Byla e2-15697-541/2017
Dėl turto ir dokumentų išreikalavimo bei nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgėlienė, sekretoriaujant Vaidotui Montrimui, dalyvaujant ieškovo atstovams vadovei G. Š., advokato padėjėjai Linai Bulovienei, atsakovei A. J., atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ atstovei advokatei Agnei Gulbinaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gerovės“ konservų fabriko ieškinį atsakovams A. J., UAB „Gerovės prekyba“, UAB „Cibis“ dėl turto ir dokumentų išreikalavimo bei nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kurį patikslinęs prašė: 1) įpareigoti atsakovę A. J. per 7 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui ieškinio reikalavime nurodytus visus šios atsakovės turimus bendrovės dokumentus ir turtą (taip pat elektronines dokumentų laikmenas); 2) įpareigoti atsakovą UAB ,,Gerovės prekyba“ per 7 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui visus šio atsakovo iš ieškovo gautus ar kitais pagrindais turimus ieškinio reikalavime nurodytus ieškovo dokumentus (taip pat elektronines dokumentų laikmenas) ir turtą; 3) įpareigoti atsakovą UAB „Cibis“ per 7 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui visus šio atsakovo iš ieškovo gautus ar kitais pagrindais turimus ieškinio reikalavime nurodytus ieškovo dokumentus (taip pat elektronines dokumentų laikmenas) ir turtą; 4) bet kuriam atsakovui, neįvykdžiusiam teismo įpareigojimo perduoti ieškovo dokumentus/turtą ieškovui per teismo nustatytą terminą, skirti dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną teismo įpareigojimo nevykdymo dieną; 5) priteisti iš atsakovų solidariai ieškovo naudai 879,17 Eur žalą (nuostolius); 6) priteisti iš atsakovų solidariai ieškovo naudai visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys, taip pat pateikti rašytiniai paaiškinimai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 66-74; 3 t., e. b. l. 1-3):

61.1. 2016 m. spalio 24 d. įvykusio UAB „Gerovės“ konservų fabriko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas nuo 2017 m. sausio 31 d. iš bendrovės valdymo pareigų atšaukti atsakovę A. J. ir nuo 2017 m. vasario 1 d. vadove išrinkti G. Š.;

71.2. 2017 m. sausio 24 d. G. Š. visais žinomais adresais ir būdais išsiuntė atsakovei A. J. prašymą dėl bendrovės dokumentų ir turto perdavimo 2017 m. vasario 1 d. 10:00 val. ieškovo bendrovės adresu, tačiau atsakovė minėtu laiku neatvyko ir neperdavė jokių bendrovės dokumentų ir turto, 2017 m. vasario 2 d. gautame pranešime nurodydama, jog bendrovės dokumentai, sudaryti nuo 2016 m. spalio 1 d. yra perduoti atsakovui UAB „Gerovės prekyba“, o sudarytieji iki 2016 m. spalio 1 d. perduoti UAB „Cibis“; atsakovei A. J. bei atsakovams UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ dar kartą išsiųsti reikalavimai pateikti dokumentus ir turtą, tačiau nei vienas atsakovas jokių dokumentų ar turto nėra perdavęs;

81.3. Dėl tokių atsakovų piktybiškų veiksmų ieškovas negali nustatyti savo veiklos, turto, kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros, pateikti valstybinėms institucijoms prašomos informacijos, vykdyti kitų teisės aktais nustatytų pareigų;

91.4 Atsakovė A. J. tokiais savo veiksmais pažeidė bendrovių turto apskaitą reguliuojančius įstatymus (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintas Inventorizacijos taisykles ir kt.), CK 2.87 straipsnyje numatytas bendro pobūdžio vadovo pareigas veikti sąžiningai ir protingai, taip pat lojalumo juridiniam asmeniui pareigą, o atsakovai UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ savo veiksmais tyčia sudaro kliūtis ieškovui atgauti dokumentus, neteisėtai juos valdo, taip pat galimai naudoja ir disponuoja, ir jų neteisėtai negrąžina teisėtam jų savininkui – ieškovui. Pažymėtina, jog pareiga įrodyti, kad visi ieškovo veiklos ir kiti dokumentai buvo perduoti, tenka buvusiai ieškovo įmonės vadovei A. J.;

101.5. Ieškovas, siekdamas atgauti jam teisėtai priklausančius dokumentus, patyrė iš viso 879,17 Eur dydžio tiesioginių nuostolių, kuriuos sudaro 805,74 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus, 28,70 Eur už UAB „Archyvita“ paslaugas, 10,88 Eur už 2017 m. vasario 2 d. siųstą reikalavimą grąžinti dokumentus su pranešimu apie įteikimą, 18,66 Eur už pranešimą laikraštyje „Lietuvos aidas“ dėl antspaudo negaliojimo, 5,66 Eur už pranešimą juridinių asmenų registre dėl antspaudo negaliojimo ir 9,53 Eur už Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro paslaugas;

111.6. Ieškovas, 2017 m. gegužės 22 d. nutarties pagrindu susipažinęs su atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ pateiktais dokumentais, daro išvadą, jog šie atsakovai pateikė ne visus dokumentus arba atsakovė A. J. apskritai nėra perdavusi atsakovams 2015-2016 metų laikotarpio bendrovės dokumentų ir šiuos dokumentus piktybiškai slepia.

122. Atsakovė A. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, taip pat pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus. Savo poziciją iš esmės grindė šiomis aplinkybėmis ir argumentais (2 t., e. b. l. 1-7; 3 t., e. b. l. 23-25):

132.1. Ieškinio reikalavimai atsakovės atžvilgiu negali būti tenkinami, kadangi atsakovė nedisponuoja jokiais UAB „Gerovės“ konservų fabriko dokumentais. Atsakovė jokių pareigų ieškovo bendrovėje nebeeina ir prieš baigiant eiti savo pareigas visus dokumentus perdavė už jų tvarkymą atsakingoms įmonėms – UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“, taigi, atsakovė neturi jokios objektyvios galimybės įvykdyti ieškovo reikalavimo;

142.2. Nėra pagrindo priteisti iš atsakovės nuostolių, kadangi ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų, priešingai, būdama maksimaliai rūpestinga perdavė visus dokumentus už jų tvarkymą atsakingoms įmonėms; taip pat ieškovas neįrodė prašomų priteisti nuostolių realumo bei priežastinio ryšio su atsakovės veiksmais, todėl atsakovės atžvilgiu negali būti taikoma civilinė atsakomybė;

152.3. Teismui pateiktas 2017 m. sausio 24 d. Archyvavimui perduodamų-priimamų dokumentų aktas, 2016 m. spalio 1 d. perduodamų dokumentų sąrašas patvirtina, jog atsakovė neturi jokių prašomų išreikalauti dokumentų ir juo labiau jų neslepia. Be to, teisme yra nagrinėjamos civilinės bylos dėl įpareigojimo ieškovą atsiimti dokumentus, taigi, pats ieškovas vengia atsiimti dokumentus.

163. Atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Savo poziciją iš esmės grindė šiomis aplinkybėmis ir argumentais (2 t., e. b. l. 8-18):

173.1. 2016 m. spalio 1 d. ieškovas ir UAB „Gerovės prekyba“ sudarė Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ teikė ieškovui buhalterinės apskaitos paslaugas;

183.2. Ieškovas nėra apmokėjęs jam pateiktos 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. GP0000004344, išrašytos 2 420,00 Eur sumai už suteiktas paslaugas pagal sutartį, todėl atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ yra sustabdęs savo prievolės perduoti dokumentus ieškovui vykdymą, remdamasis sutarties 7.4 punktu bei CK 6.207 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata. Taigi, atsakovas teisėtai valdo dokumentus ir teisėtai jų negrąžina savininkui;

193.3. Atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ neturi pareigos atlyginti ieškovo nurodomų nuostolių, kadangi atsakovas teisėtai naudojasi jam suteikta savigynos priemone – prievolės vykdymo sustabdymu, nėra priežastinio ryšio tarp nuostolių ir atsakovo UAB „Gerovės prekyba“ veiksmų, ieškovo patirtų nuostolių realumas taip pat kelia abejonių, kadangi teismui nėra pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, už kurių surašymą ieškovas prašo atlyginti patirtas išlaidas, sąskaita už UAB „Archyvita“ paslaugas išrašyta ne ieškovui, o G. Š., AB „Lietuvos paštas“ išlaidos patirtos siunčiant pranešimą ne atsakovui UAB „Gerovės prekyba“, o A. J., teismui nėra pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas už VšĮ „Lietuvos aidas“ paslaugas dėl antspaudo negaliojimo paskelbimo, už Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro paslaugas, nėra pateiktas Juridinių asmenų registre paskelbtas pranešimas, kas taip pat nesusiję su šio atsakovo veiksmais. Taigi, ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų atsakovo UAB „Gerovės prekyba“ civilinei atsakomybei kilti.

