buvo būtinos bei yra tinkamai pagrįstos, todėl turi būti atlyginamos.

38Teisėjų kolegija, pasisakydamas dėl patvirtintų teisinių išlaidų, patirtų laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 5 d., pirmiausia pažymi, kad 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkime šeštuoju darbotvarkės klausimu, kreditoriai 52,445 proc. prieš 43,238 proc. balsų dauguma nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal administratoriaus ataskaitoje pateiktą sąmatos projektą su sąlyga, kad turto administravimo išlaidos (vertinimo, varžytynių organizavimo, hipotekos išregistravimo, kt.) ir išlaidos teisinei pagalbai bus tvirtinamos atskiru kreditorių susirinkimo sprendimu. Priimtu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo pritarta administravimo išlaidoms, kurias sudaro 10 000 Eur bendros administravimo išlaidos, į šią sumą įskaitant 1 288,80 Eur teismo skirtas iki pirmojo kreditorių susirinkimo (buhalterinės apskaitos vedimas, kiti buhalteriniai darbai, transporto, ryšio, kanceliarinės, pašto išlaidos, galutiniam archyvo sutvarkymui ir pridavimui skirtos išlaidos ir kt.), 10 000 Eur administratoriaus atlyginimui, 5 proc. dydžio sėkmės mokestis ir pirmiau nurodytos išlaidos, apmokamos pagal faktą, dėl kurių sprendimą priims kreditorių susirinkimas. Nurodytas 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimas buvo apskųstas teismui, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atmestas kreditorių skundas, palikta nepakeista. Taigi, nagrinėjamu atveju neginčijamas faktas, kad bankrutavusios įmonės išlaidos teisinei pagalbai turi būti tvirtinamos atskiru kreditorių susirinkimo sprendimu, tačiau keliamas klausimas, ar bankroto administratoriaus ataskaitoje išvardintos ir 2015 m. rugpjūčio 5 d. UAB „SBS Legale“ išankstine sąskaita ir 2015 m. spalio 22 d. S. L. sąskaita – faktūra grindžiamos teisinės paslaugos faktiškai buvo įmonei suteiktos, buvo būtinos, jų dydis neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių įkainių, yra protingas bei nepažeidžia įmonės ir jos kreditorių interesų.

39Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratorius yra savo srities profesionalas, kuriam teisės aktais nustatyti specialūs kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai. Dėl to bankroto administratorius, atstovaudamas kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Kaip matyti iš bylos duomenų 10 182,09 Eur dydžio išlaidas teisinėms paslaugoms bankroto administratorius įrodinėjo ataskaita, kurioje išvardintos įmonei suteiktos teisinės paslaugos, nurodyta informacija apie parengtus dokumentus ir suteiktas teisines konsultacijas, šių paslaugų kainos, paslaugų teikimo trukmė (t. 1, b. l. 25), taip pat UAB „SBS Legale“ 2015 m. rugpjūčio 5 d. išrašyta išankstine sąskaita bankrutavusiai įmonei 3 429,37 Eur sumai už suteiktas teisines paslaugas BUAB „Prentas“ bankroto byloje (t. 1, b. l. 26) bei 2015 m. spalio 22 d. S. L. išrašyta sąskaita – faktūra 7 347,90 Eur sumai už suteiktas teisines paslaugas pagal teisinių paslaugų ataskaitą - dokumentų ir situacijos analizę, procesinių dokumentų rengimą (t. 1, b. l. 27). Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu kilus abejonėms dėl bankroto administratoriaus deklaruotų išlaidų už įmonei suteiktas teisines paslaugas dydžio, bankroto administratorius pateikė pirmosios instancijos teismui visų parengtų procesinių dokumentų kopijas, kurios atitinkamai teismo taip pat buvo įvertintos.

40Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas skundžiamoje teismo nutartyje padarytą išvadą dėl 7 347,90 išlaidų už teisines paslaugas pagrįstumo, atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. rugsėjo 1 d. tarp BUAB „PRENTAS“ ir S. L. buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, pagal kurią S. L. rengė pagal BUAB „PRENTAS“ pavedimus bankroto procedūroms atlikti reikalingus procesinius dokumentus, jos teiktų teisinių paslaugų suvestinė teismui pateikta, viso bankroto procese nurodytu laikotarpiu ji suteikė tokių paslaugų už 7 347,91 Eur. Kaip jau buvo minėta, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu šios teisininkės parengti procesiniai dokumentai buvo įvertinti, kas neginčytinai patvirtina, jog faktiškai teisinės paslaugos, sudarančios 7 347,91 Eur sumą, buvo suteiktos. Vertinant šių išlaidų už teisines paslaugas dydžio pagrįstumą, pažymėtina, kad konkrečių teisinių paslaugų dydžiai neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių įkainių, yra protingi ir pagrįsti, todėl sutikti su apeliantų argumentais, kad šios išlaidos nepagrįstai padidintos, nėra jokio pagrindo. Įvertinus šias aplinkybes bei atsižvelgiant į tai, kad remdamasis 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimais bankroto administratorius turėjo teisę pasitelkti teisininką tokio pobūdžio paslaugoms gauti bei prašyti administravimo išlaidų tokioms paslaugoms apmokėti, nėra pagrindo sutikti su apeliantų argumentais, kad šios išlaidos nepagrįstai buvo patvirtintos.

41Pirmosios instancijos teismas, vertindamas kitą bankroto administratoriaus pateiktą finansinį dokumentą – bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ bankrutavusiai įmonei išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą 3 429,37 Eur sumai, iš esmės laikėsi pozicijos, kad šiame dokumente nurodytos išlaidos yra pagrįstos, kadangi 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimais bankroto administratoriui buvo leista pasitelkti teisininką tokio pobūdžio paslaugoms teikti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien tai, kad 2015 m. rugpjūčio 26 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta, jog išlaidos teisinėms paslaugoms bus tvirtinamos atskiru kreditorių susirinkimo nutarimu, nesudarė pakankamo pagrindo išvadai, kad į bankroto administratoriui patvirtintą atlyginimą neįeina jo deklaruotos 3 429,37 Eur dydžio išlaidos, todėl šios išlaidos bankroto administratoriui turi būti papildomai atlyginamos. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl 3 429,37 Eur išlaidų už teisines paslaugas patvirtinimo, neatsižvelgė į šias paslaugas faktiškai teikusių subjektų teisinį statusą bei teisinį ryšį su bankroto administratoriumi, kas taip pat turėjo įtakos klaidingai išvadai, kad šios išlaidos yra tinkamai pagrįstos. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nagrinėjamos bylos medžiaga neleidžia sutikti su pirmosios instancijos teismo nuostatomis, kuriomis remdamasis teismas laikė pagrįstu ir teisėtu skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą dėl 3 429,37 Eur išlaidų už teisines paslaugas patvirtinimo. Bylos nagrinėjimo metu bankroto administratorius nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad 3 429,37 Eur dydžio išlaidos tiesiogiai nesusijusios su jo, kaip administravimo paslaugas teikiančio subjekto, vykdomomis pareigomis. Nesant byloje duomenų, pagrindžiančių, kad 3 429,37 Eur dydžio išlaidos buvo patirtos teikiant bankrutavusiai įmonei administravimo paslaugas, reikalaujančias specialių teisinių žinių, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tokios paslaugos priskiriamos prie administratoriaus vykdomų funkcijų, už kurių atlikimą jam mokamas fiksuotas atlyginimas bei papildomai neatlyginamos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamoje situacijoje bankroto administratoriaus reikalavimas papildomai atlyginti jo įmonei išlaidas, tiesiogiai susijusias su jo einamomis pareigomis, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų ir gali lemti nepagrįstą administratoriaus praturtėjimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kreditorių 2015 m. gruodžio 10 d. susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta 3 429,37 Eur išlaidų už teisines paslaugas suma, pažeidžia įmonės ir jos kreditorių interesus, todėl šiuo klausimu pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalis naikinama ir priimamas naujas sprendimas – panaikinamas kreditorių 2015 m. gruodžio 10 d. susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, kuriuo patvirtinta 3 429,37 Eur išlaidų už teisines paslaugas suma (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

42Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo metu patvirtintų išlaidų už teisines paslaugas, teikiamas ateityje nuo būsimo kreditorių susirinkimo, pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekste nėra pagrindo spręsti, kad tokių išlaidų atlyginimas pagal faktą nebūtų teisingas, kadangi pagal byloje nagrinėjamų ginčų pobūdį, dalyką ir jų kiekį, taip pat dabartinę bankroto procedūros stadiją, neatmetama galimybė, kad teisinių paslaugų teikimas įmonei bus būtinas. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad remiantis byloje turimais duomenimis ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, bankrutavusios įmonės išlaidos už teisines paslaugas didžiąja dalimi yra tiesiogiai susijusios su pačių apeliantų veiksmais, pastariesiems skundžiant įmonės kreditorių susirinkimo nutarimus. Patirtinų įmonės išlaidų už teisines paslaugas dydis apribotas konkrečia pinigų suma, tokių paslaugų poreikiu bei jų suteikimo fakto patvirtinimu, taip pat konkrečiais įkainiais, numatytais Rekomendacijose. Be to, nepaisant tokio kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, išlaidų už teisines paslaugas poreikį, faktą bei dydį patvirtinančius įrodymus administratorius privalės pateikti kreditorių susirinkimui, svarstant administratoriaus teikiamą administravimo sąmatos vykdymo ataskaitą. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2015 m. gruodžio 10 d. BUAB „PRENTAS“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl išlaidų už teisines paslaugas, teikiamas ateityje, atitinka teisės aktų reikalavimus, nusistovėjusią bankroto proceso administravimo praktiką ir nepažeidžia įmonės bei kreditorių teisių ir teisėtų interesų.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo pirmosios instancijos teisme

44CPK 93 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (1 dalis); šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (2 dalis).

45Apeliacinės instancijos teismui patenkinus vieną iš pareiškėjų reikalavimų ir atitinkamai panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, perskirstytinos ginčo šalių procese patirtos bylinėjimosi išlaidos.

46Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė BUAB „PRENTAS“ bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pateikė prašymą dėl 721 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šias išlaidas atsakovė grindė UAB „AAA Law“ bankroto administratoriui išrašyta PVM sąskaita – faktūra 721 Eur sumai (be PVM), taip pat ataskaita apie suteiktas teisines paslaugas bei bankroto administratoriaus mokėjimo pavedimu UAB „AAA Law“ nurodytai sumai. Nurodytas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teismas priteisė lygiomis dalimis iš pareiškėjų bankroto administratoriui. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvada dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, laikosi pozicijos, kad teismas neturėjo teisinio pagrindo atsakovės deklaruojamas išlaidas už teisines paslaugas, kurias suteikė trečiasis asmuo UAB „AAA Law“ bankroto administratoriui, priteisti iš pareiškėjų. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovės pateiktus įrodymus, kuriais ji grindžia 721 Eur bylinėjimosi išlaidas, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą ir atlyginimą, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, kad nagrinėjamu atveju išlaidas už trečiojo asmens UAB „AAA Law“ bankroto administratoriui suteiktas paslaugas turi atlyginti pareiškėjai.

47Kaip matyti iš bankroto administratoriaus pateiktos UAB „AAA Law“ PVM sąskaitos – faktūros, bankroto administratoriui buvo teikiamos teisinės konsultacijos ir rengiami procesiniai dokumentai. Tuo tarpu trečiojo asmens UAB „AAA Law“ suteiktų teisinių paslaugų ataskaitojenurodomos kitos teisinės paslaugos – atsiliepimo į pareiškėjų skundą ir atskirąjį skundą rengimas, pasirengimas teismo posėdžiui, duomenų rinkimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ataskaitoje nurodytos pasirengimo teismo posėdžiui paslaugos, kurias suteikė juridinis asmuo nepatenka į CPK 98 straipsnyje numatytą atlygintinų teisinių paslaugų sąrašą. Be to, ataskaitoje nurodytos duomenų rinkimo paslaugos nereikalauja specialių teisinių žinių, todėl šių paslaugų atlikimas priskirtinas bankroto administratoriaus funkcijoms. Esant nurodytiems prieštaravimams bankroto administratoriaus pateiktuose dokumentuose, taip pat atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo sprendimą, tenkindamas vieną iš kreditorių skundo reikalavimų, konstatuojama, kad bankroto administratoriaus deklaruotos išlaidos už teisines paslaugas, suteiktas trečiojo juridinio asmens pirmosios instancijos teisme, neatlygintinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

49CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

50Atsakovė UAB „PRENTAS“ bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pateikė prašymą dėl 539,96 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šias išlaidas taip pat atsakovė grindė UAB „AAA Law“ bankroto administratoriui išrašyta PVM sąskaita – faktūra 539,96 Eur sumai (su PVM), taip pat ataskaita apie suteiktas teisines paslaugas bei bankroto administratoriaus mokėjimo pavedimu UAB „AAA Law“ nurodytai sumai.

51Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau nurodytais argumentais dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir atlyginimo pirmosios instancijos teisme, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad apeliantų atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, sprendžia, jog bankroto administratoriaus deklaruotos išlaidos už teisines paslaugas, suteiktas trečiojo juridinio asmens apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį pakeisti.

54Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjų (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „Intelekto logistika“, uždarosios akcinės bendrovės „MaxLaw“ ir B. L. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PRENTAS“ 2015 m. gruodžio 10 d. posėdyje priimto kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta 3 429,37 Eur administratoriaus išlaidų už teisines paslaugas suma ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – šį kreditorių susirinkimo nutarimą panaikinti.

55Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties dalį, kuria suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PRENTAS“ administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „SBS Legale“ iš pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Intelekto logistika“, uždarosios akcinės bendrovės „MaxLaw“ ir B. L. lygiomis dalimis priteista 872,41 Eur bylinėjimosi išlaidų.

56Kitą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. BUAB „PRENTAS“ kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir M. L.... 6. Pareiškėjų teigimu, kreditorių nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu... 7. Su kreditorių nutarimu trečiuoju darbotvarkės klausimu pareiškėjai... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi pareiškėjų... 10. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankrutavusiai įmonei priklausančio... 11. Teismas pažymėjo, kad pradinės turto pardavimo kainos nustatymas nelemia... 12. Teismas, vertindamas kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu... 13. Teismas, vertindamas kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu... 14. Remdamasis bankroto administratoriaus pateikta ataskaita apie teisines... 15. Pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu... 16. Pareiškėjų argumentus, kad nustatant teisinių paslaugų mastą, turi būti... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. BUAB „PRENTAS“ kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, B. L. ir UAB... 19. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 439 000 Eur dydžio pradinę... 20. 2. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai sprendė, kad... 21. 3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi... 22. Suinteresuotas asmuo BUAB „PRENTAS“ bankroto administratorius UAB „SBS... 23. 1. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl bankrutavusiai įmonei... 24. 2. Atskirojo skundo argumentai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo... 25. 3. Atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo iš apeliantų... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 28. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 29. Dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos nustatymo... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 10 d. įvykusio BUAB... 31. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės turto... 32. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju BUAB „PRENTAS“... 33. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog civiliniame procese... 34. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 35. Dėl išlaidų už bankrutuojančiai įmonei suteiktas teisines paslaugas... 36. Ginčijamo įmonės kreditorių susirinkimo trečiuoju dienotvarkės klausimu,... 37. Bankrutavusios įmonės kreditoriai UAB „Intelekto logistika“, UAB... 38. Teisėjų kolegija, pasisakydamas dėl patvirtintų teisinių išlaidų,... 39. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratorius yra... 40. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas skundžiamoje teismo nutartyje... 41. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas kitą bankroto administratoriaus... 42. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl ginčijamo kreditorių... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir priteisimo pirmosios instancijos... 44. CPK 93 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos... 45. Apeliacinės instancijos teismui patenkinus vieną iš pareiškėjų... 46. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė BUAB „PRENTAS“ bylos nagrinėjimo... 47. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus pateiktos UAB „AAA Law“ PVM... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 49. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 50. Atsakovė UAB „PRENTAS“ bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme... 51. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau nurodytais argumentais... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 53. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį pakeisti.... 54. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties dalį, kuria... 55. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties dalį, kuria... 56. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties dalį palikti...