Byla 2VP-477-440/2017
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės „Prekuva“ prašymą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Flagas“, E. K., antstoliui R. V. dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Prekuva“ kreipėsi į teismą prašydama pakeisti civilinėje byloje Nr. 2-426-440/2015 pradinę išieškotoją bankrutavusią uždarąją akcinę (toliau – BUAB) „Flagas“ į jos teisių perėmėją UAB „Prekuva“. Nurodė, kad 2016 m. lapkričio 11 d. reikalavimo perleidimo sutartimi pradinė išieškotoja BUAB „Flagas“ perleido reikalavimo teises į E. K. įsiskolinimą pagal Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 20 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-426-440/2015. Pareiškėja pateikė teismui papildomus duomenis, kuriuose nurodė, kad skolininkas nėra informuotas apie pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo, kadangi toks įpareigojimas nėra įtvirtintas įstatyme.

5Prašymas tenkintinas.

  1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas.
  2. Pažymėtina, kad procesinį teisių perėmimą reglamentuojančios teisės normos gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje – visų instancijų teismuose, taip pat vykdymo procese (CPK 48 straipsnio 1 dalis, 596 straipsnio 1 dalis).
  3. Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju.
  4. Pagrindas pakeisti šalį jos teisių perėmėju atsiranda tada, kai konstatuojama, kad teisių perėmėjas perėmė šalies materialiąsias subjektines teises. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.112 straipsnio 1 dalį kreditoriaus reikalavimo teisė kaip prievolinė subjektinė teisė yra savarankiškas civilinių teisinių santykių objektas, todėl gali būti perleista kitam asmeniui bendraisiais pagrindais (CK 1.112 straipsnio 2 dalis). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui. Taigi perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį naujajam kreditoriui savo reikalavimo teisę perleidęs pradinis kreditorius nustoja būti prievolės šalimi, nes jo vietą prievolėje užima naujasis kreditorius, kuris yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų.
  5. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 8 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-426-440/2015, kuriuo bylą išnagrinėjo iš esmės ir ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo E. K. ieškovei BUAB „Flagas“, 4 376,36 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4 376,36 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. rugpjūčio 7 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovo E. K. atžvilgiu Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 22 d. ir 2015 m. balandžio 15 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad E. K. gera valia neįvykdė Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo, todėl 2016 m. birželio 20 d. buvo išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-426-440/2015. Šio vykdomojo rašto pagrindu antstolio R. V. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ), t. y. pradėti priverstinio vykdymo veiksmai.
  6. 2016 m. lapkričio 11 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2016/11-1 pradinė išieškotoja BUAB „Flagas“ perleido reikalavimo teises pareiškėjai UAB „Prekuva“ į neišieškotą E. K. įsiskolinimą pagal Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-426-440/2015.
  7. Sutiktina su pareiškėjos pozicija, kad pareiškėja neturi pareigos informuoti skolininko apie tai, kad ji kreipėsi į teismą dėl išieškotojo pakeitimo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad šio procesinio klausimo (teisių perėmimo) nagrinėjimas taip pat negali būti siejamas su priešingos šalies (skolininko) valios išreiškimu ar neišreiškimu, juo labiau, kad nutartis pakeisti išieškotoją gali būti skundžiama atskiruoju skundu, t. y. skolininkas jos teisėtumą ir pagrįstumą gali kvestionuoti apeliacine tvarka (CPK 596 straipsnio 1 dalis) (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-408-178/2016).
  8. Pažymėtina ir tai, kad skolininko sutikimas dėl reikalavimo perleidimo nėra reikalavimo perleidimo sąlyga, jeigu tai nenustatyta įstatyme ar sutartyje (CK 6.101 straipsnio 5 dalis), tačiau reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Dėl to skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010; 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141-684-2015). Taigi naujasis kreditorius reikalavimo sutartimi įgytą reikalavimo teisę gali panaudoti prieš skolininką, t. y. įgyja teisę reikalauti prievolės įvykdymo, tik po to, kai skolininkas buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą naujajam kreditoriui.
  9. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju įvyko materialinių teisių perėmimas, t. y. teismo sprendimo vykdymo procese BUAB „Flagas“ perdavė turimą reikalavimo teisę pareiškėjai UAB „Prekuva“, todėl prašymas dėl išieškotojo pakeitimo tenkintinas.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 596 straipsniu teismas

Nutarė

7Tenkinti pareiškėjos UAB „Prekuva“ prašymą išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

8Pakeisti pradinę išieškotoją BUAB „Flagas“ (juridinio asmens kodas 300531541) naująja išieškotoja UAB „Prekuva“ (juridinio asmens kodas 302750391) vykdant Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-426-440/2015.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Lietuvos apeliacinį teismą.

10Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai