Byla 2-371-443/2013
Dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant Šakių rajono savivaldybės administracijos CMS ir VSDFV Marijampolės skyriui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, sekretoriaujant Eglei Macijauskienei, dalyvaujant pareiškėjui Z. V., suinteresuotų asmenų Šakių rajono savivaldybės administracijos CMS ir VSDFV Marijampolės skyriaus atstovams nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Z. V. pareiškimą dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant Šakių rajono savivaldybės administracijos CMS ir VSDFV Marijampolės skyriui, ir

Nustatė

2pareiškėjas palaikydamas savo pareiškimą paaiškino, kad iš tikrųjų yra gimęs 1955 metais,o metrikuose yra įrašyta 1957 m. Jo metrikus, šeimai dar esant tremtyje Sibire, perdavė paštininkui, kad įregistruotų, bet jis žuvo ir taip viskas liko. Švęsdavo gimatdienį pagal 1955 m. gegužės 10 d. datą. Nori atsisatyti savo gimimo datą tikrąją. Giminės irgi atvažiuoja sveikinti gegužės 10 d. Viskas teisingai yra parašyta jo pareiškime teismui – pareiškimą ir patikslintą pareiškimą palaiko.

3Suinteresuotieji asmenys prašo bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant, nurodo, kad tokiam pareiškėjo prašymui neprieštarauja.

4Liudytoja B. M. parodė, kad gyvena ( - ), Z. V. pažįsta – kaimynas. Pažįsta nuo pat jo šeimos grįžimo iš Sibiro 1958 m., kur irgi buvę kartu. Pareiškėjo tėvas Z. V. vedė tokią V. S., po to sužinojo, kad 1955 m. gimė jiems sūnus. Kai reikėjo vaiką užrašyti, reikėjo eiti į Narvą per kalnus, per taigą gal kokius 50 km ir nevaliojo laiku ten nueiti. Kuo mažesnis vaikas, tuo mažiau reikėjo dirbti, tai po poros metų nuo vaiko gimimo ir užrašė jaunesne data. Grįžę iš Sibiro kartu, apsigyvenę irgi kartu Stulgių kaime.

5L. V. V. parodė, kad pareiškėjas yra jos pusbrolis. Z. V. pažįsta nuo 1958 m., kai parvažiavo iš S. V. šeima – tėvai, Z. V. ir V. V. ir vaikas. Jie apsigyvenao pas liudytojos tėvus, nes liudytojos mama ir pareiškėjo tėvas buvo sesuo ir broils, tad pareiškėjo tėvas Z. yra liudytojos dėdė. Kokius tris metus jie gyveno pas liudytojos tėvus, kol pasistatė savo namus. P. Z. buvo trys metai, kai jie grįžo iš Sibiro, bet ne metai, nes jau vaikščiojo, pats sakė ir rodė, kad jam trys metai. Tada buvo žiema. Pateikia teismo apžiūrai nuotrauką, kur matosi pareiškėjo mama su kūdikiu ant rankų, o kitoje pusėje užrašas “55 m. VI 19 ”.

6Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

7Iš pareiškėjo paaiškinimų ir liudytojų parodymų bei byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, jog pareiškėjas pareiškimu ir patikslintu pareiškimu kreipiasi į teismą dėl civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, prašydamas ištaisyti Z. V., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), gimimo liudijime, išduotame ( - ), vietoje gimimo datos „1957 m. rugpjūčio 1 d." įrašant gimimo datą „1955 m. gegužės 10 d."

8Pareiškimuose nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinės metrikacijos taisyklių 40 punktu, jo pageidavimu, jo gimimas iki 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, buvo įtrauktas į apskaitą mano gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje ir todėl 2013 m. kovo 6 d. Šakių rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje man buvo išduotas gimimo įrašas Nr. 45. Dėl šios priežasties ir pateikė pareiškimo dėl civilinės būklės įrašo ištaisymo patikslinimą.

9Pareiškėjo mama V. S., gimusi 1929 m., buvo ištremta iš ( - ) ir buvo spec. ištrėmime Krasnojarsko krašte, Mansių rajone nuo 1948 m. gegužės 22 d. iki 1957 m. lapkričio 3 d. 1954 m. gegužės 25 d. ji susituokė su Z. V., A., g. 1907 m. Jų santuoka buvo įregistruota Krasnojarsko krašto, Mansko rajono, Narvinskij kaimo civilinės metrikacijos skyriuje. Pareiškėjas nurodo esąs gimęs 1955 m. gegužės 10 d. Krasnojarsko krašte, Mansko rajone, Angaloj kaime. Bet pareiškėjo gimimo liudijime, išduotame 1958 m. vasario 11 d., yra įrašyta, kad jis gimęs 1957 m. rugpjūčio 1 d. Tėvai – V. Z., A., gimęs 1907 m., ir V. V., P., gimusi 1929 m. Šiame gimimo liudijime yra neteisingai nurodyta pareiškėjo gimimo data –1957 m. rugpjūčio 1 d., nes iš tikrųjų jis gimęs 1955 m. gegužės 10 d.

10Pareiškėjo šeima iš tremties į Lietuvą grįžo 1958 m. balandžio mėnesį ir apsigyveno ( - ). 1962 m. rugsėjo 1 d. jis pradėjo lankyti Plokščių vidurinę mokyklą ir 1966/1967 metais mokėsi 5 klasėje. Aštuonias klases baigė 1969/1970 mokslo metais. Šias aplinkybes patvirtina Plokščių vidurinės mokyklos 2013-01-29 pažyma Nr. VP3-2, kuri yra pagrįsta mokykloje esančių mokymo žurnalų įrašais.

11Baigęs 8 klasę Plokščių vidurinėje mokykloje, pareiškėjas vienerius metus mokėsi kaimo profesinėje technikos mokykloje Nr. 18 Vilkaviškio rajone ir 1971 m. ją baigė, įgydamas traktorininko-mašinisto specialybę. Tai patvirtina 1971 m. spalio 22 d. išduotas atestatas Nr. 2001.

12V. V. mirė 2003 m. kovo 26 d. (įrašas Nr. 7), tėvas Z. V. – 1992 m. vasario 25 d. (įrašas Nr. 16).

13LR CPK 514 straipsnio 2 dalis numato, jog teismas bylą dėl civilinės būklės akto registravimo, akto įrašo atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo nagrinėja, jeigu civilinės metrikacijos įstaiga atsisakė civilinės būklės aktą registruoti ar akto įrašą atkurti, papildyti, pakeisti, ištaisyti ar anuliuoti arba jeigu šie klausimai civilinės metrikacijos įstaigose nenagrinėtini. Pareiškėjas kreipėsi į Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių dėl savo gimimo datos ištaisymo, tačiau 2013-02-27 gavo neigiamą išvadą Nr.C2-38, kad liudytojų pagalba to padaryti negalima.

14Neteisingą pareiškėjo Z. V. gimimo datos įrašą įpareigotina ištaisyti pareiškėjo gyvenamosios vietos – Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

15Įvertindamas tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str. 5 d., 514, 516 str., teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti visiškai.

17Įpareigoti Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių ištaisyti neteisingą Z. V., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), gimimo liudijime, išduotame ( - ), padarytą įrašą, vietoje gimimo datos „1957 m. rugpjūčio 1 d." įrašant gimimo datą „1955 m. gegužės 10 d."

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai