Byla 2-370-896/2013
Dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo J. O

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. O., suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento atstovei L.Žigienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pradėtą Marijampolės rajono apylinkės teismo iniciatyva dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo J. O.,

Nustatė

22013-01-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu J. O., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Marijampolė, pripažinta neveiksnia.

3Suinteresuotas asmuo A. O. paaiškino, kad jis rūpinasi savo mama. Jų tarpusavio santykiai geri. Prašo paskirti jį mamos globėju ir turto administratoriumi. Mama nesiorientuoja erdvėje ir laike, negali pasirūpinti savimi, todėl jai reikalinga globa. Mama jį atpažįsta. Mama turi dalį namo, juo reikia rūpintis. Be to, gauna pensijas.

4Suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento atstovė L.Žigienė paaiškino, kad J. O. nustatytas neveiksnumas, todėl jai reikalinga skirti globą ir tuo pačiu paskirti globėją. J. O. rūpinasi sūnus A. O.. Be to, J. O. gauna išmokas ir turi nekilnojamojo turto, todėl tikslinga skirti ir turto administratorių. Todėl neprieštarauja, kad J. O. būtų paskirta globa ir globėju bei turto administratoriumi paskirtas A. O..

5Suinteresuotas asmuo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentas pateikė išvadą (b.l.10), kad J. O. yra neveiksni, ją globoja sūnus A. O.. .Orentienė gauna išmokas ir turi nekilnojamojo turto, todėl tikslinga skirti ir turto administratorių. A. O. nėra baustas administracine tvarka ir neteistas, charakterizuojamas teigiamai (b.l. 5-7, 12), sutinka būti J. O. globėju ir turto administratoriumi (b.l. 11).

6Teismas, pripažinęs asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu, privalo nedelsdamas paskirti šio asmens globėją ar rūpintoją (CK 3.242 str. 1 d.).

7Kadangi 2013-01-07 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu J. O. pripažinta neveiksnia, sprendimas įsiteisėjęs, suinteresuotas asmuo Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamentas teismui pateikė išvadą dėl globos nustatymo ir globėjos paskyrimo, todėl teismas J. O. nustato globą ir paskiria globėją. Atsižvelgiant į pateiktą išvadą, A. O. sutikimą būti J. O. globėju, kad jis globoti kitą asmenį gali, darytina išvada, kad A. O. tinkamas būti mamos J. O. globėju.

8Tais atvejais, kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė prižiūra, teismas savo nutartimi paskiria turto administratorių. Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas (CK.3.245 str. 1 d.). J. O. gaunant socialines išmokas, turint nekilnojamojo turto, šio turto disponavimui reikalinga priežiūra, todėl tikslinga skirti turto administratorių, ir turto administratoriumi skirtinas A. O..

9Vadovaudamasis CPK 290,291,335,508 str. teisėjas

Nutarė

10Nustatyti globą J. O., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Marijampolė.

11J. O., a.k. ( - ) globėju paskirti A. O., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Marijampolė.

12Nustatyti J. O., a.k. ( - ) turto administravimą ir turto administratoriumi paskirti A. O., a.k. ( - )

13Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai