Byla N1-216-325/2012

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, sekretoriaujant Aušrai Jašinskienei, dalyvaujant prokurorei D. D., gynėjai Stefanijai Taluntienei, nukentėjusiajam L. Ž., civiliniam ieškovui N. L.

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T. D. a.k( - ) gim. „( - ). Kretingos r., lietuvis, LR pilietis, nevedęs, aštuonių klasių išsilavinimo, niekur nedirbantis, mokosi „( - ), gyv. „( - ) m., ankščiau neteistas, kaltinamas pagal BK 178 str. 2d., 180 str.1d., 284 str.1d., 284 str.1d.,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4T. D. atvirai pagrobė svetimą turtą.

5T. D. 2011 m. vasario 9 d., apie 19.00 val., Rotušės a., Kretingos m., netoli taksi automobilių stovėjimo aikštelės, paprašęs nukentėjusiojo E. G. pasakyti, kiek tuo metu yra valandų, nukentėjusiajam iš kišenės išsitraukus mobiliojo ryšio telefoną „LG KU 580“, T. D. iš nukentėjusiojo rankų paėmė minėtą telefoną, nukentėjusiajam E. G. telefono negrąžino ir iš įvykio vietos pasišalino. Tokiu būdu iš E. G. atvirai pagrobė nukentėjusiajai A. R. priklausantį 300 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną „LG KU 580“.

6T. D. apiplėšė žmogų.

7T. D. 2011 m. birželio 12 d., apie 19.05 val., atėjęs į D. R. prekybos įmonei priklausančią parduotuvę, esančią „( - ), Kretingos m., papurškęs parduotuvėje dirbusiai pardavėjai nukentėjusiajai I. B. į akis dujų ir tokiu būdu atėmęs nukentėjusiajai galimybę priešintis ir padarydamas abiejų akių junginių cheminį nudegimą, kas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą, iš lentynos pagrobė 0,5 litro 20 Lt vertės degtinės „Ozone“ butelį, tuo padarydamas D. R. prekybos įmonei 20 Lt turtinę žalą.

8T. D. pažeidė viešąją tvarką.

9T. D. 2012 m. liepos 7 d. apie 05:00 val., viešoje vietoje – prie namo, esančio Laisvės g. 4, Kretingoje, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tai yra, tyčia, kilusio konflikto metu pribėgo ir iš nugaros smogė ranka vieną kartą nukentėjusiajam L. Ž. į sprandą, pastarajam parkritus ant žemės, spyrė jam koja ne mažiau dviejų kartų į kairįjį šoną ir vieną kartą į sėdmenis, padarydamas L. Ž. muštinę žaizdą dešinės alkūnės srityje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ir tokiu būdu šiais veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

10T. D. pažeidė viešąją tvarką.

11T. D. 2012 m. liepos mėn. 11 d. apie 04.59 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje – prie pastato, pažymėto Nr. 7, esančio Rotušės aikštėje, Kretingoje, vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, tai yra, tyčia, metė nuskeltą plytos gabalą į UAB „( - )“ priklausančio autobuso „( - ) SHD“, valst. Nr. ( - ) šoninį galinį dešinės pusės langą ir tokiu būdu langą išdaužė, padarydamas UAB „SINARAS„( - )“ 2000 Lt turtinę žalą ir šiais savo veiksmais sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką.

12Apklaustas kaltinamuoju T. D. dėl jam inkriminuojamų veikų kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad 2011 m. vasario 9 d., Rotušės a., Kretingos m., ties stovėjimo aikštele, kur stovi taksi automobiliai pamatė Edgarą, kurio paklausė, kiek yra valandų. Edgaras išsitraukė iš kelnių kišenės telefoną. Jis paėmė iš Edgaro telefoną „LG“ ir nuėjo. Telefoną pridavė į lombardą už 50 Lt. Gautus pinigus išleido savo reikmėms. N. E. atsiprašė, atlygino žalą ir su juo susitaikė. 2011 m. birželio 12 d. vakare nuėjo į Vytauto gatvėje, Kretingos m., esančią maisto prekių parduotuvę, kur jis pardavėjai papurškė dujų į veido sritį. Pardavėjai pradėjus garsiai šaukti, bėgdamas iš alkoholio skyriaus, paėmė butelį degtinės „Ozone“. Su pardavėja D. R. susitaikė, atlygino padarytą žalą. 2012 m. liepos 11 d. ryte, būdamas išgėręs, atėjo į Rotušės aikštę Kretingoje, kur pamatė grupelę žmonių, kurie, kaip suprato, ruošėsi kažkur keliauti. Šalia buvo autobusas. Jis susiginčijo su prie autobuso buvusiais vyriškiais. Supykęs priėjo prie autobuso ir tyčia metė savo atsineštą plytos gabalą į dešinės pusės galinį autobuso langą ir jį išdaužė. Vėliau nubėgo link Vytauto gatvės, tačiau buvo pagautas. Su pareikštu civiliniu ieškiniu sutinka. 2012m. liepos mėnesį, dienos tiksliai neprisimena, ryte kartu su S. P. sėdėjo prie savo namo laiptinės. Pro šalį ėjo vyriškis. Jis vyriškio paprašė cigarečių. Vyriškis juos pradėjo vadinti necenzūriniais žodžiais. Supykęs jis vyriškį atstūmė ir pastarasis nuvirto. Vieną kartą apvirtusiam vyriškiui įspyrė. Vyriškis toliau keikėsi, todėl jį paliko gulėti ir nuėjo.

13Nukentėjęs E. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011m.vasario 9d. apie 19 val. Rotušės a. Kretingos m. prie jo priėjo T. D. ir paprašė pasakyti kiek yra valandų. Jam iš kišenės ištraukus telefoną T. D. jį paėmė iš rankų ir nuėjo.(T.1b.l.31-35).

14Nukentėjusi I. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. birželio 12 d., apie 19.05 val. į parduotuvę, esančią „( - ) Kretingos m., kur ji dirbo pardavėja, atėjo kaip sužinojo ikiteisminio tyrimo eigoje, T. D. ir E. B.. T. D. išsitraukė dujų balionėlį, papurškė dujų jai į veidą ir išbėgo iš patalpos. Bėgdamas iš lentynos pagrobė 0,5 litro degtinės „Ozone“ butelį. Papildomai apklausta parodė, jog 2012 metų pradžioje T. D. buvo atėjęs į parduotuvę, kurioje ji dirba, jos atsiprašė, padovanojo saldainių dėžutę, gailėjosi, kad taip pasielgė, todėl ji jam atleidžia ir civilinio ieškinio byloje dėl 200 Lt nebereiškia. T. D. pretenzijų neturi (1 t., b. l. 92-93, 94-95, 96-97).

15Liudytojai D. V., J. K., L. B. parodė, kad 2012m. liepos 11d. apie 5 val. iš Rotušės aikštės Kretingos m. ruošėsi su autobusu važiuoti į ekskursiją. Prie jų pradėjo kabinėtis du išgėrę jaunuoliai. Jie visi sulipo į autobusą ir ruošesi važiuoti. Tuo metu vienas iš jaunuolių paleido į autobuso langą plytą ir jį išmušė.

16UAB “„( - )” atstovas N. L. prašo priteisti 2000 Lt už išdaužtą autobuso langą.

17Iš patikrinimo alkoholio testu Nr. 3020 nustatyta, jog 2012 m. liepos 11 d., 05.26 min., T. D. nustatytas 2,09 promilių girtumas (2 t., b.l. 46).

18Nukentėjęs L. Ž. parodė, kad 2012 m. liepos 7 d., apie 05.00 val. ryto ėjo iš savo namų į garažą, esantį V. K. g., Kretingoje. Einant pro namą Nr. 4, esantį Laisvės g., pamatė prie minėto namo laiptinės sėdinčius du jaunuolius. Išgirdo kaip vienas iš tų jaunuolių jam sušuko „Seni, duok parūkyti“. Jis atsakė, kad nerūko ir nuėjo toliau. Tada vienas iš tų jaunuolių sušuko „Duok pinigų“. Tada jis jaunuoliams atsakė necenzūriniais žodžiais ir nuėjo toliau. Staiga išgirdo, jog jį iš nugaros kažkas vejasi ir, nespėjus atsisukti, pajuto smūgį į sprandą. Nuo smūgio parkrito ant dešiniojo šono ir prasikirto dešinės rankos alkūnę. Parkritęs ant žemės pamatė šalia jo stovintį vieną iš tų anksčiau minėtų jaunuolių. Suprato, kad tai šis jaunuolis smogė į sprandą. Tada jaunuolis tyčia dar spyrė koja ne mažiau 2 kartų į kairįjį šoną ir vieną kartą į sėdmenis. Jis nuo smūgių susirietė į kamuoliuką, stengėsi apsisaugoti nuo smūgių. Po spyrių jaunuolis nuėjo. Jis iškvietė policiją ir buvo pristatytas į priėmimo skyrių. Prašo priteisti 245 Lt turtinei žalai atlyginti ir 10000Lt neturtinei žalai atlyginti dėl padarytų sužalojimų.

19L. S. Petrauskis parodė, kad 2012 m. liepos mėnesį, tiksliai dienos neprisimena, apie 05.00 val. ryto susitiko su T. D. prie jo gyvenamojo namo, esančio Laisvės gatvėje 4, Kretingoje, įėjimo. Jie sėdėjo ir kalbėjosi. Pamatė einantį maždaug 60-70 metų amžiaus nepažįstamą vyriškį. Jie paprašė minėto vyriškio cigarečių. Vyriškis ėmė keiktis necenzūriniais žodžiais. T. D. supykęs nubėgo prie to vyriškio. Matė kaip T. D. ranka stumtelėjo vyriškį, kuris pargriuvo ant dešiniojo šono. Po to jis nusisuko ir nematė, ar T. D. dar sudavė vyriškiui kokius smūgius. Jis tik pamatė ant šaligatvio bortelio gulintį vyriškį, kuriam ant dešinės rankos alkūnės pasirodė kraujo dėmė. Minėtas vyriškis gulėdamas keikė juos necenzūriniais žodžiais, todėl jie nuėjo.

20Iš specialisto išvados Nr. G 1345/12 (03) nustatyta, kad L. Ž. konstatuota muštinė žaizda dešinės alkūnės srityje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ( 2 t., b.l. 106).

21Klaipėdos teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkinamas pilnai ir iš T. D. priteisiama 2954,14 Lt., o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės atsakovės R. D..

22„( - )“ ieškinys tenkinamas pilnumoje ir iš T. D. priteisiama 2000 Lt, o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės atsakovės R. D..

23L. Ž. ieškinys tenkinamas dalinai. Atsižvelgiant į L. Ž. padarytus sužalojimus, sužalojimų pasekmes, priteisiama iš T. D. 3000 Lt neturtinei žalai atlyginti, bei 245 Lt turtinei žalai atlyginti, viso 3245 Lt, o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės atsakovės R. D..

24Esant paminėtiems įrodymams teismas skaito, kad T. D. veika teisingai kvalifikuojama pagal BK 178str.2 d.,180 str.1d.,284 str.1d., 284 str.1d..

25T. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 str.1d. 2p. yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi, epizoduose dėl atvirosios vagystės ir plėšimo atlygino nusikaltimu padarytą žalą Atsakomybę sunkinanti aplinkybė, numatyta BK 60 str.1d. 9p. yra ta, kad jis nusikalstamą veiką, epizode dėl 2012-07-11 padaryto viešosios tvarkos pažeidimo, padarė apsvaigęs nuo alkoholio.

26Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

27K. T. D. padarė du nesunkius nusikaltimus, bei du apysunkius nusikaltimus, ankščiau neteistas, prisipažino padaręs nusikaltimus ir gailisi, nusikaltimus padarė būdamas nepilnametis, todėl jam skiriama laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą.

28Vadovaudamasis ( - ) str., 298 str., 306 str. teismas

Nutarė

29T. D. pripažinti kaltu pagal BK 178 str.2 d. ir paskirti terminuotą laisvės atėmimą 9 mėnesiams, pripažinti kaltu pagal BK 180 str.1d. ir paskirti terminuotą laisvės atėmimą 1 metams, pripažinti kaltu pagal BK 284 str.1d.(trečias epizodas) ir paskirti terminuotą laisvės atėmimą 7 mėnesiams, pripažinti kaltu pagal BK 284 str.1d.(ketvirtas epizodas) ir paskirti terminuotą laisvės atėmimą 9 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 str.1d., 4d. paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, galutinę bausmę paskiriant 1 metus 6 mėnesius terminuoto laisvės atėmimo. Taikyti T. D. atžvilgiu BK 92 str. ir bausmės vykdymą aidėti 2 metams. Sutinkamai su BK 82 str. paskirti auklėjamojo poveikio priemonę- elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant minėtu laikotarpiu mokytis arba tęsti mokslą, bei būti namuose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. ryto. Į bausmės laiką įskaityti buvimą sulaikyme nuo 2011-06-13 iki 2011-06-15 ir nuo 2012-07-11 iki 2012-07-12.

30Priteisti iš T. D. , o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės atsakovės R. D.. 2954,14 Lt Klaipėdos teritorinės ligonių kasos naudai.

31Priteisti iš T. D., o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės atsakovės R. D. 2000 Lt UAB „„( - )“ naudai.

32Priteisti iš T. D., o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės atsakovės R. D. 3245 Lt L. Ž. naudai.

33Kardomąsias priemones-rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistus iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

34Daiktinius įrodymus-du netaisyklingos formos betoninius gabalus, saugomus Klaipėdos AVPK Kretingos PK, sunaikinti.

35Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Kretingos r. apylinkė teismą.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. T. D. atvirai pagrobė svetimą turtą.... 5. T. D. 2011 m. vasario 9 d., apie 19.00 val., Rotušės a., Kretingos m., netoli... 6. T. D. apiplėšė žmogų.... 7. T. D. 2011 m. birželio 12 d., apie 19.05 val., atėjęs į D. R. prekybos... 8. T. D. pažeidė viešąją tvarką.... 9. T. D. 2012 m. liepos 7 d. apie 05:00 val., viešoje vietoje – prie namo,... 10. T. D. pažeidė viešąją tvarką.... 11. T. D. 2012 m. liepos mėn. 11 d. apie 04.59 val., būdamas apsvaigęs nuo... 12. Apklaustas kaltinamuoju T. D. dėl jam inkriminuojamų veikų kaltu... 13. Nukentėjęs E. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011m.vasario 9d. apie... 14. Nukentėjusi I. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2011 m. birželio 12... 15. Liudytojai D. V., J. K., L. B. parodė, kad 2012m. liepos 11d. apie 5 val. iš... 16. UAB “„( - )” atstovas N. L. prašo priteisti 2000 Lt už išdaužtą... 17. Iš patikrinimo alkoholio testu Nr. 3020 nustatyta, jog 2012 m. liepos 11 d.,... 18. Nukentėjęs L. Ž. parodė, kad 2012 m. liepos 7 d., apie 05.00 val. ryto ėjo... 19. L. S. Petrauskis parodė, kad 2012 m. liepos mėnesį, tiksliai dienos... 20. Iš specialisto išvados Nr. G 1345/12 (03) nustatyta, kad L. Ž. konstatuota... 21. Klaipėdos teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkinamas pilnai ir... 22. „( - )“ ieškinys tenkinamas pilnumoje ir iš T. D. priteisiama 2000 Lt, o... 23. L. Ž. ieškinys tenkinamas dalinai. Atsižvelgiant į L. Ž. padarytus... 24. Esant paminėtiems įrodymams teismas skaito, kad T. D. veika teisingai... 25. T. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 str.1d. 2p. yra ta,... 26. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių... 27. K. T. D. padarė du nesunkius nusikaltimus, bei du apysunkius nusikaltimus,... 28. Vadovaudamasis ( - ) str., 298 str., 306 str. teismas... 29. T. D. pripažinti kaltu pagal BK 178 str.2 d. ir paskirti terminuotą laisvės... 30. Priteisti iš T. D. , o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės... 31. Priteisti iš T. D., o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės... 32. Priteisti iš T. D., o šiam neturint turto ar pajamų - iš civilinės... 33. Kardomąsias priemones-rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą... 34. Daiktinius įrodymus-du netaisyklingos formos betoninius gabalus, saugomus... 35. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui,...