204. Atsakovas UAB „Cibis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Savo poziciją iš esmės grindė šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., e. b. l. 186-196):

214.1. 2017 m. sausio 24 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Cibis“ buvo sudaryta sutartis dėl dokumentų paruošimo archyvavimui, pagal kurią atsakovas įsipareigojo vykdyti ieškovo dokumentų paruošimo archyvavimui darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti. Taip pat 2017 m. sausio 24 d. tarp šalių buvo pasirašytas archyvavimui perduodamų dokumentų aktas, kuriuo buvo įformintas ieškovo dokumentų, kurių apimtis yra nuo ieškovo steigimo dienos iki 2016 m. spalio 1 d., perdavimas atsakovui UAB „Cibis“ paslaugoms pagal sutartį atlikti;

224.2. Ieškovas nėra apmokėjęs jam pateiktos 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. CIB000000429, išrašytos 6 050,00 Eur sumai už atliktus archyvavimo darbus pagal sutartį, todėl atsakovas UAB „Cibis“ yra sustabdęs savo prievolės perduoti dokumentus ieškovui vykdymą, remdamasis sutarties 5.4 punktu bei CK 6.207 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata. Taigi, atsakovas teisėtai valdo dokumentus ir teisėtai jų negrąžina savininkui;

234.3. Atsakovas UAB „Cibis“ neturi pareigos atlyginti ieškovo nurodomų nuostolių, kadangi atsakovas teisėtai naudojasi jam suteikta savigynos priemone – prievolės vykdymo sustabdymu, nėra priežastinio ryšio tarp nuostolių ir atsakovo UAB „Cibis“ veiksmų, ieškovo patirtų nuostolių realumas taip pat kelia abejonių, kadangi teismui nėra pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai, už kurių surašymą ieškovas prašo atlyginti patirtas išlaidas, sąskaita už UAB „Archyvita“ paslaugas išrašyta ne ieškovui, o G. Š., AB „Lietuvos paštas“ išlaidos patirtos siunčiant pranešimą ne atsakovui UAB „Cibis“, o A. J., teismui nėra pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas už VšĮ „Lietuvos aidas“ paslaugas dėl antspaudo negaliojimo paskelbimo, už Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro paslaugas, nėra pateiktas Juridinių asmenų registre paskelbtas pranešimas, kas taip pat nesusiję su šio atsakovo veiksmais. Taigi, ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų atsakovo UAB „Cibis“ civilinei atsakomybei kilti.

245. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė vadovė G. Š. prašė tenkinti ieškinį, procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais. Ieškovo atstovė advokato padėjėja Lina Bulovienė palaikė ieškinį procesiniuose dokumentuose išdėstytais motyvais, papildomai nurodė, jog iš atsakovės A. J. paaiškinimų teismo posėdyje matyti, jog atsakovė klaidina ieškovą ir teismą, duoda prieštaringus paaiškinimus dėl ieškovo steigimo dokumentų ir finansinių dokumentų už 2015-2016 metus buvimo vietos, sąmoningai nenori grąžinti ieškovui šių dokumentų (3 t., e. b. l. 72-79).

256. Teismo posėdyje atsakovė A. J. nesutiko su ieškiniu procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, nurodė, jog iki 2017 m. vasario 08 d. UAB „Gerovės prekyba“ vedė ieškovo buhalterinę apskaitą, buhalterinės apskaitos dokumentai už 2015 - 2016 metus turėtų būti pas šį atsakovą. UAB „Gerovės prekyba“ pagal perdavimo-priėmimo aktus buvo perduoti tik popieriniai dokumentai, o visi finansiniai dokumentai yra kompiuterinėse laikmenose (diskuose), tie diskai yra UAB „Cibis“ perduotų dokumentų dėžėse. Pas kurį atsakovą yra ieškovo bendrovės steigimo dokumentai tiksliai negali pasakyti, neprisimena. Ji neturinti ieškovo dokumentų, nes visus dokumentus pagal sutartis yra perdavusi. Prašė ieškinį atmesti (3 t., e. b. l. 93-95).

267. Atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ atstovė advokatė Agnė Gulbinaitė teismo posėdžio metu nesutiko su ieškiniu procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, papildomai nurodė, jog pats ieškovas piktnaudžiauja subjektine teise, nenori atsiimti iš atsakovų savo dokumentų, todėl jo teisė neturi būti ginama (3 t., e. b. l. 80-92, 93-95).

27Ieškinys tenkintinas iš dalies.

28II. Ginčo esmė

298. Ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovų pareigos perduoti ieškovui jo įmonės turtą ir dokumentus. Ieškovas įrodinėja, jog atsakovai neteisėtai valdo ir disponuoja ieškovo įmonės dokumentais, piktybiškai negrąžina jų ieškovui, dėl ko ieškovas patyrė nuostolių ir nebegali vykdyti savo, kaip juridinio asmens, funkcijų. Atsakovė A. J. tvirtina, jog visus dokumentus pagal sutartis yra perdavusi atsakovams UAB „Gerovės prekyba“ bei UAB „Cibis“, todėl objektyviai negali įvykdyti ieškovo reikalavimų. Pastarieji atsakovai laikosi pozicijos, jog ieškovui neapmokėjus jam pateiktų sąskaitų už šių atsakovų suteiktas paslaugas, jie teisėtai ir pagrįstai sulaikė ieškovo įmonės dokumentus. Atsakovai, be kita ko, nesutinka atlyginti ieškovo patirtų nuostolių, nesant visų būtinų jų civilinės atsakomybės sąlygų. Taigi, šio ginčo nagrinėjimo objektą sudaro aplinkybės dėl ieškovo įmonės dokumentų ir turto valdymo teisės bei atsakovų civilinės atsakomybės atlyginti ieškovo patirtus nuostolius dėl dokumentų negrąžinimo.

30III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

319. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:

329.1. 2016 m. spalio 24 d. UAB „Gerovės“ konservų fabriko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pagrindu nuo 2017 m. sausio 31 d. iš bendrovės valdymo pareigų buvo atšaukta A. J. ir nuo 2017 m. vasario 1 d. vadove išrinkta G. Š. (1 t., e. b. l. 11-16). Ieškovas nurodo, jog buvusi ieškovo įmonės vadovė neperdavė naujai išrinktai vadovei įmonės dokumentų ir turto, todėl ieškovas 2017 m. sausio 24 d. prašymu kreipėsi į atsakovę A. J. dėl bendrovės dokumentų ir turto perdavimo 2017 m. vasario 1 d. 10:00 val. ieškovo bendrovės adresu (1 t., e. b. l. 17-18); prašymas buvo išsiųstas žinomais atsakovės elektroninio pašto adresais, per antstolį (1 t., e. b. l. 19-20). Remiantis 2017 m. vasario 7 d. antstolės Brigitos Palavinskienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 171-17-8 nustatyta, jog atsakovė A. J. 2017 m. vasario 1 d. 10:00 val. adresu Zarasų g. 5, Vilnius, neatvyko ir neperdavė jokių bendrovės dokumentų ir turto (1 t., e. b. l. 21-31). 2017 m. sausio 29 d. pranešime A. J. nurodė, jog bendrovės dokumentai, sudaryti nuo 2016 m. spalio 1 d., yra perduoti atsakovui UAB „Gerovės prekyba“, o sudarytieji iki 2016 m. spalio 1 d. - perduoti UAB „Cibis“ (1 t., e. b. l. 32); taip pat 2017 m. vasario 7 d. pranešime A. J. nurodė, jog neturi galimybių įvykdyti ieškovo reikalavimų (1 t., e. b. l. 46). 2017 m. vasario 8 d. ieškovas registruotu paštu išsiuntė atsakovams UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ reikalavimus dėl dokumentų grąžinimo ir sutarčių nutraukimo (1 t., e. b. l. 33-42). 2017 m. kovo 2 d. atsakymu UAB „Cibis“ nurodė ieškovui, kad įvykdys ieškovo reikalavimą dėl dokumentų grąžinimo, kai ieškovas apmokės jam pateiktą sąskaitą (1 t., e. b. l. 93-94), o 2017 m. vasario 24 d. atsakymu UAB „Gerovės prekyba“ nurodė ieškovui, jog įvykdys ieškovo reikalavimą dėl dokumentų grąžinimo, kai ieškovas apmokės jam pateiktą sąskaitą (1 t., e. b. l. 103-104). Be to, vykdant bylos nagrinėjimo metu teismo 2017 m. gegužės 22 d. priimtą nutartį, buvo konstatuotos faktinės aplinkybės dėl atsakovų turimų dokumentų (3 t., e. b. l. 4-20). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog ieškovo bendrovė informavo atitinkamas valstybines institucijas apie susidariusią situaciją ir galimus vėlavimus vykdyti įstatymines pareigas (1 t., e. b. l. 44-45, 47-49).

339.2. Turtinei žalai pagrįsti ieškovas pateikė į bylą mokėjimo dokumentus už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus (1 t., e. b. l. 54-59), taip pat faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus Nr. 171-17-9 ir NR. 171-17-7 (2 t., e. b. l. 70-88). 2017 m. vasario 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą VSA17 Nr. 0016 bei 2017 m. vasario 6 d. mokėjimo nurodymą už UAB „Archyvita“ suteiktas paslaugas (1 t., e. b. l. 60-61), AB „Lietuvos paštas“ 2017 m. vasario 2 d. mokėjimo kvitą (1 t., e. b. l. 62), 2017 m. vasario 11 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LAF Nr. 00010690 už skelbimą laikraštyje „Lietuvos aidas“ (1 t., e. b. l. 63) bei 2017 m. vasario 16 d. mokėjimo nurodymą VšĮ „Lietuvos aido“ fondas (2 t., e. b. l. 89), 2017 m. vasario 7 d. sąskaitą Nr. 13639458-1 už VĮ „Registrų centras“ suteiktas paslaugas (1 t., e. b. l. 64) bei 2017 m. vasario 24 d. PVM sąskaitą-faktūrą 6EN Nr. 4603 už Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro suteiktas paslaugas (1 t., e. b. l. 65) bei 2017 m. vasario 26 d. mokėjimo nurodymą Vilniaus rajono 6-ojo notaro biurui (2 t., e. b. l. 90).

349.3. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog 2017 m. sausio 24 d. ieškovas UAB „Gerovės“ konservų fabrikas ir atsakovas UAB „Cibis“ sudarė Sutartį dėl dokumentų paruošimo archyvavimui, pagal kurią atsakovas įsipareigojo vykdyti ieškovo dokumentų paruošimo archyvavimui darbus, o ieškovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti, taip pat 2017 m. sausio 24 d. buvo sudarytas archyvavimui perduodamų-priimamų dokumentų aktas, kuriuo buvo įformintas ieškovo dokumentų, kurių apimtis yra nuo ieškovo steigimo dienos iki 2016 m. spalio 1 d., perdavimas atsakovui UAB „Cibis“ paslaugoms pagal sutartį atlikti (1 t., e. b. l. 95-98). 2017 m. vasario 28 d. atsakovas UAB „Cibis“ išrašė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. CIB000000429, 6 050,00 Eur sumai už atliktus archyvavimo darbus (1 t., e. b. l. 99).

359.4. 2016 m. spalio 1 d. ieškovas UAB „Gerovės“ konservų fabrikas ir atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ sudarė Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ teikė ieškovui buhalterinės apskaitos paslaugas (1 t., e. b. l. 105-108). 2017 m. sausio 31 d. atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ išrašė ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. GP0000004344, 2 420,00 Eur sumai už suteiktas buhalterinės apskaitos paslaugas (1 t., e. b. l. 109). Be to, 2016 m. spalio 14 d. tarp UAB „Gerovės“ konservų fabriko, UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Rivilė“ buvo sudaryta Sutartis Nr. 2016-48P dėl pagamintų produktų perdavimo (3 t., e. b. l. 54-55).

369.5. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinės bylos Nr. e2-30909-809/2017 ir Nr. e2-30910-809/2017 dėl skolos priteisimo ir įpareigojimo UAB „Gerovės“ konservų fabriką atsiimti iš UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ dokumentus (3 t., e. b. l. 26-34).

37Dėl įpareigojimo atsakovą UAB „Cibis“ grąžinti ieškovo dokumentus ir turtą

3810. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2017 m. sausio 24 d. ieškovas, atstovaujamas tuometinės vadovės, šioje byloje atsakovės A. J., sudarė su atsakovu UAB „Cibis“ sutartį dėl dokumentų paruošimo archyvavimui, remiantis kuria ir 2017 m. sausio 24 d. Archyvavimui perduodamų-priimamų dokumentų akto pagrindu buvo perduoti ieškovo dokumentai paruošimo archyvavimui darbams atlikti, kurių apimtis nuo ieškovo steigimo iki 2016 m. spalio 1 d. (1 t., e. b. l. 95-98). Ieškovas, atstovaujamas 2017 m. vasario 1 d. naujai išrinktos vadovės G. Š., 2017 m. vasario 08 d. raštu nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį ir pareikalavo nedelsiant bet ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 14 d. grąžinti pagal sutartį perduotus dokumentus (1 t., e. b. l. 33-35).

3911. Byloje nėra ginčo, jog atitinkami ieškovo dokumentai yra perduoti atsakovui UAB „Cibis“ ir faktiškai yra pas atsakovą. Vienas iš argumentų, kuriuo ginasi atsakovas nuo ieškinio, t. y. jog atsakovas neatiduoda ieškovui dokumentų teisėtai, pasinaudodamas dokumentų sulaikymo teise. Pasak atsakovo, ieškovui perduos dokumentus tada, kai ieškovas įvykdys Sutarties dėl dokumentų paruošimo archyvavimui 5.7 punkte numatytą įsipareigojimą apmokėti pateiktą UAB „Cibis“ sąskaitą. Sutarties 5.7 punkte bei 3.2.1 punktuose numatyta, jog sutarties nutraukimo atveju užsakovas UAB „Gerovės prekyba“ privalo atsiskaityti už vykdytojo (UAB „Cibis“) iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, apmokėdamas pateiktą sąskaitą, kuri negali būti mažesnė negu 15 000 Eur (1 t., e. b. l. 95-96).

4012. Sulaikymo teisė – specifinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, kuriuo kreditorius turi teisę pasinaudoti, kol skolininkas įvykdys prievolę (CK 6.69 straipsnio 1 dalis). Daikto sulaikymo teisės turinys reglamentuojamas daiktinės teisės normų (CK 4.229-4.235 straipsniai). Remiantis CK 4.229 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytais kriterijais, daikto sulaikymo teisė atsiranda ir gali būti įgyvendinama esant šių aplinkybių visumai: 1) kreditorius turi reikalavimo teisę į skolininką; 2) reikalavimo teisė yra vykdytina (jos įvykdymo terminas pasibaigęs); 3) kreditorius valdo skolininkui priklausantį daiktą; 4) kreditorius yra teisėtas skolininkui priklausančio daikto valdytojas. CK 4.229 straipsnyje nedetalizuojama, kokie reikalavimai gali būti užtikrinami šiuo būdu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad, įstatyme nenustačius apribojimų ir nuorodų į reikalavimo teisės ryšį su sulaikytu daiktu, daikto sulaikymo teise taip pat gali pasinaudoti teisėtas kitam asmeniui priklausančio daikto valdytojas, neturintis su daiktu susijusių reikalavimo teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2008).

4113. Kartu pažymėtina, kad daikto sulaikymo teisė laikoma teisėta savigynos priemone, todėl, sulaikant daiktą, turi būti taikomi ir CK 1.139 straipsnyje nustatyti reikalavimai: savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų (2 dalis); naudojant savigyną, būtina gerbti žmogaus teises ir laisves bei laikytis įstatymų reikalavimų. CK 6.253 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad asmuo, panaudojęs savigyną neteisėtai arba be pakankamo pagrindo, privalo atlyginti padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2013).

4214. Remiantis byloje nustatytų aplinkybių ir esančių rašytinių įrodymų visuma, teismas sprendžia, jog toks faktinis ieškovo dokumentų sulaikymas negali būti vertinamas kaip pasinaudojimas daikto sulaikymo teise pagal CK 4.229 straipsnį, nes neatitinka šios teisės atsiradimo ir jos įgyvendinimo sąlygų. Šiuo atveju kitoje teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-30909-809/2017, iškeltoje 2017 m. liepos 3 d. pagal UAB „Cibis“ ieškinį UAB „Gerovės“ konservų fabrikas yra sprendžiamas ginčas tarp tų pačių šalių dėl skolos priteisimo remiantis minėta sutartimi, taigi negalima daryti išvados, jog UAB „Cibis“ turi neginčijamą reikalavimo teisę į UAB „Gerovės“ konservų fabrikas. Atitinkamai, įvertinus tai, kad kreditoriaus reikalavimo teisė yra ginčijama teisme, nėra pagrindo daryti išvados, kad reikalavimo teisė yra vykdytina. Be to, nors atsakovas valdo ieškovui priklausančius dokumentus, tačiau atsakovas nėra teisėtas ieškovui priklausančių dokumentų valdytojas, taigi atsakovas ginasi nuo ieškinio šiuo atveju civilinės teisės neleistinu savo teisių gynimo būdu. Sutartis tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Cibis“ yra nutraukta, ir atsakovas turi pareigą grąžinti ieškovui dokumentus bei kitą turtą (CK 4. 95 straipsnis).

4315. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Cibis“ pakeitė gynimosi nuo pareikšto ieškinio poziciją ir tvirtino, jog jis sutinka atiduoti ieškovui dokumentus, tačiau pats ieškovas jų neatsiima.

4416. Nagrinėjamu atveju yra svarbi aplinkybė, jog 2017 m. sausio 24 d. archyvavimui perduodamų-priimamų dokumentų akte, kuriuo tuometinė ieškovo vadovė A. J. perdavė UAB „Cibis“ ieškovo dokumentus archyvavimui, nėra konkrečiai įvardyti perduotini dokumentai, o nurodoma, jog archyvavimui perduodami dokumentai sudėti į 74 kartonines dėžes, kurių apimtis yra nuo ieškovo steigimo iki 2016 m. spalio 1 d. (1 t., b. l. 97-98). Taigi, šiuo atveju nėra žinoma kokio pobūdžio ir koks skaičius ieškovo dokumentų yra pas šį atsakovą, nes nebuvo sudarytas perduodamų dokumentų sąrašas (apyrašas). Teismas pripažįsta pagrįsta ieškovo nurodytą aplinkybę, jog 74 kartoninių dėžių, kuriuose nėra žinomas dokumentų kiekis, pobūdis ir kita, tariamai geranoriškas perdavimas ieškovui, ginčo atveju, nėra tinkamas atsakovo pareigos grąžinti ieškovui dokumentus vykdymas.

4517. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir tai, jog vykdant teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartį dėl įrodymų užtikrinimo, antstolė Regina Palavinskienė 2017 m. birželio 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatavo, jog UAB „Cibis“ pateikė ieškovui 74 dėžes su dokumentais ir vieną dėžę su dokumentais pateikė UAB „Gerovės“ prekyba, 74 dėžės sukrautos atsitiktine tvarka, t. y. nesilaikant numeracijos nuoseklumo, taip pat nėra pateikiamų dokumentų sąrašų ar aprašo, dėžėse dokumentai taip pat sudėti atsitiktine tvarka, t. y. atskirose dėžėse pasitaikė skirtingo ataskaitinio laikotarpio (metų) dokumentų, pateiktose dėžėse buvo tik keletas dokumentų, išrašytų 2015, 2016 metais (3 t., e. b. l. 4-20).

4618. Nustatytos byloje aplinkybės leidžia daryti tikėtina išvadą, kad atsakovė A. J. galimai perdavė UAB „Cibis“ ne visus ieškovo dokumentus už priėmimo-perdavimo akte nurodytą laikotarpį, iš teismo posėdžio metu atsakovės A. J. paaiškinimų nėra galimybės suprasti, kurio atsakovo žinioje yra ieškovo finansiniai dokumentai už 2015-2016 metus bei ieškovo steigimo dokumentai (3 t. e. b. l. 93-95). Atsakovė A. J. byloje laikosi pozicijos, jog pagal teisėtai sudarytas sutartis dokumentus valdo kiti atsakovai ir jos žinioje nėra ieškovo dokumentų. Taigi, pas atsakovą UAB „Cibis“ esančių dokumentų identifikavimas yra svarbus, jeigu ateityje būtų sprendžiami klausimai dėl asmenų civilinės atsakomybės atsiradusios dėl ieškovo dokumentų ar turto neišsaugojimo (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnis, 21 straipsnis, Dokumentų ir archyvų įstatymo 12 straipsnis).

4719. Tokiu būdu, tuometinės vadovės A. J. netinkamas ieškovo dokumentų perdavimas UAB „Cibis“, o UAB „Cibis“ netinkamas perduodamų dokumentų priėmimas (priėmimo-perdavimo akte nenurodyti perduodami-priimami ieškovo dokumentai) ir sąlygojo šios bylos situaciją, jog ieškovas neturi objektyvios galimybės sukonkretinti ieškinio reikalavimų ir tiksliai nurodyti, kokius dokumentus ir turtą prašo atsakovą UAB „Cibis“ grąžinti.

4820. Dėl nurodytu argumentų ir įvertinus ieškovo teisėtą ir pagrįstą interesą atgauti įmonės dokumentus ir turtą, atsakovas UAB „Cibis“ įpareigotinas sudaryti perduodamų ieškovui dokumentų ir turto sąrašą ir perduoti ieškovui visus iš ieškovo gautus ar kitais pagrindais turimus ieškovo dokumentus (taip pat elektronines dokumentų laikmenas) ir turtą. Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju, tokio turinio ieškovo reikalavimo tenkinimas atitinka ieškovo pažeistos materialinės teisės gynimo būdą ir negali būti traktuotinas kaip išėjimas už ieškinio reikalavimo ribų. Tai yra konkrečios sprendimo įvykdymo tvarkos nustatymo būdas, nes nagrinėjamoje situacijoje tik tokiu būdu gali būti užtikrinta ieškovo teisėto ir pagrįsto reikalavimo įgyvendinimo tvarka (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis, 271 straipsnis).

4921. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui UAB „Cibis“ perduotų dokumentų apimtis (74 dėžės dokumentų) yra pakankamai didelė, atsakovas įpareigojamas perduoti ieškovui dokumentus per 1 mėnesį po teismo sprendimo įsiteisėjimo (Civilinio proceso kodekso 273 straipsnio 3 dalis).

50Dėl reikalavimo įpareigoti UAB „Gerovės prekyba“ grąžinti ieškovui dokumentus ir turtą

5122. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2016 m. spalio 01 d. ieškovas, atstovaujamas tuometinės bendrovės vadovės A. J., sudarė su atsakovu UAB „Gerovės prekyba“, kurios direktorė taip pat buvo A. J., Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Gerovės prekyba“ įsipareigojo teikti ieškovui buhalterinės apskaitos paslaugas sutartyje aptartomis sąlygomis (1 t., e. b. l. 105-108). Ši sutartis tarp šalių yra nutraukta ir ieškovas 2017 m. vasario 08 d. pateikė atsakovui reikalavimą grąžinti dokumentus iki 2017 m. vasario 14 d. (1 t. , e. b. l. 33-35).

5223. Byloje nėra ginčo, jog atsakovo UAB „Gerovės prekyba“ žinioje yra atitinkami ieškovo dokumentai. Atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ taip pat ginasi nuo ieškinio dokumentų sulaikymo teise, t. y. nurodo, jog ieškovas remiantis šalių Buhalterinės apskaitos sutarties 7.4 punktu sustabdė dokumentų grąžinimą, kol ieškovas apmokės išrašytą sąskaitą-faktūrą 2 420 Eur sumai.

5324. Teismas atmeta šiuos atsakovo UAB „Gerovės prekyba“ argumentus teismo sprendimo 12-14 punktuose nurodytais teisiniais argumentais. Kartu pažymi, jog šiuo metu Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje kitoje civilinėje byloje Nr. e2-30910-809/2017 pagal ieškovo UAB gerovės prekyba“ ieškinį atsakovui UAB „Gerovės konservų fabrikas yra sprendžiamas ginčas tarp šalių remiantis minėta sutartimi priteisimo, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog UAB „Gerovės prekyba“ turi neginčijamą reikalavimo teisę į ieškovą. Sutartis tarp ieškovo ir atsakovo yra nutraukta, atsakovas nėra teisėtas ieškovo dokumentų valdytojas, neleistinai naudojasi ieškovo dokumentų sulaikymo teise. Taigi, atsakovas turi pareigą grąžinti ieškovui dokumentus (CK 4.95 straipsnis).

5425. Be to, atsakovas nepagrįstai nurodo, jog šalys sutartyje buvo sutarusios dėl dokumentų sulaikymo teisės. Buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties 7.4 punktu šalys sutarė nevykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl paslaugų teikimo, kliento vėlavimo atsiskaityti atveju, tačiau ne dėl ieškovo dokumentų sulaikymo teisės. Taigi, atsakovas turi pareigą grąžinti ieškovui jo dokumentus ir turtą, o šalių sutartinių prievolių tinkamas vykdymas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

5526. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ taip pat pakeiti gynimosi nuo pareikšto ieškinio argumentus, tvirtindamas, jog sutinka atiduoti ieškovo dokumentus, tačiau pastarasis jų neatsiima.

5627. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tarp šalių susiklosčiusią konfliktinę situaciją bei teismuose tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Gerovės prekyba“, kurios vadovė yra atsakovė A. J., nagrinėjamų ginčų kiekį bei pobūdį (Lietuvos informacinės teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjamos: civilinė byla Nr. e2-1331-803/2017 pagal UAB „Gerovės“ konservų fabrikas ir kitų ieškovų ieškinį atsakovams A. J., L. J., UAB „Gerovės konservai“, UAB „Gerovės prekyba“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, neteisėtos komercinės (gamybinės) paslapties įgijimo, atskleidimo, naudojimo ir nuostolių atlyginimo, civilinė byla Nr. e2-3647-585/2017 pagal ieškovo UAB „Gerovės“ konservų fabrikas ieškinį atsakovams L. J., UAB „Gerovės konservai“ ir UAB „Gerovės prekyba“ dėl prekės ženklo registracijos panaikinimo, prekės ženklo registracijos proceso nutraukimo, prekės ženklų naudojimo uždraudimo; civilinė byla Nr. e2-1149-178/2017 pagal UAB „Gerovės“ konservų fabrikas ir kitų ieškovų ieškinį atsakovams A. J. ir UAB „Reinhard“ dėl pastatų pirkimo ir kitų sandorių pripažinimo niekiniais; Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjamos civilinė bylos Nr. e2-30909-809/2017 ir Nr. e2-30910-809/2017 dėl skolos priteisimo ir įpareigojimo UAB „Gerovės“ konservų fabriką atsiimti iš UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ dokumentus), teismas vertina kritiškai atsakovo argumentus dėl jo geros valios perduoti visus pas atsakovą esančius ieškovo dokumentus.

5728. Atsakovas taip pat ginasi nuo ieškinio argumentu, kad ieškovas reiškia abstraktaus turinio reikalavimą dėl dokumentų išreikalavimo, todėl toks reikalavimas negalės būti vykdomas. Teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovui nėra žinoma ir jis neturi galimybės sužinoti, kokius dokumentus bei kokį jų kiekį yra perdavusi tuometinė ieškovo vadovė A. J. UAB „Gerovės prekyba“. Pagal 2016 m. spalio 1 d. perduodamų dokumentų sąrašą, kurį už abi šalis pasirašė A. J., minėtai dienai buvo perduota: Akcijų apskaitos dokumentai (1 segtuvas), 4 darbo sutartys ir vienas prašymas (2 t. , e. b. l. 169), o pagal 2017 m. sausio 31 d. dokumentų priėmimo-perdavimo aktą yra perduota UAB „Gerovės prekyba“ 34 dokumentai (sutartys, įsakymai, raštai) (2 t., e. b. l. 170). Iš perduotų dokumentų sąrašo akivaizdžiai matyti, jog ieškovo buhalterinės apskaitos ir finansiniai dokumentai, kuriais remiantis UAB „Gerovės prekyba“ pagal sutartį buvo įsipareigojusi teikti buhalterines paslaugas, pagal minėtus priėmimo-perdavimo aktus nėra perduoti. Šis nustatytas faktas leidžia daryti tikėtiną išvadą, jog pateiktas perduotų dokumentų sąrašas nėra išsamus ir tikėtina, jog atsakovo UAB „Gerovės prekyba“ žinioje yra daugiau ieškovo buhalterinės apskaitos ir finansinių dokumentų, negu pateikta sąraše, nes priešingu atveju nebūtų galimas tinkamas paslaugų teikimas pagal Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties 2 punktą. Atsakovės A. J. nurodytos aplinkybės, jog visus ieškovo finansinius dokumentus atsakovui UAB „Gerovės prekyba“ yra perdavusi elektroniniame pavidale ir jie yra išsaugoti kompiuteriniuose diskuose, kurie turi būti perduotų dokumentų dėžėse, nepatvirtina jokie byloje esantys įrodymai.

5829. Dėl nurodytų argumentų ir įvertinus tai, kad nėra tiksliai žinoma, kiek ir kokių ieškovo dokumentų yra pas atsakovą UAB „Gerovės prekyba“, atsakovas įpareigotinas sudaryti perduodamų ieškovui dokumentų ir turto sąrašą ir perduoti ieškovui visus iš ieškovo gautus ar kitais pagrindais turimus ieškovo dokumentus (taip pat elektronines dokumentų laikmenas) ir turtą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (Civilinio proceso kodekso 271 straipsnis, 273 straipsnio 3 dalis).

59Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę A. J. perduoti ieškovui dokumentus ir turtą

6030. CK 2.82 straipsnio 3 dalis numato, kad juridinio asmens organas atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą bei veiksmus, nurodytus CK 2.4 straipsnio 3 dalyje. Pagal CK 2.4 straipsnio 3 dalį kiekvienas asmuo, kuris verčiasi verslu ar profesine veikla, privalo tvarkyti savo turtą ir visa kita, kas susiję su verslu ir profesine veikla, taip pat saugoti dokumentus ir kitą informaciją apie savo turtą, verslą ar profesinę veiklą taip, kad kiekvienas turintis teisinį interesą asmuo bet kada galėtų gauti visapusišką informaciją apie to asmens turtines teises ir pareigas.

6131. Teisės aktai – CK 2.81 – 2.82 straipsniai, Akcinių bendrovių įstatymo 19, 37 straipsniai, Dokumentų ir archyvų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis, 10 straipsnio 6 dalis, 12 straipsnio 2 dalis, Antspaudų apyvartos įstatymo 4 straipsnio 3 dalis įpareigoja juridinio asmens vadovą saugoti įmonės dokumentus bei antspaudą, o pasikeitus vadovui, buvęs vadovas turi pareigą juos perduoti naujai paskirtam vadovui nepriklausomai nuo to, kur fiziškai laikomi įmonės dokumentai ir antspaudas. Juridinio asmens vadovo pareiga saugoti buhalterinės apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir finansines atskaitomybes įtvirtinta Buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymuose.

6232. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

6333. Atsakovė A. J. ginasi nuo pareikšto ieškinio tuo, kad ji neturi įmonės dokumentų, nes dar būdama ieškovo vadove, pagal aukščiau minėtas sutartis visus ieškovo dokumentus yra perdavusi UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“.

6434. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės dėl ieškovo dokumentų atsakovams UAB „Cibis“ ir UAB „Gerovės prekyba“ perdavimo ir minėtų priėmimo-perdavimo aktų turinys (perduotos 74 dėžės dokumentų, jų neįvardijant ir kt.), neleidžia konstatuoti, kad atsakovė A. J. pagal sutartis yra perdavusi visus ieškovo dokumentus kitiems bylos atsakovams ir jos žinioje nėra jokių ieškovo dokumentų. Kaip nustatyta teismo sprendimo 18 punkte, pas atsakovą UAB „Cibis“ yra tik nedidelis skaičius ieškovo dokumentų už 2015-2016 metus ir iš esmės nėra ieškovo buhalterinių–finansinių dokumentų.

6535. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotai šaliai (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Atsakovė A. J., teigdama, jog visi ieškovo reikalaujami dokumentai yra perduoti kitiems bylos atsakovams, turi tai įrodyti. Nagrinėjamu atveju teismas daro išvadą, kad atsakovė neįrodė, kad ji tinkamai perdavė ieškovui ar kitiems bylos atsakovams visus ieškovo dokumentus ir turtą, todėl privalo perduoti ieškovui visus ieškovo reikalaujamus dokumentus ir turtą.

