Byla 2-432-876/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovei MB „Leidiniai sportui“, juridinio asmens kodas 303309478

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BALTO print“, juridinio asmens kodas 125408740, ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei MB „Leidiniai sportui“, juridinio asmens kodas 303309478,

Nustatė

2šalys 2016 m. gegužės 9 d. pateikė teismui sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą Nr. 2-432-876/2016, nutraukti.

3Prašymas tenkintinas visiškai.

4Taikos sutartis – civilinė sutartis, kuria šalys laisvo apsisprendimo būdu (Lietuvos Respublikos CK 6.156 str.) išsprendžia ginčą, sutarties sąlygose pačios nusistatydamos savo teises ir pareigas, tačiau dispozityvumo principas, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (Lietuvos Respublikos CPK 13 str.), nėra absoliutus. Taigi, šalys taikos sutartimi gali išspręsti tik byloje nustatyta tvarka pareikštus reikalavimus, tačiau negali nuspręsti klausimo dėl trečiųjų asmenų teisių.

5Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 230 str. 1 d., 231 str. 1 d). Šiuo atveju teismui tarp šalių buvo pateikta sudaryta taikos sutartis, kurioje abipusių nuolaidų būdu, atsižvelgdami į ieškovės ir atsakovo interesus, šalys išsprendė kilusį ginčą.

6Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str.).

7Ieškovės ir atsakovo prašymas patvirtinti taikos sutartį ir pateiktos taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, nei vienos iš šalių teisėms ir teisėtiems interesams žalos nedaro. Šalys patvirtino, kad bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos ir suprantamos, todėl pateikta taikos sutartis teismo tvirtintina ir byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 140 str. 3 d., 231 str. 2 d., 293 str. 5 p.).

8Šalims išaiškinama, kad patvirtinta taikos sutartis prilygsta teismo sprendimui ir jos nevykdymo atveju gali būti vykdoma priverstinai (Lietuvos Respublikos CPK 584 str. 4 p.).

9Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė, kad patirtų bylinėjimosi išlaidų vienas iš kito nereikalauja ir neatlygina.

10Ieškovei grąžintini 75 (septyniasdešimt penki) procentai sumokėto žyminio mokesčio, paduodant ieškinį, tai yra 37,50 Eur (trisdešimt septyni eurai penkiasdešimt centų) (CPK 87 str. 2 d.).

11Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 2 d., 94 str., 140 str. 3, 4 d., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

12šalių prašymą tenkinti visiškai.

13Ieškovės UAB „BALTO print“, juridinio asmens kodas 125408740 ir atsakovės MB „Leidiniai sportui“, juridinio asmens kodas 303309478, sudarytą taikos sutartį patvirtinti tokiomis sąlygomis:

14UAB “BALTO print”, įmonės kodas 125408740, adresas: ( - ), atstovaujama direktoriaus A. K., toliau vadinama Kreditoriumi, ir MB „Leidiniai sportui”, įmonės kodas 303309478, adresas: ( - ), atstovaujama direktorės I. G., toliau vadinamas Skolininku, toliau kreditorius ir skolininkas kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai šalimi, remdamosios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalimi, šalys susitaria prievolinių teisinių santykių pagrindu atsiradusį ginčą tarp kreditoriaus ir skolininko dėl skolos sumokėjimo užbaigti taikiai, tokiu būdu užkertant kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.

15Šalys susitaria, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinta proceso tvarka, prašyti Šakių rajono apylinkės teismo patvirtinti sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

161. Skolininkas pripažįsta, kad yra skolingas kreditoriui:

171.1. 1641,53 Eur už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitą-faktūrą: 2014-08-29 Nr. BP08516.

181.2. 378, 42 Eur palūkanų už vėlavimą atsiskaityti, paskaičiuotų remiantis 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. pavėluoto mokėjimo palūkanų norma (2013 m. kovo 1 d. įsigaliojusi nauja įstatymo redakcija).

192. Kreditorius tam neprieštarauja, o skolininkas, išvardintą taikos sutarties 1.1.- 1.2. punktuose 2019,95 Eur įsiskolinimą įsipareigoja sumokėti kreditoriui tokia tvarka ir terminais:

202.1. 200 Eur iki 2016-05-31; 200 Eur iki 2016-06-30; 200 Eur iki 2016-07-31; 200 Eur iki 2016-08-31; 300 Eur iki 2016-09-31; 300 Eur iki 2016-10-31; 300 Eur iki 2016-11-30; 319.95 Eur iki 2016-12-30.

213. Skolininkas mokėjimus nurodytus taikos sutarties 2 punkte vykdo mokėjimo pavedimu į kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas. Apmokėjimo diena yra pinigų gavimo į kreditoriaus sąskaitą diena.

224. Skolininkui dėl savo veiksmų ar neveikimo ilgiau kaip 5 (penkias) dienas uždelsus įvykdyti taikos sutarties 2 punkte numatytus įsipareigojimus, Kreditorius turi teisę, pranešęs apie tai skolininkui raštu prieš 3 (tris) dienas, kreiptis į teismą su pareiškimu išduoti vykdomąjį raštą dėl priverstinio nesumokėtos mokėtinos sumos išieškojimo iš skolininko.

235. Įvykdžius visus šios taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

246. Visas bylinėjimosi išlaidas šalys pasilieka sau ir viena kitai jų neatlygina.

257. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos sutarčiai pasirašyti, patvirtinti ir garantuoti, kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

268. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

279. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

2810. Taikos sutartis abiejų šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti šalių valią, sudaroma trim egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai ir teismui.

29Civilinę bylą Nr. 2-432-876/2016 nutraukti.

30Grąžinti ieškovei UAB „BALTO print“, juridinio asmens kodas 125408740, 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus penkiasdešimt centų) žyminio mokesčio, sumokėto į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

31Nutartis per 7 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą Šakių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, rašytinio... 2. šalys 2016 m. gegužės 9 d. pateikė teismui sudarytą taikos sutartį,... 3. Prašymas tenkintinas visiškai.... 4. Taikos sutartis – civilinė sutartis, kuria šalys laisvo apsisprendimo būdu... 5. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi... 6. Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi... 7. Ieškovės ir atsakovo prašymas patvirtinti taikos sutartį ir pateiktos... 8. Šalims išaiškinama, kad patvirtinta taikos sutartis prilygsta teismo... 9. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė, kad patirtų bylinėjimosi... 10. Ieškovei grąžintini 75 (septyniasdešimt penki) procentai sumokėto žyminio... 11. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamasis Lietuvos... 12. šalių prašymą tenkinti visiškai.... 13. Ieškovės UAB „BALTO print“, juridinio asmens kodas 125408740 ir... 14. UAB “BALTO print”, įmonės kodas 125408740, adresas: ( - ), atstovaujama... 15. Šalys susitaria, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje... 16. 1. Skolininkas pripažįsta, kad yra skolingas kreditoriui:... 17. 1.1. 1641,53 Eur už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitą-faktūrą:... 18. 1.2. 378, 42 Eur palūkanų už vėlavimą atsiskaityti, paskaičiuotų... 19. 2. Kreditorius tam neprieštarauja, o skolininkas, išvardintą taikos... 20. 2.1. 200 Eur iki 2016-05-31; 200 Eur iki 2016-06-30; 200 Eur iki 2016-07-31;... 21. 3. Skolininkas mokėjimus nurodytus taikos sutarties 2 punkte vykdo mokėjimo... 22. 4. Skolininkui dėl savo veiksmų ar neveikimo ilgiau kaip 5 (penkias) dienas... 23. 5. Įvykdžius visus šios taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių... 24. 6. Visas bylinėjimosi išlaidas šalys pasilieka sau ir viena kitai jų... 25. 7. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai taikos... 26. 8. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.... 27. 9. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme... 28. 10. Taikos sutartis abiejų šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti... 29. Civilinę bylą Nr. 2-432-876/2016 nutraukti.... 30. Grąžinti ieškovei UAB „BALTO print“, juridinio asmens kodas 125408740,... 31. Nutartis per 7 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...