6636. Esant nustatytam, atsakovė įpareigojama sudaryti perduodamų ieškovo dokumentų ir turto sąrašą ir perduoti ieškovui visus atsakovės turimus dokumentus ir turtą (taip pat elektronines dokumentų laikmenas), įskaitant, bet neapsiribojant : Bendrovės steigimo dokumentus, vertybinių popierių apskaitos dokumentus, akcininkų susirinkimų šaukimo dokumentus, susirinkimų protokolus ir su jais susijusius dokumentus, Bendrovės sudarytas sutartis (tiekimo, nuomos, pirkimo-pardavimo, kredito, paskolų, reikalavimų perleidimo, skolų perkėlimo ir kt.), Bendrovės gautas ir pateiktas pretenzijas, ginčų dokumentus, Bendrovės vadovo įsakymus ir įsakymų žurnalus (registrą), Bendrovės darbo sutartis ir su jų vykdymu susijusius dokumentus, darbo sutarčių žurnalą, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentus, instrukcijas, darbo pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius, ilgalaikio turto korteles, ilgalaikio turto apskaitos žiniaraščius, sandėlio apskaitos žiniaraščius, kasos knygą, banko sąskaitų išrašus, avanso apyskaitos žiniaraščius, kelionės lapus, pardavimo ir pirkimo sąskaitų registro žurnalus ir pačias sąskaitas, didžiąją knygą, buhalterinių sąskaitų apyvartų žiniaraščius, buhalterinių sąskaitų operacijų žiniaraščius, deklaracijas ir finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus SODRAI, VMI, Registrų centrui, Statistikos departamentui, Bendrovės išduotus įgaliojimus ir perįgaliojimus, Bendrovės gautus ir išduotus suderinimo aktus, Bendrovės finansines atskaitomybes, veiklos ataskaitas, metinius pranešimus, apskaitos politiką, antspaudų užsakymo dokumentus ir antspaudų sunaikinamo aktus, banko sąskaitų valdymo priemones, Bendrovės dokumentų archyvą nuo 1948 metų (Civilinio proceso kodekso 271 straipsnis)

6737. Nustatytina, kad atsakovė A. J. turi pareigą perduoti visus ieškovo dokumentus ir turtą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 273 straipsnio 3 dalis).

68Dėl CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatytos baudos atsakovams skyrimo

6938. Įvertinus tai, kad įpareigojimą perduoti (grąžinti) ieškovo dokumentus gali atlikti tik atsakovai, siekiant užtikrinti tęstinio ieškovo teisių pažeidimo greitesnį nutraukimą ir priimti teismo sprendimo įvykdymą, pagrįstas ir tenkinamas ieškovo reikalavimas skirti kiekvienam iš atsakovų baudą, jeigu jie per nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo, nustatant, kad neįvykdžius teismo sprendimo per teismo nustatytą vieno mėnesio terminą, kiekvienam iš atsakovų skirtina 290 Eur dydžio bauda už kiekvieną įpareigojimo neįvykdymo dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 273 straipsnio 3 dalis).

70Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovų nuostolius

7139. Ieškovas nurodo, kad siekdamas atgauti jam teisėtai priklausančius dokumentus patyrė žalą (tiesioginių nuostolių) viso 879,17 Eur, kuriuos sudaro 1) 805,74 EUR už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus; 2) 28,70 EUR už UAB „Archyvita“ paslaugas; 3) 10,88 EUR už 2017-02-02 siųstą reikalavimą grąžinti dokumentus su pranešimu apie įteikimą; 4) 18,66 EUR už pranešimą laikraštyje „Lietuvos aidas“ dėl antspaudo negaliojimo; 5) 5,66 EUR už pranešimą juridinių asmenų registre dėl antspaudo negaliojimo ; 9,53 EUR už Vilniaus r. 6-ojo notaro biuro paslaugas.

7240. Vadovaujantis CK 6.246 - 6.249 straipsniais, civilinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai yra visos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos: a) neteisėti veiksmai; b) žala arba nuostoliai; c) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių); d) privalančiojo atsakyti asmens kaltė. Nenustačius bent vienos civilinės atsakomybės sąlygos, atsakomybė neatsiranda.

7341. CK 6.246 straipsnis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi, civilinė atsakomybė atsiranda tik jei skolininko elgesys yra neteisėtas. Neteisėtumas nėra preziumuojamas, todėl jį privalo įrodyti ieškovas. Nagrinėjamu atveju teismo sprendime yra konstatuoti visų atsakovų neteisėti veiksmai, t. y. neteisėtas ieškovo dokumentų negrąžinimas ieškovui.

7442. Kalte pripažįstama tai, kad asmuo nesugebėjo taip elgtis, kaip būtų galima protingai iš jo tikėtis. Asmens elgesys konkrečioje situacijoje turi atitikti įstatymuose, kituose teisės aktuose ar teisės šaltiniuose esančius nurodymus ir protingumo reikalavimus. Civilinėje atsakomybėje skolininko kaltė yra preziumuojama. Priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą. Ieškovo pareiga įrodyti, ar atsiradusi žala turi priežastinį ryšį su žalą padariusio asmens veiksmais. Nagrinėjant reikalavimą atlyginti nuostolius (žalą) reikalinga nustatyti priežastinį ryšį tarp kiekvieno asmens neteisėtų veiksmų, sąlygojusių žalos atsiradimą ir tų veiksmų pasekmių. Neturi būti per ne lyg didelio skolininko elgesio ir nuostolių atotrūkio, t. y. nuostoliai neturi būti pernelyg tolimas skolininko elgesio padarinys.

7543. CK 6.6 straipsnio 1 dalis numato, jog solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, tai pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiajam asmeniui atsako solidariai. Ieškovas ieškinyje nenurodė argumentų dėl atsakovų solidarios pareigos atlyginti ieškovui jo patirtus nuostolius, taigi, ieškovas neįrodė atsakovų prievolės dėl nuostolių atlyginimo solidarumo.

7644. Teismo vertinimu, ieškovo patirtos 258,34 Eur išlaidos dėl 2017 m. vasario 7 d. antstolės Brigitos Palavinskienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 171-17-9, kuriuo konstatuotos faktinės aplinkybės 2017 m. vasario 08 d. dėl buvusios ieškovo vadovės A. J. neatvykimo ir dokumentų neperdavimo naujai paskirtai ieškovo vadovei G. Š. yra tiesiogiai susijęs su atsakovės A. J. pareigos teisės aktų nustatyta tvarka perduoti ieškovui dokumentus ir turtą ir nustatyta tvarka įforminti perdavimą nevykdymo ( 1 t., e. b. l. 54-55), todėl jos priežastiniu ryšiu yra susiję tik su atsakovės A. J. neteisėtas veiksmais (pareigos perduoti dokumentus ir turtą naujai išrinktai vadovei nevykdymu), todėl jos priteistinos iš atsakovės A. J. Ieškovas neįrodė, kad šios išlaidos priežastiniu ryšiu yra susiję su kitų atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ veiksmais, todėl jų atžvilgiu šis reikalavimas atmestinas (CPK 178 straipsnis).

7745. Ieškovas ieškinyje reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovų solidariai 10.88 Eur nuostolių už 2017 m. vasario 02 d. siųstą reikalavimą grąžinti dokumentus, šio pareikalavimo gavėja yra A. J.. Taip pat prašoma priteisti 18,66 Eur už pranešimą laikraštyje „Lietuvos aidas“ dėl antspaudo negaliojimo paskelbimą, 5,66 Eur už VĮ Registrų centras“ paslaugas – pranešimo Juridinių asmenų registre dėl antspaudo negaliojimo paskelbimą ir 9,53 Eur už Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro notaro paslaugas (už patikrą registruose). Šios išlaidos yra tiesiogiai susiję atsakovės A. J. pareigos perduoti ieškovui dokumentus ir turtą bei antspaudą nevykdymu, todėl priteistinos iš atsakovės (1 t. e. b. l. 62-65). Ieškovas nenurodė argumentų ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių priežastinį ryšį tarp šių išlaidų ir atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ veiksmų, todėl reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo šių atsakovų atžvilgiu atmestinas.

7846. Antstolės Brigitos Palavinskienės išrašyta 2017 m. vasario 07 d. PVM sąskaita-faktūrą serija Nr.11571 už faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 171-17-8 343,76 Eur sumai yra išrašyta fiziniam asmeniui G. Š., kuri ją apmokėjo kaip fizinis asmuo. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo nurodytą aplinkybę, jog G. Š. apmokėjo ieškovo sąskaitas remiantis su ieškovu sudaryta paskolos sutartimi. Taigi, nepaisant to, kad šiuo protokolu konstatuotos faktinės aplinkybės dėl buvusios vadovės A. J. neatvykimo ir dokumentų neperdavimo naujai išrinktai vadovei G. Š., šių išlaidų nėra pagrindo laikyti būtent ieškovo patirtais nuostoliais (žala). Be to, šiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuoti faktai ne dėl atsakovų UAB „Cibis“ ir UAB „Gerovės prekyba“ veiksmų. Esant nustatytam, reikalavimas dalyje dėl 343,76 Eur nuostolių priteisimo visų atsakovų atžvilgiu atmestinas. (1 t. e. b. l. 56-57).

7947. 2017 m. vasario 7 d. PVM Sąskaita –faktūra 203,64 Eur sumai už Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 171-17-7, antstolės Brigitos Palavinskienės išrašyta fiziniam asmeniui L. J., šią sąskaitą – faktūra už L. J. apmokėjo fizinis asmuo G. Š. (1 t., e. b. l. 58-59). Į bylą nėra pateikta įrodymų, jog šias išlaidas patyrė ieškovas, todėl jų taip pat nėra pagrindo laikyti ieškovo nuostoliais. Be to, šis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra surašytas vykdant L. J. pavedimą konstatuoti darbo sutarties su A. J. nutraukimą. Šio fakto konstatavimas nėra susijęs su atsakovų UAB „Cibis“ ir UAB „Gerovės prekyba“ veiksmais. Todėl ieškovo reikalavimas dalyje dėl 203,64 Lt nuostolių priteisimo atmestinas.

8048. Ieškovas ieškinyje reiškia reikalavimą dėl 28,70 Eur nuostolių priteisimo už UAB „Archivita“ paslaugas, pagal 2017 m. vasario 02 d. išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą pirkėjai fiziniam asmeniui G. Š., kuri ją apmokėjo (1 t., e. b. l. 60-61). Ieškovas nepateikė įrodymų jog šios G. Š. išlaidos yra būtent ieškovo patirti nuostoliai. Be to, šios išlaidos nėra susiję su atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ bei UAB „Cibis“ veiksmais, nes iš ieškovo atstovių paaiškinimų teisme matyti, jog UAB „Archivita“ paslaugos buvo užsakytos su tikslu perimti dokumentus iš buvusios ieškovo vadovės A. J.

8149. Dėl nurodytų priežasčių pagal byloje nustatytas aplinkybes ir teisinę reglamentaciją ieškovei iš atsakovės A. J. priteistina ieškovo naudai 303,07 (258,34 Eur+10,88 Eur+18,66 Eur+5,66 Eur+9,53 Eur =303,07 Eur) Eur nuostolių atlyginimo, kitoje dalyje reikalavimas atmestinas. Atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ atžvilgiu ieškovo reikalavimas dėl nuostolių priteisimo atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

82Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

8350. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 136,00 Eur žyminis mokestis (1 t., e. b. l. 43, 170), 741,78 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimą vykdant teismo nutartį dėl įrodymų užtikrinimo (3 t., e. b. l. 43, 41) ir 2 639,82 Eur išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (2 t., e. b. l. 93-102, 3 t., e. b. l. 39-44, 56-65), kurias prašo priteisti iš atsakovų.

8451. Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą dydžiai neviršija rekomendacijose numatytų. Kita vertus, ruošiant teismui procesinius dokumentus ir atstovaujant klientą reikalingos specialios žinios, skiriamos laiko, darbo sąnaudos, materialiniai ištekliai, tokia veikla yra specifinė, o norintiems ja užsiimti yra keliami aukšti profesiniai bei elgesio reikalavimai, ieškovas, turi teisę naudotis reiškiant ieškinį ginant savo pažeistą subjektinę teisę profesionalių teisininkų (advokatų) pagalba, dėl ko patirtos pagrįstos išlaidos turi būti atlygintos. Be to, atsižvelgtina į tai, jog ginčo nagrinėjimo laikotarpiu ieškovas nustatytais terminais teikė didelį kiekį procesinių dokumentų (prašymų, rašytinių paaiškinimų ir kt.), kurių apimtis gana didelė. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog ieškovo patirtų teisinės pagalbos išlaidų suma yra pagrįsta ir protinga.

8552. Teismo vertinimu, iš esmės visos ieškovo bylinėjimosi išlaidos yra patirtos dėl ieškovo pareikštų reikalavimų įpareigoti atsakovus grąžinti dokumentus ir turtą, todėl nepaisant to, kad ieškinys dėl ieškovo turtinio reikalavimo (nuostolių atlyginimo), kuris yra susijęs su ieškovo neturtiniais reikalavimais, tenkintas iš dalies, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistinos visos jo patirtos 3 517,60 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, t. y. po 1 172,53 Eur (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnis).

8653. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, 92 straipsniu iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 21,03 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų į valstybės biudžetą, t. y. po 7,01 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 92 straipsnis).

87Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 271, 273, 293-294, 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

88ieškinį tekinti iš dalies.

89Įpareigoti atsakovą UAB „Cibis“, j. a. k. 300027897, sudaryti perduodamų ieškovui UAB „Gerovės“ konservų fabrikas, j. a. k. 122355065, dokumentų ir turto sąrašą ir perduoti ieškovui visus iš ieškovo gautus ar kitais pagrindais turimus dokumentus (taip pat elektronines dokumentų laikmenas) ir turtą per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

90Įpareigoti atsakovą UAB „Gerovės prekyba“, j. a. k. 304147463, sudaryti perduodamų ieškovui UAB „Gerovės“ konservų fabrikas, j. a. k. 122355065, dokumentų ir turto sąrašą ir perduoti ieškovui visus iš ieškovo gautus ar kitais pagrindais turimus dokumentus (taip pat elektronines dokumentų laikmenas) ir turtą per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

91Įpareigoti atsakovę A. J., a. k. ( - ), sudaryti perduodamų ieškovui UAB „Gerovės“ konservų fabrikas, j. a. k. 122355065, dokumentų ir turto sąrašą ir perduoti ieškovui visus turimus ieškovo dokumentus (taip pat elektronines dokumentų laikmenas) ir turtą įskaitant, bet neapsiribojant: Bendrovės steigimo dokumentus, vertybinių popierių apskaitos dokumentus, akcininkų susirinkimų šaukimo dokumentus, susirinkimų protokolus ir su jais susijusius dokumentus, Bendrovės sudarytas sutartis (tiekimo, nuomos, pirkimo-pardavimo, kredito, paskolų, reikalavimų perleidimo, skolų perkėlimo ir kt.), Bendrovės gautas ir pateiktas pretenzijas, ginčų dokumentus, Bendrovės vadovo įsakymus ir įsakymų žurnalus (registrą), Bendrovės darbo sutartis ir su jų vykdymu susijusius dokumentus, darbo sutarčių žurnalą, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentus, instrukcijas, darbo pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščius, ilgalaikio turto korteles, ilgalaikio turto apskaitos žiniaraščius, sandėlio apskaitos žiniaraščius, kasos knygą, banko sąskaitų išrašus, avanso apyskaitos žiniaraščius, kelionės lapus, pardavimo ir pirkimo sąskaitų registro žurnalus ir pačias sąskaitas, didžiąją knygą, buhalterinių sąskaitų apyvartų žiniaraščius, buhalterinių sąskaitų operacijų žiniaraščius, deklaracijas ir finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus SODRAI, VMI, Registrų centrui, Statistikos departamentui, Bendrovės išduotus įgaliojimus ir perįgaliojimus, Bendrovės gautus ir išduotus suderinimo aktus, Bendrovės finansines atskaitomybes, veiklos ataskaitas, metinius pranešimus, apskaitos politiką, antspaudų užsakymo dokumentus ir antspaudų sunaikinamo aktus, banko sąskaitų valdymo priemones, Bendrovės dokumentų archyvą nuo 1948 metų per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

92Neįvykdžius teismo sprendimo dalyje dėl įpareigojimo perduoti dokumentus ir turtą per teismo nustatytą vieno mėnesio terminą, kiekvienam iš atsakovų skirtina 290,00 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimties eurų 00 ct) dydžio bauda už kiekvieną įpareigojimo neįvykdymo dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

93Priteisti iš atsakovės A. J., a. k. ( - ), ieškovo „Gerovės“ konservų fabrikas, j. a. k. 122355065, naudai 303,07 (tris šimtus tris eurus 07 ct.) Eur nuostolių atlyginimo.

94Kitą ieškinio dalį atmesti.

95Priteisti iš atsakovų UAB „Gerovės prekyba“, j. a. k. 304147463, UAB „Cibis“, j. a.k. 300027897, A. J., a. k. ( - ), lygiomis dalimis ieškovui UAB „Gerovės“ konservų fabrikas, j. a. k. 122355065, 3 517,60 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus septyniolika eurų 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

96Valstybės naudai iš atsakovų UAB „Gerovės prekyba“, j. a. k. 304147463, UAB „Cibis“, j. a. k. 300027897, A. J., a. k. ( - ), lygiomis dalimis priteisti 21,03 Eur (dvidešimt vieną eurą 03 ct. procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

97Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kurį patikslinęs prašė: 1)... 6. 1.1. 2016 m. spalio 24 d. įvykusio UAB „Gerovės“ konservų fabriko... 7. 1.2. 2017 m. sausio 24 d. G. Š. visais žinomais adresais ir būdais... 8. 1.3. Dėl tokių atsakovų piktybiškų veiksmų ieškovas negali nustatyti... 9. 1.4 Atsakovė A. J. tokiais savo veiksmais pažeidė bendrovių turto apskaitą... 10. 1.5. Ieškovas, siekdamas atgauti jam teisėtai priklausančius dokumentus,... 11. 1.6. Ieškovas, 2017 m. gegužės 22 d. nutarties pagrindu susipažinęs su... 12. 2. Atsakovė A. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškovo... 13. 2.1. Ieškinio reikalavimai atsakovės atžvilgiu negali būti tenkinami,... 14. 2.2. Nėra pagrindo priteisti iš atsakovės nuostolių, kadangi ji neatliko... 15. 2.3. Teismui pateiktas 2017 m. sausio 24 d. Archyvavimui perduodamų-priimamų... 16. 3. Atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 17. 3.1. 2016 m. spalio 1 d. ieškovas ir UAB „Gerovės prekyba“ sudarė... 18. 3.2. Ieškovas nėra apmokėjęs jam pateiktos 2017 m. sausio 31 d. PVM... 19. 3.3. Atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ neturi pareigos atlyginti ieškovo... 20. 4. Atsakovas UAB „Cibis“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 21. 4.1. 2017 m. sausio 24 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Cibis“ buvo... 22. 4.2. Ieškovas nėra apmokėjęs jam pateiktos 2017 m. vasario 28 d. PVM... 23. 4.3. Atsakovas UAB „Cibis“ neturi pareigos atlyginti ieškovo nurodomų... 24. 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė vadovė G. Š. prašė tenkinti... 25. 6. Teismo posėdyje atsakovė A. J. nesutiko su ieškiniu procesiniuose... 26. 7. Atsakovų UAB „Gerovės prekyba“ ir UAB „Cibis“ atstovė advokatė... 27. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 28. II. Ginčo esmė... 29. 8. Ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovų pareigos perduoti ieškovui jo... 30. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 31. 9. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:... 32. 9.1. 2016 m. spalio 24 d. UAB „Gerovės“ konservų fabriko neeilinio... 33. 9.2. Turtinei žalai pagrįsti ieškovas pateikė į bylą mokėjimo dokumentus... 34. 9.3. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog 2017 m. sausio 24 d. ieškovas... 35. 9.4. 2016 m. spalio 1 d. ieškovas UAB „Gerovės“ konservų fabrikas ir... 36. 9.5. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinės bylos Nr.... 37. Dėl įpareigojimo atsakovą UAB „Cibis“ grąžinti ieškovo dokumentus ir... 38. 10. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2017 m. sausio 24 d. ieškovas,... 39. 11. Byloje nėra ginčo, jog atitinkami ieškovo dokumentai yra perduoti... 40. 12. Sulaikymo teisė – specifinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas,... 41. 13. Kartu pažymėtina, kad daikto sulaikymo teisė laikoma teisėta savigynos... 42. 14. Remiantis byloje nustatytų aplinkybių ir esančių rašytinių įrodymų... 43. 15. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Cibis“ pakeitė gynimosi nuo... 44. 16. Nagrinėjamu atveju yra svarbi aplinkybė, jog 2017 m. sausio 24 d.... 45. 17. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir tai, jog vykdant teismo 2017 m.... 46. 18. Nustatytos byloje aplinkybės leidžia daryti tikėtina išvadą, kad... 47. 19. Tokiu būdu, tuometinės vadovės A. J. netinkamas ieškovo dokumentų... 48. 20. Dėl nurodytu argumentų ir įvertinus ieškovo teisėtą ir pagrįstą... 49. 21. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui UAB „Cibis“ perduotų dokumentų... 50. Dėl reikalavimo įpareigoti UAB „Gerovės prekyba“ grąžinti ieškovui... 51. 22. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2016 m. spalio 01 d. ieškovas,... 52. 23. Byloje nėra ginčo, jog atsakovo UAB „Gerovės prekyba“ žinioje yra... 53. 24. Teismas atmeta šiuos atsakovo UAB „Gerovės prekyba“ argumentus teismo... 54. 25. Be to, atsakovas nepagrįstai nurodo, jog šalys sutartyje buvo sutarusios... 55. 26. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Gerovės prekyba“ taip pat... 56. 27. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tarp šalių susiklosčiusią... 57. 28. Atsakovas taip pat ginasi nuo ieškinio argumentu, kad ieškovas reiškia... 58. 29. Dėl nurodytų argumentų ir įvertinus tai, kad nėra tiksliai žinoma,... 59. Dėl reikalavimo įpareigoti atsakovę A. J. perduoti ieškovui dokumentus ir... 60. 30. CK 2.82 straipsnio 3 dalis numato, kad juridinio asmens organas atsako už... 61. 31. Teisės aktai – CK 2.81 – 2.82 straipsniai, Akcinių bendrovių... 62. 32. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 63. 33. Atsakovė A. J. ginasi nuo pareikšto ieškinio tuo, kad ji neturi įmonės... 64. 34. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės dėl ieškovo dokumentų... 65. 35. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad... 66. 36. Esant nustatytam, atsakovė įpareigojama sudaryti perduodamų ieškovo... 67. 37. Nustatytina, kad atsakovė A. J. turi pareigą perduoti visus ieškovo... 68. Dėl CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatytos baudos atsakovams skyrimo... 69. 38. Įvertinus tai, kad įpareigojimą perduoti (grąžinti) ieškovo... 70. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovų nuostolius... 71. 39. Ieškovas nurodo, kad siekdamas atgauti jam teisėtai priklausančius... 72. 40. Vadovaujantis CK 6.246 - 6.249 straipsniais, civilinė atsakomybė... 73. 41. CK 6.246 straipsnis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 74. 42. Kalte pripažįstama tai, kad asmuo nesugebėjo taip elgtis, kaip būtų... 75. 43. CK 6.6 straipsnio 1 dalis numato, jog solidarioji skolininkų prievolė... 76. 44. Teismo vertinimu, ieškovo patirtos 258,34 Eur išlaidos dėl 2017 m.... 77. 45. Ieškovas ieškinyje reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovų... 78. 46. Antstolės Brigitos Palavinskienės išrašyta 2017 m. vasario 07 d. PVM... 79. 47. 2017 m. vasario 7 d. PVM Sąskaita –faktūra 203,64 Eur sumai už... 80. 48. Ieškovas ieškinyje reiškia reikalavimą dėl 28,70 Eur nuostolių... 81. 49. Dėl nurodytų priežasčių pagal byloje nustatytas aplinkybes ir teisinę... 82. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 83. 50. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 84. 51. Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 85. 52. Teismo vertinimu, iš esmės visos ieškovo bylinėjimosi išlaidos yra... 86. 53. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, 92 straipsniu iš atsakovų lygiomis... 87. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 271,... 88. ieškinį tekinti iš dalies.... 89. Įpareigoti atsakovą UAB „Cibis“, j. a. k. 300027897, sudaryti perduodamų... 90. Įpareigoti atsakovą UAB „Gerovės prekyba“, j. a. k. 304147463, sudaryti... 91. Įpareigoti atsakovę A. J., a. k. ( - ), sudaryti perduodamų ieškovui UAB... 92. Neįvykdžius teismo sprendimo dalyje dėl įpareigojimo perduoti dokumentus ir... 93. Priteisti iš atsakovės A. J., a. k. ( - ), ieškovo „Gerovės“ konservų... 94. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 95. Priteisti iš atsakovų UAB „Gerovės prekyba“, j. a. k. 304147463, UAB... 96. Valstybės naudai iš atsakovų UAB „Gerovės prekyba“, j. a. k. 304147463,... 97. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...